BESANNANDE PROFETIOR. RYSSLANDS STORA ROLL I FRAMTIDEN

Ryskamiraklet

Vi är mänsklighetens viktigaste tid. FN:s Klimatrapporten bekräftar varningar, som förutsades 1846 i Frankrike tillsammans med industrialismen, världsproblemen och det stora avfallet som skulle komma. Ryssland innehåller nyckeln till nationernas kristna framtid. En profetia om det stora Miraklet, där Ryssland blir den andligt ledande nationen i världen.

Hur stor än skulden är för oss, så är Guds barmhärtighet till mänskligheten än större. Den stora dagen skall komma när allt ska stå i blom på nytt. Men säg ja innan timglaset rinner ut.

 

Pack ice meltingPackeisVår nutid är verkligen omvälvande.

FN:s klimatrapportens slutsats är att det är människan som är orsaken till detta.  Många av dessa händelser som ägt rum, har förutsagts i hemligheter.

Det har varit väldiga stormar, översvämningar och jordbävningar. Och torka som skapat svält för folk. Isar smälter. Skogar brinner. Korallrev dör. Djur- och växtarter hotas.

Det har även skett att Antikrists förlöpare har trätt fram som härskare och tyranner med stora krig och förödelse för folk och nationer. Det är också förutsagt. Sekter har i sekler vridit världen snett. Inte bara i ord utan också i att planera för kriser och revolutioner. De är sammankopplade med bankväsendet.

Falska läror och ekonomier leder oss fel och har plundrat folk och nationer som orsakat massflykt i världen. Liberala läror har även trängt in som en rök inom kyrkan själv. Sakrament förändras. Även stora skandaler har skett.

Fördärv att offra och plundra andra för eget ändamål finns som nya friheter. Det verkar rimligt att säga att detta förekommit rikligare de senaste decennierna  än i det förgångna.

Ryssland och USA har verkligt stått i världens fokus i det kalla kriget. Ryska revolution 1917 sponsrades i väst som spred kommunismen för att sedan bekämpas som en världsfiende. Kaos, kris och krig är vapnen att riva sönder samhället. Gud älskar oss mer än någon annan och och ber nu oss att återvända. Världens kaos och olyckor beror på avfallet från Gud.

Guds plan lyfter fram Ryssland i en framtida stor omvändelse. Det stora Miraklet.

Besannade förutsägelser är Gudsbevis

Förutsägelserna som mänskligheten fått och som har besannats kommer ur ettGudomlig ursprung. Uppenbarelser med varningar ges för att kalla oss åter. När förbundet med Gud bryts kommer olyckor.

Guds moder har kommit när samhällen, kyrkan och nu när världen är i kris. Det har gällt sedan år 40 e Kr. Den första skedde för aposteln Jacob, när han kallade på hjälp i hans mission i det blivande Spanien. Hennes framträdande ökar nu världen runt. Sedan 1981 kommer hon som Gospa i Medjugorje som Fredens Drottning. 

Livets sanna lära

Berlinmuren1989 (1)

Berlinmurens oväntade fall 9/11 1989

Besannade profetior bekräftar att Gud talar och existerar. Kristendomen är då livets sanna lära. Bibeln det Sanna ordet. Det är inte förstått. Det förringas i rationalism och liberalism. I världen är dett en villolära. Gott blir ont. Falskt blir sant i ny tid.

Historien hjälper oss att vakna och se sanningen – den som mänsklighet har förnekat och istället brukat falska läror under generationer och låtit sig bygga den väg som gett en antiutveckling och katastrofer.

Kallelse i kärlek till ånger och förlåtelse

Kristus talar direkt till oss i sitt verk att leva i ett liv med Gud  – ett Sant Liv i Gud. En kärlekshymn till hela mänskligheten. Kallar alla oavsett bakgrund. Kom som du är. Ingen är förträfflig.

Kallelse att älska varandra. Kallelse till liv i enhet istället för gå till katastrofen. Kristusvägen att offrar sig för att rädda andra. Maria ber oss i Fatima att be Rosenkransen som räddar och är vapnet mot det Onda. Jorden skulle kunna förlösas i ett enda steg om folken runt jorden bad den tillsammans för fred på jorden. Den Onda makten skulle då krossas. 

2hjartantextBåde Kristus och Maria verkar nu direkt in i vårt tid för en ny epok.

I Kristi budskap finns en rad förutsägelser som har skett som kommunism fall, tsunamin 2008 och 911 i USA exakt 10 år innan. Berlinmuren föll plötsligt 9/11 1989 helt oväntat för en hel värld. Ett löfte från jan 1988 infriades

Jag skall uppväcka Ryssland såsom Jag uppväckte Lasarus. Jesus den 4 januari 1988

Gud existerar och vill rädda människor till varje pris. Kristus offrade sig för att vi skulle leva. Korset  och Uppståndelsen öppnade väg för oss. Skulden är betald. Även för dem som är scharlakansröda av brister. 

En radikal väg jämfört med själavandring och reinkarnationer för bot och bättring under olika liv. Guds kärlek och barmhärtighet till oss är ofattbar stor i förlåtelse, Om vi ångrar? Därav liknelsen om den förlorade sonen.

