ISIS och wahhabismen i Saudiarabien

ISIS-strid

Den dramatiska ankomsten av ISIS 2013 från Syrien in i Irak har chockat oss. Nu närmar sig Isis Bagdads portar – och belägrar Iraks största oljeraffinaderi.

 Många är förbryllade – och förskräcks – av dess våld och dess uppenbara magnetism för sunniungdomar. Saudiarabiens ambivalens inför denna manifestation både oroande och oförklarliga.

Man undrar: “Varför förstår inte saudierna att ISIS hotar dem också?”

Det verkar som Saudiarabiens styrande elit splittrade En del applåderar att ISIS bekämpar iransk Shia”eld” och med Sunni “eld”; att en ny sunnistaten tar form i hjärtat av vad de anser vara ett historiskt sunniarv

Den saudiska dualiteten

Saudiarabiens interna oenighet och spänningar runt ISIS kan bara förstås i dess historiska ursprung. Två grenar finns i historien

  • Wahhabismen
  • Ikhwan

Wahhabism

Wahhabism är en mycket strikt fundamentalistisk eller exoterisk riktning på 1700-talet inom sunniislam som grundades av Muhammad ibn Abd al Wahhab (den Givmildes tjänare), 1703-1792). Den utvecklades ur den stränga hanbalitiska rättsskolan.

Anhängarna av denna riktning strävar efter att följa Koranen och sunni såsom man menar att profeten Muhammed och de tre första generationerna muslimer efter honom gjorde.

Man förkastar på denna grund helgondyrkan, gravprocessioner, dekadent leverne, världsliga njutningar och alla andra seder och bruk som inte uppfattas vara i linje med den gudfruktiga livsstil de ursprungliga muslimerna påstås ha haft.

Ikhwan

Ikhwan kamelryttareIkhwan är ett religiöst brödraskap i Saudiarabien som utgjorde blivande kung Ibn Sauds wahhabitiska militära kärntrupp vid erövringen av Arabiska halvön 1919-1928.

En väckelserörelse med återupplivande av de religiösa reformer som predikades av Muhammad ibn Abd al-Wahhab på 1700-talet började göra sig gällande i början av 1900-talet i området runt oasen al-Artawiya 250 km nordväst om Riyadh i det inre av Arabiska halvön. Där skapades omkring 1912 en wahhabitisk sammanslutning som blev känd som ikhwan, brödraskapet.

Medlemmarna som bestod av beduiner betraktade sig som Guds soldater. De var krigare och fruktade inte döden utan törstade efter ära när de missionerade och predikade den enda sanna vägen till frälsning i sitt heliga krig.

Deras metoder med tvångsomvändelser var ofta hårdhänta genom att man helt enkelt slog ihjäl dem som inte ville ansluta sig till rörelsen. Rörelsen menade även att nomadlivet var oförenligt med efterlevnaden av islam och ville därför förmå beduinerna att bli bofasta runt källorna och oaserna.

Nya ikhwankolonier med bostäder, skolor, jordbruk med jordbruksredskap, lager för vapen och ammunition växte fram under åren 1912-1918 runt om i Najd och samhällenas invånare levde i ständig militär beredskap. När rörelsen stod på sin höjdpunkt fanns det över 200 sådana bosättningar med sannolikt omkring 60.000 man i vapenför ålder.

Det var detta wahhabitiska brödraskap som bildade kärntruppen i Ibn Sauds armé 1919-28 och som bland annat hjälpte honom att besegra rashiderna i Ha’il i Najd och hashimiterna i Hijaz vilket så småningom ledde till bildandet av riket Saudiarabien.

Senare revolterade ikhwan när kung Ibn Saud förbjöd medlemmarna att göra raider in i grannstaterna Irak och Kuwait. Efter erövrandet av Hijas när Ibn Saud hade kontroll över landet var han nu i konflikt med delar av brödraskapet.

Han besegrade dessa vid en strid på Sabillaslätten inte långt från Artawiya 1929 och året därefter hade han helt krossat deras revolt. De ikhwaner som varit lojala mot Ibn Saud fortsatte livet i sina samhällen och utgjorde fortfarande en inflytelserik religiös militär styrka som efter hand uppgick i Saudiarabiska nationalgardet.

