MEDIEKRISEN ÄR ETT DEMOKRATIPROBLEM

MEDIERNyhetsmedierna är den 3:dje statsmakten och ingår i civilsamhället. Utan ett stark civilsamhälle kommer ett kommandosamhälle. Det visar historien om de fria folken. Allianspolitik har även försvagat kultursamhället.

Efter Almedalen väntar en ny framtiden. Antalet redaktioner och journalister minskar i en rationalism och en centralisering. Den oberoende och granskande journalistkåren minskar.

Den krympande skaran samhällsreportrar hinner inte gräva som förr utan hänvisas allt oftare till riksdagspartiernas läckta nyheter.

Den tredje statsmakten försvagas och väljarinformationen blir därefter, säger Aftonbladets ledare idag 6 juli.

Att tidningar existerar enligt en marknadsekonomi är inte möjligt. Civilsamhället kan inte bedrivas enligt en lönsamhetsmodell. Samhällets gemenskap måste finnas för att samhället ska fungera i sin helhet. Demokratin förutsätter ett presstöd.

Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (M) är passiv. Även här ska marknadskrafter verka. Hon säger: “Att en del tidningar har problem är ju i en del fall självförvållat, att man kanske har förköpt sig, att man inte riktigt har skött ekonomin”.

Det marknadsekonomiska tänkandet har verkligen slagit rot hos många och de ser inga alternativ. Man kan fråga sig köper man demokrati? Köper man rättvisa? Köper man frihet? Är det inte något som skapas av oss själva? Det finns en pågående hjärntvätt.

Om ingenting görs för att stärka och rädda journalistiken och innehållet från de stora hyvlarna kommer demokratiska värden gå förlorade. Det är ett faktum, eftersom pressfrihet utan kvalificerad journalistik inte är värd papperet den nedplitats på. Därför är tidningarnas överlevnad ytterst en politisk fråga.

Högerns krafter söker en public service och nyhetsförmedlande organ som främjar som en regerings- och marknadsvänlig publicitet.

Sedan 2009 är public service-företagen Sveriges Radio, SVT och UR med i Svenskt Näringsliv som medlem i arbetsgivarorganisationen Medieföretagen, som är en del av Almega. Här finns den nyliberala propagandaorganen som  styrt opinionen i Sverige under många år.!

I den nyliberala utvecklingen finns även en attitydpåverkande på tänkande och värderingar.

Nya värderingar och klichéer sprids via reklamvärlden, kändisar, nonsensinformation, underhållningsprogram eller våldsdyrkande filmer för att främja det viljesvaga och förstörande av relationer i hån, hat och hot.

Det här inlägget postades i Demokrati, Demokratur, Framtid, Frihet, Medier, SVT, Systemfel, Värderingar, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.