Från vikingar till Sverige och Unionen. Nationalism till uppgång eller fall?

Sverig1200-taletVad fanns innan Sverige fanns som en nationalstat? Vad skapade nationens identitet och sammanhållning?

De svenska kusterna är rikt på öar och grund. Vattnen blev fruktade av andra och särskilt romarna. Skåne och södra Sverige kallade romarna Skadhinawio, ‘De farliga öarna‘. Namnet Skåne kommer av skadhin med innebörden av “skada/att vara farligt. Därav Skandinavien. Skeppsbygget blev en viktig del i utveckling av fiske, handel och marin styrka.

Den äldsta mänskliga närvaro är funna pilspetsar i Skåne som är 13000 år gamla. Tiden då inlandsisen drar bort.

RurikRedan under vendeltiden på 600-talet seglade rusar ut från Uppland för att göra affärer med folken i öster. Varje handelsman som förr i tiden färdades på flodsystemet från Finska viken och Ladoga, passerade Novogorod på sin väg till Kiev eller Konstantinopel. Även gutar från Gotland handlade här

Man utvecklad handel ända ned till  Miklagård dvs Konstantinopel. Östkyrkans och bysantins huvudstad.

Rusarnas mäktige ledare Rurik blev  kallad tillsammans med sina bröder från Roslagen att komma och  bosätta sig i Ryssland.

Rurik stannade i Novogorod och anses vara grundaren till  Ryssland 862 och enade så olika folken.

“Och tjuderna, slaverna, krivitjerna och vepserna sade till ruserna: Vårt land är stort och rikt, men det finns ingen ordning i det. Kom och var furstar över oss.”

Vår förfader är Askenas, sonson till Noak 

Askenas var son till Gomer och blev stamfadern till de gotiska germanska stammarna. Ursprungligen skulle de komma från  Osertistan och Grusia i Kaukasus, dagens Georgien. Os(etistan) och Grusia blev sammanslaget till Osgrusia som hos oss blev Asgård.

Olika grenar spreds sig nordväst mot Centraleuropa och Skandinavien. En grupp bosatte sig i Ukraina. Andra vandrade ned mot sydvästra Frankrike, Spanien, Portugal och även till Nordvästra Afrika.  I södra Europa blandade de sig med de latinska och grekiska folken.

Mänsklighetens historia har sitt ursprung i Noaks 12 stammar som spritt sig. I den kristna visionen skall allt leda fram till den slutliga tidsåldern ett fredsrike med Kristus. Allt ska tvättas rent. Vår andliga föräldrar är Jesus och Maria. De är den nya Adam och Eva som återlöser allt det som brustit i gången tid.  Vår resa över till den andra stranden går genom dem. Tron är bron. Att återvända en räddning. Jorden ska skördas. Vi står alla inför detta.

Visigoternas och ostrogoternas riken behärskade stora delar av det forna Västromerska rikets områden. De germanska och gotiska folkens attackerna från år 9 och framåt Romväldet. Det vittrar och rämnar. Dessa folk mötte kristendomen, som blev den nya läran och som ersatte hedendomen.

Goternas invandring med kristendom och den germanska rätten

RunstenarEn gotisk invandring sker runt 800-talet. Dessa bar med sig en urkristendom till Sverige genom all handel men även ur strider mot Romarriket. De bar med sig den germanska rätten, allemansrätten och det folkvalde styret, där jarlen är ett begrepp.

Kanske var det ett återvända folk? Detta omvittnas i resta Runstenar med Kors. Genom dessa stenar skulle en historia och en muntlig tradition bevarades för framtida släktled. Vårt ursprung är en viktig del för vår identitet.

Sveriges kanske mest berömda och omtalade runsten finns i Rök i Ödeshög kommun i Östergötland (bild till höger). Den första är Brobystenen.

Svitjod

Snorre Sturlasson som är en isländsk författare, diktare och storman som levde mellan åren 1178 och 1241, ger en beskrivning av hur Svitjod var ordnat i lotter och biskopsdömen innan landet fick sitt namn Sverige.

