NANOBIOTEKNISK FORSKNING – EN NY DIMENSION ATT BEKÄMPA SJUKDOMAR

NANOBIOTEKNIK

Nanosilverpartiklar är mycket små. Nanometer betyder en miljarddels meter. Dess förmåga är bekämpa bakterier är känt sedan länge och används för vattenrening. Ett bra tillverkat Nanosilverlösning har bred effekt på svampar, virus och bakterier. Även resistenta bakterier. Ett bra sätt är elektriskt genererat kolloidalt silver. En jon är en atom eller molekyl som har ett överskott eller underskott av elektrisk laddning. Joner fäster sig på ytan runt om ett virus och kan så sätta detta ur spel. Det finns olika studier visar detta. Många drar nytta av detta i sitt vardagsliv. Metoderna kan även gälla de stora sjukdomarna som smittar.

FÖRKYLNING OCH INFLUENSA

Corinne Bergström. Jag vaknade upp krasslig i måndags efter att ha blivit rejält nedkyld av ihållande spöregn i söndags. Jag tog en halv dl ks, en halv dl rödvin & en skvätt citronkoncentrat och drack små sippar i över en timma. När jag gick och lade mig för att sova på kvällen så kände jag mig mycket bättre. Dagen efter var jag till 90% frisk igen.

Silvergroggen

Genom framsteg inom nanoteknik har vi kunnat utnyttja partiklar i storleken på nanonivå. Detta har skapat nya terapeutiska horisonter. Detta fall med silver som har ett  brett användningsområde. Dynamiken mellan virala självkopierande biomolekyler och silvernanopartiklar tyder på att användningen av nanosystem kan bidra med att öka förmågan till att förebygga infektioner och antivirala behandlingar. Nyligen har det föreslagits att förbinda silvernanopartiklar (AgNPs) med de yttre membran för kroppshöljda virus och så förhindra infektion.

MOT SVAMPINFEKTIONER

Nanosilver har inte bara en antibakteriell effekt utan har i studier även visat sig motverka svampinfektion. En studie publicerad i Mycoses 2007 indikerade att silver är effektivt mot fyra svampar som orsakar stora svampinfektioner hos människor:. Trichophyton rubrum, Candida albicans, Microsporum canis och Aspergillus flavus”.

Studie på regnbågsforeller visar att fiskäggen och de kläckta ynglen enbart mår bra av att vistas i en miljö där man använder silvernanopartiklar till att hämma svampar och bakterier – organismer som annars tar livet av fisken i barnstadiet. Akvarierägare nyttjar detta utan fiskar tar skadas utan botas från infektion. Detta motbevisar påstående om skadlig miljöpåverkan.

Däremot många läkemedel sprids med skadliga effekter.  Tidigare silvernitratbaserade lösningar har kunnat orsakat restens. 

Danska forskare synade 2007 sitt lager av antibiotikaresistenta stammar med bakterier och kontrollerade om dessa stammar även var silverresistenta. Av 400 kontrollerade stammar så var inte en enda silverresistent. Elektrisk framtällda silvernanopartiklar är nu en effektiv behandlingsform på dessa antibiotikaresistenta bakterier.

http://ing.dk/artikel/danmark-undgar-solvresistente-bakterier-83533

Nanoforskning kring HIV-1

Samspelet mellan AgNPs med virus en till stor del outforskat område. AgNPs har studerats särskilt på HIV där det visades mekanismen av antiviral verkan av nanopartiklarna liksom inhibitionen överföring av HIV-1-infektion till mänskliga organkultur. 

Bland ädelmetallnanomaterial har silvernanopartiklar fått stor uppmärksamhet på grund av deras attraktiva fysikalisk-kemiska egenskaper gör dem idealiska kandidater för molekylärA märkningar. Dessutom närvarar en stark toxicitet som genom silver uppvisar i olika kemiska former att nå ett brett spektrum av mikroorganismer.

Silvernanopartiklar hämmar HIV-1-virus smittsamhet visar forskningsresulat. Data påvisar att silvernanopartiklar utövar anti-HIV-aktivitet i tidiga stadier. Nanosilverpartiklar hämmer HIV-infektionen i celler
http://www.jnanobiotechnology.com/content/3/1/6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2818642/
http://www.jnanobiotechnology.com/content/9/1/38

 

Det här inlägget postades i Ebola, epidemi, Forskning, Hälsa, Nano silver. Bokmärk permalänken.