Styrs Europa av en lobbystat?

Lobbyingregering2
I Europa förs en debatt om drivkrafter om vilka som styr Europa? Men inte här. Existerar en Lobbystat?
 
Att värna om miljön och mänskliga rättigheter enligt den nuvarande ekonomiska och demokratiska modellen med den lobbyingpolitik som rått under långa tider är i konflikt med varandra
 
I Tyskland, England och andra länder förs en debatt i frågor som politiker i Sverige vägrar ta upp.  Svenska folket har inte fått rätt information.
 
Vi har sett en utveckling av en orimlig ekonomi på många sätt baserad på skuld, åtstramning, finansmaktens och kapitalvinsternas svindlande parasitering på nationens skattemedel.
 
En åtstramning som kvävt gräsrötterna bland människorna och miljön, som fött fattigdom och de djupa klyftorna, välfärdsbegränsningar och en fördärvande arbetslöshet.
 
Unga människor står utanför samhället. Lokala företag slås ut. Multijättar tar över. En åtstramning av nationell självständighet.
 
Hela näringslivets infrastruktur är uppbyggd på en centralisering och storskalighet tillsamman med Europas multijättar.
 
Den geografiska mångfalden t.ex inom livsmedelsbranschens alla områden hamnar i systemet för fjärrtransporter. Basförnödenheter som kan närproduceras får inte hindra marknadsvänligheten. En industrialiserad livsmedelsproduktion gäller. Kommers går för  människor, samhälle och natur.
 
Produktionsmetoder i en kostnadsjakt som innehåller grymma metoder mot djur och fåglar eller massdistribution varor med ett förfalskat och t.o.m. med ett skadligt innehåll uppmärksammas.
 
 Ett nytt handelsavtal kan göra detta än värre.
 
Vägar lider av trafikinfarkt. Hela system står i strid med en hållbar utveckling med dess utsläpp, förnyelsebar energi och för den mänsklig hälsan.
 
EU:s beslutsfattandet har klätts i dekorativa beslut eller genom obegripliga komplexa fördrag, som folken aldrig förstått alltsedan starten 1947 i Paris
 
Vi ser en mycket omfattande lobbyingverksamhet runt Bryssel på samma sätt som det skett runt Washington. Amerikanska folket väljer parti men vilka som finns på plats i Kongressen har skett genom lobbying och sponsrade kampanjer.
 

– När vi är i svårighet, måste vi ljuga för människorna, säger Jean-Claude Juncker, som är aktuellt att bli vald till EU-kommissionens näste ordförande.
 

Regeringscheferna väljer vem som leder. En nivå gäller över nationer. Folkets röst nedtystas. Demokratin är längre giltig i EU.
 
European Round Table for Industrialists (ERT) gav förslaget till den “Inre Marknaden” 1990.
 
Ett skräddarsytt förslag som gynnar multijättarna. Ett faktum. EU-kommissionären Jaques Delors kom sedan att presentade samma förslag till medlemsländerna som att vara EU-kommissionens förslag
 
De trogna vasaller finns i “tankesmedjor” eller i “diskreta broderskap”.

Existerar en lobbystat, som agerar ovan oss som inte längre agerar från vad som är rätt och fel; till det gemensamma bäst, eller till vilket är till nytta som gäller för folken eller vad som är skadligt för människor:
 
Lobbyingens vasaller gäller endast världens pengar att tillfredsställa och uppmuntrar världsmaktens maktfordran.
 
Det finns en debatt i tyska medier om tillståndet i Tyskland och Europa som Sverige undviker att tala om.
 
Premiärminister Bayern, Horst Seehofer, erkände öppet på bayersk TV den 20 maj 2010:
 

“De som väljs är de som inte väljer. De som väljs har inget att bestämma “.
 

En “Lobbyingregering” existerar över EU och nationerna.
 
Vi har fått en ny yrkesgrupp i nyliberalism i Europa och i Sverige. ”Lobbyingpolitikerna”.
 
Vi ser att tidigare politiker eller ministrar axla roller att påverka beslutsfattande i EU-kommission med mer eller mindre färdiga förslag. Kända namn i Sverige agerar.
 
Svensk politik och inom partierna måste lyftas till en nivå i uppriktighet
 
Lobbingpolitiken måste upp på bordet. En kräftsvulst för en demokratisk framtid.
 
15 000 lobbyister påverkar Bryssel. 2 500 företag finns runt. Organisationer som även är knutna till Washington, där samma system gäller.
 
Beslutsprocessen kan mycket lätt manipuleras. En kartläggning har skett under fler år. SVT visade en dokumentär om detta den 13 jan 2013. Den politiska kåren var sorgligt tyst och lämnade inga kommentarer.
 

Det här inlägget postades i Antisociala reformer, Arbetslöshet, Demokrati, ERT, EU, Finanskapitalism, Framtid, Infrastruktur, inhemskt näringsliv, Lobbying, Makt, NVO, Nyliberalism, Privatisering, Röstande, Strategisk utveckling, Systemfel, TISA, Tyskland, USA, Utveckling, Välfärd. Bokmärk permalänken.