Gud ser vår enorma svaghet men älskar ändå oss alla. Det absolut viktigaste som finns för oss i detta projekt är att medverka att rädda själar, bedja för Kyrkans och Påskens enhet Den Sanna kyrkan. Förstörs den då kommer en ohygglig framtid. Kyrkans enhet förutsätter att gemensamt Påskdatum finns. I nära 400 år blockerar olika kalendrar i Öst och Väst. Det viktiga är inte den rätta tidpunkten utan det gemensamma beslutet.

Hur ärorika var inte dina forna dagar! Kom, och bygg upp Mitt hus till ett genom att förena Påskens datum.
Jesus den 5 oktober 1994

Guds vilja kan ingen makt rubba. En frälsningsplan gäller. Maria Guds moder har visat väg genom tiderna Alternativet att ställa sig Antikrists sidan som kommer till jorden för att  leda världen till det mest ohyggliga. Satan existerar och kommer att ta boning på jorden för att kunna förstöra Kyrkan och mänsklighet, se Uppenbarelseboken 12:3. Men i  slutet kommer Kristi och Marie kärlek och Hjärta att segra.

La Sallett 1846, förutsägelsen om klimatförändringar och de civila härskarna

LaSaletteMother2Barnen i La Salette1846 sker en omfattande uppenbarelse i de franska alperna ovanför den lila byn i La Salette i Frankrike. Jungfru Maria visar sig för två herdebarn Maximim Giraud och Mélanie Calvatsom Smärtornas mode.  Barnen fann Jungfrun sittandes gråtande på en sten över upproret i världen och vad som väntas komma. Hon kommer som Moses och påminner om Guds tio budord.

Frankrike lever i nöd. Stor arbetslöshet och missväxt råder. Socialismen sprider sig tack vare misären och Europa. Konflikten mellan arbetarna och kapitalägare splittrar såväl Kyrkan som nationen. Människor arbetar även på söndagarna.

De tio budorden upphävs i det nya industrisamhället. De sju dödssynderna rättfärdigas. Maria varnar för en ny revolution i Frankrike. 1848 sker kommer en ny revolution i Frankrike. Marx läror kommer En stor missväxt sker i många länder. Den stora svälten kommer i Europa 1845 – 1849. 

När den heliga Jungfrun visade sig var hennes kläder skinande i silvervitt. Det var helt immateriella. Det bestod av ljus och härlighet, gnistrande och bländande. Det finns ingen uttryck eller jämförelse som finns på jorden. En mamma, full av godhet, älskvärdhet, av kärlek till oss, om medkänsla och barmhärtighet.

Maria ger i La Salette en framtidsprofetia och  förgestaltar Fatima

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1846sallette.asp

 • Min Sons kyrkoherde (Påven)kommer att få lida mycket, för den heliga Kyrkan skall för en tid bli offer för stora förföljelser.  Detta kommer  att vara mörkrets tid. Den heliga Kyrkan skall gå igenom en fruktansvärd kris. (Det  skedde genom kommande revolutioner)
 • 1864 skall Lucifer och ett stort antal demoner avdelas från helvetet, lite i sänder kommer de att avskaffa tron, till och med i dem som är vigda åt Gud; de skall förblinda dem till den grad att, utan en särskild nåd, kommer dessa personer att  dra över sig de  onda änglarnas ande. (Den   kommunistiska   Internationalen grundades år 1864).
 • Civila härskare kommer alla att ha samma onda avsikt, att avskaffa och låta alla religiösa principer försvinna för   att   bana  väg   för  materialism, ateism, spiritism och allsköns ondska.
 • En förelöpare till Antikrist med trupper från många länder kommer att strida mot den sanne Kristus, världens ende frälsare; han skall spilla mycket blod och    kommer    att    vilja    förstöra Gudsdyrkan   i   avsikt   att   själv   bli betraktad som en gud.
 • Jorden kommer att hemsökas av alla plågor   (förutom   pester   och hungersnöd,    vilka    skall    bli    vitt spridda”); det skall bli krig ända tills det   slutgiltiga   kriget   kommer   att utkämpas  av  Antikrists  tio  kungar, vilka   alla   kommer   att   ha   samma uppsåt, och de skall bli de enda som regerar i världen. Innan detta händer kommer det att vara en falsk fred i världen; det enda man kommer att ha i tankarna är njutning; de onda kommer att hänge sig åt all slags synd. Men sönerna till den heliga Kyrkan, trons söner, de som efterliknar mig, skall växa i Guds kärlek och de dygder som är mig mest kära. Glädje åt de ödmjuka själar som leds av den Helige Ande! Jag skall strida för dem tills de når Jag skall strida för dem tills de når ålderns fullhet.
 • Förbrytelser kommer att ske mot jorden, som förändrar årstiderna och jordens rytm så att Naturen begär att få hämnas människan. Hon ryser av skräck i väntan på det som måste komma över jorden som är så förorenad av brott. Orkaner kommer att skaka städer, jordbävningar kommer som uppslukar länder strid mellan världens härskare… stjärnorna  förlorar sin regelbundna rörelse. Månen kommer att endast att kunna återge ett svagt rödaktigt sken
  • Värmeböljor, högre medeltemperatur och översvämningar. Världens matförsörjning hämmas och särskilt då utvecklingsländer. Det är några av klimatförändringarnas följder som FN:s klimatpanel IPCC varnar för i den senaste rapporten. Effekterna kommer märks av även här i Sverige.
 • Den sanna tron ​​till Gud faller bort. Varje individ vill gå sin egen väg och bli överlägsen andra av samma slag. Medborgerliga och kyrkliga befogenheter kommer att avskaffas. All ordning och rättvisa kommer att trampas ned. Man kommer bara få se mord, hat, avundsjuka, lögn och osämja, utan någon kärlek till landet eller för familjen
  • Mycket av detta kan vi se idag när de nyliberala idealen och marknadskrafterna formar samhällen i ekonomisk nyordning. Individualismen trasar sönder sammanhållningen, klyftor och maktkamper utvecklas.
 • Antikrist kommer rycka fram att ta säte i Rom i den mörka tidens sista dagar. 