 • Indelningen av Svitjod berodde på stamskillnader. I slutet av 1100-talet bestod Sverige av Svealand, Götaland och Norrlandskustens södra delar. Riket var indelat i landskap som hade egna lagar. Lappmarkerna tillhörde samerna.
 • De områden som i dag kallas Skåne, Halland och Blekinge hörde till Danmark. Härjedalen och Jämtland var norska landskap.
 • Namnet Sverige förekommer första gången i det anglosaxiska Beowulfkvädets som Swēorice. Svearike under 1300-talet . Beowulf gäller händelser i Västergötland unde 500-talet
 • De svenska inrikesstriderna under 1100-talet präglades av kampen mellan Sverkerska och Erikska ätten, där deras respektive huvudmän avlöste varandra som kungar
 • Den erikska ätten kunde räkna med stöd från Svealand och Norge.
 • Den sverkerska ätten hade sitt stöd från Östergötland, Småland och Danmark. Bjällboätten formade Sverige
 • Mot centralmakten stod “folkungaätten” Allmänt syns folkungarna ha kämpat mot maktcentralisering och mot en för stor makt hos kungen på bekostnad av stormännens traditionella regionala makt och självbestämmande.
 • Under 1130-talet formligen exploderade byggandet av stenkyrkor. Hur kunde detta ske? Ett skäl skulle vara att stormännen även ville använda dem som kastell. Märkliga vägar.
 • Magnus Erikssons landslag är Sveriges första riksomfattande lagsamling som trädde i kraft på 1350-talet. Svea och Göta rike förenades. Tidigare gäller landskapslagar.
 • Tre kronor 1270.  Symbolen finns i ett sigill, som användes av Magnus Ladulås. Symbolen kommer från Köln om representerar de tre heliga konungarna. Tre kronor återfinns i Sveriges riksvapen
 • Under sin regering utfärdade Magnus ett stort antal stadgar. Avskaffade träldomen, sökte förhindra våldgästning och avgränsa den kungliga domsrätten. Tillsammans med valda delar av landskapslagarna kom dessa stadgar att utgöra stommen i den landslag som utarbetades på Magnus order.
 • Vadstena blev ett andligt centrum för Europa på 1300-1500-talet. Hit vandrade årligen tusentals pilgrimer. Redan på 1100-talet skall ett kloster ha grundats på platsen, kallat Jungfru Marias kloster eller Vårfruklostret, vilket skall finnas omnämnt 1162, under den tid då kung Karl Sverkersson regerade. Innan Vadstena fanns en köping runt klostret som var Lastköping enlgt Nordisk Familjebok från 1921.
  http://wadbring.com/historia/sidor/vadstklost2.htm
 • År 1346 testamenterade Magnus Eriksson och hans Drottning Blanka Vadstena kungsgård och Bjälboättens gamla palats till den heliga Birgittas blivande kloster under, och påföljande år även en stor summa pengar för klostrets bildande – dock utan att någonstans nämnt Birgitta själv
 • Birgittinerorden är den enda orden som har ett svenskt ursprung och blev en av mest inflytelserika orden i dåtidens Europa. Heliga Birgitta blev så en teolog, klostergrundare, helgon och skyddspatron för Europa.
 • Norra flanken  av Bjällbopalatset som ingår i klostret.Norra fasaden av Bjälboättens palats och Vadstena klosterlv.

 • Svenska flaggan har även den en kristen innebörd med ett gult kors (Kristus) mot en blå himmel (Maria) enligt en vision 1157 inför Erik den Helige. De blå-gula färgerna har  använts som svenska färger i folkungaättens vapen som blev Magnus Ladulås kungavapen 1275, tillsammans tre kronor-vapnet. Flaggan syftade till att samla de olika folken och landskapen under en kung att vara folkets beskyddare och samla dem för runt rikets enhet.

  Inget folk utan att äga ett landområde kan någonsin bli en nation. Utan land förblir folken invandrare med risk för konflikter mellan varandra. Den kristna kungens uppgift var här att under denna tid att samla alla under en flagg och stå för barmhärtighet och rättvisa. Kungen skulle tjäna och akta sitt folk. Gemensam tro skulle förena till fred och sammanhållning och vara en riktning för den framtida utvecklingen. Nationen blir ett hus och hushåll för flera folk.

  Nationens tillväxt sker inifrån och genom det skapande arbetet och samverkan  med en omvärld. Så hela samhället och ekonomin bygger på sociala relationer.

 • Arboga möte 1435 har kallats för Sveriges första riksdag.

Vad formar nationalidentiten?

