“Time to change”. Kristi återkomst är nära

Christreturn5Påsken är här med sitt väldiga budskap för mänskligheten. På Skärtorsdagen instiftas det som innehåller en ny människa. En Måltid för ett liv i överflöd. Priset betalades på Långfredagen. Dagen och Offret på Korset. Tog på sig och betalade all mänsklig skuld för att göra oss fria.

Varje dag kan vi ta del av en gemensam värld som är Internet. Det finns en gemensam värld som är än större för allt och alla. Allt i vår tillvaro har en andlig utgångspunkt. Varifrån skulle vi få föda om det inte växte. Vetekornet faller i jorden dör och blir till rikligt frukt. Hela Påsken handlar om detta.

Omkring  fem procent eller 12 – 15 milj amerikaner haft någon form av Kristuskontakt i himlen och återvänt till jorden. Patienters upplevelser ha dokumenterats under i många år på olika sjukhus.

Bakom finns olyckor och sjukdomar som försatt dem i ett tillstånd bortom kroppens sinnesorgan och en fysisk verklighet. De är kliniskt döda. Det finns många fler som beskriver detta.

I andra länder rör det sig om att 4 – 15 % av befolkningen, som har erfarenheter av en andlig verklighet och himlen som en salighet.

Gruppforskare inom psykiatri och psykologi har samlat information i decennier. De verkar i det internationellt nätverk International Association for Near-death Studies (IANDS). Inom Katolska kyrkan finns en organiserad verksamhet tillsammans med forskare som analyserar om någon blivit botad bortom medicinsk och vetenskaplig förmåga och fastställer mirakler. Bibliska skrifter är fyllt med Guds ingripanden.

Hany Mouneers liv har förändrat totalt efter ett Kristusmirakel. Hans detaljrika besktivna mirakel finns här nedan och gäller när Hany togs upp i himlen där han såg Jesus och många helgon. De gav honom mycket viktiga budskap till mänskligheten. Hany är en man från Egypten och förkunnar vad som gäller.

JohannesPaulus

På Barmhärtihetens dag, den Vita söndagen efter Påsk 2014, helgonförklaras påven Johannes Paulus II

Vi befinner oss mänsklighetens viktigaste tid. Påven Johannes Paulus sa detta år 2000 i  Fatima i Portugal. Det gäller även samhälle och natur. Jesus och Maria träder fram på många sätt. De vill rädda mänskligheten inför det som kommer att ske. Den gamla tiden rinner mot sitt slut. Det dyrbaraste vi kan göra är att kunna rädda själar till himlen. Detta är Kristi mission och evangelisation..

Sanningen har ratats och följderna kommer därav. Hör vi, ser vi  och tror vi? Jordelivet är en förberedelse. Målet är himlen. Vårt sanna hem.

En ny epok i fredens och kärlekens rike ska ersätta allt det gamla. Allt blir nytt.

Vi går in i Påskens högtid som är kommen genom kristendomen. Påskens stora innebörd är befrielsen och att ge liv. “Påsk” kommer av det hebreiska ordet “pesach” som betyder rskoning. Husen med lammets blod på dörrposten skonades. Då gällde det huset i en fysisk mening. Idag gäller det i en andlig mening.  Vår själ med Kristi blod.

Exodus innebar uttåget och befrielsen ur det forna Egyptens slaveri. Ett nytt “Egypten” har byggts igen i det som är materialismens tidsålder.

 • Materialismen gäller som ett medel för att skapa och tjäna människornas utveckling och försörjning under naturens ramar. Den är är då till nytta. Men …
 • Materialismen som mål för egen sak och som världsförklaring förleder och förtär jord, samhälle och människor. Till sist förslavar den oss själva.
 • Vad som är målet eller medlet är den stora frågan. Huset i himlen eller på jorden?

Bibeln handlar om att ge näring till liv och sanning.

En ny vår ska komma. Livets upphovsman offrade sig själv frivilligt  för att ge oss ett liv i överflöd.

Han är “den som älskar er mest av alla”

Allt i den heliga Måltiden. Kristi kropp och blod för en ny människa. Ett förbund för evig tid. Kyrkans innersta mening.

