Påskundret. Kärleksoffret för mänsklighetens lösen.

fullshrd

 

Alla rön pekar på att det är Kristus vi ser PÅ SVEPEDUKEN I TURIN

Linneskruden bevaras i katedralen i Turin sedan 1578. Genom efterforskningar har det visat sig att duken varit känd sedan länge – långt bortom en tid då det var möjligt att avbilda genom någon fototeknik. 

SEdessabildenvepeduken eller Sidonen finns omnämnd på 200-talet. På 300-talet säger den spanske kristne diktaren Juvencus att svepeduken var av “vävt linne”.  Bibeltexten lyder

Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då order om att den skulle utlämnas, och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Mat. kap 27:59-60

Genom konsten på 500-talet har ny historia framträtt. Duken har under långa tider varit gömda undan förstörelse.

År 544 e.Kr. hittades en bild ovanför stadsporten i Edessa i Syrien, som tros föreställa Jesus. Sex år senare målades en ikon i Katharinakloster i Sinai som visar Jesus Kristus som Pantocrator, den Allsmäktige skaparen. Det märkliga är att profeten Abraham föddes i en grotta nära borgen. Berättelsen liknar den i Betlehem. Den kristna historien binds samman igen.

Genom korsfarares berättelser visades sidonen upp i Konstantinopel på 1100-talet och den fanns där på 900-talet. Under 1200-talet kom den till Frankrike.

shroudSvepedukens blodmärken på huvudet tyder på något, som orsakade många sår över hela huvudsvålen. Österns kungakrona var en bygelkrona, som täcker hela hjässan. Törnesnår som buntats ihop kunde formats så att det kom att likna en sådan krona över huvudet. Skadorna visar att den troligen har pressats fast på huvudet genom slag, anser några forskare

Efter den fruktansvärda gisslingen har den dömde fått vandra till avrättningsplatsen. Svepeduken berättar om skador på vänster knä och svåra ansiktsskador och på näsan. Karaktären på krosskadorna motsvarar dem som uppkommer vid handlöst fall.

Andra skador pekar på att mannen har fått bära en tunga börda och varit bunden på ett sådant sätt att händerna inte kunde mota ett fall. Romarna hade som sed att låta den dödsdömdes bröst och armar bli fastsurrade ända till handlovarna vid den tunga tvärbjälken till korset, som kallas patibulum. Korset fick bäras i en knäböjande ställning genom att man spände ett rep mellan patibulum och fotleden. Allt för skapa maximal plåga.

Till Golgata vandrade 3 fångar. Om de var sammanbunda med varandra, var risken stor att de inte kunde hålla jämn takt och därmed med stor risk att falla.

Många detaljer på duken tyder på att man har blivit skadat genom fall som orsakat ett hårt slag mot vänster knäskål och slag mot ansiktet som knäckt näsryggen och en stor svullnad vid höger ögonhåla och kindben.

Korsfästelsen ägde rum med spikar. Det visar skadorna på händerna och fötterna. Resp. hands tumme är också invikt mot mitten av handflatan, som har orsakats av att spikarna skadade svårt resp tummens medianusnerv. Såren visar hur spikarna går igenom handloven i den sk Destots area och inte genom handflatorna, som man tidigare har trott. Detta bekräftar Jesus i Korsfästelsen:”De spikade först snabbt igenom mina handleder…” Rännilarna av blod på armarna från spiksåren avslöjar olika kroppsställningar på korset. Dessa har beskrivits.

För att skapa svåra smärtor finns en spik träpålen som gnagde vid hälen. För att få luft i lungorna måste den Korsfäste resa sig upp.

Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hälen. 1 Mos 3:15

Svepeduken visar att den döde fått ett djup sticksår på bröstkorgens högra sida i riktning mot hjärtat. Sidonen bekräftar Johannes ögonvittnesberättelse i Joh kap 19:35:

Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten.

pantoc23pantoc24Hela historien om hur Skruden forslats från Jerusalem till andra länder undan krig och erövringar är dramatisk. Katedralen i Turin eldhärjades men duken klarade sig. Duken är något skadad efter denna eldsvåda.

Skruden finns avbildad bl a i medeltida målningar. En målning gestaltar hur duken visas upp från en byggnad inför åsynen av stadens innevånare.

Ikonmålningar anger samma ansikte med hårets fall och med ett öppet ansikte rakt framifrån. Det råder så en häpnadsväckande likheter mellan ikoner och den bild vi ser på svepeduken i Turin.

Det kanske är för många likheter för att det ska var en ren slump. Det gäller allmänna placeringen av ansiktsdrag inklusive ögon, näsa och mun. När duken av ansiktet lagras över ikonen finns inga betydande skillnader.

Pantokrator2Hela historien om hur Skruden forslats från Jerusalem till andra länder undan krig och erövringar är dramatisk. Katedralen i Turin eldhärjades men duken klarade sig.