Den kristna grunden och folkens gemensamma historia kom till sist att forma med flera folk Sveriges till nationalstaten till dess identitet, värdegrund, sammanhållning, utveckling, självbestämmande och frihet till boten mot misär och fattigdom. Nationalidentiteten växer inifrån med den historiska tillhörigheten, språket, naturvärden och förmågan till civilitet att skapa tillsammans fred, frihet och ett jämställdhet i samhälle.

Samhällets och människans utveckling består i oumbärliga relationer

 • Det mänskliga värdets okränkbarhet.
 • Det mänskliga arbetets värdighet
 • Familjekärleken. Heliga Treeingheten är familjens universella ursprung. Samhället utgör en familj med och för varandra. Samhället är så en förlängning av människan att göra det hon inte själv förmår att utföra – att bygga  hus, vägar eller utveckla omsorg. I detta verkar civiliteten till det högre.

Hur utvecklades sedan det moderna Europa? Historien kan betraktas utifrån dessa villkor och dess konsekvenser att finnas eller inte finnas.

Vad är en sann eller falsk tro? Sann eller falsk enhet?

frimurare2I maktens finansiella sfärer är familjen en grundsten. Brödraskapen och sekter bildas runt en anti-utveckling som blir det som förutsagt som antikrist. En Baalskult är åter. De självutnämner sig till att vara de upplysta. Offentligt kallar de sig för filantroper – dvs att vara människoälskare. Falska läror sprids som leder fel.

Familjesynen gäller även den kriminella maffian eller terrorgrupperna. De fungerar som familjer. Cosa nostra står för “Vår sak”.  Jihad är”guds högsta strävan”.

Kamizakipiloten eller självmordsbombaren är den som offrar sitt liv för att andra ska dö.
Kristus
var den som offrade sitt liv för att andra ska leva. En rasande skillnad om falskt resp. sant.

I alla sammanhang gäller en högsta princip, en andlig dimension, som gäller en sann eller en falsk gud. Frågan går inte att undvika. Finns inte en Gud  då skapar man en.

Förr kunde det vara ett föremål, avbilder av djur eller forma en guldkalv som idag är marknadens överhöghet. Inget av dem kan se, höra eller gå. De är döda. Att vare neutral går inte. Alltid gäller ett val att gå en väg eller att prioritera. Vad är gott eller ont? En utgångspunkt gäller alltid. Hur medvetna är vi om detta?

Religion görs i en sekulär värld till ett fördärv. Terrorgrupperna är odlade. Det räcker att se varifrån de moderna vapen kommer? Dessa antiformer deformerar medvetandet i världen och väcker frågan: Vad ska vi tro på?”

I den sekulära tidsåldern rationaliseras den inre verkligheten bort och stannar vid att lösningen finns i detta yttre, det ytliga och enkla.  Ja även det som utgör kärnfamiljen betraktas som något otidsenligt. Att bryta de biologiska banden till nytt liv, ger den nya, moderna och gränslösa friheten.

Dualiteten i det biologiska livet är en förutsättning för djur- och växtliv. Vad vore  jorden utan fotosyntesen? Hur ska djurtarter räddas utan parbildningen?

Varför sker detta rivningsverk? Mänskliga relationer och värdegrunder förstörs för en ny ekonomisk verklighet. Individualism fokuserar egenintresset, narcissismen och självförhärligandet. Samhörighet kan inte förklaras om vi är en samling lösa individer.

Europeiska Unionen

Unionen talar om en ny fas som ett nödvändigt steg för den ekonomiska framtiden. En ekonomiska integration ovan nationalstatens sociala samhällsordning. Kan detta utvecklas ovanifrån? Finns ett Nationernas Europa som gynnar självständighet, samförstånd och Europaidentitetet i språkens stora mångfald och kulturella sedvänjor i Europas länder?

Europa-visionen

 “Europa” har sin begynnelse i en kristen vision och civilisation.  De kristna nationerna formas under Karl den stores tid runt 800-talet och 700  år framåt att lägga grunden till Europas kristnade. 

Europa-visionen utvecklades under 1400-tal.  Namnet Europa är ett samlande begrepp som tillkommer efter Konstantinopels fall 1453, då det bysantinska riket faller. Namnet “Europa” var en gång benämningen på det grekiska fastlandet. Ursprungligen tillhör namnet prinsessan från Fenicien i den grekiska mytologin, som blev drottningen av Kreta och betyder “vidsynt.”