Mariaram

Mirakulöst foto av Guds moder

Under 2000 år finns ca 400 Maria-uppenbarelser genom utvalda män, kvinnor och barn under olika kritiska skeden att bygga upp och sprida sanningen. I modern tid har detta skett främst när Jesus och Maria riktar sig till många kvinnor. Heliga Birgitta är känd för Sverige. Men även till barn som i Fatima 1917, Garabandal 1961 och Medjugorje 1981 när Maria visar sig och vägleder i vår tid.

Barn för att de inte kan veta något om dessa högre ting och därför att de då talar i sanning och tro. Splittringen skapar ofreden och världens olyckor. Sedan finns de tilldragelser när enskilda personer botats från svåra sjukdomar. Många tecken ges världen runt som gråtande ikoner. Se tidigare artikel om Ukraina.

Jesu och Marie uppenbarelser finns bl.a på http://uppenbar.info.

Vår liberala frihetstid förnekar och vänder allt till det rakt motsatta. Falskt blir sant och för oss så snett i allt. Gott blir ont och viceversa. Mycket blir både avtrubbat och söndrat.  Inte minst i ekonomi och natur. Människan banaliseras och behöver inte längre högre ideal och bygger en ny värld i rationalism som till sist avskaffar oss själv i teknik. Gud är Allsmäktig men sätter inte vår fria vilja ur spel. Ödet finns inte kristendomen som i andra religioner och läror. Allt gäller vårt val.

Pengar och rikedom sätts först på andras bekostnad.
Många lever i en stor okunskap och förs bakom ljuset. Den materiella grunden blir alltmer total. Marknaden som övermakt över vårt öde och mål. En ny ordning genom materialismens marionetter och sekter. En ny världshedendom. Människor brukas som medel för andra.  Ett objekt i ett system 

Här på denna blogg finns mycket redovisat om samhällets tillstånd och politik. Bibeln talar om girighetens tid och när hjärtan kallnar. Hänsynslöshet i stenhjärtan. När “fikonträdet” blommar kommer skördetiden. En lyfts upp. Den andre blir kvar.Treenigheten

Kyrkans splittring är den verkliga kardinalfrågan att återuppbyggas såsom det var i Fornkyrkan. Kyrkan är den helige Andens gemenskap. Guds enhet. Påskens delning i öst och väst är totalt orimlig.

Värre blir det om inte påsken blir enad av kyrkornas ledare. Jesus förklarar i sitt verk “True Life in God” att ett gemensamt beslut är det mest nödvändiga än att det blir astronomiskt och matematiskt korrekt. Hela tanken är Kristi kropp som enhet. Att bli Ett med Kristus. Jesus bad sin Fader.

Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem … Joh 17:11-12

Jesus har gett olika förutsägelser i nutid  som terrordramat 911 i New York exakt 10 år innan och rad andra och för framtiden. Flera gäller Ryssland.

Vassula  Rydén är i 2000-talet Guds budbärare  Kallelsen gäller att förbereda oss nu att leva ett sant liv med, i och för  Gud. Förutsägelser som besannas vittnar om Guds existens. Var hittar vi Gud någonstans? Genom att gå in i vår kammare.  I vårt hjärtats rum i kärlek och ödmjukhet.  Kom som du är, säger Jesus. Ingen är förträfflig. Kom i stillhet och meditation och låt Gud födas i dig.. Se bön ovan.

Gud vill rädda och förlåta. En svindlande Nåd för den mesta hårdnackade. I Guds ögon är vi Guds barn och inga objekt.  För den som tror finns förlåtelsen.

Jesus meddelar här att Kärlekens återkomst är nära. Det skall ske i vår livstid. Den gamla tiden skall avslutas. Det är så avgörande att vi alla kan säga ja till Gud i jordeliv. Konsekvenserna blir eviga. Bön och ånger är så avgörande i vårt liv och så kunna ta del av Jesu Offermåltid.

kom ofta till Mig; öppna ditt hjärta för Mig, behandla Mig som; en vän, som din Fader, men glöm aldrig att Jag är din Gud och Helig; säg dem att enkla ord ur hjärtat är ljuvare än förfinade ord som kommer från deras läppar; behandla Mig inte som en främling; Jag, Herren, välsignar dig; Jesus 25 april 1988

Här ett vittnesmål. Hany är nu en av Guds budbärare och Apostel i denna tid.