Duken är något skadad efter denna eldsvåda. Därav fläckarna

Vi ser mängder så efter  prygling och slag. Vi ser den omisskännliga såren av en korsfästelse. Patologer som har studerat bilden säger att det är en man i rigor mortis: Han är död. Mannen har legat något hoppvikt vilket leder till att bilden påverkas

pathol13pathol8Mannen var brutalt slagen i överensstämmelse med en romersk flagrum, en piska med kort läderremmar toppad med bitar av bly, brons eller ben som slet sönder kött och muskler.

Det finns dussintals på dussintals hantelformade sår och blåmärken som beskriver resultatet av pryglingen. Det finns blod i de avbildade såren. Vinklarna för slagen som faller på mannens rygg, höfter och ben visar att han piskad av två män, en står högre upp än den andra, och de stod på var sida om honom.

Vid någon tidpunkt kan mannen ha tvingats att bära en törnekrona. Det verkar vara en logisk förklaring till de många sticksår som finns i huvudsvålen. Av såren att döma och av blodflödet verkar kronan ha bestått en mängd törnen och inte krans som format törnekronan, som är så vanligt i de konstnärliga skildringarna.

Efter den fruktansvärda gisslingen har den dömde fått vandra till avrättningsplatsen. Svepeduken berättar om skador på vänster knä och svåra ansiktsskador och på näsan. Karaktären på krosskadorna motsvarar dem som uppkommer vid handlöst fall. Andra skador pekar på att mannen har fått bära en tunga börda och varit bunden på ett sådant sätt att händerna inte kunde mota ett fall. Romarna hade som sed att låta den dödsdömdes bröst och armar bli fastsurrade ända till handlovarna vid den tunga tvärbjälken till korset, som kallas patibulum. Korset fick bäras i en knäböjande ställning genom att man spände ett rep mellan patibulum och fotleden. Till Golgata vandrade 3 fångar. Om de var sammanbunda med varandra, var risken stor att inte hålla jämn takt och därmed falla.

Avtrycken på sidonen avslöjar tortyrskador orsakade av piskredskap, som romarna använde när de utförde den mest fruktade formen av prygel.

De plöjde min rygg och drog långa fåror, Psalt 129

Svepedukens blodmärken på huvudet tyder på något, som orsakade många sår över hela svålen. Österns kungakrona var en bygelkrona, som täcker hela hjässan. Törnesnår som buntats ihop kunde formats så att det kom att likna en sådan krona över huvudet. Skadorna visar att den troligen har pressats fast på huvudet genom slag, anser några forskare

pathol11Korsfästelsen ägde rum med spikar. Det visar skadorna på händerna och fötterna. Resp. hands tumme är också invikt mot mitten av handflatan, som har orsakats av att spikarna skadade svårt resp tummens medianusnerv. Såren visar hur spikarna går igenom handloven i den sk Destots area och inte genom handflatorna, som man tidigare har trott. Detta bekräftar Jesus i Korsfästelsen:”De spikade först snabbt igenom mina handleder…” Rännilarna av blod på armarna från spiksåren avslöjar olika kroppsställningar på korset. Dessa har beskrivits.

spopathol14Att romarna korsfäste sina offer genom att driva spik tvärs igenom handledens områden har bekräftats vid en arkeologiska upptäckt 1968 av ett korsfäst offer. Han hette Johanan ben Ha-galgol och hittades nära Jerusalem vid Givat ha-Mivtar. Bilden till vänster visar ett fynd.

Spikarna slogs genom hans handleder är det historiskt och medicinskt rimliga. På 1900-tal insåg medicinska experter att om spikar hade drivets genom handflatorna skulle de inte orka bära en hans vikt även om hans fötter spikades fast eller det fanns stöd under dem, Spikarna skulle rivas loss ur handen.

blood.6De blodfläckar som följer med i sårbilderna visar sig vara av äkta blod från en människa.

Tyget kom i kontakt med sår med en blodlevring och kroppsvätskor. Kroppen skulle även vara insmord i oljor. Molekyler har trängt in i fibrer som ger fotoeffekten.

Det är högst osannolikt att linneduk som använts vävdes i det medeltida Europa. Den teorin har gällt att duken skulle vara betydligt tidigare än tiden för Kristi korsfästelse.

Sådana duk var blekt efter vävningen. Medeltida europeiska linne var därför inte fiberblekt som ger olika nyanser i vitt. Den europeiska vävda duken var indränkt i en het lutlösning, tvättades, indränktes sedan i sur mjölk och tvättades igen. Efter denna behandling blev den utbredd på fält i solen. Denna process elimineras färgskiftningar.

Linnet var under det första århundradet i Mellanöstern däremot fiberblekt (hank-blekt). Detta innebar att en del garn var vitare än andra garn i tyget. Detta resulterade i brokiga mönster genom att olika härvor matades in i vävstolen. Vissa band har då olika nyanser av vitt, de gulnade eller blev brunaktiga genom åldern. En del gav smala band och andra blev ganska breda.

Kol 14-mätningen år 1988 skedde på felaktiga grunder

Ny mätning visar att den är minst dubbelt så gammal och är ca 2000 år gammal.