Kyrkan och trogna kommer att få lida hårt. Men ett löfte finns om en ny framtid, där Ryssland kommer att ha en central roll. I Fatima förmedlar Maria centrala planen för räddning, frälsning och fred.

I La Salette skedde sedan en stor omvändelse. Den kristna livet återuppväcktes. Missväxten upphörde. En basilika byggs på den plats där  barnen fann Jungfrun sittande  på en sten och gråtande. Uppenbarelse godkändes av påvarna 
Pius DC och Leo XIII. Pius XII hänvisade ofta till detta budskap  från  den välsignade Jungfrun  Maria  i  sina tal  och  påven Johannes Paulus II har hänvisat till det som “Profetiornas hjärta”. Här är budskapet.

LaSalette21

Befolkningen återvänder till tron och Kyrkan, och missväxten upphörde. Men i Europa sprider sig missväxten. Säden blir till stoff och potatisen ruttnar. Irland drabbas särskilt hårt och unionskonflikten med England börjar, då Irland blir utan hjälp från England.

 Fatima 1917. Den 1:a, 2:ndra och 3:dje hemligheten. Frälsningsplanen

Förstasidestoff. Den 13 okt 1917 samlades 70 000 männsikor och bevittnade Solmiraklet.

  Hela tilldragelsen i Fatima hör ihop med Kvinnan och Draken i Uppenbarelseboken 12:1-5. Marias roll i världshistorien är att hon inte bara är Guds moder. Hon är också vår moder, vår andliga moder. Vår nya födelse är för liv i evighet.

År 1917 pågick det första världskriget. Misslyckats försök sker att mäkla fred. I ett pastoralbrev sänder dåvarande påven den 5 maj 1917 till hela den katolska världen att alla med brinnande böner skulle bedja genom Jungfru Marias förbön till Kristus. Särskilt skulle man be: “Fredens Drottning, bed för oss”.

 Jungfru Maria svarade snabbt på Påvens vädjan. Åtta dagar senare uppenbarade Jungfru Maria sig den 13 maj 1917. Hon visade sig även denna gång för de tre små herdebarnen Lucia 9 år och hennes kusiner Francisco 7 år och Jacinta 6 år i Cova da Ira i Fatima i Portugal. Barnen skulle vittna och omtala vad som behövdes i en världskonflikt. Förmedla det som var omöjligt för dem att veta.

Maria möter barnen den 13:nde i varje månad från maj till den 13 okt 1917, då Solmiraklet sker på himlen. 70 000 är samlade en regnig morgon. Marken är dyvåt. Kl 12 spricker himlen upp. En silvervit sol dansar på himlen i kaskader av ljus. De våta kläderna och marken torkar upp på ett ögonblick. Ett tecken till folket om att Fatima äkta.


Barnen får i den sista visionen se Maria med Jesusbarnet och Josef. Marias fredsappel är ännu inte hörsammade. Varningen slår in snabbt. Ryska revolutionen börjar den 8 nov 1917.

Vigning1984

Påven Johannes Paulus II viger Ryssland den 13 maj 1984 til Marias Obefläckade Hjärta tillsammans med biskoparna på St. Peterstorget enligt Fatimas budskap.

Först 1984 viger Påven Johannes Paulus II Ryssland till Marias Rena Hjärta. 1989 faller Berlinmuren.

Barnen visste inte till en början vem Hon var. Barnen var emellertid förberedda genom en ängel, Portugals skyddsängel, som hade kommit till dem vid tre tillfällen tidigare under 1916. De hade blivit ombedda att vara i bön med Rosenkransen, som är allas andliga vapen mot Ondskans makter. De mötte Jungfru Maria som Rosenkransens Drottning. Bön och fasta är vapnet.

Berör hela 1900-talets utveckling och gäller nu  mänsklighetens viktigaste tid. Mänsklig och nationell omvändelse. Det gäller alla.

Vidden av profetian i Fatima rör hela 1900-talets utveckling in i 2000-talet. Vi är i Apokalypsen tid.  Timglaset rinner mot sitt slut.

Om budskapet hade hörsammats i tid hade utvecklingen för Ryssland 1917 tagit en helt annan vändning.

1. Ryssland hade blivit en kristen nation i världen och kristenheten hade utvecklats i nationerna. Detta skall fullbordas!!!

Treenigheten

Gud

PassionofChrist2. Kyrkans enhet är Skapelsens kardinalfråga. Kyrkan som den universella kyrkan, Kristi kropp,  för alla folk.  Enheten för öst och väst. Detta innebär för framtiden även nationernas kristenhet

Maria ber omvändelse och inte längre skymfa Gud. Ånger, bikt, bön och att ta emot det Heliga offret är vår väg och upprättelse. Prisa och tacka Gud som ger..