Europa var under tid i en stora fara att förloras och inneslutas i ett muslimskt Euroasien under ett 800-årigt välde. Det började år 666 (!) med invasionen i Sicilien och morer kom att råda över den Iberiska halvön som fick namnet al-Andalus ända fram till 1492. När Granada återtogs 1492, var den kristna armén förenad under Isabella I av Kastilien och Ferdinand II av Aragonien.

Al-Andalus upphörde nu att existera.

James-shellBörjan till befrielsen för det som utgör Spanien började i Campus stellae, som idag har blivit Santiago de Compostela.En herde, Pelayo från Galicien, såg ett märkligt ljus och hörde även toner komma från en plats i skogen 813. Där fann man graven efter aposteln Jakob.

Han hade verkat i “Spanien” runt år 40. Ljuset strålade från platsen likt en pilgrimssnäcka. Händelsen väckte en enande kraft och en kristen tro återuppväcktes  hos de olika folken. Dilemmat är när folk strider mot folk. Campus stellae är idag en väldig basilika ditt pilgrimer vandrar från världens olika håll.

Källan till enhet

Santiago de Compostela  innehåller en vision om en sann enhet. Kristi kyrka blir här en källa till enhet. Här  finns även måltiden för detta.

Den extrema nationalismen

German Inflation StampMen nationalismen kan även ta sig uttryck i revolutionär kraft när folken försätts i en ekonomisk tvångströja i fattigdom och förtryck utan framtidshopp. En brutal erfarenhet är Ententens kväsning av Tyskland i Versaillesfreden 1919.

Tyskland fick skulden (en logisk gåta, när skottet föll i Sarajevo 1914) att betala ett krigsskuld på 96 000 ton guld till segermakterna. Ovan detta kom 30-talskrisens superinflation. Mat kostade miljoner D-mark. Ett raseri växer fram. Nazismens hatideologi närdes mot en folkfiende. Grunden till ett nytt världskrig.

Europas Förenta Stater

VK I och II kom att odla tanken om ett nytt Europa. Europas Förenta Stater var redan en parallell tanke till Amerikas Förenta Stater 1776. Men USA:s sammanhållning vilar på att ha en gemensam fiende och även med allierade agera mot en världsfiende. Detta ger kärnan i nationalidentFred-krigiteten att segra.

Även här utvecklas en extrem nationalism baserad på rädsla i ett skimmer av frihet. Begynnelsen till USA är en kamp för frihet är den amerikanska revolutionen mot det brittiska förtrycket under kolonialismen. Strävan till en högre civilisation ersättes av en väg till en världsdominans.  Men också till folkens delning i de ekonomiskt dugliga och odugliga. Slavar köptes. Slavar byggde USA.

EU-indentiteten

Vad gäller då EU? Den forna kristna nationalidentitetens ersätt av sekulära grunder. EU gällande en väg till en materiell enhetsstat byggt på ekonomiska band och en ekonomisk gemenskap. Utvecklingen av den nya Europaidentiteten har skett politiskt ovanifrån och till det  yttre utan folkens direkt medverkan kring en nationalhymn, en EU-flagga, komplexa och byråkratiska överenskommelser i olika fördrag som ingen förstod utan demokratiska förankring. Liberalismen utgör dess grund. Frihet på andras bekostnad. En valfrihet mellan ting. Inte vad som är gott och ont eller sant och falskt.

Kvar står en Unionen utan en identitet.

Europahymnen – Ode an die Freude

Melodin kommer från sista satsen i Beethovens nionde symfoni från 1823, där han tonsatte Friedrich von Schillers ”Hymn till glädjen” från 1785. Hymnen ska symboliserar inte bara EU utan hela Europa. I ”Hymn till glädjen” uttrycker Schiller sin vision om mänsklighetens förbrödring – en vision som Beethoven delade. En skymf för Europas folk, då den saknar all anknytningen till rättvisa och utveckling. 26 milj är arbetslösa i EU.

EU-flaggans dubbla budskap

eu-flaggaEU-flaggan symboliserar inte bara Europeiska unionen, utan syftar till att gälla Europas enande och identitet i en vidare betydelse. Cirkelns tolv gula stjärnor på blå botten utgör idealen om enhet, solidaritet och harmoni bland Europas folk. Antalet stjärnor har inget att göra med antalet medlemsländer, utan ska symbolisera enhet.

Tolv står för fulländning, de tolv folkstammarna, likaså årets tolv månader och klockans tolv timmar. Ett annat som finns är sju. Både 12 och 7 innehåller 3 och 4. Varje stjärna innehåller 7 strålar. De 7 skapelsedagarn, de 7 förbunden och 7 veckodagarna

Flaggan antogs 1985 av EG:s stats- och regeringschefer att blir det som nu är EU:s officiella emblem.