 Kristusmiraklet. Kristus vill rädda själar

 

http://youtu.be/jyBfPl5yf64

Hani2Hany Mouneer skulle bli en en ekonom inom handel, var tidigare en diakon och bor i Egypten. Allt gick åt skogen. med studier, släkt och vänner. Han togs upp i himlen under en svår hjärtsjukdom och fick uppleva ett enastående mirakel. Just hans försök att utbilda sig i ekonomi inom handel blir signifikativt i dessa tider.

Den första visionen – diamanten

Bishoy en journalist besöker honom 2009 då denna videospelades in i det rum där han första vision kom till honom. Det skedde när han var 7 år gammal. Hany berättar i filmen om ett enastående mirakel  i mötet med Kristus. Hela livet är förändrat och ha  berättar i arabvärlden om vad som gäller för oss.

Jag hade feber. Min mamma gjorde ordning en glas juice till mig. Jag minns det som vore igår. Jag låg där och plötsligt såg jag en Diamant framför mig och rummet försvann. En turkosfärgad Diamant. Inte blå. Inte heller grön.

Den kom allt närmre mig och jag såg något mörkt inne i den som om det vore en råttsvans eller bit förkolnad päls. Det hela var vidrigt att se. Så synd, tänkte jag. Diamanten hade varit så vacker utan detta. En röst sa:

Du är diamanten. Ingen kan ta bort det mörka utan dig själv

Jag förstod att det var Guds röst som talade. Rösten frågade mig, om jag vill se diamanten utan detta?

O ja låt mig får se den utan detta svarta. Gud tog bort detta genom att stoppa in handen i diamanten . I samma stund fanns en ny Diamant där som svävade i luften. Den började sedan växa och bli lika stor som hela rummet.

Jag häpnade. Gud frågad mig, vill du veta hur så stor den kan blir? Ja tack!.

Diamanten växte och gled bort 10-20 m på en väg kantade med vassa törnen. Jag blev skräckslag inför detta.

De närmsta 6 månaderna kunde denna vision rulla fram inför mig när jag var vaken. Plötsligt kunde det ske saker och då särskilt när jag befann mig i St Samuels kloster.

Dröm eller vision?

Vad är skillnaden mellan en dröm och en vision, frågade Bishoy Hany

Innehållet i dröm kan jag inte påverka. Den är som en film som rullar fram

 • I en vision blir jag involverade i händelsen och deltar i en kommunikation.
 • Allt beror på hur jag reagerar och hur mycket Gud vill att jag ska komma till insikt till 50 eller 100 %.
 • Jag blev i min vision så hänförd av den.
 • I vissa visioner kan mottagaren tala men inte röra sig. Det beror på .

De många prövningarna

Hany berättat om sin långa vandring i livet och att utbilda sig från den allra lägsta nivå. Det tog många år. Han kom att utbilda sig i redovisning inom handeln. Han har nu en akademisk examen i ekonomi efter många svårigheter.

Han avslutade sina studier i Tyskland 1971. De strandade. Hans bror är en framgångsrik ingenjör i Egypten att kunna bygga komplexa byggnader som katedraler. Föräldrarna bosatte sig i USA 1996 men när pappan dog flyttade mamman hem igen

Vid ett tillfälle när han var i klostret och kom visionen åter och en rösta frågade.

”Vad är det du ser?, frågade en röst.

Jag var omedveten om min omgivning. De som fanns runt mig trodde att jag led av psykiska störningar De kunde inte förstå att jag hörde saker.

Jag kom att bära bära på många kors, fick mycket stryk som liten och var sjuklig med hjärtproblem. Led av ett reumatiskt hjärta och cirkulationsrubbningar. Slagen från min mor plågade mig mycket. Hon hade stora bekymmer med min far. Det gick mycket ut över honom. Hon ljög mycket och vill att han också skulle ljuga. Han blev hatad av sin mor

Led även psykiskt mycket under mina studietiden. Åren blev inte minsann inte särskilt framgångsrika. Motgång till motgång i studieresultat. Även vänner kom att att hata mig. Hjärtbesvären plågade mig. Hade inget hem att vända mig för att finna kärlek.

Den andra visionen

Den andra visionen kom i litet rum i St Antonius kloster i södra Egypten. Rummet var en del av en balkong. Jag halvsov när jag såg en lång man med ljusbruna ögon. Han sa till mig.

