Väg till fred. Skandinaviska mötet i Vadstena 2014

Vadstena-2014

Vi blev många som samlades denna så vackra Pingsthelg i Vadstena 2014 runt Guds budskap – True Life in God, som nu finns världen runt.  Budskap som började komma 1985. Vi kom från Sverige, Danmark, Norge, Finland. Färöarna, Grönland, Libanon, Turkiet, Argentina, vänner från Eritrea och Syrien här i Sverige m.fl. Gamla vänner och nya.

Vi möttes i lovsång, bön, meditation över Guds budskap i denna vår tid med Vassula. Mässa med fr Nabil Mounnes (the Maronite Catholic Church of Saint Ephraim).  Möttet om Klosterkyrkan och med en nunna i Birgittaordern.

Föredrag med bl. a Niels Christians Hvidts teologiska forskning kring “Profetismens plats i Kyrkan”. Samtal på tu man hand vid matbordet eller på promenadvägen längs Vätterns strand i sol och ljumma vindar. En glad samvaro men också i vad som händer i människors liv när Gud griper in.

Doxa

Vadstena kloster

Klostkryrkan

Kyrkoherde Torbjörn Ahlund berättar om Klostekyrkan. Alltartavlan visar bl.a. kröningen av Maria till Himlens drottning

Birgittasskrift2

Vi möttes på en historisk plats i 1300-talets Sverige för Europa och kyrkans framtid genom Heliga Birgittas mission.

Klostret planerades och ritades av heliga Birgitta och invigdes 1384. Kung Magnus och drottning Blanka testamenterar den 1 maj 1346 Vadstena kungsgård till att bli ett kloster.

Ett unikt kloster. Enligt Birgittas instruktioner skulle klostret bestå av 60 systrar och 25 bröder. Mottot för bygget: stabilt och i ödmjukhet.

En profet och vägledare i sin tid. Hon fick gudomliga visioner som profeter har fått erfara genom tiderna i sitt inre. Länge var Vadstena en andlig huvudstad i Europa med många pilgrimer. En tid då Sverige formades som en kristen nation.

John_paul-vapenSvenska flaggan med sitt gula kors och blå bakgrund är från 1100-talet genom Erik den helige och representerar Kristus med Maria. Korset står för Kristus. Det blå är det rena och är Maria. Kristus har gett Sverige en särskild välsignelse och vill föra oss åter till Honom.  Se nedan.

Vårt nya helgon Johannes Paulus tog in den svenska korsflaggan i sitt vapen för sitt pontifikat.

Klostret stängdes 1540 genom reformationen

Reformationen förbjuder 1524 Sveriges kloster att ta emot nya medlemmar. Vadstena får fortsätta ta emot medlemmar, om de har godkänts av kungen. Katolska mässan förbjuds och protestantiska mässor hålls i klostret 1540. De flesta av munkarna i klostret fördrivs 1549. Nunnorna får vara kvar, på grund av klostrets starka ställning som adligt jungfrustift. Under Gustav Vasas bröllop med Katarina Stenbock år 1552 vandaliseras altaret av kalvinistiska spelmän.

Helgonfigurer förstörs. Näsa och händer höggs av. Symboler för de heligas andlighet, berättar kyrkoherden Torbjörn Ahlund.

Oktober 1595. Riksdag i Söderköping beslutar man att klostret ska stängas. Hertig Karl låter officiellt stänga klostret 22 nov 1595 och fördriver de sista nunnorna. Nunnorna lämnar klostret den 13 dec och beger sig till Polen.

Så mötet med Vassula blev här i Vadstena förenat med många historiska rötter och paralleller till heliga Birgitta.

Gud har gett Sverige en välsignelse att vända åter. Guds kärlek omfattar alla kyrkofamiljer trots olikheter och vill att vi försonas, sluter fred och enar oss att bli en Kropp i Kristus.