Vi är alla förenade, om den Heliga ande andas i oss. Det gör oss till Ett med Gud. Gud är i oss. Gud är varje människa vi möter. Den gamla människan är ande med liv. Den nya människan är ande som ger liv. Kristi offer ger liv. Vi offrar i vardagen omedvetet. När vi handlar offrar vi vårt arbete som är pengarna vi förtjänat.

Bilden skildrar den heliga Treenigheten som beskrevs en gång av visionären och de lame nunnan Anna Katharina Emmerick.

Hennes lidanden blev i Kristi tjänst offer att rädda själar. I sängen fick hon visioner om Kristi liv på jorden som är nedtecknat. Filmen “Passion of Christ” bygger på hennes visionära texter.

De trefaldiga princip och enhet återkommer i hela Skapelsen. Ande är livets källa och källan till allt. Fadersprincipen är hela skapelsens ordning, livslagar och alla ändamål. Kristus är föreningen och alla relationer, där Kärleken är den högsta principen  Detta skildrar även samhället med dess lagar, människornas samverkan med och för varandra och ekonomi ur naturens liv och jord.

Sedan 1054 är Kyrkan splittrad i en rad former och fraktioner enligt mänskliga och nationella intressen. Den stora skandalen är att det finns olika Påsktider för öst och väst som blir totalt orimligt. Under året korsfästas och uppstår Kristus en gång i väst och sedan i öst. Öst- och västkyrkor kan finnas i samma stad. Vad ska gälla?

Eviga dispyter uppstår om rätta astronomiska och matematiska utgångspunkter. En enkel lösning skulle vara att väst ansluter sig till öst. Tiden i Öst är faktiskt den rätta.  Jesus våndas att kyrkorna kommer överens

Kristus dog en gång för alla och inte i olika omgångar enligt öst- och västkalendern. Allt är Ett i Anden. Gud är i oss. I varje människa med en kärna. Vi är var och en är en lem i en enda kropp. Guds ämbete på jorden är det ämbete Kristus instiftade. Petrus fick Himlens nycklar till den Sanna kyrkan. Frågan innehåller avgörande dimensioner för framtiden

 ”Varje Påsk måste Jag dricka från er splittrings bägare eftersom denna bägare tvingas på Mig; men också du, dotter, skall dricka av den, du skall dela med Mig det som är bittert – givet av människohand; ju längre tiden går för dem att ena Påskens datum, desto strängare kommer domen att bli som detta släkte skall få;” Jesus den 31 maj 1994

Ryssland ingår i Fatimas frälsningsplan. Ett stor mirakel är förutsagt om Kyrkans enhet. Gud gör resten, när ett förenat Påskdatum infrias i öst och väst. Enhet ska då komma lika plötsligt som när Berlinmuren föll

3. Andra världskriget hade aldrig brutit ut om allt gått rätt till. Vigningen av Ryssland till Maria som Nationernas kom försent.  Det skedde först 1984. Maria gav världen fredskallelsen och förvarnande om vad som skulle ske om inte Fatima hörsammades. Den varningen kom att bl.a innehålla det som blev den ryska revolutionen och kommunismens ankomst.

Om    mina    önskningar    uppfylls, kommer Ryssland att omvända sig och det kommer att bli  fred.

 

Om  inte kommer   Ryssland   att  sprida  sina irrläror över hela världen och förorsaka krig och förföljelser av Kyrkan. Många goda   människor kommer att   bli martyrer. Påven kommer att få lida mycket.

 

Några  länder  kommer   att  förintas.

Kommunism spreds över världen i Ryssland. Asien, Afrika och Sydamerika. Över 100 miljoner har dödats. Många fick leva i slavläger. 1932-33 beordrade Stalin en artificiell massvält på ukrainska bönder. Svälten, som idag är känd som Holodomor, genomfördes av utsända kommissarier vilka hade order om att beslagta böndernas mat.

Att inte följa Fatima innebar även en nytt världskrig – den  andra hemlighet

När ni ser en natt upplyst av ett okänt ljus, vet att detta är det stora tecken Gud ger oss för att låta oss veta att straffet är nära. På grund av världens förbrytelser kommer det att bli krig, svält och förföljelse av Kyrkan och den helige Fadern.

aurora BorealDetta skedde den 28 januari 1938 som ett väldigt norrsken, Aurora Borealis 1938, över hela Europa och så långt söderut som södra Australien, Sicilien, Portugal och över Atlanten till Bermuda och södra Kalifornien en månad innan Tysklands intåg i Österrike.

Natthimlen sken som om det rådde en väldig brand. Brandkår ryckte ut  i tron om en väldig eldsvåda.  Liknade norrsken har skett.

Den första hemligheten Vår fru av Rosenkransen.

Vår Fru bad varje gång barnen: “Be Rosenkransen varje dag för att vörda Vår Moder att det skall bli fred i världen … för Hon ensam kan rädda den.”

 Det är från Hennes Alltid rena Hjärta som människorna måste be om fred. Hon är fredsvägen. Det är den sanna vägen Gud ger oss.

Efter varje mysterium i Rosenkransen ber Vår Moder om bönen:
0 min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss frän helvetets eld, led alla själar till Paradiset.”

