FINANSMAKTENS VÄRLDSSKIFTE FRÅN VÄST TILL ÖST???

EKONSKIFTE2Vad är sanning och lögn i medier? Vad hände i Ukraina? Väst skildrar Ryssland endast som en regional makt. Leder nu västs isolationspolitik och sanktioner mot Ryssland helt enkelt till en dödförklaring av hela det globala finanssystemet med Wall Streets och City of Londons och punktera alla bankers skulddrivna ekonomier???

Håller epoken USA:s rinna mot sitt slut? Ryssland vill sätta punkt och tänker leverera en ekonomisk nukleär bomb. De vill lämna all handel i dollarn som valuta! De vill bygga upp ett helt nytt finanssystem UTAN  dollarn med BRICS-länderna.

USA och dollarsystemet kommer då att lämnas åt sitt öde. Ryssland kommer att låta EU och alla andra länder att ansluta sig och handla direkt i sina egna valutor i en realekonomi. Epoken med en pappersmarknad skulle då vara över. Dessa spektakulär konsekvenser stiger fram ur krisen med Ukraina.

Sanktioner innehåller det tveeggade svärdet, som hugger sig själv i foten. Den modell som gällt väst är inte hållbar. Den amerikanska vägen till en ny världsordning skulle nu vara bruten. Västmakter har nu väldigt lite att sätta emot. Den kan endast backa.

Om allt detta kommer att ske, kommer då Ryssland kunna hantera den hållbara utvecklingen i klimatförändringens tidevarv???

sordliggande

USA-redskapI ett sådant scenario blir det av oerhörd vikt att Sverige vårdar och tar ansvarar för sitt naturkapital och samhällstillgångar för en realekonomi och INTE låta banker och finanskrafter fortsätta plundra genom den pappersekonomi och erövringståg i näringsliv och samhällsegendom som skett de senaste årtionden. Vår självförsörjning i basförnödenheter är viktig fråga. Fjärrtransporter av livsmedel från Centraleuropa är inte hållbart.

Vi måste även vi möta dollarkulturens kräftgång. USA har använt EU, Nato, Sverige och terrorkrafter som sina redskap.

Från marknadsekonomi till realekonomi.

Utan förändring kan krisen leda ett är storkrig enligt ryska bedömningar. Det är nödvändigt att bygga om världens finanssystem bort från en skulddriven ekonomi till en realekonomi.

En återgång till den verkliga ekonomin med ett kretslopp där pengar cirkulerar i föda, varor, tjänster, naturresurser och tillväxt i arbeten. Naturkapitalet i mineraler, vatten, skog och allt som lever och växer kommer med nödvändighet blir det mest grundläggande. Men om Ryssland närmar sig detta vet vi inte.  Ekonomi som Oikonomia borde vara det mest grundläggande för hållbar utveckling och samverkan. Utan den finns ingen rikedom.

Ryssland har nu ett övertag.  De har den i deras förmåga att omvandla den amerikanska ekonomin upp  in i kollaps. Det finns ingen som helst  tvekan i denna fråga. Putin behöver inte en atombomb. Han har en nukleär ekonomisk bomb som han kan kvitta ut när som helst, säger Jim Sinclair, som är en världsberömd guldexpert som är orolig för krisen i Ukraina. Han är specialist på ädelmetaller och valutahandel

 

Vid eventuella amerikanska sanktioner mot Ryssland, till exempel att utesluta dem ur det internationella betalningssystemet kallas SWIFT-systemet, säger Sinclair.

 

Användningen av SWIFT-systemet (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) för att skapa oöverkomliga svårigheter att göra affärer genom att förhindra banköverföringar, det skulle vara en av möjligheterna. Redan nu är BRICS-länderna redo att utveckla sin egen SWIFT-systemet.

 

Så är misstaget att använda SWIFT-systemet, kort absolut krig, att det har skapat en konkurrent att alla BRICS kommer att använda.

 

Att straffa Ryssland är att glömma att Ryssland förser Europa med sina gasleveranser. Jag tror ärligt talat sanktionera Ryssland är det samma som att skjuta sig själv i foten. Putin behöver inte en atombomb. Han har en nukleär ekonomisk bomb som han kan kvitta när som helst.

