VÅR VÄRLD VI BOR I? VART ÄR VI PÅ VÄG?

World

I Almedalen 2014 kommer olika modeller och tydningar fram om verkligheten och vem vi är. Ja även om historien. Mönstren upprepar sig. Vi borde se sammanhang bättre. Svensk historia en väg från 1800-talets fattigdom till att bli ett världens främsta välfärdsnationer med näringsliv i världstopp under 1900-tal. Därefter ett ras. Hur kom det sig och vart är vi på väg?

Mer modernt är ett begrepp som lyfts fram för den nya tidens ordning. Man kan stilla fråga sig om naturen är modern eller omodern? Dess utveckling kommer genom många språng under årmiljarder. Fulländad en gång.

BirdsAllt i naturen bygger på en förening mellan motsatser för förnyelse. Så även människan. Vi ser frukterna. Ett frö i jorden får liv och frambringar nya växter i en obeskrivbar mångfald av liv och organismer.

Utan fotosyntesen fanns inget. Ekonomins begynnelse. Vår del är ett byte av arbete, förädling, i tid och kunskaper om resurser. Naturen fungerar som växande förråd för mänskligheten. som lyder under livslagar. Bryts dem förstör vi. Jorden är så ett hus för oss alla.

Det finns dem som vill bygga om naturen och oss att bli mer produktiv för marknadens ändamål och modernt liv.

En mer modern människa ska formas. En förminskad biologisk identitet och en mer neutral och ekonomisk människa.

Ett samhälle utan sociala relationer. Mer reglerat i de ekonomiska banden. Ett system för framtiden med människor i verksställande roller framtidens system. Vi ser en rationalisering där arbeten försvinner och ersätts digitalt eller av robotteknik. Företag bär så en mindre del av samhällets finansiering då arbetsgivareavgifter gäller anställda. Vilket samhälle formas?

Den moderna ekonomin är formad enligt de nya principerna sedan länge under konvulsioner. Pengar, kapital och kapitalvinster kommer nu först före allt annat. Före samhälle och människor. Kapitalets fria rätt och frihet över samhället. En marknad som styr det mänskliga ödet.

Förr födes tillväxten genom ett mänskligt skapande arbete inom naturens ramar.  Ett bygge för en gemenskap. Ett hushåll. Ett samhälle.

Pengar och tingen var medlet eller resultatet av detta. Hjälpmedel för ny nytta, Allt i ett kretslopp.

Här syns människan som varande en skapande varelse. Ur hennes unika person med alla hennes erfarenhet skapas verk till omvärlden i ansvar och för gemenskapens bästa.

Valfrihet är inte bara ett val mellan en kopp kaffe eller en kopp té utan val mellan vad som gott och ont. Rätt eller fel. Modern valfrihet är endast något materiellt. Etik grumlas i rationalismens förkrympning.

Vårt sätt att bygga modeller av verkligheten skildrar i sig en väg till ett medvetande.

1. Kartan. En statisk bild av verkligheten

2. Klockan. Maskinen. Rörlig mekanism av delar som upprepar samma rörelse.

3. Självreglerande system. Förutbestämda beslut och resultat under givna randvillkor genom organisering av utbytbara komponenter eller av utförare. Temperaturregulator. Navigationssystem. Digital sensorteknik. Programmerbara robotar. Löpande bandet. Industriella regelsystem.

4. Cellen med tiotusentals processer i en samverkande enhet med sin roll för omgivningen dvs kroppen.

5. Växter. En stationär organism. Grupper av levande samverkande celler i för växtens liv och fortbestånd. Varje växt har sitt ändamål

6. Djur. Rör sig fritt med ett medvetande och bär ett känsloliv. Följer en instinkt inpassat i naturens ordning. En örn är en örn. En hjort är en hjort. En groda är en groda.

7. Den skapande människan. En unik person med självmedvetandet född i fri vilja, att skapa, fatta egna beslut och att ta ansvar för sin sak. Hennes utveckling och val är att skilja mellan gott och ont.

8. Den transcendenta världen. Det finns 7 vägar. 6 finns i det yttre.

  • Vänster – höger
  • Fram – bak
  • Upp – ned.
  • Den 7:nde vägen är inåt. In i oss själva. En värld ur vårt inre. En skapande värld. En värld i vårt hjärta och vår själ. En värld i poesi. En värld i meditation. En värld som förenar. Vi ingår i något mer än oss själva. En våning till.

9. Det levande ursprunget. Det finns genom oss själva både en synlig och osynlig verklighet. Den skapande processen visar detta. Jordens oändliga mångfald av livsformer är ofattbar. Universums ofantliga djup med 100 miljarder galaxer som i sig innehåller 100 miljarder solar är ofattbart.

Allt är avvägt exakt i en ofantlig komplexitet. Ljuset hastighet kan inte vara mindre eller högre för existensen. Allt med dess början är en manifestation av en skapelseprocess. En källa ur vilket allt kommer till existens. En födelse. En källa som även flödar ut i en ofantlig visdom och skönhet i allt levande. En källa som inte är död utan levande, som skapar ur oändliga källor. En källa som tillhör det eviga. En källa som aldrig varit tyst. Som sökt oss i kärlek. För fred. För enhet.

Vår tid på jorden är en del till en ny början. Livet i sig är evigt. All dör inte men alla omformas.

Det här inlägget postades i Demokrati, Existens, Jorden, Människan, Marknadspolitik, Medvetande, Rationalism, Samhällsvision, Skapelsen, Sociala strukturer, Värderingar, Världsbilden. Bokmärk permalänken.