En artikel i en fackgranskade vetenskapliga tidskriften Thermochimica Acta från 2005, visade att kol 14-datering från 1988 att den var bristfälligt genomförd då urvalet blev felaktigt.

Det har visat sig att hörnet från vilken provet var hämtat för kol 14-mätningen hade blivit reparerad. Det finns fibrer som är trasiga i provet. Det visar bilden här nedan. Följden blev att ett färskare material ingått i mätningen, vilket påverkat resultatet.

Vid sedan gjorda efteranalyser identifierades fibrer från bomull och gummiträd och rött färgämnen från krappväxtens rot, som är importvaror. Även alun för betning ingick i tygstycket, som är en tekniskt utvecklad metod för att färga och att kunna skapa en färgbeständighet i tyget. Lagningen är därför noggrant utförd för att dölja skadan och är därför inte så gammal.

Idag med rekonstruktion av bilden framträder ansiktet. Vittnen träder fram som berättar om en syn i sitt inre där Jesu ögon är blå

Om Korsfästelsen och Disma

Jesus korsfästes klockan 9 mitt emellan två brottslingar som var Dismas och Gestas.. Klockan 12 föll ett mörker, som varade ända till Jesu död klockan 15.  I sista stund säger Disma som varit en rövare i hela sitt liv

Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade då: ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset” (Lukas 23:43).

238_GoodThief_2

Den Gode tjuven från Titian

Det är aldrig försent. Disma hade tidigare mötte Jesu familj. Något hände då. Ett lite frö kärlek kom att gro i honom. Ett stenhjärta förvandlades. Den heliga Familjen var på flykt från Herodes in i Egyptens land  Jesusbarnet med Maria och Josef kom in vid ett tillfälle in i en skog bebodd av banditer. Bland dem fanns Disma, en mördare och en tjuv. som nu  planerade ett rån och kanske än mer.


Men när hans ögon föll på Jesusbarnet, stannade han, förundras över den srtålande skönhet och majestät som kom från Jesu ansikte. Djupt rörd, skyddade han istället den resande familjen. Nästa möte sker på Korset. Något ljust och levande fanns kvar i honom.

Disma är idag ett helgon,

Svepeduken vittnar om Kristi kärleksoffer för en lösen av hela mänskligheten.  Påskens hela innebörd

En betald skuld för hela mänskligheten för en frihet och ett liv i evighet. Allt vittnar idag om en oförstådd sanning. Världen har gått en väg som förstockar och förstör sig själv där vi endast blir till ekonomiska objekt. Efter detta tar allt slut.

Smärtornas bägare bringade oss Frälsningens bägare.

Påsken gäller så ett erbjudande i kärlek för liv i evig tid. Vi är Guds ögon inga objekt utan Guds barn med Guds arvedel. Kristi kärlek är att giva och tjäna. Jesus drack Vredens och Smärtornas bägare och gav oss Frälsningens bägare. Offrade sig för att öppna porten till Himlen och ge oss i ett kommande liv, ett liv  i överflöd. Frälsningens väg som förklarar lidandets mening. Lidande för andras räddning.  Gudomlig kärlek, Agape.

En gränslös räddande aktion. Oavsett vad som finns bakom oss att ha kört bil för fort, baktalat, bedragit andra, missbrukat alkohol, sitter i fängelse för bankrån eller dödat så är ingen utesluten. Rövaren Disma mötte Guds nåd i det sista ögonblicket i livet. Många bär på skuld och gömmer sig. Detta gjorde även Adam och Eva en gång och skylde sig. Det var nakna och gömde sig.

Satan vill uppnå detta med personliga anklagelser och skam att våga visa sig. Att väcka  självanklagelser och missmod. Ödmjukheten är vår räddningen. Motsatsen är högmod.  En andlig makt som mörklägger all sanning. Att låta människan sluka sig själv i ett ego och maktbegär. Den vill erövra allt och hela tidsålderns tänkande och agerande. Men en högre makt råder.

Allt i en Andlig verklighet

Guds kärlek kan besegrar allt detta. Vi talar om en andlig verklighet. Kärleken ersätter ondska. Den helige Ande är oövervinnerlig och kan hjälpa alla i våra svagheter. Allt har sin andlig utgångspunkt och orsak.

All mat vi äter har ett andligt ursprung. Men också om en andlig princip om näring och liv. Mannat är det. Ordet blir så näring och liv. Allt i hav och land skildrar levande förråd. Allt är så ordnat. Allt fysiskt i värld är ett resultat. Vi kan upptäcka en inbyggd visdom med alla ändamål, naturkonstanter och lagar som gäller i naturen

Vi är barn till Gud och Kristus visar sin faderliga kärlek, sin godhet och sin medkänsla till hela världen. Kristus har genom Påsken betalat för oss och visar sin barmhärtighet mot dem som verkligen ångrar sig …

Ankaret är om vi tror på Jesus som vår Frälsare och Guds son. Vårt mål är himlen. Påven Fransciskus tog upp detta i sitt tal på Långfredagen i Rom 2014.

TronAnkaret

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Påsekn, Svepeduken i Turin. Bokmärk permalänken.