ALL EKONOMI ÄR ETT SOCIALT SKEENDE. KAN INTE DELAS UPP!

Odelbar
“MER I PLÅNBOKEN” ÄR EN FATALT TES!  SPLITTRAR LANDET!

Ekonomi och människor innehåller en odelbar enhet. All början sker genom människors arbete och utveckling. Hela utgångspunkten. Sådd ger skörd. Utan vatten växer inget.

Den nya ordningens politik vill ersätta de mänskliga relationerna med ekonomiska mått, vilket är en omöjlig vägt utan fördärv. Faller mänsklig etik rubbas all rätt och frihet. Bryts banden skapas klyftor, sociala haveri, rasismens grogrund och till sist träldom. Detta har skett. Där individernas kamp mobiliseras.

Den rådande ekonomiska politiken och situationen härstammar från den sociala åtstramningen. den kortsiktiga kostnadsjakten och den stora rationaliseringen av välfärden. Arbetslösheten ligger still under lång tid. En omfattande förskjutning av inkomster och livsvillkor har skett som gett klyftorna, nyfattigdom och grund till extrema rörelser.

En ny socialdarwinism bryter fram. De ekonomisk dugliga och dem som inte är de dugligt presterande. Vi får dem som utser sig var övermänniskan och kallar andra som undermänniskor. Grundprincipen är att människans och samhällets utveckling sker genom endast de bäst ekonomiskt lämpade överlever och ska leda samhället. Därför är man motståndare till socialpolitiska insatser för de svaga 

Socialdarwinism är en samlingsbeteckning på flera varierande ideologier som baseras på idén att tävlan mellan individer, grupper, nationer, eller idéer styr den sociala utvecklingen i mänskliga samhället. Läran förknippas med ett allmänt motstånd mot regleringar och statliga ingripanden. Herbert Spencer och sociologen William G Sumner är exempel på socialdarwinister som tar ställning för Laissez faire.

Det rör sig då om nyliberala värdegrunder. En evolutionär utveckling av samhället genom fri konkurrens som perverterar frihet och etik; och blir så korrupt.

 

Det här inlägget postades i Ekonomi, Människan och värdet, socialdarwinism. Bokmärk permalänken.