VAD ÄR EKONOMI?

Ekonomi-
Under Nobelfesten 2013 fick Riksbankspristagaren i ekonomi Eugene F. Fama frågan i SVT om: Vad är ekonomi?

Det vet vi inte riktigt. Vi har många matematiska modeller, men de stämmer inte!!!

Detta efter flera tusen års betraktelse och utvecklade högskolor. Vi ser kriserna som drabbat oss. Många talar om ekonomi som om det vore en bokföringssystem med olika konton.

Starka förenklingar har skett när ekonomin förvandlas till en penningansamling. Stora skador kan ske med en sådan rationalism.

Kostnads- och vinstjakten kan utan helheten leda till enorma förluster. Ja allt kan bli berört. En dominoeffekt kan starta när obalanser rullar fram som krisvågor. Av detta kunde vi har lärt oss vilka dimensioner som råder.

Ett test i full skala. Det rör sig INTE om linjära system som input/output.

Ekonomi innehåller en växelverkande process med natur, samhälle, människor och våra värderingar. Våra värderingar har en avgörande effekt på resultatet. Ekonomi är inte en vetenskap i traditionell mening. Snarare en navigering i etik och ansvar..

Ekonomin handlar i grunden om relationer mellan människor. Likalunda gäller det samhället. Allt innehåller ett socialt skeende. Att köpa en brödlimpa skildrar en process från ax till limpa, från odlare, kvarn och bageri till omvärlden.

Det som håller på att ske är att förvandla levande relationerna i samhället till monetära villkor och samband. Mål och medel byter gestalt. Även människan kan uppfattas som en vara att brukas. Något att kontrollera och styra.

EU-modellen skildrar varor, kapital och arbetskraft som ett fritt flöde på en marknad. En teknik och robotisering utvecklas i en rationalisering. Mekaniska liv formas.

Det mänskliga värdet bryts ner. Samhällets mening bryts ned till ett system. När denna värdesyn formas, då visar historien grymhet till det totalitär. Normsystemet för mänskliga rättvisa och frihet elimineras. Materiell etik etableras. Mått i det monetära.

Ekonomin är ett av det mest okända och misshandlade områden som finns. Nobelpriset har nyttjats som ledstjärna för högskolorna sedan ekonomipriset kom till 1968 inför ett 300-årsjubileum av Riksbankens bildande.

Milton Friedman var en som fick priset som danade världen i nyliberalism. Ekonomin tillhör inte nationen och statens styrning utan marknaden. Allt skulle ställas om. Ett lappkast. Ett systemskifte. Chigaoskolan gav stålbadens omställningar.

Rekryteringen av ekonomer kom att bli personer som säger samma sak oavsett politiskt parti.

Begreppet “ekonomi” kommer från grekiskan. Oikonomia. Oiko betyder hus. Nomo betyder lag eller att bruka. Huset med dess lagar. Livslagarna. Huset att bruka.

Vilket hus då? Det syftade på hela jorden och alla samhällen tillsammans med allt levande, all växtlighet och tillgångar i marken, genom vatten, vind och sol. Universum är även det ett hus för allt. Vi bor och andas så i samma rum

Vi kommer aldrig undan att människan är grunden, orsaken till och målet för samhället och ekonomin.  Jorden är ett hus där vi alla lever, bor och andas. Människan är så en social, andlig och skapande varelse. Allt levande innehåller en skapande princip.

Alltifrån att skriva, odla, omvårda, konstruera, tillverka eller bygga? Var börjar det någonstans? En viktig fråga. Det börjar inom oss från själva till en omvärld. Så livet är inte enbart materiellt. Det finns något mer som ger och har gett allt som inte syns förrän efteråt. En annan världsbild gäller än den rådande.

En oundvikliga fråga är då: Vem är då människan och varifrån kommer hon?

Det här inlägget postades i ekologi, Ekonomi, Framtid, Jorden, Människan, Människan och värdet, Nobelpriset, Samhälle, Systemfel, Värderingar, Världsbilden, Vinst. Bokmärk permalänken.