Hur skapas utveckling??? Genom samhällsmål eller vinstmål? Vart bär det nya WTO-avtalet?

EU_US_TRADE2

Skapas utveckling för människor eller marknaden? Detta är den avgörande frågan för oss! Att vara mänskligt grundad. Är det ett mänskligt projekt, ett civilt bygge för samhällsmål. Ekonomin kommer genom samhällets bygge, dess avkastning, kunskaper i mångfald och välfärdens utformning. Samhället är då den primära principen för civilisationens framtid

Detta står  strider mot att marknadsekonomin vill utgöra den primära ekonomiska ordningen. Den är endast ett resultat av mänsklig aktivitet och finns endast om samhället existerar i frihet och rättvisa. Vinstmål kan inte axla samhällsmål.

Hur kom samhället till?  Hur har det växt fram?

Skildra samhället det ett mänskligt projekt, ett civilt bygge för ett samhällsmål. En samverkan för utveckling och fred. Ett byggnadsverk ut ur ett natursamhället till jordbrukssamhällets organisering till bli nationer med folk i samverkan och till dagens moderna informationssamhälle.

Människor som byggt  allt genom odling, hantverk, utveckling av keramik, textilier, produkter,  hus, vägar, kyrkor, städer, konst. musik, tekniker, forskning, läkedom och långt mycket mer. Alla yrken har verkat i kunskap, som alstrat ny mångfald och avkastning.

Handeln kom via land och stad. Torgen blev marknadsplatsen. Allt är då ett resultat och utbud genom yrkesutövare. Pengar och marknaden är ingen orsak utan en verkan av mänsklig aktivitet.

Begreppet samhället finns i många former. Society, Community, Commonwealt eller Gemeinwesen. Ett gemensam välfärd. En gemensam ande. Allt som en mänskligt samverkande organism och enhet.

Hur blir  framtidens samhälle?  Samhällsmål som ledstjärna?

En internationell familj på jorden för solidaritet, fred och rättvisa på jorden? Vi andas ju samma luft, dricker ur samma vatten och bor i ett gemensamt hus som är jorden.

Europas nationer har sin tillblivelse sker på kristna grunder och traditioner under 1000-talet och senare. Det gäller även Sverige. Det glöms bort. I den kristna nationen kunde olika folkslag som goter, gutar, svear eller dallänningar leva tillsammans, med sina yrkesformer som grundlägga näringslivets mångfald och bygdekulturer utan att folk höll på att slå ihjäl varandra.

Under sekler har en rad olika professioner växt fram: läkare, domare, universitetslärare, präster, ingenjörer, journalister, konstnärer, hantverkare och många andra nödvändiga kompetenser. Kärna i ekonomin och samhällets utveckling börjar genom dessa grupper.

NewDealUnder 30-talet växte en stor världskris fram. Den kunde lösas. Hur då? Genom återupprätta samhället som ett byggnadsverk. Drivkraften finns att sätta människor i arbete.

New Deal gav pengar till att starta arbetsskapande projekt i olika områden.  Allt från bank- och järnvägar till utbyggnad av el-kraft, utveckling av industrin och jordbruk.  Banker delades upp i strikta former till affärsbanker och investmentbolag.  Korrupta aktiehanteringen försvann. En federala katastrofhjälp med 500 miljoner dollar hjälpinsatser till  stater och städer.

Wagner Act gällde att främja fackföreningar, som gjorde den federala regeringen till den i särklass största enskilda arbetsgivaren i landet samt att genomföra nya program för att hjälpa arrendatorer och migrerande arbetstagare.

Vinstmål som ledstjärna?

Eller är marknaden samhällets överhuvud att uppnå vinstmålen genom företagen med marknadsekonomis som ledstjärna. Utveckling som regnar ned som rännilar ned från topp?

Hur ser det ut idag för jord och samhälle? Ny ekonomi formulerades  1776 av Adam Smith. Wealth of nations. Nya villkor gäller. Fri prissättning baserat på utbud och efterfrågan. Vilka konsekvenser det får människor finns inte med. De dugligaste kommer fram. Inte heller påverkan på naturens liv och tillgångar.

Ekonomins sanna grund vilar på naturens randvillkor att hushålla med ändliga resurser för människors försörjning, utveckling och samhällsbygget. Huset med dess livlagar som är jorden och alla dess samhällen.

Marknadsekonomi kan aldrig vara ett mål utan att förtära mänskliga och ändliga resurser. Global ekonomi är snarare ett globalt projekt för samexistens än något annat.

“Förtroendet för öppet samhälle måste återskapas. För att ge bevis på att offentliga sektorn fungerar är respekt för professionerna nödvändig. Vi kräver att de folkvalda verkar för att professionalism blir styrande princip i förvaltningen och påverkar befordran och lönesättning, skriver åtta akademiker.

http://www.dn.se/debatt/sjunkande-respekten-for-yrkeskunskap-valfardshot/

 

 Trickle-downEkot från nyliberal tid i 70- och 90-tal ini 2000-talet i betalar vi nu priset av en omläggning av de ekonomiska politiken som har tagit oss bort från full sysselsättning och generell välfärd.