Maria vill att vi offrar för andra såsom Jesus offrade sig för oss. Det är många själar som kommer till helvetet då det inte finns någon som gör uppoffringar för dem. och be ofta med följande ord när ni gör en uppoffring:

 O min Jesus det är för kärleken till Dig, för syndares omvändelse och för gottgörelsen för de synder som begåtts mot Marie Obefläckade Hjärta”.

Helvetet existerar – den andra hemligheten.  Maria varnar om denna ohyggliga och  eviga verklighet. I en vision får barnen se.

Ni ska nu få se Helvetet där många syndare hamnar. För att rädda dem vill Gud förbön och vördnad till mitt Obefläckade Hjärta. Om ni gör vad jag säger till er, kommer många själar att räddas och det ska bli fred.

 

Under tiden Guds Moder uttalade dessa ord öppnade hon sina händer och barnen fick se ett hav av eld.

 

I dessa flammor fanns onda andar och själar som genomskinliga kol. Vissa var svarta eller bronsfärgade och i en mänsklig gestalt Själarna som flöt omkring i elden och elden tycktes komma inifrån själarna.

 

Barnen darrade av skräck och blev förskräckta över hur själarna som brann skrek av smärta och förtvivlan. De onda andarna kunde urskiljas från de fördömda människosjälarna genom sina förfärliga skepnader av okända djur.

 

Denna vision varade som ett enda ögonblick

Livet utan Gud innebär en stor faran. Maria bad mänskligheten att komma till bön, fasta, omvändelse och att ta emot Kristi Kropp och Blod i den heliga Måltiden. Detta andliga bröd och vin innehåller en pånyttfödelse för liv i Kristus. Ett evigt liv.

Den tredje hemlighet fick inte avslöjas före 1960. Än idag är mycket fördolt om Fatimas tredje hemligt. En vision om biskopen i vitt som flyr plågade genom en stad till hälften i ruiner med många döda. Går upp för ett berg med ett stort Kors på toppen. Ber för själar som dödats, skjuts av soldater och dör. Vad menas? En kommande händelse? En krigsmakt mot Rom? Maria har gett en förklaring, som inte är avslöjad.

JohannesPaulusJohannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, då han saligförklarar Fatimabarnen Francisco och Jacinta tar påven upp den stora innebörden just i Fatima inför 600.000 människor:

“Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!” Påven varnar om drakens svans i Upp. 12:3 som är Fatimas fortsättning. Han talar till alla – inklusive prästerna. Han tala om en framtid. Vi är i den tid som Uppenbarelseboken anger. Det är det centrala budskapet.

Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med “draken”, vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden. Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad.

 

Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. “Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem.”

 

Men det finns sekteriska krafter som motverkar ett avslöjande. De verkar både i samhället och in i kyrkan. Liberalistiska krafter som förvandlar hela den moraliska värdegrund. människosyn och hela den ekonomiska livsordningen för jorden, samhället och människor.  La Salette varnar för Antikrists intåg mot Rom.

Jungfru Maria uppenbarelse i San Francisco de Quito, Equador, 1634, berättar där för moder Marianna om det 20.nde århundradet och talar om den djupa kris som ska prägla både Kyrkan och samhället:

I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar.

Penablanca 1983-1988

Den Penblankaheliga Moderns uppenbarelser Chile från 1983-1988 är bland de mest spektakulära som nånsin rapporterat. Buskapet är detsamma som i Lourdes, Fatima, La Salette, San Damiano, Garabandal, Akita, Medjugorje och många andra ställen. Det är en brinnande och kärleksfull kallelse till omvändelse, att återvända till Gud, att leva evangeliets budskap så som det framställs i Apostlagärningarna.

Vår Fru förklarar sin närvaro:

“Jag har kommit till Chile för att rädda själar som går mot evig fördömelse.”

“Jag har kommit för att ge människorna ännu en möjlighet, så att de kan vara beredda vid min Sons återkomst”.

Förbered er inför Kristi återkomst. Var inte rädda. Den kommer att ske mycket snart. (1 okt 1984)

När ni säger ‘Jesus, jag älskar Dig’ blir det stor glädje i Himlen. (23 jan 1985)

Och Gud älskar världen så mycket att Han sänder sin Moder att förbereda sin Sons återkomst. Jag är Theotokos. (Theotokos betyder Gudsmodern. 29 sep 1987) 

Säg mina barn att det inte längre är tid att be om favörer, utan bara att be för själarnas frälsning och för varandra. (13 juni 1983)

Be Rosenkransen med familjen och i bönegrupper. (13 juni 1983)

Be alltid att ni inte skall falla. Om någon ber några Hell Dig, Maria skall jag be för honom hos Fadern på hans dödsdag. Så många gånger som ni bett Rosenkransen skall jag be å era vägnar. Be Rosenkransen. (12 juli 1983)

Det bästa sättet att göra bot är att utföra era dagliga plikter. (9 okt 1984)

Uppenbarelserna började  i juni  1983 med en 17 år gammal pojke som hette Miguel Angel Poblete. övergiven av sin moder och växte upp fosterbarn. Miguel möter Maria uppe på ett berg.

Vem är du? frågar visionären och hon svarar:

 

Jag är det Allrarenaste Hjärtat av Guds Sons inkarnation. Men du kommer inte att förstå. Jag skall säga: Jag är det Obefläckade Hjärtat av Guds Sons inkarnation.