Flaggans historia börjar 1955 att utveckla en symbol för Europas framtida  att tjäna och försvara de mänskliga rättigheterna och främjar den europeiska kulturen.

Paul Levi från Belgien var 1949 ledare för kulturavdelningen i Europarådet. 1955 diskuterade man en gemensam flagga. En del förslag förkastades.  Lévi passerade en dag en staty av jungfru Maria med sin stjärngloria och blev fångad av sättet som stjärnorna, reflekterade av solen, glänste mot den blåa himlen.

HimlensdrottningLévi träffade senare greven Benvenuti, en kristdemokrat, som senare blev Europarådets generalsekreterare, och föreslog honom att den europeiska flaggan skulle föreställa tolv gyllene stjärnor mot en blå botten. Detta förslag blev allmänt accepterat

Flaggans designer, Arsène Heitz, har medgett att Uppenbarelseboken 12:1 där jungfru Marias tolvstjärniga gloria för första gången nämns, inspirerade honom. Uppb 12:1-5 beskriver hela vår nutid och bör studeras.

Hon är Gudaföderskan och Himlens drottning. Maria är därmed Kyrkans moder. Kristi kropp och blod formades i Henne,

Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.

Kyrkan representerar en födelse. Vår födelse. Barnet Hon bär andligen under sitt Hjärta är också vi som hennes barn. Sädeskärven som finns på ikonen är också en symbol för säd till liv och kärven som  kyrkans enhet. Hon är vår Heliga Moder.

Jesus och Maria
är så intimt förenade och blir våra andliga Föräldrar. Kyrkans innebörd gäller både ett faders- och moderskap. Detta förhållande är för många oförstått.

Så flaggan refererar trots allt till Europas kristna historiska bakgrund med Maria som Europas beskyddare. Men  flaggan innehåller ett annat och motsatt tecken för enhet. Verklig stjärna visar 7 strålar men flaggan visar en 5-hörning.

Pentagrammet

pentagram-flaggaMen EU-flaggan innehåller ett dolt budskap och symbolik. Den kristna 7-uddade stjärnan ersätts av pentagrammet som framtidens enhet.

Fem står för 5 Kristi sår dvs Korsfästelsen.  Upproret mot livet.  Motsatsen till liv byggs!

Flaggan har då motsägande budskap. Förfalskning finns även i den nya Adventstärna som hänger numera i alla fönster i jultiden.

Samma symbol som finns i USA-flaggan, försvarshögkvarterets Pentagon eller pentagrammet i den Kinas kommunistiska flaggan. Tecknet gäller så både för kapitalism och för kommunism.. Båda systemen och tidigare dödsfiender är nu förenade i Kina sedan 1989.  Det generella är att kapitalet är den överordnade principen och målet. Folkets nit och arbetsförmåga är medlet till framgång.

Pentagrammet spelar en viktig roll inom frimurarsymboliken som är en okult symbol, en stjärna  för kamp med flammor vid uddarna och med ett G i centrum. G står för Gnosis, geometri, gud och gloria (ära). En annan tro. En annan väg. Den skildras på många sätt i kampsång och lyrik om vägen till frihet och paradiset.

 • ”Marseljäsen” (1792)
 • ”Internationalen” (1871)
 • “Imagin” (1971). John Lennons  världssäljande singel i hans solokarriär. Spelad överallt i så lockande toner. Texter uppmuntrar lyssnaren att föreställa sig en värld i fred, utan hinder av gränser eller den splittring av religioner och nationaliteter, och att överväga möjligheten att fokusera på att mänskligheten ska leva ett liv utan att vara fäst vid materiella ägodelar.  Det är samma “paradis” som gäller Internationalen för en materiell socialistisk global världsunion. Den sammanfaller med kapitalmaktens globalisering.
  • Imagine there’s no heaven. It’s easy if you try. No hell below us. Above us only sky, Imagine all the people. Living for today…
  • Imagine there’s no countries. It isn’t hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people  Living life in peace…

Livet är mer än livet här på jorden. Detta är motsatsens till den falska läran. Livet har en evig innebörd. Kroppen är dödlig men själen är odödlig och har ett odödligt Gudomligt ursprung och finns för evigt. Vårt sanna hem är i Himlen. Jordelivet är en förberedelse. Det kan vara i 100 år eller mindre. I Himlen räcker det inte att säga tillvaron är 100 miljarder år. Livet gäller i  evighet. Himlen finns men också skärselden och  helvetet.

