SVENSK TILLVÄXT OCH UTVECKLING 1976 – 2014 OCH NÄR 90-TALSKRISEN KOM

tillvaxt1975-2014

Tillväxttakten skiljer sig kraftig om det är borgerlig eller en socialdemokratisk regeringspolitik. De borgerliga perioderna ger en svagare tillväxt än S-tider. Tillväxttakten är lägre med borgerligare regeringar 08% 1976-1981,  Minus 1991-1994, 1,6 % 2006-2014. S-regeringar ligger mellan 2-3 % under  1981-2005

Utgångspunkterna har varit olika. Sänkt skatt som strategi eller en välfärds- och arbetsprioriterande politik. Arbetet har varit själva kärna till välfärd. Efter finanskraschen sker en omläggning i finanspolitiken.

Mer marknadsanpassning och och mer avreglering av marknadens och bankernas villkor. Keyniansk balanserade ekonomi överges efter 1992 för en mer nyliberal inriktning. Välfärdens modell nedmonteras.

Efter 1992 förlorar Sverige även spetsföretag och olika branscher till en utländsk ägardominans.

Efter 1992 är arbetslösheten den stora frågan. En nedgång råder en under en S-period 1994-2006. Med Alliansen ligger arbetslösheten i trend mer uppåt. Åtstramningspolitiken skulle vara lösningen.

Jobbskatteavdragen skapade en snedfördelade inkomster med sociala och ekonomiska kvalitetsförluster som resultat

Återkommande urspårningar, signalfel, rälsbrott och trängsel kostar svenskt näringsliv miljardbelopp varje år

Tillväxt bedöms sker en ökad låglönesektor. Företag hamnar i brist på kompetens för en stärk konkurrensförmåga gentemot omvärlden.

Mer tillträde av privatiseringar. Med en oreglerad marknad sker växande vinster utan nya arbeten Vinst på kapital. Samhällsägda verksamheter blev köp och säljvaror. Privatägd mark ger ökad bostadskostnader. Hyresrätter försvinner.

Klassklyftorna har växt. Mer beroende av ett socialbidrag för arbetslösa och sjuka. Medianinkomsten är idag i dessa grupper 210 000 kr per år. 86 000 är idag utförsökrade

Alliansen lämnar efter sig 87 miljarder i underskott.

Statistiken nedan bygger fakta från Finansrådets rapport och historiska BNP-resultat.

http://www.finanspolitiskaradet.se/…/140210+Ekonomiska+samf…

http://www.historia.se/htmldatatest/index.html

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Arbete, Arbetslöshet, Avregleringar, Ekonomi, Finanskapitalism, Klassamhället, Marknadspolitik, Nyliberalism, Sociala strukturer, Socialdeomkrati, Sysselsättning, Tillväxt, Utanförskap, Väffärdsstaten, Vinst. Bokmärk permalänken.