DE LOKALA BANKFORMERNA FÖR SAMHÄLLSNYTTA. KAN BANKER ÖVERHUVUDTAGET VARA PRIVATA???

Sparbank

Bankformerna har skiftat genom tiden. Dagens affärsbanker är aktiebolag och drivs med vinstintresse. Målet för aktiebolag är att redovisa en så stor vinst som möjligt givet de risker som verksamheten är förknippad med. Den vinst som inte återinvesteras i verksamheten delas sedan ut till aktieägarna. Vinst kommer främst från bostäder i ökade marknadsvärden utan att skapa någon ny nytta mer än en ökad skuldsättning. Motorn är växande skuld.

Sparbanken här tillhör  kommunen Orust driver inte vinst utan förmedlar lån som samhällsnytta och avkastning. Pengar som nyttjas går via inlåning till  utlåning tillbaka in i ett kretslopp.

Sparbanker verkar så lokalt med lokala kontor och känner omgivningen. De bidrar till en stark lokal tillväxt och utveckling.


(ORUSTS) SPARBANK

En sparbank har inga egentliga ägare.

Det inflytande som i affärsbanker utövas av aktieägare utövas i sparbanken istället av huvudmän, som direkt eller indirekt väljs av kommunfullmäktige i bankens verksamhetsområde.

I Orusts Sparbanks fall väljs hälften av huvudmännen av kommunfullmäktige på Orust, och den andra hälften av huvudmännen själva. Huvudmännen väljer sedan bankens styrelse som i sin tur utser vd.

Att sparbanken inte har några ägare medför att ingen kan ställa krav på utdelning, den vinst sparbanken gör stannar därför kvar i banken. Genom verka lokalt och stödja samhällsnyttiga projekt, exempelvis genom att främja lokalt näringsliv, utbildning, idrott och kultur, kan sparbanken vara med och skapa ett livskraftigt samhälle där man verkar.

Genom våra grundvärderingar om långsiktighet, lokala förankring och samhällsansvar spelar sparbankerna en viktig roll för tillväxt och utveckling. Så trots att sparbanksidén har närmare 200 år på nacken känns den mer aktuell idag än någonsin.

BANKENS UPPGIFT ÄR INTE VINSTDRIVNING UTAN ATT VARA ORGAN FÖR TILLVÄXT AV SPARKUNDERNAS MEDEL OCH TILL STÖD FÖR SAMHÄLLETS TILLVÄXT.

Frågan är då kan då banker överhuvudtaget var privatägda som aktiebolag. Alla banker borde var samhällsstyrda och verka för samhällsnytta lokalt eller nationellt.

AFFÄRSBANKER MED VINSTER TILL PRIVATA ÄGARE

VINSTERSTORBANKER

En affärsbank är uppbyggd som ett vanligt aktiebolag och drivs med vinstintresse. Målet för aktiebolag – och därmed affärsbanker – är att redovisa en så stor vinst som möjligt givet de risker som verksamheten är förknippad med. Den vinst som inte återinvesteras i verksamheten delas sedan ut till aktieägarna.

Hög utlåning ger höga räntevinster dvs en skuldekonomi. Vi ser det i de svenska storbankerna. Inlåningsräntan i minimal. Vinster på bl.a ett stigande marknadsvärde på bostäder. Imaginära vinster som blir bobubblor för nationer.

Vinsten för de 4 stora affärsbankerna blev 92 miljarder till ägarna 2013. Ca hälften går till ägarnas fickor på hushållens bekostnad. Är principen rätt???centralt.

Dessa vinster hade kunnat återinvesterats i samhällsnytta. Rätt skött hade bostadspriser inte stigit så snabbt. Hushållen hade fått en mindre börda. Nu blir allt ett ok.

Ekonomin är en mänsklig process och ett kretslopp med utveckling och tillväxt i en riktning och resultat i den andra.

Bankvinster hamnar utanför samhället till att bygga makt, marknadskrafter, vapen och “furstendömen” som förtrycker.

Det här inlägget postades i Bankreformering. Bokmärk permalänken.