Ikhwan i Saudiarabien ska inte blandas ihop med Muslimska Brödraskapet som uppstod i Egypten.

Den fruktade Takfir-läran

En av de viktigaste principerna i Abd al-Wahhabs doktrin har blivit den viktigaste idén om Takfir. 

Enligt takfiriläran kunde Abd al-Wahhab och hans anhängare på 1700-talet anse att andra muslimer är otrogna bör de engagera sig i aktiviteter som skulle inskränka på suveränitet av en absoluta myndigheten dvs. kungen själv.

Wahhabi Islam förbjuder varje bön till helgon och döda nära och kära, pilgrimsfärder till gravar och special moskéer, religiösa högtider firar helgon, uppfyllande av den muslimska profeten Muhammeds födelsedag, och till och med förbjuder användandet av gravstenar när begrava de döda.

“De som inte skulle överensstämma med denna uppfattning skulle dödas, deras fruar och döttrar kränks, och sina ägodelar konfiskerade, skrev han.”

 

Abd al-Wahhab krävde en överensstämmelse som skulle demonstreras i fysiska och materiella sätt. Han menade att alla muslimer för sig måste ställa för deras trohet till en enda muslimsk ledare (en kalif, om det fanns någon).

Listan över avfällingar värda död ingick de shiitiska, sufierna och andra muslimska samfund, som Abd al-Wahhab bedömer inte kan vara en muslimsk tro överhuvudtaget

Det finns inget här som skiljer Wahhabismen från ISIS.

Sprickan skulle dyka upp först senare: från den efterföljande institutionalisering av Muhammad ibn’Abd al-Wahhab doktrin om

  • En härskar
  • En myndighet (kung)
  • En moské

Dessa tre grundpelare hänvisar till den saudiska kungen, den absoluta auktoriteten. ISIS förnekande dessa tre pelare som hela den sunniska myndigheten vilar på. ISIS, som i alla andra avseenden överensstämmer med wahhabismen utgör en djupt hot mot Saudiarabien.

Deras strategi – likt ISIS idag är att de folk som de erövrar , erövrar de till underkastelse för att ingjuta rädsla.

HISTORIEN OM ISIS

Det är inte svårt att förstå hur grundandet av den islamiska staten ISIS i dagens Irak är ett eko av wahhabismen.

När de stora oljefyndigheterna upptäcks i halvön uppvaktar Storbritannien och USA var uppvakta den wahhabismens store ledara Abd-al Aziz, som fortfarande var benägna att stödja kung Sharif Husain som den enda legitima härskare av Arabien.

Saudierna behövdes för att utveckla en mer sofistikerad diplomatisk hållning.

Wahhabismen förändrades från en rörelse av revolutionär jihad till en rörelse av konservativa sociala, politiska, teologiska och islamisk samtal samt för att upprätthåll lojalitet till den saudiska kungafamiljen och kungens absoluta makt.

Oljerikedomarna sprider wahhabismen.

Det saudiska målet är sprida wahhabismen över hela den muslimska världen och därmed minska “mångfald av röster inom religionen” till “en enda tro” -. en rörelse som skall överskrida nationella divisioner.

Miljarder dollar finns ännu investerat i en manifestering av mjuk makt Det var denna berusande blandning av miljarder dollar mjuka makt projektion – och den saudiska viljan att hantera Sunni att dels att främja USA: s intressen dels att samtidigt inbäddade wahhabismen pedagogiskt, socialt och kulturellt hela landar .

Den västerländska politikerna har sedan Jaltakonferens trott att kungariket Saudiarabien och förvaltningen av sunniislam skulle böja sig till det moderna livet.

 Källa : http://www.huffingtonpost.com/alastair-crooke/isis-wahhabism-saudi-arabia_b_5717157.html

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19076209.ab

Det här inlägget postades i ISIS, Islam, oljan, Syrien. Bokmärk permalänken.