”Bli inte så upprörd. Detta är ditt första kors du fått.”

Framför mig stod den heliga Minas, som är en av de mest kända egyptiska helgonen i öst och väst Pga. hans många underverk finns hans förböner för oss. Menas var en gång en egyptisk soldat i den romerska armén, som led martyrdöden då han vägrade att ge upp sin kristna tro.

Hans vänstra handflata lämnade kvar ett handavtryckt på fönstret framför honom. Detta kunde jag sedan visa upp för mina vänner, berättar Hany. Jag kom senare att sudda bort det då mitt förhållande till Gud blev allt sämre. Varför dessa plågor. Jag kunde inte förstå att allt elände som jag fick möta

Gud kom att förklara för honom att utan ett livsmål och grund till Gud kommer allt han bygger upp att förfalla. Nya Testamentet berättar detta:

Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. Gal 2:18

 

Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. 1 Kor 9:25

Så blev det att jag slog i tomma slag i luften. Hade ingen kunskap, förankring och medvetande om Gud. Mitt andliga liv börjar när jag förstod att Gud verkligen vill omsluta mig i Honom och ge mig styrka och frid. Det andliga livet börjar först när vetekornet faller ned i jorden och dör. Såsom det är för helgonen. Det är inte obligatoriskt att man måste leva i öknen.

Gud kom att förklara för mig att det är en skillnad mellan att gå vägen och det som är själva livsstilen. Vi är alla olika och Gud väljer därför olika vägar för var och en av oss. Helgonen går sin väg för att det är deras enda väg. Jag ville bli munk men den vägen passade inte mig.

Gud vill jag kom i Tyskland och Europa. Livsstilen som det andliga livet talar om är just den väg du vandrar. Rakt fram finns porten. Den vägen är så den nära vägen till livet.

Tidigare var jag en diakon men jag saknade en förankring i denna insikt och fann inget ljus i mitt liv. Inte heller en vägledning. Visste inte vem jag var. En slöja skyler.

Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. 2 Kor 3:17-18

Hur ofta läser du Bibeln, frågar journalisten

Det beror på vilket behov som gäller just i den stunden. När jag läser en text, avslöjar Gud det som täcker mitt behov att växa. Bibeln är som skattkarta som består av olika delar. Varje Ord är inte en bit information . Utav varje Ord består av liv. Evangeliet är et samtal med Gud själv. Gud säger till Mose att dessa Ord i dessa bud kommer att tala. Vi skall inte leva av bröd allena.

Vi går den väg som Gud har gett oss och att lära oss av den resa . Men vikten är att vi inta skall inte leva och fångas i en dyrkan avvärlden och ledas av lusten. Många gör så och det blir som att äta en sallad utan salt De är inte medvetna att de i själva verket dyrkar köttet.

Ett sant liv är att dyrka Gud.

Hängivenhet till Gud upphäver dyrkan och lydnaden till köttet, vad egot säger och människors begär.

Harny har fastat mycket i sitt liv. Gud lät honom ta del av stora mirakler pga av hans många lidande. Gud vill inte såra någon som redan har stora sår utan vill förbinda dem

För ”Hans sår” helar oss står det. De visioner som jag fick blev mitt läkemedel. De var som balsam. Varje vision, erfarenhet och mirakel är till gagnade detta. Hany citerar Lukas 1:68

”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet.”

Gud ville upplysa mig

”Förståndets ögon upplystes.” Gud sökte upp mig för att rädda mig ur mina plågor och skapa en ny balans och glädje i mig.

Dessa mirakel Gud gav, var helt enkelt ett måste, då dessa sår, det ena såret efter det andra, förhindrade min andliga utveckling.

Mitt förbund med Gud

Guds mål för mig var att han ville inte ha någon som älskade mig pga min romantiska svaghet. Hela mitt hjärta skulle endast leva för Honom. Hade någon älskat mig, så skulle jag försvunnit bort och dyrkat någon annan

Därför hatade min mamma och mormor mig mycket. Min pappa hängde upp omoraliska målningar i bostaden som jag slog sönder på nätterna. Båda kom att slå mig. Min bror gjorde inget och fick därför heller inte stryk.

