FALSK EKONOMISK TEORI OM DEN GLOBALA ÅTSTRAMNINGEN SOM LÖSEN FÖR KRISEN!

atstramning-ekonomi
Sedan 2010 blev namnen Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff berömda i politiska och ekonomiska kretsar.

Dessa två Harvard-ekonomer skrev en rapport: “Tillväxten i Tid av Skuld” som har använts av alla från Paul Ryan till Olli Rehn Europeiska kommissionen för att motivera skadliga åtstramningspolitik.

Forskarna David Stuckler och Sanjay beskriver detta i “Åtstramning till Döds”


Harwad-forskarna avsåg att påvisa att när ett lands bruttoskulden i förhållande till BNP överskrider gränsen på 90 % av BNP, bromsar detta den ekonomiska tillväxten dramatiskt.

 

Skuld, med andra ord, verkade mycket skrämmande och dåliga. Åtgärd? Åtstramningsekonomi. Borgs tes: Ordning på finanserna.

Dessa forskare historiska data verkade imponerande, liksom dras referenser.

Politiska beslutsfattare och journalister hakade på och citerade i tidningar att övertyga allmänheten om att istället för att fokusera på arbetsskapande utveckling för återhämtningen, skulle vi istället fokusera på underskotten.

Dessa hökar om underskottets metod, hoppade upp och ner av upphetsning.

http://www.alternet.org/economy/meet-28-year-old-student-who-exposed-two-harvard-professors-their-shoddy-research-drove

Alliansen, EU och åtstramningen

Ända sedan krisen slog till har nu EU:s ledare haft samma recept: åtstramning. Nedskärningar, budgetdisciplin och en krympt offentlig sektor så vill Angela Merkel och de andra få Europa på rätt köl. Problemet är bara att det inte fungerar.

Efter snart åtta år av aggressiv åtstramningspolitik är arbetslösheten fortfarande skyhög. Samtidigt skenar desperationen, fattigdomen och extremismen. Nu kommer David Stuckler och Sanjay Basus uppgörelse med en epok av nedskärningar. Med historiska data från hela världen från 30-talets krisår, via Sovjetunionens fall och den svenska bankkrisen in i nutid visar forskarna David Stuckler och Sanjay Basus hur åtstramning utsätter både stater och medborgare för stora risker.

Åtstramning till döds berättar om hur en ekonomisk dogm får konsekvenser in på bara huden och gör oss sjuka, svaga och deprimerade.

Andra systemfel

Inflationsmål, kronförsvar, och skulddriven ekonomi är också det en falsk modell. Den låser fast arbetslöshet. Inflationsmålet kom till under 70-talets oljekris. Den skulle botas med en utjämningsarbetslöshet. Falsk slutsats. Inflation kom genom krig, valutakurser och chockhöjda oljepriser samt stora kapitalansamlingar i OPEC. Världsekonomin rasade.

 

Ekonomi är första hand en socialprodukt än en monetär produkt. Allt ting vi ser är ett skapat kapital till människans och samhällets tjänst.

Antitesen är att människan står till bankernas och storföretagens tjänst för deras vinstmål. En väg till det totalitära samhället.

 

Vi står inför en viktig fråga om att vara fria människor eller att bli trälar. Att tjäna banker och storföretag. Att upplösa nationer självständighet. Ur detta växer det totalitära. Försöker varna för konsekvenser.

 

Ekonomins kärna är människan som en skapande kraft.

 
Människosynen i framtiden avgör om vi är fria eller trälar. “Snickaren tillverkar ett bord”. Agerar självständigt. Detta ger de grundläggande relationerna i ekonomin . Arbetet är subjektet genom snickaren. Bordet är objektet dvs resultatet.

Var börjar skapandet??? Det börjar i oss som idé eller en omtanke och resultat kommer från personen till omgivningen. Vi skulle kunna säga att bordet är en “andlig produkt”.

Detta förnekar vi idag. Människan kallas ett djur. Djur kan inte skapa. Den följer sin inbyggda natur. EU gör oss till en produkt eller vara. Mycket allvarligt.
De 4 principerna fastställdes 1990 i EU.

 

EUfreflow
Det här inlägget postades i Ekonomi, Finanskrisen, Liberalism, Lobbying, Systemfel. Bokmärk permalänken.