Se intervju: http://www.examiner.com/article/jim-sinclair-russia-is-one-move-away-from-collapsing-u-s-economy

Vad innehåller den ukrainska krisen? Kalla kriget återkom på en natt.

Den gäller i princip till det rakt motsatsen till vad media och politiker skildrar och upprepa både i USA och i Europa. Det internationella samfundet ska ekonomiskt isolera Ryssland om Vladimir Putin inte backar. Det kan få en rakt motsatt effekt

 I själva verket är de verkliga sponsorer av statskuppen och våldet i Ukraina som söndrar landet moraliskt utan också världens säkerhet. Krisen har fått Putin njuta av den entusiastiska stödet från sitt folk som  den första ledare som vågar utmana strategi för angloamerikanska världsherraväldet. Detta är en analys som görs av Global Research som här återges med andra bekräftande uppgifter som guldexperten Jim Siclaire.

Detta  vill inte de finansierade media och politiker höra, men det är en verklighet som utvecklats. Vi har inte en klar bild av vad som sker i  Ryssland. Oriktiga beskrivningar förmedlas både om väst och öst, som för oss bakom ljuset.

Bakom allt ligger åter ett maktspel och att skapa kris för att förändra världen

Senaste var krisen på Wall Street 2008 som destabiliserade hela världsekonomi om värdelösa värdepapper. Banker fick jackpot. Folken betalade skulden. Ett EU i kris.

De inkompetenta representanterna för den “internationella samfundet” har förlorat all känsla av verklighet och har igen utplacerat vapen för social destabilisering, väpnat uppror och lönnmord av krypskyttar för att provocera fram förändring och när folket sökt en ökad demokrati.

Efter de försäkringar och överenskommelser mellan George HW Bush och Michail Gorbatjov i juli 1991 om ett strategiskt partnerskap mellan USA och Sovjetunionen och att Nato inte skulle användas för att driva påtryckningar mot öst med på varandra följande regeringar.

 USA gjorde precis detta och söker sig in i Euroasien för att nå gas och oljekällorna

Deras mål är att omge Ryssland från söder och från väst. De lockade Ukraina att ansluta sig till EU, Nato och västekonomi för att komma in djupare. Den kristna avvecklingen i EU lockar inte Ryssland som vill stå kvar i den ryska ortodoxa traditionen.

Inga kompromisser, inga förhandlingar. Eller snarare. Förhandlingarna ägde rum den 21 februari 2014, som bestod detta av en  nynazistiskt krets i Kiev som hetsade till att eskalera kris med väpnat våld och ta över parlamentets och regeringens byggnader, slå och hota den som inte höll med. Västdiplomater redovisas omedelbart den nynazistiska statskupp som den legitima regeringen.

 USA-favoriten Arsenij Jatsenjuk förklarades som statsminister medan medlemmar av parlamentet blev brutalt misshandlade på gatan. Deras hus och familjer terroriserade för att säkerställa deras stöd för den demokratiska processen. Nya lagar skrivs om för anpassning till  EU. Bakom finns ”filantropiska organisationer” dvs en frimurarkår med väst genom ”Open Ukraina”.

Dessa kriminella politiker kunde orsakat en konflikt som orsakat ett storkrig och t.o.m kärnvapen. Väst steg över en farlig gräns enligt sitt avtal från 1991.

Detta ögonblicket kan har varit så nära som det var med Kubakrisen 1962. Putin synade bluffen och mobiliserad sina trupper. Befolkning i Krim röstade för en nationell anslutning till Ryssland. Ryska trupper går in östra Ukraina för att försvaga politik och ekonomi

Propagandamaskinen går igång i full fart i väst, men det var för sent. I denna mening är det inte bara att Putin räddade Ryssland, utan innehåller en chans för hela Europa såsom det var under andra världskriget. Varför? Det extremistiska väpnade upproret och Kiev-kuppen var inte bara ett krig mot Ryssland utan det var också ett krig mot Europa.

Ett finanskrig

Inte EU-byråkratin i Bryssel, vars lojalitet ligger hos de stora finansiella institutionerna utan att kunna rädda länder i Europa som kastas ned i elände och förtvivlan genom alla åtstramningar och ekonomiska plundringståg pga de ekonomiska maktcentra på  Wall Street resp City of London.