Tesen är samhällets marknadsvänliga hållning. Frihetens framtiden gäller marknadens. I  de stora företagens och bankernas händer vinster. Bankirer och oligarker som framtidens politiker. Utvecklingen skulle då komma från toppen och rinna ned som rännilar ned på samhället och folken

Den marknadsekonomisk samhällsmodell förlöser marknadens frihet. Ett samhälle som då ska tygla människor med ekonomiska band. Ett projekt som inte accepterar att grupplojaliteter som bestämmer vem medborgaren är eller får lov att tycka och tänka. 

Generationsväxlingen avklingar. Unga kommer in i samhällets utveckling och arbeten. Hopp från tuva till tuva.

En förbisedd förutsättning är  att yrkeskunskap och professionalism bromsar i en omsatt likabehandling i lag, utveckling och offentlighet. I Regeringsformen 1:9 står:

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Så skulle ett samhälle byggas på förtroende till det offentliga och till politikerna. Men varför saknar nu 800.000 väljare detta förtroende i valet 2014? De valde SD istället. En bejakelse till det extrema och mänsklig gradering och degraderande människosyn.

Den nyliberala tanken slog rot under 70-talet valuta och oljekris. Välfärden fick skulden på falska grunder av lobbyister som ett grandiost ekonomiskt slöseri. Ekonomins förgyllning skulle nu gälla marknadens era. De som komma upp leva nära källan kunde gör stora förtjänster. Flykt till individualism och ego i liberalismens frihet utan gränser och hindrande etik. Frihet på andras bekostnad. Mer i plånboken, förklarade Reinfeldt. Att ta från andra ger mer i egen plånbok.

De som befann sig längre bort in i välfärden med den mänskliga kontakten nedgraderades såsom skollärare och sjuksköterskor.

De haft det svårare att uppnå rätt professionell status. De brukar uppfattas som de halvprofessionella. Ledarskapet i det privata och i det offentliga ställs om till av budgetansvariga och kamrersekonomi vid skrivbordet. Vinstmål och avkastning sänker den offentlig förmågan i ansvar, tid och yrkesutövande  Stora kvalitativa och mänskliga förluster alstras allt sedan 90-talet. Fysisk örslitning psykisk ohälsa i arbetslivet ökar med miljardbelopp med långa rehab tider.

En hörnsten i samhällets utveckling skildras i yrkeskunnande. Samhällets utveckling genom alla tider har gällt samhällets som ett byggnadsverk reellt, socialt och samhörighet.

Högern har rasat mot det som gav välfärdsstaten. 2008-krisen rev barriärer. Idag är den den stora frågan. Kan marknaden och det privata ta över samhällsmålen?

Det nya handelsavtalet och för vem gäller handslaget??

EU_US_TRADE_131016Nu står vi inför ett större steg för marknadens expansion med ett nytt WTO-avtal. Handelsavtalet kommer att binda länder till att genomföra extrema liberaliseringar och avregleringar för att säkerställa större vinster för företagen

Under de senaste 25 åren har USA förhandlat om ett handelsavtal som främjat ökningen av företagens makt på bekostnad av arbetande människor. Det har skapat ett system för globalt styre av globala företag utan koll på de växande företagens makt.

Handelsutskottet i EU-parlamentet säger ja till Cecilia Malmström att  handelskommissionär och leda förhandlingar mellan USA och EU. Kan ta ett år och blir klart 2015

Många varningar kommer om TPP, Trans-Pacific- Partnership blir genomförd julklappslista för de stora företagen. Det sätter en global standard för företag som då kan styra våra regeringar genom ett ogenomträngligt system av domstolar som ”nyliberalismens diktatur”. Banker och företagens mångfald.

Dessa domstolar skulle kunna begränsa tillgången på billiga läkemedel till förmån för märkesvaror. De skulle t.o.m. kunna låta cigarettföretag kunna stämma regeringar som anger hälsoföreskrifter mot rökning om det hotar vinsterna!

Men de gröna i EU är mot Cecilia Malmström eftersom att hon inte vill lyfta ut möjligheten för utländska företag att stämma stater från EU:s handelsavtal med Kanada.

Anklagelserna mot Malmström rör att hon samarbetar med främmande makt mot europeiska intressen och grundläggande mänskliga rättigheter. Kritiken gäller även ensidig hållning. Det gäller USA som i över 10 års tid vägrat rätta sig efter bestämmelser från Världshandelsorgansationen om strafftullar. Det är USA som ålagt svensk stålindustri med onödigt pappersarbete för att skydda sin inhemska stålindustri. Det är USA som har dubbelt så många handelsskyddande åtgärder på plats som EU. 

Utländska företag vill  få sina investeringar skyddade när nationer t.ex privatiserar allmän egendom, t.ex inom vården. En ytterst allvarlig fråga som påverkar vår demokratiska självständighet Det stora företagen vill åt den sociala sektorn. Ca 25 % av världsekonomin finns där. Vad för nytta bidrar dessa utländska jättar med?? Vår egen kompetens är avgörande för den inhemska utvecklingen.

Folkvalda och  alla:

Marknaden arbetar inte för samhällsmål utan för erövring för att uppnå vinstmål.  Samhället grunder måste återskapas som ÄR den sociala frågan.

 

OIKONOMIA

 

Det här inlägget postades i Privatisering, TISA, Utsatta yrken, Välfärd. Bokmärk permalänken.