NYLIBERALISMEN – DET MARKNADSEGOISTISKA SAMHÄLLET.

nyliberalim

Reagan, Kanadas Brian Mulroney, Västtysklands Helmut Kohl och Thatcher under ett toppmöte i Toronto 1988.

Den dominerande politiska berättelsen i dag är den om marknadsfundamentalismen, som i Europa är vida känd som nyliberalismen.

Den bröt fram i efterkrigstiden i Sydamerika under de mesta brutala former att bryta ned en välfärdsstatens sociala utvecklingsmodell. Chilekuppen 1973 är milstolpe i katastrofkapitalism.

Samtidigt havererar valutasystemet med dollarn som guldfot. Oljekrisen kommer 1973

Historien den berättar är att marknaden kan lösa så gott som alla sociala, ekonomiska och politiska problem. Ju mindre staten reglerar och beskattar oss, desto bättre kommer vi att få det.

Offentliga tjänster bör privatiseras, de offentliga utgifterna bör skäras ner på och företagen bör befrias från samhällets kontroll.

I länder som Storbritannien och USA har den här historien format våra normer och värderingar i ungefär 35 år – sedan Thatcher och Reagan kom till makten. Den lägger snabbt under sig resten av världen.

Källa:
http://www.etc.se/kronika/ar-du-trott-pa-att-marknaden-styr-varlden

 

kinakongressDetta är en ytterst farlig samhällsmodell. I sin grund en syntes av rå kapitalism och kommunism. Ett hot mot människan i samhället. Hon förvandlas till en bruksvara. Mänskliga etik rasar. Vi ser social uteslutning i många krisdrabbade länder.

I Kina kallas detta efter 1989 för nymaoism. I toppen finns det kommunistiska ledarskapet. Ekonomin leds av en marknadsekonomi. Folket är delat. Företagsägare och dem som lever i låglönesektorn. Den nya träldomen.

Folket står under kontroll av en mycket omfattande säkerhetspolis.  Allt detta syns komma i EU.

Det här inlägget postades i Nyliberalism. Bokmärk permalänken.