 Ukraina har destabiliserats för att se till att Europa skulle vara i ett ständigt återkommande krig med Ryssland.

Det var detta som  Victoria Jane Nuland, biträdande statssekreterare för EU-och euroasiatiska frågor vid Förenta staternas Department of State erbjöd med genom ett lån på 5 miljarder. Sådana skuldförbindelse har lett till att nationer förlorat senare förlorat sina tillgångar för de internationella intressena

Detta krig och plundrande politik är inte av intresse varken för européer eller amerikanerna. Bakom finns en plan ovan nationerna. Detta är den stora hemligheten som nu inte kan täckas längre.

Världens bankstyre

DollarvalueRegeringarna i USA och de europeiska länderna är inte självständiga enheter, de är inte suveräna i sin självständighet De har inte viljan eller förmågan att agera till gagn och det gemensamma bästa för sitt folk. De styrs av mäktiga bankintressen. De kan finansiera kris, uppror och krig. Under lång tid har köpvärdet på dollarn rasat genom krig, spekulation och pappersvalutan. Pengar skapas som “luftpengar” för skuldsättning och frambringa skuldekonomin.

Det finns ingen frihet utan lagar. Utan regler råder kaos.

Dessa länder har tagits över av det två finansiella jättar som inte bryr sig om den reala ekonomin. De bedriver bara spekulationer och plundring. De kan offra sin nation och sina egna som det skedde 2008. Totalt laglösa.

Eftersom den amerikanska bunden dollarn till oljan efter 1971 då guldstandarden föll, är USA:s monetära framtiden beroende av alla globala oljetillverkare efter Petrodollarn avtal, som från 1974 till idag har stöd av vår ekonomiska och militära makt. Krigen som gällt har gällt vägen till Persiska viken för att rädda Petrodollarn.

Från en pappersmarknad till en fysisk marknad

Ryssland steg ur askan ur det forna Sovjetunionen, och växte till att bli världens största olje- och gasleverande nation. Nu kan USA inte längre verkställa Petro-dollarn genom ekonomiska och militära hot eftersom Ryssland är deras lika när man tänker på sina allianser med Kina och andra BRICS nationer. Tappar USA sin grund i Petrodollar som en användbar världsvaluta, faller ekonomin.

Ryssland kan bryta igenom genom att sälja energi  i vilken valuta som helst förankrad i ädelmetaller. Stiger guldpriset ökar värdet i silver. Processen skulle gör köp av energi billigare. Jim Sinclair förklarar i guldmarknad har håller sig stabil. Pappersmarknaden kan manipuleras. Det går inte med guld. Vi ser nu skifte pappersmarknad till fysisk marknad.

En pappersmarknad behöver inte leverera men det kräver en fysiskt och real marknad.

Du kan inte lagra guld utan att producera pengar dvs i arbete, varor och tjänster, är principen, säger Sinclar.

Anm: Men guld kan man inte äta. Tillgången på naturkapital borde vara det mest fundamentala. Oikonomia som “huset med dess livslagar” kan inte brytas för en hållbar ekonomi.

“Världen är i ett tillstånd av ekonomiskt krig”

Segey GlazievDet säger den ryska presidentrådgivaren Sergey Glaziev och den ekonomiska hjärnan bakom den Eurasiska unionen för Rysslands framtid har angriper finansdrakarna.

Eurasiska unionen är en föreslagen ekonomisk och politisk union mellan Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Tadzjikistan, Vitryssland och andra eurasiska stater.
 http://voiceofrussia.com/2013_01_18/The-world-is-in-a-state-of-financial-war-Russian-presidential-advisor/

 Glaziev har rapporterat om apokalyptiska förutsägelser när det gäller tillståndet i världsekonomin.

Han tar upp “valutakriget” som gällt världen och anklagar både USA och EU för “en legaliserad aggression” genom ohämmad penningutgivning och skuldsättning. Västerländska banker anklagas för att sätta nationer och folk i “skuldfällor”. Det privatstyrda centralbanker blir Pandoras ask i värdshistorien, City of London bildas på 1700-talet med den privata riksbanken Bank of  England som skapad pund som “luftpengar” för att finansiera krig och skuldsatta nationens folk. Detsamma gällde privata Federal Reserve Banks 1913 som fungerat som en supermakt över USA och förslavar världen med skuld.

