Den geopolitiska kampen. Krisen i Ukraina.

Ryssfronten

Vi erfar en geopolitisk maktkamp i Syrien och nu Ukraina. Kriget i Afghanistan markerade att USA orienterar sig mot öst. USA vill bygga pipelines för att nå gas och olja i Mellersta Östern.

New York Times har öppen ledare tagit upp krisen i Ukraina och den farliga USA-poltiken som är analyserad av John J. Mearsheimer, professor i statsvetenskap vid universitetet i Chicago, som författare till ”The Tragedy of Great Power- politik.”
http://www.nytimes.com/2014/03/14/opinion/getting-ukraine-wrong.html?_r=0

USA, som inte har kunnat lämna det kalla kriget bakom sig har behandlat Ryssland som ett potentiellt hot sedan början av 1990-talet och ignorerade landets protester mot NATO:s utvidgning och dess invändningar mot USA:s plan på att bygga missilförsvarssystem i Östeuropa.

Carterdoktrinen 1980 var en uttalad policy av USA:s president Jimmy Carter som innebar att USA skulle använda militära medel för att skydda sina intressen i Persiska viken

Bushdoktrinen kallas USA:s utrikespolitik efter terroristattackerna i USA den 11 september 2001. Doktrinen omfattar unilateralism,spridandet av demokrati (särskilt i Mellanöstern) och »förebyggande anfall«. Den röda tråden är att USA:s regering tagit och tar sin rätt att bland sig i andra länders angelägenheter, kränka folkrätten och som vi sett gå till krig, då man så anser lämpligt.”

Den politiska och ekonomiska modell som väglett USA är att driva en politik runt en världsfiende för  en strävan till världskontroll.  Bakom finns den “filantropiska makten”, som styr världens ekonomi och utveckling.

Finns ingen fiende då skapas en. Efter Sovjetunionens fall gäller al-Qaida 2001 som får sprida kris och terror. USA skall då kunna trädda fram som en “räddare” och försvarare av demokrati och rättvisa.

Båda två har tillkommit genom amerikanskt stöd, Världen förändras genom att rida på kris. Inte för att lösa den. Räddningen kommer genom militära ingripanden för en ny rätt och ordning. Efter operationen lämnas nationen  och infrastruktur i ruiner. Nationella tillgångar kan kontrolleras av västföretag. Banker töms. Nationer lämnas splittrade åt sitt öde.

USA bär inget ansvar för att orsaka den nuvarande krisen. I deras ögon är det allt president Vladimir V. Putins fel – och hans motiv är illegitima. Washington spelade en nyckelroll  i en konfliktplan i  denna farliga situation, och president Putins beteende motiveras av samma geopolitiska överväganden som påverkar alla stormakter, inklusive USA.

Grunden för den nuvarande krisen är Natos och EU:s expansion att nå in Ukraina bort från Moskvas inflytande och integrera landet i väst. Ukraina skriver om lagar för att öppna dörren för EU. Bakom finns de nyliberala nätverken. Banker finns med. Swedbank nosar efter en ny skuldmarknad.

Svenska bankirer och USA bakom Ukrainas nye premiärminister

USA-favoriten Arsenij Jatsenjuk, som utnämndes till Ukrainas nya premiärminister efter statskuppen i februari, leder en “filantropisk organisation” som finansieras av det amerikanska utrikesdepartementet, Nato – och svenska Swedbank.

Open Ukraine understöds bland annat av Natos informationscentrum, det amerikanska utrikesdepartementet och den neokonservativa frontorganisationen The National Endowment for Democracy, http://www.friatider.se/svenska-bankirer-och-usa-bakom-ukrainas-nye-premiarminister

Att vara filantrop betyder att man är “människoälskare”. Detta beskriver dem som ledsagas i frimureri och dess ekonomiska nätverk.

Det finns fem officiella frimurarnas loger i Ukraina. För närvarande är alla lagar som genomgår radikala förändringar. Både riksdagsledamöter och presidenten undertecknar dokument utan att veta deras sanna väsen. Om någon lagändring ska göras, måste det tydligt förklarat varför lagen är otillfredsställande. Den nya versionen måste undersökas noggrant för att förhindra missbruk.

En parlamentsledamot i Ukraina förklarade i en intervju med i TV-mediat NBN den 6 februari 2012:

Jag måste säga att frimurare kontrollerar nu en majoritet i parlamentet. De försöker att komma tillbaka till parlamentet och styra konstitutionell majoritet! “

http://uogcc.org.ua/en/actual/article/?article=6077

Carl Bildts flitiga engagemang här och i alla andra internationella frågor ger hans agerande

Putins ser sig hotad och vill bygga en egen “Union”.

Försvarsfästen byggs mot Nato.

Eftersom det inte finns någon världsregering för att skydda stater från varandra är stormakter mycket känsliga för hot – särskilt nära sina gränser – och de agerar ibland hänsynslöst för att hantera potentiella faror. Internationell rätt och människorättsfrågor får stå tillbaka när vitala säkerhetsfrågor står på spel.

Olja och gas är framtidens maktfaktor. Den som äger kontrollen råder över världen. Ryssland sätter gränser. En spänning ökar i det kalla kriget. Vad kan väst sanktioner erbjuda? Alternativen är få att bestraffa Ryssland. Moskva har många kort att spela mot Ukraina och västvärlden. Ryssland kan invadera östra Ukraina och skada Ukrainas dåliga ekonomi. Krim är nu införlivat i Ryssland. De har gasledningarna till EU.

 nabucco-nord-stream-pipelines-map

Det här inlägget postades i EU, Nato, Nyliberalism, Ryssland, Terrorism, Ukraina, WTO. Bokmärk permalänken.