Ekonomisk utbildning i Tyskland

I Tyskland misslyckades jag under 8 års tid. Hade problem med hjärtat. Alla hatade mig. Även vänner hatade mig . Sökte plats en plats att bor. Även hos en släkting blev jag utslängd.

Sökte hjälp i en kyrka i Düsseldorf att finn härbärge och berättade om mitt hjärtbesvär Prästen sökte då upp en läkare som var oerfaren som sa att jag spelade. Jag lyfte mina ögon till Gud. Varför, varför?? Vad gjorde prästen? Han kastade ut mig.

Miraklet

Efter det svimmade jag och vaknade på ett sjukhus. De sa att jag mycket var mycket vårt hjärtsjuk. En operation planerade Mitt hjärta var så sjukt pga av alla påfrestningar. Ingen glädje och trygghet fanns någonstans för mig Bara nya plågor kom Kände nu att nu skulle jag död. Jag skulle få möta Kristus

Gud ville att jag nu skulle binda opp mitt liv till Kristus. Den natten skulle jag opereras. En 40 % chans fanns att det skulle lyckas.

Vart hamnar jag om jag dör?? Jag hade ju tappat den vägledning jag fått en gång. Jag grät den natten i min olycka. ”Gud rädda mig och förlåt mig!”. Jag förlorade medvetandet

När jag vaknade befann jag mig på en annan plats. Jag såg min kropp sovande. Jag frågade mig. ”Vem är jag och vem är det som ligger där?

Jag kände mig så orättfärdig och skulle nu dö. Där jag nu befann mig fanns inga garantier vart skulle ta vägen. Jag bad Gud om förlåtelse. Jag såg min sovande kropp.

Den sista tidens apostlar

Många andra har fått erfara och vittna om att via det finns en Ande och att en uppståndelsen existerar. Det finns 12 miljoner i USA som har fått erfara att Gud lever och vill rädda. Gud vill att tron upprättas människors liv. Joel 2:28 berättar:

Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.

 

Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade, 2 Kor2:15

 

Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. 1 Kor 2:10

Kom till Mig

Jag hörd i min ånger en röst.

”Kom hit så skall visa dig något!”

”Hur skulle jag kunna detta?”

”Kom!”

Himlen

Plötsligt lyftes jag upp. Hur det gick till saknar betydelse. Jag kom att befinna mig i ett palats utan ände. Golvet var av en obruten vit marmor stäckte ut sig i ett enda stycke. Carrra-marmor. Ytan var reflekterade som om ytan vore av glas. Allt var enastående vackert. När jag på vandrade golvet kändes det svalt som marmor gör. Vädret var varken kallt eller varmt där jag befann mig.

10-15 meter längre bort fanns en trappa med 4 trappsteg. Ovan fanns en väldig halvsfärisk kupol ca 100 m bred. Upptill fanns en rund öppning och man kunde se lång bort berg skymta. Inte som våra utan det liknande jaspis och täcktes av ett stoff av gnistrande diamanter. Himlen var ljusblå.

Palatset var häpnadsväckande men endast en tanke rådde för mig. Endast konung kan bor här . Hur skulle han se på mig i detta eländiga tillstånd jag befann mig i. Vad ska jag säga till ägaren?

Var du rädd?

– Ja fast det fanns även en sådan utomordentlig förtöstansfull omgivning. Glädje och friden övervann fruktan

– Ingen fanns där men hur skulle jag kunna övertyga någon att jag kom ofrivilligt?

Kristus

Plötsligt flödade ett spektra av ljus fram som tog en mänsklig form. Jag förstod att nu kom kungen. Hans saknade all traditionell kunglig utstyrsel. Han var klädd i en klädnad utan sömmar i vitt som elfenben. Runt midjan fanns en mantel knuten.

 • Jesus är utomordentligt vacker
 • En skönhet som utstrålar en oändlig kärlek
 • En inkarnerad Ande som uttrycker känslor
 • Försök att förstå och fördubbla denna dimension miljontals gånger.
 • Hela hans inre utstrålar kärlek, tröst och frid. Denna utstrålning i skönhet men också om styrka och makt
 • Han var den som jag sökt sedan barndomen
 • Jag upplevde som Honom som en broder, som en far och farfar samtidigt
 • Hans ögon är turkosblå med en stor iris. Håret var inte blont utan i brunt. Men det är inte detta som fångar min uppmärksamhet utan all den strålande skönhet som strömma ur hans Hjärta.