 

 För det har redan blivit sagt att världen måste vigas till det Obefläckade Hjärtat av Guds Sons inkarnation. (25 juni 1984)

 

Jag sade i Fatima och än en gång upprepar jag det inför er: Mitt Obefläckade Hjärta skall vara det skydd och den stig som leder er till Herren, för jag år det Obefläckade Hjärtat av Guds Sons inkarnation. (11 feb 1985)

 

Jag vill ha präster som upprätthåller tron i Kyrkan och respekterar den helige Fadern (Påven) och jag vill att min Sons tjänar bara sysselsätter sig med ting som rör Gud. Jag kallar hela Kyrkan att försvara Världskyrkans tro och traditioner, speciellt latinamerikas kyrka….  Den helige fadern måste genomgå stora prövningar och Kyrkan kommer också att bli föremål för dessa.

Detta leder till en  mycket omfattande uppenbarelser tillsammans med stora skaror. Vid ett par tillfällen samlades 100 000 människor. Ungefär 480 uppenbarelser sker under 5 år. Under extas kommer budskapen till honom.

Michel Angelo2Samtidigt kunde Stigmata med blod strömma fram från sticksår från huvudsvålen. Kristi Törnekrona var snarare en Törnehjälm. Efter extasen läkte såren igen. Men trots detta möts han djupt av motstånd från omvärlden och utsätts för förhör. Maria hade varnat Miguel Angel att han skulle  bli anledning  till en förfärlig prövning av människors tro. Trots omfattande vittnesmål i publik miljö, skriftlig och fotografisk dokumentation och övernaturliga fenomen så blir dräpt i rationalism och som förnekas sompåhitt. Miguels person ifrågasätts då han har en homosexuell läggning.

Maria tar upp sorgen över när präster som avviker i sin tro och som faller i lust. Bilden på Maria-bilden ovan är ett av undren i Penablanca. Maria står på den röde Draken, 666, som är Antikrist, som angriper och vill förstöra alla relationer till människor, samhälle, nationen och Kyrkan. Hon tar upp framtiden

Jag vill att Förenta Staterna vigs  till  den heliga  Jungfrun Maria. Det kommer att bli nödvändigt att be många böner för Ryssland, Förenta Staterna och för alla länder” 12 juli 1983

En stor prövning av tron kommer att ske.

 • “Väldiga stormar, översvämningar och jordbävningar  kommer  att  skaka jorden.”
 • Klimatförändringar  kommer att orsakas  av människan. Många människor kommer att dö.”
 • “Avfallets kyrka kommer att uppnå stor styrka. Min Sons präster kommer inte att  tro på  vad de säger  till människorna. De kommer inte att tro på  att  evangelierna verkligen är sanna” (liberalteologin)
 • “Jag är här med min medling som Världens Drottning och Moder till den Sanna Kyrkan full av fördärv och ondska som sårar mitt Obefläckade Hjärta.
 • “Falska läror kommer att finnas överflöd. Förändringar inom Kyrkan kommer att leda till undergång. Det ärt inte Kyrkans sak att följa moden; låt Traditionen och vår Herres evangelium förbli bevarade!”
 • “Det kommer att dyka upp många klädmoden som kommer att såra vår Herre   väldigt   mycket. Guds   hus kommer inte att respekteras längre, människor kommer  inte  att gå Mässan med vördnad och de kommer att gå till Kyrkan olämpligt klädda.
 • “Bägaren är full, men Gud är ännu tålmodig för att många själar 
skall räddas och för att inte många av oskyldiga skall behöva lida.”
 • “Världen kommer att sjunka ner i sedefördärv  och skandaler. Många länder kommer att bli ödelagda av hunger och sjukdomar. Ryssland och Kina kommer att orsaka mycket skador på  naturen.   Det skall  komma fasansfulla jordbävningar som kommer att   lämna  efter   sig   ödeläggelse. farsoter,  sjukdom och svält. “
 • “Om inte världen ändrar sig kommer jag att sända en varning och be er att viga världens alla folk till mig.”
 • “Europa kommer att översvämmas
 av fasor och skräck. Amerika kommer att bli förvirrat.”
 • “Avfallets kyrka kommer att uppnå stor styrka. Min Sons präster kommer inte att att tro på vad de säger till på att evangelierna   verkligen   är sanna.   
 • “Men  vår Herre  skall komma  till undsättning Han kommer inte att lämna Kyrkan övergiven.
 • “Kina kommer att börja en avgörande strid. Herren vill att Förenta Staterna, Frankrike, England  och särskilt Ryssland vigs åt Honom.’
  (Vigningen av Ryssland kom att ske 1984 av Johannes Paulus II)
 • “Jag är här med min medling som Världens Drottning och Moder till den Sanna Kyrkan i denna värld full fördärv
och ondska som sårar mitt “Obefläckade Hjärta.”
 • “Himlen    utstöter    ett    brådskande stridsrop till den sista tidens apostlar. Jag har vänt mig till Melanie av la Salette.”
 • “Om mina barn inte rättar sig efter Faderns planer kommer jag att bli tvungen att släppa taget om min Sons arm”
 • “Den sanna Kyrkan kommer att gråta därför att hennes konung inte längre skall vara hos henne. Han kommer att fly till en ny plats i 486 dagar och under den tiden kommer den helige Peters tron att tas i besittning av en ond ande som bara har bedrägeri och hat. Han kommer att tvinga världen att tillbe  honom  som  den  bäste påve mänskligheten någonsin har haft.”
 • “Vid denna punkt skall Elia och Enok komma  för  att  tillkännage mänsklighetens grava irrläror, men de kommer   bara   att  finna   död  på helgonens torg.  Vår Herre och Gud kommer att få dessa helgon att tala och mänskligheten kommer att finna att Gud inte har glömt dem men att de har gått vilse från den rätta vägen.
 • “Ryssland  kommer att gå  mot  de länder som överger tron och kommer att tillintetgöra dem.”
 • Härskarna över Nordens rike borde skydda sina invånare.