Vassula Rydens profetiska gärning för 2000-talet: “Helande av Kristi kropp”.

Vassulatal1

I över 25 års tid har Vassula Rydén rest runt i världen upp till 200 dagar om året i väst och öst, norr och söder, som ensam kvinna för att förmedla till kyrkans ledare, österländska trossamfund och till oss det Kristus personligen gett henne i “True Life in God”.

Budskapet är “Unite My Church”. Sedan 1054 är Kristi kropp sönderdelad i många delar.

Hennes gärning blir ofattbar stor genom alla resor i en värld, där mångt och mycket är styrt av män. Ett tecken i sig bland många som Gud gett Vassula genom hennes helhjärtade offervilja  välsignad med Guds styrka.

Hon bär på Guds beskydd. Även Kristi sår har Vassula fått bära, som en kröning likt Kristus. Korset och Guds nåd och rikedom hör ihop.

Frukterna är många genom budskapen. Människor har funnit en ny näring till sitt liv och återvänt till kristen tro.

Helande till kropp och själ har skett. Budskap ur en källa till kärlek och glädje. Inte en ny Bibel som vissa säger i en okunnighet utan en påminnelse om vad Bibeln redan säger men som ännu inte har förståtts helt ut.

I Guds rike gäller fred mellan varandra. Trots olikheterna vill Gud att den Ortodoxa, Katolska och den Protestantiska kyrkan ödmjukar och försonar sig inför varandra och blir ett i Kristus, såsom det var i Fornkyrkan. Öst och Väst är som två lungor som andas  tillsammans i en Kropp. De tillhör alla Kristus i den Sanna kyrkan.

Porten går genom försoning och till fred såsom Gud vill förlåta oss för vad vi har gjort mot Honom.

Fred med Gud

Profetiska budskap kommer i vår tid för att visa oss rätt. Varför?  Nya läror sprids och kriser utvecklas. Upproret gäller ännu.

Kyrkan är inte fullbordad som det blev sagt i  Joh 17:21.  En väg och fred med Gud. Förvarningar ges för att förändra oss i tid. Vissa av dessa har redan gått i uppfyllelse, som visar att de vara äkta.

Om åtminstone Påskens datum enas av kyrkans ledare, så finns ett stort löfte att Gud gör resten. Han vill rädda oss om vi vänder åter frivilligt.

Enhet är vår tids stora Mysterium.

Vassula talade om detta. Vår materialistiska tid är så bunden till att särskilja och söndrar liv, samhälle och  natur. Mycket blir istället industrialiserat. Lösningar i teknik.

Fornkyrkan var ett universellt förbund med Kristus.

Kyrkans världsråd består numera av mer än 300 medlemskyrkor. Olika påsktider firas i Öst och Väst . I en och samma stad kan en kyrka fira uppståndelsen medan en annan träder in i Passionstiden.

Kristus tvingas nu dricka Bitterhetens bägare två gånger pga. människornas verk. Ett uppror mot Guds frälsningsverk som är betalt av Kristi offerblod.  Gud varnar för följderna och fortsättningen.  Kyrkan är söndertrasad och blir obrukbar.

Utan fred med Gud finns ingen fred på jorden. Olyckorna kommer ur detta. Historien skildrar hur de tidigare Gudsförbund brast och vilka olyckor som sedan kom över Guds folk. Utan välsignelser gäller förbannelsen. Människans materialiserade världsbild drar på sig allt det som nu skett i klimatförändringar och samhällsomstörtningar.

Uppenbarelsen i Fatima 1917 med Maria under VK 1 gällde enhet. Appellen till fred med Gud blev inte fullbordad i rätt tid. Motsatsen kom istället som en irrlära i kommunismen 1917 och ovan denna terror kom även ett nytt världskrig. Allt var förvarnat. Vi är nu i mänsklighetens viktigaste tid. 