I det kristna perspektivet är den fysiska döden en födelse, En förvandling. Om vi säger ja eller nej till Livets herre i livet på jorden, har det en stor betydelse för fortsättningen. Kristus kom till jorden för att visa vägen. Genomled allt som en människa. Genomled en tortyr bortom allt förstånd  Besegrade materia och död, och uppstod kroppsligen. Det kommer även att gälla oss. Friköpte all vår skuld om vi ber om förlåtelse, försonar oss och tro på Jesus Kristus. Vad betyder “synd”. Det betyder att missa målet. Genom Kristus lever vi i Honom som den nya människan. Kom som du är, är budskapet. Gud vill rädda.

Den liberala Unionen. Marknadens gränslösa frihet

Denna liberala och antisociala aspekt av Europa splittrar och sprider kris. Under 1700-talet utvecklas nationella loger i politiska och finansiella sekteristiska brödraskap, som kommer att dominera världspolitiken under 1900-talet att förändra världen. De griper in med nya samhällskoncept, revolter och terror till förändring. Franska revolutionen 1789 är en sådan brytpunk som sprider och når Ryssland 1917.. Nyliberalismen blir ett starkt fotfäste när 1970-talets globaliseringsvåg begynner för en världsekonomi, där samhällets och nationen sociala roll reduceras till förmån för marknadens gränslösa frihet

På samma sätt som nyliberalerna på 70-talet angrep välfärdsstatens berättigande. Krisen med Vietnamn, dollarkrisen 1971 och oljeprischocken 1973 orsakade en negativ handelsbalans och arbetslöshet i Europa.

Problemet berodde på välfärdsstaten levde över sin tillgångar ljög den globala högern. Ny finanspolitik genomfördes med avregleringar och nedmontering av välfärden. Nu angrips nationalstaten genom en liknande metodik. Tanken är då samhälletes förmåga att styra och födela ekomiska resurser ska minimeras. Detta ska tillhöra marknadens privata sfär.

Finanskriserna har spritt fattigdom och arbetslöshet här och världen. Högerextrema krafter göds åter och växer ur fattigdom liksom det skedde efter VK I och 30-talskrisen. Krav på  mer polismakt En världspolis med Battle Groups byggs upp för att kunna rycka in vid nationell oro. Efter fredsinsatser med beskjutning lämnar länder i ruiner utan en återuppbyggnad.

De sociala och etniska motsättningar stiger igen pga finanskriser och de växande flyktingströmmar. 42 milj är på flykt för att finna ett hem. Globalisternas motiv blir att kunna kalla nationalstaten som en oduglig konstitution för den geopolitiska framtiden. De vill erbjuda istället marknadens internationalism av Europa, forma den nya “demokratin” och framtidens jobbvillkor.

EU gäller en framtid om nationens självbestämmande upphör i den politiska och ekonomiska Unionen. Den historia som gäller EU bygger på liberalisering och avregleringar. EU är så ett ekonomiskt affärrsprojekt för storföretagoch innehållet inte ett samhälle. Risk för att demokratin blir ett slagträ att limma ihop samhörighet.

Ett mörker omsluter nationer som skapar det blinda och villrådiga. Till sist ska detta rensas bort.

Den ratade stenen

Det går inte att bygga upp Nationernas Europa ovanifrån utan folken med en nationalhymn, en flagga eller  med en ekonomi som inte håller. Lojaliteten falnar. Utveckling och tillväxt  förutsätter den mänskliga värdigheten. Vår identitet  och vårt mål innehåller ett andligt mål.  Det som ratats blir det som saknas. När kommer uppvaknandet? 

En oundviklig fråga.

sanntroHär nedan är ett samtal från det Filosofiska rummet om nationalism. Ser dilemmat men vad är svaret?

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/341023?programid=793

Det här inlägget postades i EU, extremism, Historia, Jämnlikhet och feminism, Jesus Kristus., Kyrkan, Liberalism, Makt, Människan och värdet, Maria, Natiomalism, naturrätten, Ny tid, Nyliberalism, Politisk union, Självständighet, slavdom, Solidaritet, Utveckling, Värderingar, WTO. Bokmärk permalänken.