Det slutliga målet att “få politisk kontroll” och “beslagta de reala tillgångarna”. Det är precis det har skett

 • 1929 med 30-talskrisen och en världskris
 • 70-talets valutakris med dollarn och oljekrisen som var början till social nedmontering
 • 1992 i Sverige där företag, bank och branscher kom under internationell kontroll
 • 1997 i Asien
 • 2008 i världen.

Världen befinner sig i ett tillstånd av ekonomiskt krig.

Refinansiering av banker

“Som en viktig punkt i deras anti-krispolitik, är att refinansiera sina banker med hjälp av negativa realräntor” Skuldpyramiden skulle plockas bort genom $ 1,5 biljoner dollar, € 1, 3 biljoner eller motsvarande i andra valutor och på så vis få reala tillgångar att växa över hela världen.”

 

Enligt slutsatserna av denna rapport ” kan Ryssland “inte vinna detta krig” utan förändringar av Rysslands ekonomiska strategi.

 Det nya finanssystemets nötknäckare

Vladimir Putin har nu satt ihop ett ”nötknäckar-team ”av experter från Ryska Vetenskapsakademin med ett uppdrag att skapa en helt ny ekonomisk politik.

 Glaziev rapporteras vara lagets koordinator i presidentens administration. Projektet leds av Alexander Nekipelov, ledamot i Rosneft styrelse. Rosneft är den ledande ryska oljeindustrin och är världens största börsnoterade oljebolag. Det stora energikällorna kan utgöra grunden att säkra en ny valuta. Man tala om Brisco.

Enligt de preliminära slutsatserna från detta team kunde en radikal modernisering av Rysslands ekonomiska politik leda till spektakulära resultat. Glaziev rapport visar följande viktiga delar som krävs för en hållbar tillväxt:

 • radikal ökning av sparkvoten
 • investeringar i banbrytande teknik (upp till 4% av BNP)
 • skapandet av ett starkt och självförsörjande banksystem.

Risken för den militära konflikten

Trots att landets ekonomi anses vara en högsta prioritet, kan nationella problem inte lösas utan att mildra en del av de globala riskerna. Enligt ryska medier, innehåller rapporten en varning om riskerna för en global militär konflikt

Bevarandet logik den nuvarande finansiella och politiska systemet leder till en ytterligare upptrappning av militära och politiska spänningar, bland annat starten av storkrig

Det finns lösningar som här nämna som fungerar som rekommendationer för att undvika en sådan konflikt

 Reformering av det globala finanssystemet

Vägen är att reformera det globala finanssystemet med Ryssland i spetsen, rapporteras vara en av dessa lösningar. Det återstår att se om det här initiativet kommer att få stöd från andra utvecklingsländer.

Sergej Glaziev förklarade öppet att om de finansiella gamarna fortsatte, skulle Ryssland skapa plats för ett oberoende finansiellt system som är skild från den amerikanska dollarn. Han säger

Vi har underbara ekonomiska och kommersiella förbindelser med våra sydliga och östliga änder.

 

Vi kommer att hitta ett sätt att inte bara eliminera vårt beroende av USA men också dra nytta av dessa sanktioner ….

 

Om sanktioner tillämpas mot Rysslands statliga strukturer som vi måste flytta till andra valutor och skapa vår egen avvecklingssystem.

 

Vi kommer att tvingas att erkänna att det är omöjligt för återbetalning av de lån som de amerikanska bankerna gav till ryska statsstrukturer.

 

Faktum är att sanktioner är ett tveeggat vapen, och om USA väljer att frysa våra tillgångar, då våra aktier och skulder i dollar kommer också frysas … “

Den ryska strategi kallas för Financial Nuclear Option.

Det skulle kunna leda till slutet av den rovgiriga plundringssystemet på Wall Street.

Den “sydliga och östliga partners” är medlemmarna i BRICS,

 • Brasilien
 • Ryssland
 • Indien
 • Kina
 • Sydafrika
 • samt den förnuftiga delen av världsekonomin i framtiden.