Vi ser vad som händer när en kropp förlamas eller blir  sjuk och tappar sina funktioner. Det gäller även Kyrkan. Fornkyrkan var en i Kristus.

Vår egen biologiska kropp uttrycker symboliskt enhetens odelbarhet. Enhet är här ett samspel mellan celler, våra livsorgan, lemmar och sinnesorgan. Hjärtat förenar allt i oss. Blodet ger oss liv.

Samhället är också en samhällskropp med olika organ genom människors arbete och utveckling. Samhällen består av mänskliga relationer för en gemenskap. Detsamma gäller naturens alla livsformer. Också den är sargad.

Denna situation är också en fråga för kyrkan och in bara teologiskt uttydning av dagens text. De profetiska uppenbarelser finns som en del av kyrkan och  ingår så för att leda församlingen i den tid vi är i. En väg för  fred såsom budskapen anger.

Vi ser hur kriser bryter fram. Vi ser en värld i brist på fred. En värld som utgjuter blod i floder. En värld utan relationen till Gud. Utan liv och relation till Gud råder hjälplöshet. Utan fred med Gud råder strid.

Ett hopp är nu tänt när påven Franciskus i Rom och Ekumeniske patriarken Bartholomes i Konstantinopel firade Mässa i Betlehem den 25 maj. Att leva utan fred är en ständig plåga. Se mer i tidigare artikel.

Kristi enhet. Vår andliga verklighet

Kristi-enhetDenna symboliska bild skildrar Treenigheten i Fadern, Sonen och den helige Ande. Samtidigt skildras Eukaristin som vi tar emot i Kristi närvaro i Brödet och Vinets gestalt vigt i den heliga Ande.  Detta gestaltar också Kyrkans enhet.

Kyrkan är till sitt ursprung en allomfattande enhet i kropp och blod. En kyrka genom en enda Uppståndelse.  En Kropp med ett Hjärta i Andens enhet. Allt detta finns i Mässan. I Kristus tar vi emot den nya Människan. Den gamla dog med Kristus på korset.

Kristi kyrka har splittrats bit för bit under 1000 år. Öst- och västkyrkan klövs 1054 i en schism.

En fundamental splittring råder med olika kalendrar sedan 1581. Väst bytte då till den gregorianska medan öst stannade kvar i den julianska. I en och samma stad kan en kyrka fira Uppståndelsen medan en annan går in Passionstiden. En andlig Berlinmur som måste rivas. Det handlar inte om ett matematiskt eller astronomiskt rätt datum utan om en överenskommelse mellan kyrkans ledare.

Om det sker, finns ett löfte att Gud lovar resten. Ett litet steg av människan att lyda Gud med en väldig betydelse för vår framtid. Om inte detta inte sker frivilligt, kommer varningen om ett straff över jorden.

Kristi kropp med mänskligheten ämnar vara en enda familj. Mässan innehåller en förening till kropp, själ och ande. Kyrkans centralpunkt. Gud är både synlig och åtkomlig i det heliga Sakramentet. Livets bröd och frälsningens Kalk för ett evigt liv. I detta lever den ofantliga Kärleken och Nåden för oss trots alla felsteg – om vi tror, ångrar och vänder åter!!!

Fr-Nadil

Vi firade en Syrisk-Marionitisk mässa med fr. Nadil i Klosterkyrkan 6 juni på nationaldagen.

Mass6juni

I Guds ögon är vi en barnaskara med Jesu moder som vår Moder. Hon ömmar så och ber för oss. Vår möjlighet i denna tid är att vi ansluter oss som en armé av bönegrupper tillsammans med Henne i bön för enhetens fullbord och för att rädda själar. Rädda dem som inte tror.

Rosenkransen är ett medel för oss alla. Ett andligt vapen mot Ondskans makter ty de finns. Både Jesus och Maria ber oss att vi viger oss själva, vår familj, församling och nation till dem, till deras Hjärtan.

