ALLIANSENS FRAMTIDSSAMHÄLLE?? Vad innehåller den?

NyaSverige

Postdemokratins samhälle och arbeten.

Vill vi detta?

Det finns en “sång från andra våningen” om den nya ordningen. Elitens boning.

Vilka konsekvenser gäller??? En ny värdegrund gäller. En ny arbetslinje heter det. Reinfeldt vill ta strid för detta.

Topp10Botten10i

Klassamhället växer fram igen bekräftar OECD i en rapport.

Ca 70 % av Sveriges förmögenheter finns  bland 10 % rikaste enligt SCB 2009.

Den solidariska samhället förkastas. Förmögenheter har under år omfördelas till topp från botten. Den gemensamma välfärden slaktas.

Socialförsäkringarna går med miljarder i vinst. Varje år! Alltmedan klyftorna ökar och fattigdomen djupnar. Kapital frigörs från sociala systemet som netto gett + 63 miljarder 2010-2014. Jobbskatteavdragen har 80 % gått till den övre halvan .

Den unga generation tar stryk.

FormogenhetHoppjerkor för ett tillfälligt jobb. Många gånger hunsade. Arbeta mer utan betalning.

När det gäller de unga arbetslösa är det ytterst få som tillhör en a-kassa. De endast tre av tio som ändå gör det får en aktivitetsersättning på 223 kronor per dag före skatt. De sju av tio som inte gör det, får nöja sig med 140 kronor per dag. De som inte har slutbetyg från grundskolan får endast 50 kronor per dag!

I slutändan är det ofta till kommunens socialkontor de unga arbetslösa, långtidsarbetslösa eller arbetslöst sjukskriven som får gå dit för att klara sin vardagsekonomi.

Socialbidragen ökar lavinartat utan arbeten, Utbetalningarna ökade i ca 90% av landets kommuner. 259 kommuner redovisade ökade utbetalningar under den aktuella tidsperioden. Regeringen för de sociala kostnader till kommuner.

För kommunerna är arbetslösheten en alltmer betungande utgift på grund av att allt fler tvingas söka ekonomiskt bistånd. Idag beräknas nästan hälften av samtliga som lever på försörjningsstöd har enbart arbetslöshet som orsak.

Totalt beräknas cirka 63 000 arbetslösa i landet inte ha någon annan försörjning än socialbidrag eller anhöriga att leva på.

Stora förändringar i arbetslöshetsförsäkringen har gjort det gjort tuffare ekonomiskt för arbetslösa. Men det innebär också ett ökat tryck på kommunerna. Det här oroar Sveriges socialchefer, som varnar för konsekvenserna när de generella välfärdssystemen haltar.
Karl Gudmundsson, ordförande i föreningen Sveriges socialchefer, är oroad över utvecklingen. Försäkringarna fungerar inte som det var tänkt, menar han, och syftar framför allt på arbetslöshetskassan och sjukförsäkringen.

Människor får inte ersättning därifrån i samma utsträckning som tidigare.

Och när de generella välfärdssystemen haltar, då är det försörjningsstödet som får ta över. Och jag tycker att försörjningsstödet har fått ta över alldeles för mycket, säger Karl Gudmundsson,

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/allt-tuffare-for-arbetslosa

Mer mobil arbetskraft. Bemanningsföretagen växer. Ny business. Billig arbetskraft importeras med usla villkor. Eller outsourcing till fattiga länder och leverantörer med slavliknade jobb.

När statsministern i ett radioprogram förklarar de ökande klyftorna i samhället hävdar han att det är börsens svängningar som är orsaken!

Detta blir en lögn. En medveten politik drivs för den omställning som skett

Detta är en kontraproduktiv politik att göra sjuka och arbetslösa fattiga – det finns klara vetenskapliga samband mellan dålig ekonomi, stora ojämlikheter i samhället och ohälsa.

Att i en värld där allting värderas i ekonomiska termer få veta hur lite du är värd, att behöva vända på varenda krona och aldrig ha mer än till det allra nödvändigaste, gör dig varken friskare eller mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Människovärdet dumpas för mer i plånboken.

Marknadssystemets framväxt och dess växande frigörelse från den sociala och politiska strukturen i vilken ekonomin tidigare var ”inbäddad” driver fram “Den stora omdaningen” eller det som kallas De nya världsordningen.

En ekonomisk gudalika övermakt. Över nation och folk som framtidens leverantörer och som ekonomiska medel. Att tjäna storföretag och banker som det nya hemmet. Nya lagar stiftas för en ny samhällsordning.

När den mänskliga grunden raseras, då rasar även samhällets grund och mening. En väg till det totalitära.

Alliansen vill vara pionjärer. Reinfeldt vill ta strid för den nya arbetslinjen

Denna film nedan visar en tidsanda som gällde redan under 90-talets borgerliga reformering. En sång från det andra våning. Elitens boning.

http://youtu.be/ZxcYZMUOXfY

Ekot från 90-talet.

Det här inlägget postades i A-kassa, Ägarskap, Allianspoltik, avhumanisering, Demokrati, Ekonomi, Människan och värdet, NVO, Ny tid, Orättvisa, Postdemokrati, Solidaritet, Strategisk utveckling, Sveket mot Sverige, Utanförskap, Utveckling, Välfärd. Bokmärk permalänken.