Den tredje hemligheten?

I budskapen från Penablanca döljer sig svaret om den tredje hemligheten. Det skulle då komma en stund när det största avfallet har skett. Ondskans makt skulle då träng in i Gud tempel och skändat. Satan med 10 konungar har nu nått målet att regerar över världen under en kort tid. Maria talar om en kommande händelse

Antikrista fullbordan i tron att ha segrat över Kristus, värden och över orden “det är fullbordat.” Antikrists fåfänga är så enorm att tror sig vara “den nye kristus” som ersätter Kristus. All utveckling som skett blir också den en anti-utveckling.

MarianMovementMarian Movement of Priest

Fader Stephano Gobbi grundaren av the Marian Movement of Priests har tagit emot budskap från den heliga Modern sedan 1973, som i vida blivit accepterade som äkta. I   flera   av   Fader   Gobbis   budskap hemlighet och det hon säger verkar, utan hemlighet och det hon säger verkar, utan att vara avgörande, stödja Miguel Ängels version. Till exempel säger Maria den 13 ma 1992

Jag har velat ha dig här därför att du måste vidarebefordra till alla att just nu  – just detta år – har ni trätt in i de händelser som   jag   har   förutsagt,   vilka    finns inneslutna i hemlighetens tredje del, vilken ännu inte har avslöjats för er.  Denna kommer nu att bli bevisad av händelserna själva som  äger rum  i  Kyrkan och i världen.

En rad händelser sker 1992 i samhället och i kyrkan.  Sverige genomgår en finanskris. En halv miljon arbetslösa. Företag i konkurs. Finansorgan och storföretag tar viktiga näringsgrenar och en bank. Nyliberalismens fjättring omdanar samhällets solidariska grund till marknadsekonomi och en skuldriven ekonomi. Marknaden upphöjs. Kommersialismen och reklam förstör intellekt och moral och skapar egoism och habegäret.

Gulfkriget pågår i kampen om olja som ökar spänningar mellan öst och väst. Ecce Homo-utställningen med tolv fotografier av olika bibliska situationer, kommer 1998 med liberal tappning. Nyandlighet sprider sig om reinkarnation och naturalism Värdegrunder, musik, filmer och videospel demoniseras. Liberalteologi sprider sig i den  protestantiska kristna världen, då främst inom nyprotestantismen.

Utveckling av frimureri har Maria förvarnat redan på 1600-talet. Maria tar upp detta igen med  infiltration

 666De ecklesiastiska Frimurarna får order och makt från olika frimurarloger och verkar för att leda alla i hemlighet att bli en del av dessa hemliga sekter. Det sker genom att stimulera dessa medlemmars ärelystnaden att finna en lätt karriärsväg. På detta vis tillfredsställs deras längtan efter pengar och överhopa dem med varor. Detta får dem att på ett förrädiskt sätt inta viktig poster och gå förbi de personer, som vägrat att vara delaktiga i detta spel. Ja, detta Odjur liknar ett lamm som utövar all den makt den får från det första Odjuret. I närvaro av detta tvingas jorden och dess invånare att dyrka det första Odjuret.”

 

Vidare säger Maria: “Lucifer, ormen från urtiden, djävulen, eller Satan, den eldröde Draken, blir i dessa tider Antikrist. Var och en som förnekar att Jesus Kristus är Gud, den personen är Antikrist. Avgudabilder och skulpturer som skapas till ära för Odjuret är Antikrist. Antikrist är den som vill vara förmer än Gud..

 

...666 är människans tal. 333 är det gudomliga talet som beskriver Gudsmysteriet Det uttrycker Guds 3-faldiga mysterier. Det första mysteriet gäller Guds enhet. Det andra gäller Jesus Kristus tvåfaldiga natur som sann Gud och sann människa. För det tredje den Allraheligaste Treenigheten genom de tre gudomliga Personerna..

 

666 betyder också 3 tider. Den första tiden är år 666. I denna period framträder Antikrist som fenomenet Islam, som direkt förnekar den Gudomliga Treenigheten och av vår Herre Jesus Kristus. Islamister bryter igenom med militär styrkor och invaderar Europa. (Invasionen i Sicilien och sedan Spanien). Det är endast genom min övernaturliga ingripande på begäran genom påvens kraftfulla bön som muslimer inte lyckades förstöra kristenheten..

 

…. År 1332 är den andra tiden då Antikrist på ett radikalt sätt angriper tron på Guds ord.. Genom filosofer tilldelas vetenskapen exklusiva värden om sanningen. Steg för steg görs den mänskliga intelligensen till att vara den enda källan och det enda kriteriet att utröna sanningen. Det födde filosofiska irrläror som spreds sig genom århundradena till vår dagar.