Our-Mother

Jesu budskap  den 29 nov 1989 (klicka på datum)

Vassula tog bl.a upp detta budskap till oss, som var och en kan finna TLIG:s hemsida på olika språk.

 

… orsaken till att Jag stiger ned till er på det här sättet, är för att trösta er och påminna er om Min Lag; Jag vill kalla er alla tillbaka till Kärlek, till Fred och till Enhet; Jag kommer inte för att döma er, inte heller för att fördöma er; Jag kommer för Min Oändliga Barmhärtighets skull för att påminna er om att Jag är Helig och att ni borde leva heligt;

 

Jag är en Kärlekens Gud, inte en Gud som driver er till förtvivlan; Jag är en Hoppets Gud och Jag kommer för att ge er hopp; Mina välsignade, Jag är Han som älskar er mest, Jag är Han som gav Sitt Liv av Kärlek till er; skulle Jag då inte använda Mig av alla möjliga sätt för att komma till er i dessa mörkrets dagar för att varna er och dra er bort från ondskan? och för att dra er närmare Mitt Hjärta och visa er att er Boning verkligen är i Mitt Heliga Hjärta?

 

Jag kommer för att be dem som ännu inte har försonat sig med Mig, att försona sig och sluta Fred med Mig; allt Jag ber er om är KÄRLEK; Min Ande utgjuts i överflöd över ert släkte, genom Min Oändliga Barmhärtighet, och det borde inte verka orimligt för er att Jag talar till er på det här sättet eftersom Jag Är den Allsmäktige; Mina Budskap skall hjälpa många vilsna att komma till besinning och påminna er om Sanningen; och till dem som ännu inte tror på dessa Gudomliga Verk av Nåd skall Jag ställa samma fråga som Jag en gång ställde till fariséerna: vem av er, om hans son faller ner i en brunn, eller hans oxe, drar då inte genast upp den utan tvekan, även om det är en sabbat?

 

Mina älskade, Jag är en Avgrund av Barmhärtighet; Jag är Oändlig Rikedom och Min Röst skall komma att ljuda över hela jorden och till och med i underjorden, i den mörka jordens buk där de döda ligger skall Min Röst bli hörd, och Jag skall gå till dem och uppväcka dem, och göra dem till pelare av ljus; och till dem som fortsätter att fördöma Mina Verk säger Jag: sök Herren i hjärtats enkelhet;

 

Mina präster, Mina präster … alla ni som är en avbild av Min Gudomliga Bild, tillåt Mig att påminna er nu vid årets slut att komma till Mig och hämta från Mitt Hjärta, som är en Avgrund av Kärlek, och fylla era hjärtan; lyssna till Mina Ord och handla efter dem; var inte som ett hus byggt i sanden utan grund, som störtar samman när flodvågen kommer! stå fasta, och använd de lärdomar ni fått av Mig; Jag skall dra alla människor till Mig och Kärlekens Ande skall uppenbara Mitt Heliga Ansikte för er alla;

 

Jag kommer till er för att uppmuntra er, Mina älskade bröder; förbli i Min Kärlek, fortsätt att valla Mitt folk med kärlek till Kärleken; vandra i Mitt Ljus så skall Jag leda er; Jag är världens Ljus och ni är Mina vänner; Mina utvalda, kom in i Mitt Heliga Hjärta, träd in i denna Kärlekens Brinnande Ugn och tillåt Mig att tända ert hjärta så att också ni, i er tur, kan gå och sätta andras hjärtan i brand;

 

kom till Mig, ofullkomliga som ni är och dela Min Stora Kärlek; er kärlek skall inte bara vara ord eller tomt prat, utan något verkligt och aktivt; återgälda ont med gott … återgälda orättvisa med rättfärdighet … återgälda hat med kärlek … var förlåtande, var förlåtande … låt kärlek alltid finnas i alla era handlingar;