Kristi sår

Vad som sedan fångade min uppmärksamhet var en uppskuren slits i hans mantel på höger sida. Ett öppet sår, ett hugg där spjutet skulle gått in. Såret syntes genom hålet. Tarmarna var blottade. Att se allt detta gjorde mig helt utpumpad. Jag vill rusa fram till Honom. Vara och bli Honom. Min uppgift är inte teckna ned detta. Jesus är livet och vi hans ambassadörer som det står 2 Kor 5.

Det chockerande att se de blottlagda tarmarna. Många frågor vällde fram. Vem kunde gett detta hugg på denna mest kärleksfulle. Vem kunde vara så hjärtlös. Ett fråga dök upp i mig. “Kunde det vara jag som gjort detta?” Varifrån kom denna fråga? Plötsligt blev jag så chockad av frågan att det var jag, som var orsaken. Det var så skakande att det var som jag vore på väg att dö. Jag! Det var jag som gjort detta mot Honom, som jag hade sökt sedan min barndom.

Det var jag som stungit Honom. Jag beslöt mig för att fråga: Vem har gjort detta mot Dig? Han svarade inte. Han böjde ned sitt Huvud och grät. Jag förstod då, det var jag som gjort detta. Det var Han som planterar frågan i mig. Jag frågade rakt ut: Var det jag?

Han som var Skatten jag funnit, skulle jag förlora? Han nickade svagt. När jag såg detta, var det som jag skulle kollapsa fullständigt, Jag föll till marken i tårar. Jag? Var det jag. Återigen nickade Han utan ett svar. Jag rasade ihop. Men Han räddade mig ur detta. Han stod ca 5 m från mig. Men ändå kände det som han vore mig mycket nära.

Gud gav mig en tanke. Det finns ett sätt att rätta till som om det aldrig hade hänt.

Och jag skall gottgöra er för åren som slukades av gräshopporna, av gräsbitarna, gräsätarna och gräsgnagarna – min stora här som jag sände mot er. Joel 2:25
Jag, jag är den som utplånar dina brott, för min egen skull, jag minns inte mer dina synder. jes 43:25
 

Hoppet – att vara i Kristus

I min förkrosselse, öppnades en port till hopp. Han lät mig veta att det fanns tröst att få. I hans Hjärta. Jag frågade: “Finns det något jag kan göra för Dig som helar Ditt sår?”. Åter öppnades ett hopp i mig och gav mig ett svar som finns på ett 20-tal sidor. Jesus pressade samman hela Bibeln som påminner om en karta. Han sa:
Jag har skapat er för detta syfte. Men människor lever inte för detta.
Målet är att bli en del av Mig en lem i Mig. Som det är sagt.
Jag vinträdet och ni är grenarna.

Att vara i Mig är ett villkor.
Jag är Huvudet för er.
Ni måste existera i Mig. Leva och bli ledda av Mig

Detta kan ske som Jag sagt.
Om någon vill följa Mig, får han förneka sig själv.

Det är innebär att ni har inga andra mål här i världen än dem som Jag skapat för er,
vilket betyder att ni är lemmarna i Mig och Jag blir ert huvud.

Om nu hur en tanke eller en önskan för något förutom att vara i Mig,
kommer Jag att var hela ditt hjärta, allt i din själ och makt,

kommer Jag att vägra detta. Jag blir ditt sinne och själv.

Om du upphäver dessa föreskrifter att var i Mig, blir det

ett förbund utan Mig. Alla byggnader blir då förgäves

Jesus berättade vidare för mig

Om tusen eller miljoner människor deltar i kyrkor utan att ha lagt grunden,
blir de hus som de själva river. De bygger hus på lösan sand eller ingen sand överhuvudtaget.

Allt blir förgäves. Varför kom jag till jorden? Ni slösade bort alla Mina mödor.

Ingen idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna 2 Tim 2:5

Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss.’

Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet.

Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår.

 

Det här inlägget postades i Fred, Frihet, Gudsbevis, Jesus Kristus., Jorden, Krig, Kyrkan, Människan, Maria, Mirakler, Ny tid, Påsken, Systemfel, Värderingar, Världsbilden, Vassula, Vision. Bokmärk permalänken.