PROJEKT EDENS NATURLIGA ANPASSNING VS DEN GENTEKNISKA ANPASSNING AV NATUREN

Edenprojektet

Det finns 250.000 kända växtarter i världen, men bara 20 av dem ger 90% av vår mat.

Niger är ett av de fattigaste länderna i världen. Sedan 1987 har Eden varit igång ett projekt strax söder om Saharaöknen , hjälpa bönderna och deras familjer nå ett hållbart liv med de medel som finns tillgängliga för dem. Deras största problem är bristen på mat

EdenproduceEden Foundation grundades 1985 på grundval av att det fanns effektiva medel finns tillgängliga för att uppfylla målen för de människor som bor i de torra områdena i nordvästra Afrika. Medlet var som klarar torka ätbara perenna växter som skulle kunna växa i en sådan hård miljö utan artificiellt stöd.  Edens syfte var att stödja bönderna att uppfylla sina mål.

Projektets lösning är att ge dem träd och buskar som kan växa naturligt i detta torra område och ge mat , även i tider av nöd. Sedan vår ankomst, har Eden tjänat mer än 2500 hushåll i regionen.

En fröbank har utvecklats som samlar frön som odlar upp ökenområden. Träden och buskarna har utforskats på Edens lokala fältstation. Dessa behöver varken bevattning eller konstgödsel för att växa. Metoden vi använder kallas direktsådd och är anpassad till jordbrukarnas medel.

Öken har förvandlats till åkermark med naturliga metoder och kunskaper om de lokala villkoren. Kunskapen om att omvandla fattigdomen är en metod som gäller oss alla.

Källa

http://www.eden-foundation.org/project/

GENTEKNISK ANPASSNING?

Man kan modifiera gener hos växter för att växterna ska klara sig bättre mot insekter och bekämpningsmedel. Då behöver odlaren inte använda lika mycket bekämpningsmedel som när man odlar vanliga växter. Kostnader kan minska.

Företaget Monsanto tillve
rkar och säljer ett av världens mest sålda ogräsmedel “Roundup”. Tyvärr är det mycket giftigt och förgiftar vatten, dödar fiskar och är den tredje största orsaken till förgiftning i USA.

Hela den biotopiska miljön kan förändras. Man kan göra växter, djur och människor resistenta mot tungmetaller som gör att jorden blir än skadad. Hela ekokedjan kan påverkas.  Allt för skapa vinst utan hänsyn. Marknadsekonomin är här ett monster för framtiden om den inte styrs.

Med jordens utveckling har alla livsformer utvecklats för att att vi ska kunna leva, vårda och förvalta jorden.


NYTT HANDELSAVTAL

EU är hittills restriktiv. USA är hänsynslös i sin affärsetik. Förhandlingar om ett nytt avtal på går till 2015. USA vill även skydda utländska företag investeringar för privatisering av allmän egendom, t.ex inom vårdsektorn. Den innehåller 25 % av världsekonomin. Varför ska den privatiseras??? Om Sverige “över en natt” skulle skriva om reglerna och exempelvis förstatligar privat verksamhet skulle ett handelsavtal att kunna innebära att ett företag kan stämma Sverige inför domstol och då få rätt till skadestånd. 

Dessa domstolar skulle kunna begränsa tillgången på billiga läkemedel till förmån för märkesvaror. De skulle t.o.m. kunna låta cigarettföretag kunna stämma regeringar som anger hälsoföreskrifter mot rökning om det hotar vinsterna! Det är nästan för otroligt för att vara sant. Framtiden får utvisa.

Marknaden arbetar inte för samhällsmål utan för vinst erövring av nationella tillgångar efter 70-talet. Samhället var den första principen tidigare och inte den andra.

DEN PARADOXALA TIDEN: DÖD FÖR LIV. KRIG FÖR FRED.

Människans närvaro i det kosmiska dygnet är någon minut. En minut som förtär än det ena och än det andra. Ont och gott kan inte särskiljas. Människan nyttjar förstörelsens kraft. Spränga sönder. Dela upp och splittra samhällen.

Människan förstår inte den uppbyggande kraften.

Edenprojektet visar att det är vi som ska anpassa oss till naturen och inte att naturen ska anpassa sig till marknaden. Teknik kan dölja effekten av det som skadas. Den kan dölja tungmetallers effekter under en tid.

Vi har sett hur DDT eller P-piller från avloppssystem vanställer fisk och kräldjur. Japans kärnkraftsolycka hade kunnat förgifta hela Stilla havet. Vi blundrar för konsekvenser.

Det finns två sätt att förstöra demokratin och ett mänskligt jämlike.

  1. Ett skedde 1917 i den ryska industriella revolutionen. Finansierat av Wall Street och Tyskland under första världskriget.
  2. Det andra sättet är den finansiella revolutionen genom dels Lissabonavtalet 2007 dels 2008-krisen iscensatt av Wall Street.
Det här inlägget postades i Framtid, Genteknik. Bokmärk permalänken.