Mitt Heliga Hjärtas barn, ni lever dessa dagar i en svår tid då Min fiende har utbrett sitt herravälde som en slöja; det är därför Jag kommer för att be er att fördubbla era böner; böner från hjärtat som når Mig;

 

kom, ångra er… bekänn dina synder, Mitt barn; kom inte ovärdig för att ta emot Mig i den lilla vita Hostian; kom och drick Mig, kom och ät Mig, och kom ihåg Vem ni tar emot i detta Heliga ögonblick, ni tar emot Mig, ni tar emot Liv; var rena för att ta emot Mig; längta efter detta Heliga ögonblick som aldrig tidigare, längta att få ta emot er Gud; till och med Mina änglar från ovan ser ned på er i längtan efter denna Måltid, och önskar att de vore en av er! låt era hjärtan uppröras av ädla tankar, säg till Mig: “Jesus, jag, en syndare, ber om att bli förlåten, jag är inte värdig att ta emot Dig, men jag vet att genom ett enda ord från Dig kan Jag bli helad”; upprepa dessa ord, de behagar Mig, de får Mig, er Gud, att skynda till er, de fyller Mitt Heliga Hjärta med Medlidande;

 

ropa till Mig: “Kyrie eleison! Christe eleison! förlåt mig, syndare!” ödmjuka er och Jag skall upphöja er … utplåna er själva, och Jag skall lyfta er till Mig och gömma er i Mitt Heliga Hjärta; Jag ber er från och med nu att: leva i ständig tro, kärlek och helighet; låt Min begäran vara ert motto för det kommande året;

 

kom, var ett under Mitt Heliga Namn så som Jag och Fadern är En och Densamme;

 

Jag, Herren Jesus Kristus, välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suckar på era pannor;

Jesu moder säger detta i samma budskap

Guds barn, frid vare med er; Jag, er Heliga Moder, behöver era böner för att förverkliga Guds Frälsningsplan; Jag behöver böner från hjärtat; låt era böner nå himlen, låt dem vara som rökelse;

 

fyll era hjärtan med Guds Kärlek och jubla, för en Frälsare föddes till er räddning, en Frälsare med saktmodigt hjärta steg ned till jorden för att tjäna och kalla på de förtryckta; “Han kom för att öppna de blindas ögon, för att befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som lever i mörkret”; älskade barn, det är samme Frälsare som kallar på er idag, det är samme Frälsare som kallar var och en av er vid namn: att återvända till Honom; det är samme Jesus som påminner er om Sin undervisning; det är samme Jesus som Jag, Hans Mor, höll i Mina Armar, och lindade Honom i lindor; född att tjäna, född att friköpa er, och nu är det samme Jesus som ännu kallar er till er räddning; det är samme Frälsare som påminner er om att ni alla tillhör Honom; Han gjordes synlig i köttet och Han offrade Sig Själv för er, Mina barn, för att befria er;

 

kom då och jubla och låt er fyllas av glädje! kom och förkunna storheten i Hans Heliga Namn! kom och var de glada budbärarna som bär Hans Ord; Jag älskar er, och tro Mig, Min Mantel är stor nog för att gömma er alla i den! 3 kom till Herren, var inte rädda att visa Honom era svagheter, kom till Herren och ge Honom ert hjärta så skall Han ta emot det som myrra, rökelse och guld;

 

Vi älskar er … Vi älskar er gränslöst, överlämna er själva till Honom; Jesus kommer till var och en av er; Han kommer för att befria denna världens fångar och ge dem deras frihet tillbaka; fångar som likt duvor fångats in i bur av den onde, men Jesus går outtröttligt från bur till bur och släpper ut varje fånge;

 

Mina barn, lev efter Herrens Himmelska Bud och Lag, ty den Himmelska Lagen kan sammanfattas i ett enda ord, och detta ord är: KÄRLEK;

 

Jag, er Heliga Moder, vädjar och ber för er dag och natt, Jag ger er Min Kärlek och jag välsignar er alla och alla era familjer;

 

Varför har kyrkorna skilt sig åt? Var finns vägen till enhet?

