DEN GEOGRAFISKA MÅNGFALDEN – EN NÖDVÄNDIG FRAMTIDSVÄG

Centra-Dec

VAD ÄR MÅL? MONETÄRA ELLER SOCIALA?

Industrialismen innehåller en rationalism som håller på att rationaliserar bort oss. Hela verkligheten minskar. Segment för segment minskar sina anställda. Teknik ersätter.

1900-talet innehåller en avveckling av lokala och nationella infrastrukturen.

Istället gäller en centralism som ätit upp dessa med storskalighet, fjärrtransporter och en omfattande urbanisering. Vi ser glesbygdens utveckling och storträngseln i storstäder.  Landsbygden är en resurs för framtiden. Land och stad hör ihop .

Drivkraften till detta är de monetära målet som utesluter oss själva till sist. En tid kommer när det inte går att frakta varor världen runt för att försörja.

Jorden och nationer och plundras. Klyftor växer som skapar obalans och konflikter. Är verkligen vinst i kronor och makt ett mål som driver utveckling?

Vi står inför nödvändighet att gå den rakt motsatta väg till en geografisk mångfald. Monetära mål behöver ställas om till övergripande sociala mål där grön omställning gäller.

Ekonomi kan liknas vid en “skogsplantering”. “Ekonomin” är ett kretslopp av resurser.  Varje ekonomi är som ett “fruktträd” som ger försörjning och utveckling.

Är det möjligt? Volvo kom till genom avknoppning. Namnet Volvo var från början ett enradigt kullager som tillhörde SKF. SKF skänkte 200 000 kr och lokal på Hisingen som skulle bli en fordonsfabrik för svenska förhållanden.

kooperativFörslaget om kooperativ välfärd innehåller en princip som kan innehålla än mer. En kooperativ vård, skola och annan välfärd med personals delaktighet att driva vårdverksamhet där avkastning/vinst återinvesteras i verksamheten.

För att starta upp och utveckla verksamheter skall en fond inrättas. Detta kan bli ett inslag i välfärden som är tillämpbart på fler områden

Sociala företagen och NGO (icke-staliga organisationer) är alternativ till de rent vinst- och affärsdrivna företagen och kommunalt drivna verksamheter.

De sociala företagen verkar för samhällsnyttans mål med vinsten som ett medel medan NGO är icke-vinstdrivande organisationer för sociala mål utan att tillhöra ett politiskt parti.

 

SOCIAL FÖRETAG FÖR MÅNGFALD

Sådana företag med sociala mål finns i utvecklingsländer t.ex inom livsmedel där vinst går till den lokala utvecklingen och familjer.

“Grameen Danone” är ett socialt företagande, som lanserades 2006, har utformats för att ge barnen många av de viktiga näringsämnen som normalt saknas i sin kost på landsbygden i Bangladesh. 

Företaget drivs enligt principen “Ingen förlust, ingen utdelning”. Inledningsvis fick Grameen Danone att skapa en litenutdelning på 1% per år till aktieägarna. I december 2009 beslutade styrelsen för Grameen Danone att avstå från någon monetär avkastning.

Sociala företag finns i utvecklingsländer där moderna företag avknoppar sig. Det säljer inte en produkt utan de utvecklar en säkrad process att producera lokalt med befolkningen. Det ger möjligheten att utveckla det unika. Detta finns inom rad livsmedelsområden som mejeri, vin, bröd, textilier mm.

Donationer kan omvandlas till sociala aktier. Företag kan fungera som en förälder. Sociala företag återbetalar till rimlig ränta. Samma system som mikrobankerna.

Kooperativ välfärd för omsorg, utveckling och hälsa är del i detta. Även det offentliga kan vara med i detta. Biståndsprojekt kan innehålla detta moment.

Geografisk mångfald är en framtida sådd av en ekonomiska processer för sociala mål, fred och hållbar utveckling. Det finns stora ägare som redan idag använder sin vinster för att hälsa och utbildning. Ansvar är ett ansvar för varandra och jorden.

Det här inlägget postades i Arbete, Ekonomi, Fördelningspolitik, Förnyelse, Framtid, Fred, Globalisering, Infrastruktur, Rationalism, Samhälle. Bokmärk permalänken.