 Och det är precis vad den officiella talesman för Kreml, Dmitrij Peskov säger i en intervju med BBC:

Sanktioner mot Ryssland kan bli den sista utlösare som kommer att tvinga många länder för att skapa ett nytt oberoende finansiellt system baserat på realekonomi. Världen förändras snabbt.

 

Hur många civilisationer växte och dog under loppet av historien? Vem kommer att kunna stå emot trycket från döende system och indikera till folket på vägen mot framtiden?

 

Möjligheten till ett nytt finansiellt system oberoende av kollapsen av dollarimperiet, är en följd av anti-ryska sanktioner betonades också av en auktoritativ den ryska medier inklusive RT.

( Se: http://rt.com/op-edge/russia-switches-to-brics-sanctions-357/ )

 

Västerländska sanktioner skulle kunna pressa Ryssland att fördjupa samarbetet med BRICS-stater, i synnerhet för att stärka banden med Kina, som eventuellt kommer att visa sig bli en stor katastrof för USA och EU en tid senare.

Han betonade att den moderna världen är inte unipolärt ensidigt utan Ryssland har även starka band med andra stater också, även om Ryssland vill stanna kvar i goda relationer med sina västerländska partners, särskilt med EU på grund av handelsvolymen och gemensamma projekt. Ryssland kommer så att bosätta sig in andra valutor än dollarn. där en fysisk marknad gäller och inte en pappersmarknad,

Vad skulle det innebära. Är Eurasiska unionen något än mer som gäller Europa?

 BRICS består av 42 % av världsbefolkningen och 1/4 av världsekonomin

Dessa “nya partners” är egentligen inte ny, eftersom Ryssland har varit nära sammankopplade med dem i nästan 13 år. Det handlar om dem så kallade BRICS-länderna, som representerar 42 procent av världens befolkning och cirka ¼ av världsekonomin, vilket innebär att detta block av stater är en viktig global aktör.

BRICS-länderna är likasinnade när det gäller att stödja principerna i internationell rätt, den centrala roll som FN: s säkerhetsråd och de principerna om icke-användning av våld i internationella relationer, det är därför de är så aktivt utför inom området att lösa regionala konflikter. Men samarbetet mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika går utöver de politiska aspekterna och också av dynamisk handel och flera projekt inom olika områden.

I dag, totalt finns det mer än 20 former av samarbeten inom BRICS som är under utveckling. Till exempel, i februari medlemsstater kom överens om 11 möjliga projekt för vetenskapligt och tekniskt samarbete, från flygteknik till bio-och nanoteknik.

 BRICS Stock Alliance och ett finansskifte

För att modernisera det globala ekonomiska systemet, avser ledarna för Brasilien, Ryssland, Indien, har Kina och Sydafrika skapade BRICS Stock Alliance och med det skapa sin egen utvecklingsbank för att finansiera stora infrastrukturprojekt i istället för IMF och Världsbanken.
Kommer handeln ske i en ny valuta utanför dollarn?

På det hela taget, trots hård kritik av BRICS som en organisation utan ingen framtid, kommer det här att utveckla och öka samarbetet mellan medlemmar. BRICS visar ganska goda resultat.

Med ett upphävandet av Rysslands deltagande i G8 och stärkandet av de ekonomiska sanktioner mot Ryssland och mot specifika branscher riktas och med gränsvärden på importerade varor, kan detta lägga grunden till ett finansiellt skifte i

Medan västvärlden försöker drabbat Ryssland hårt, är det viktigt att notera att Ryssland är redo att gå över till andra marknader, inklusive BRICS, i syfte att utöka sin handel.

PS:  Utdrag från en 19 mars 2014 intervju med Umberto Pascali, makedonska TV-program, “Folkets röst” i regi av Slobodan Tomic.

Jim Sinclair: Ryssland är endast ett steg bort från att sänka amerikanska ekonomin

 

 

 

Det här inlägget postades i Bank och finans, BRICS, Casino-banker, Ekonomi, EU, Finansens systemfel, Finanskrisen, Finansmakten, Krispolitik, Nato, NVO, Paradigm, Ryssland, Skapa pengar, Spekulation, Strategisk utveckling, Systemfel, Ukraina, unionen, USA, Utveckling. Bokmärk permalänken.