BoW2Bo Westergaard talade om den lutherska kyrkan och dess väg. Luther ansåg sig själv vara en sann katolik i sina rötter och sökte inte en ny kyrka utan en korrigering 1517, som sedan lett till den protestantiska revolutionen, där politiska krafter kunde kliva in.

Den kristna historiens rötter bygger på profetiska uppenbarelser genom olika personer som Gud i olika tidevarv valt. Hela Gamla Testamentet skildrar detta. 

Genom Kristi födelse, förkunnelse, död och Uppståndelse har Gud gett den sanna och fullständiga uppenbarelsen och vägen till det eviga livet. Jesus förmedlar och gör det Fadern har gett Honom att utföra.

Det har uppfattats nu som att Gud har inget mer att säga. Allt är sagt. Martin Luther uttrycker detta. Niels Christian talade just om detta dilemma.

Kyrkan finns med sina Sakrament. Behövs då mer att sägas, frågade sig en ledare om nutida uppenbarelser?  En paradoxal fråga följer pga. detta.

Behövs då Gud i vår nutid och när vi ser tillståndet i världen? Martin Luther har haft efterföljare som i sin tur har byggt nya hus, skapat nya inriktningar enligt människors egna intressen och utfört nya avsteg från det ursprungliga som lett till det mer “moderna” och mer liberala tolkningarna.

Bo talade om vikten att återknyta kyrkan till de profetiska uppenbarelserna. Dessa ingår i Kyrkan.

Kyrkans grenverk har nu växt till en flora av samfund i en relativism och de har blivit som olika företag på en religiös marknad för att tillgodose moderna behov. 

De profetiska uppenbarelserna har aldrig slutat och Gud talar även i vår tid efter Kristi uppståndelse. Inte minst av Jungfru Maria själv med hennes uppenbarelser i viktiga skeden för kyrkan, samhället och i andra kulturer. Många kvinnor som heliga Birgitta har gett profetiska budskap till en samtid. Ja även barn har medverkat.

De uppenbarelser som skett i modern tid ersätter inte på något vis den sanna allmängiltiga uppenbarelsen genom Bibeln men de påminner om vad Bibeln säger. Detta behöver förstås.

3tider3

“Hobo lebo”.

Arameiska som betyder: Jag älskar dig, av hela mitt hjärta. Vi sjöng “Du är min sång och du är min glädje.”

Vår tid söker fred. Och vad består då fred av? Det gäller oss alla. Fred. Fred, Fred.

Fred i hjärtat, familjen och nationen. Gud är en givande och fredsälskande Gud och söker vår kärlek och ödmjukhet. Jesus säger. “Jag är den som älskar er allra mest.”

Fr. Nabil kom att avsluta dessa dagar med “Helande i den Helig Ande”. Kom helige Ande. Kom. Vi kan be om detta i alla situationer.

Hur ska vi närma oss den heliga Ande? Fr Nadil tog oss tillbaka till skapelsens begynnelse.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: ”Varde ljus”; och det vart ljus.

De 5 elementen eller principerna för jorden som består av luft, vatten, eld, materia och liv. Bakom det konkret fysiska finns en andlig dimension.  Orsaken till allt. Allt annat är ett resultat

Ur den heliga Ande kom ljuset och elden till världen. Ur detta kommer principerna till luft, vatten och materia och allt det som gett allt liv på jorden. Livet kommer från Gud. Skapelsedagarna skildrar detta men inte i våra tidsmått. Människans ursprung är ur stoff. Gud blåser in ande i hennes näsa. Hon blir levande och lever i och talar med Gud innan det första förbundet bryts. Ett par fanns en gång just med denna nåd.

Gud är eld. 