 

… År 1998 är tredje perioden för Antikrist. Under denna tid kommer Frimurarna att lyckas med de ecklesiastiska Frimurarna med det stor konststycket att sätta upp en avgudabild som ersätter Kristus i hans Kyrka. En falsk kristus och en falsk kyrka.. Följden blir att alla jordens invånare kommer att tillbe en avgudabild till det första Odjurets ära. De som kommer och köper och säljer det kommer att bli märkta med märket som tillhör Antikrist. Avfallet blir allmänt då nästan alla kommer följa den falska kristus och kyrkan.. Sedan kommer dörren att öppnas för just den person som är Antikrist.

… Var modiga. Var starka, mina små barn. Var plikttrogan under dessa svåra år och stanna kvar trogna till Kristus och Hans Kyrka.

Profetian om det stora Miraklet i Ryssland.

JesuAnsikte2Kristus ska fullborda löftet om Ryssland och förklarar för Vassula som undrat:

bevara vad Jag har sagt till dig; inse att Min Plan för Ryssland är stor; inse att Jag skall använda dig för Min Äras skull. Ta emot Min frid, Mitt barn – Jag Är med dig. Jesus den 16 oktober 1992


 Ett skott ska slå ut i Öster. Kyrkan ska återupprättas.

Jag skall upprätta Min avkomma från det östra huset för att främja enheten och mot slutet skall alla jordens länder samlas under Mitt Namn… Från första början (1986) frågade Min Son dig, Min dotter, vilka av de två husen som var viktigast, ditt hus eller vårt hus. Ditt svar ärade Mig och Jag vände Mig sedan till änglarna och sade till dem: ”Tack vare detta svar, som kommer från en död kropp (andligt döda), skall Jag påskynda hennes tillfrisknande och när hon helas skall många andra helas… Jag skall anförtro henne Jesus den 7 dec 1984

Jag är Uppståndelsen, och uppståndelsen skall snart äga rum i Min dotter Ryssland. Var inte domare över hennes söner och döttrar så att Jag inte tvingas döma dig. Vore någon fullkomlig ibland er, skulle ni ändå räknas för ingenting i Min Fullkomlighet. Snart skall Äran givas åt Mig i dess fullhet och Ryssland skall regera över återstoden av mina barn i helighet.  Jesus den 20 okt 1992

PROFETIA ÖVER RYSSLAND

Jesus den 13 december 1993.  Obs. Nedanstående är utdrag ur originaltexten!

 • Skriv, Vassula, din syster Ryssland kommer att vörda Mig till slut, Jag skall åter bli hennes Herre – okränkbarheten kommer att bo där… ja, du vill säga något?

  Herre, så mycket korruption förtär henne nu…

  Jag måste sänka hennes blick…

  Jag förstår inte på vilket sätt, Herre.

  Nåväl, då skall Jag berätta det för dig. I Mitt majestäts härlighet och ära skall Jag komma och vila i hennes hjärta…

  Herre, hon lever fortfarande i syndens mörker och i stor ångest.

  De som har vänt sig bort från Mig kommer att falla, Jag skall omstörta de mäktiga krafterna med Min eld och göra de stolta om intet. Jag skall bygga upp Mitt hus på nytt och uppta hennes söner och döttrar som Mina barn och låta dem vörda Mig. Vassula, stå inte där förvirrad och oförstående;

  Jag säger dig, din syster Ryssland kommer att bli ett överhuvud – andligt sett – för många folk och mot slutet skall hon förhärliga Mig. Lyssna nu noga på och förstå a

 • … Du kommer att vara den – om du förtröstar på Mig – som ensam försvarar Mitt Namn, medan Mina andra barn delar Min måltid och i all sin lömskhet förråder Mig.
 • Men du kommer att försvara Mitt offer och Min ära och så skall alla era synder bli förlåtna. Du skall träda upp i din trofasthet och rädda din broder, den broder som blev den Ondes byte. Du kommer att föra samman kyrkan till en, och rättvisan skall leva i henne. Rättvisan skall komma med frid och evig trygghet. Glädje skall uppfylla dig och dina lovsånger kommer att ljuda vida omkring. Rik skall du bli, ty för den lojalitet du bevisade din konung skall han belöna dig hundrafalt.
 • Där förbund bröts, profeter föraktades och dödades, där split och söndring såddes och hotelser nådde himlarna som krigslarm – där, Min älskade, där skall dina herdar häva upp sin röst:
 • ”Frälsning! Präster och tjänare till den Allrahögste, frälsningen finns bara i kärleken! Frid! Ni Faderns herdar, vet att friden bara står att finna i förlåtelsen.Enhet! Enhet, ni ljusets bröder, det trefalt heliga ljuset, som är ett men ändå tre, tre men ändå ett ljus, enheten står bara att finna i ett äktenskapligt band! 

Buskapet-till-Sverige 
Vi är som det är sagt i Fatima att vi är mänsklighetens viktigaste tid. I Uppenbarelsebokens tid. Den gamla tiden rinner mot sitt slut. Den nya ska komma med Kristus. Kärlekens Återkomst.

Christsign

Prophecies & Warnings – True Life in God


http://www.youtube.com/watch?v=w4m3sivH_5g


Det här inlägget postades i Antikrist, Fatima, Framtid, Klimat, Klimatförändring, Kyrkan, Människan, Maria, Profetior, ryska revolutionen, Ryssland, USA, Vassula. Bokmärk permalänken.