DEN MARKNADSEKONOMISKA SAMHÄLLSMODELLEN SOM GÄLLT I EU & SVERIGE

PAKTEN3

Denna modell innehåller en social uteslutning. 120 milj människor hotas i EU i fattigdom. Ett av de värsta experiment som skett i modern tid. Dessa år med Alliansen 2006-2014 i dess syn på utveckling, har stannat vid en monetär utveckling för en exklusive grupp. En modell där det monetära, kronor, blir värdemätare och mål. Priset kom i stora förluster i

 • hälsa
 • samhällskapital och egendom för svenska folket
 • kvalitativa arbeten och verksamheter
 • effektivt
 • mänskliga värden.

Det ekonomiska innehållet är djup förenat med det sociala samhället. Ett mänskligt Sverige.

En social utestängning i den ekonomisk politik innehåller vägen till en samhällsförstörelse och har påverkat alla nationers villkor i EU.

Dess filosofiska grund vill nyliberal marknadsutformning. Där makroekonomin ska vara tätt integrerad med marknadens självständighet över nationer och folk. Nya lagar stiftas och normer bildas för marknadsvänliga ekonomier.

Grundkonceptet till EU kommer från storföretagens tankesmedjan European Rount Table for Industrialst (ERT) i det s.k. ERT-progammet genom en väldig lobbying under 80-talet. Ovan detta gäller IMF:s program för nationell strukturanspassningar enligt SAP-modellen.

Så obegripliga ting har nu i Sverige med monetära utveckling som plundrar förutsättningar. Ekonomins syfte är att skapa nya förutsättningar. Allianser skapade färre förutsättningar för att spara. “Mer i plånboken”, var mottot.

Europakten 2012 är en torped riktad rakt in i vattenlinjen för det sociala Europa för att bygga ett feodalt Europs. Europakten här hämtad ur IMF:s strukturanpassningsprogram SAP:

Pakten innehåller 4 pelare

 1. Ökad konkurrenskraft genom sänkta löner
 2. Ökad sysselsättning genom flexibel arbetskraft över gränserna
 3. Offentlig hållbarhet genom offentlig privatisering
 4. Förenad skattepolitik är en väg mot en politisk union
  Nationers självständighet upphör i en ny super topp

Det ekonomiska systemets konstruktion är “utsidans ekonomi”. ECB-banken med euro som valuta och centralränta kom att styra nationernas ekonomier utifrån. Genom en hög inlåning i EU-projekt och 2008-krisen föll nationerna.

Som botmedel gällde nu sänkta kostnader och sänkta löner, som skulle stärka företagens konkurrenskraft.

Pakten vill även förslå en minskning av de offentliga utgifterna. Genom en offentlig privatiseringskulle statens utgifter minskas.

Allt detta i pakten 2012 startar upp en nedåtgående spiral i utveckling. En social och ekonomisk antiutveckling. En sänkt ekonomisk aktivitet tillsammans med nedbrytning av sociala normer sprids genom samhället

Konsekvensen är att istället för att höja produktiviteten, skapa pakten försämrade arbetsförhållanden och kompetens i det sociala kapitalet som är nödvändig för att höja produktiviteten.

Sänkta löner gjorde inte produkterna billigare. Istället kunde företag ta högre vinster. Krisen öppnade dörren för storföretag. De små företagen fick inte plats. Blev uppköpta eller gick omkull. Grekland köps upp utifrån på alla fronter.

Arbetslösheten förminskade köpkraften i EU. Fler inhemska företag dukar under. Euroländerna har en arbetslöshet på ca 12,0 %. Andelen unga under 25 år som var arbetslösa i augusti var 23,1 %

Hela den ekonomiska aktiviteten sänktes. Oavsett regering till höger eller vänster ramlar de ned i samma hål

En social utslutning sker. Det mänskliga värdet, mänsklig rätt och frihet devalveras. En avhumanisering.

Samhället mänskliga avsikt och utgångspunkt ersätts av monetära band. Scenariot för detta är att de demokratiska grunderna kan inte upprätthållas. Vad betyder detta? Vi ser detta i diktaturer.

Med mer än 120 miljoner människor i EU riskerar en tillvaro i fattigdom eller social utestängning. EU: s ledare säger nu att de lovat att minst 20 miljoner människor ska tas ur fattigdom och social utestängning 2020. En stor grupp med 100 miljoner finns kvar. Militärer tränas för att möta upplopp.

Sverige har gynnsammare villkor. Men hela denna marknadsekonomiska samhällsmodell som gällt är ytterst farlig. Hur banker ska fungera?

Bankerna. Vi har en från nationen frikopplad Riksbank som ingår i den privatstyrda jätten BIS – Centralbankernas centralbank. Vi affärsbanker som vinst- och aktiebolag. De 4 stora banker tog ut i vinst 92 miljarder 2012. Den främsta mjölkkossan är bolånen. 2011 nådde man 70 miljarder. På 2 år 162 miljarder. Skattesänkningarna som skar ned samhället gäller 140 miljarder.

Välfärdens utveckling är en förutsättning för samhällets existens om vi inte ska hamna elitens finansvälde.

OAVSETT REGERING MÅSTE TRENDEN BYTAS!!!

RESULTAT AV EU:S MARKNADSANPASSNING

 • EU: s ledare lovat att ta med minst 20 miljoner människor ur fattigdom och social utestängning 2020 . Kampen mot fattigdom och social utestängning är i centrum för den Europa 2020- strategin för smart och hållbar tillväxt.
 • Idag är EU-länderna är långt ifrån att nå målet för 2020 och den förvärrade sociala situation som orsakats av den ekonomiska krisen undergräver hållbara sociala skyddssystem.
 • Miljoner européer är fortfarande på sidolinjerna, både från arbetsmarknaden och från social delaktighet och integration. Deras antal ökar, vilket framgår av statistiken från 2011:
 • 24% av alla EU: s befolkning (över 120 miljoner människor), är i riskzonen för fattigdom eller social utestängning – detta inkluderar 27% av alla barn i Europa, 20,5% av de över 65, och 9% av de med ett jobb
 • Nära 9% av alla européer lever i allvarlig materiell fattigdom – de har inte resurser att äga en tvättmaskin, en bil, en telefon, för att värma sina hem eller ansikte oväntade utgifter
 • 17% av européerna lever på mindre än 60% av landets genomsnittliga hushållsinkomsten
 • 10% av européerna bor i hushåll där ingen har ett jobb
 • Det finns ett stort gap i prestanda mellan välfärdssystemen i olika EU-länder – det bästa minskade risken för fattigdom med 35%, den minst effektiva med mindre än 15% (EU-genomsnitt 35%)
 • 12 miljoner fler kvinnor än män lever i fattigdom i EU
 • Särskilda populationer såsom romer är särskilt utmanade: två tredjedelar är arbetslösa, en i två barn deltar dagis och endast 15% går färdigt gymnasiet.


Källa
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en

Det här inlägget postades i Allianspoltik, EMU, EU, extremism, Fattigdom, Finanskrisen, Finansmakten, Framtid, Globalisering, inhemskt näringsliv, Internationalism, Klassamhället, Marknadspolitik, Nyliberalism, Offentlig sektor, Privatisering, Samhällsvision, Strategisk utveckling, Systemfel, Värderingar, Vinst, WTO. Bokmärk permalänken.