När Pingsten efter Kristi Uppståndelse inträdde kom Andens eld och förvandlade Jesu lärjungar till apostlar.

En brinnande kärlek talar vi om. Eldsjälar. En kärlek i glädje. Ett ord i kärlek kan byta ned barriärer. Kärlek ger kärlek. Ett kretslopp i kärlek med Gud. Kärleken och glädje hör samman. Ingen kärlek utan glädje.

Gud är så glädje, ljus, frid, kärlek, barmhärtighet och all salighet. Gud är Ande. Alltings början och källa.

Relationen i Gud ger relationen med allt. Guds enhet med allt synligt och osynligt. Vi är bröder och systrar i Guds familj. Vårt sanna hem är i Himlen! Vår tid på jorden är en förberedelse.

Vad är det människor söker allra mest? Kärlek! Kärlek för glädje och till glädje, tröst och styrka. Vi kan lösa konflikter och bota med kärlek. För dem som är sjuka eller bär på trasiga relationer. Kom hela helig Ande kom över … och hela hela familjen. Led oss till frälsning. 

Vi kan sprida välsignelser runt oss i Guds namn. Kom hela Ande, kom Försoningens ande över oss …..

Vad gäller vatten? Både jorden och kristna är döpta i vattnet till välsignelse. Under årmiljoner regnade det en gång och blev hav.

Vattnet gör oss inte bara rena till det yttre utan även till det inre. När vi duschar kan därför vi be: “kom heliga Ande, kom och rena mig från all orenhet och synd …

“Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv. Jesu ord till den samaritiska kvinnan.

Stark tro och i bön kan skapa mirakler. Svåra sjukdomar kan försvinna. Världen kan förändras Det vet vi och har skett. Den andliga dimension är det som förträngs och förnekas. Bön är vårt kommunikationsmedel med Gud. Vår viktigaste tillgång med Mässan och att prisa och ära Gud som skapat allt och oss.

Hobolebo

Tack alla som medverkat till detta. Tack Bo och Suzanne. Tack Beatrice och Magnus för all musik. Tack alla vänner. Vassulas avskedsord till oss var: “We – us”.

Kom helige Ande till alla dem som läser detta.  Öppna våra hjärtan och ta Din boning i oss. Öppna vår inre dörr till tro, hopp och låt oss slå rot i Guds kärlek och nåd.

Hobo lebo.
Christer

PS. Till dem som var med får här gärna komma med tillägg eller förtydligande mm.

BUDSKAPET TILL SKANDINAVIEN

Vassula förmedlade detta budskap i Vasakyrkan, Göteborg,
den 6 september 1995


Ett budskap som Gud gav till Vassula inför besöket i
Oslo, Göteborg, Stockholm och Köpenhamn

Även om du alltjämt är slagen med blindhet och trevar efter din väg i denna vildmark, utblottad, utsvulten och bränd; även om du känner dig fruktansvärt och bittert plågad, vänd tillbaka till Mig sådan du är!

Ty jag har vänt Mig från Min Heliga Vrede genom att påminna Mig att Jag är ditt upphov. Jag skall bistå dig alltid och överallt där du går. Närma dig Den Levande och Jag skall visa Min Mildhet mot dig och lära dig att gudsfruktan är starkare än allt annat. Gudsfruktan skall hålla dig borta från synd.

Kom och slå rot i Mig så att Jag kan förvandla också dig till ett Träd med grenar som bär frukt. Min inskrift skall ristas in i var och en av dina frukter, för att de som äter skall hungra efter mer. Hädanefter skall du lyssna på Sanningen, trefalt Helig, och genom att du vänder ditt hjärta till Sanningen så skall du leva.

Budskapen Sant Liv i Gud finns på
http://www.tlig.org/sv/

Vattern

Det här inlägget postades i Framtid, Fred, Jesus Kristus., Kyrkan, Lycka, Maria, Påsken, Värderingar, Vassula. Bokmärk permalänken.