VAR FINNS HÖGERNS OCH DEN NYA TIDENS RÖTTER?

 

MarknadspalatsModeraternas idéutveckling hämtar kraft från många håll. Upplysningen, marknadsekonomin, globaliseringen, europatanken och välfärdsidén. Det uttrycks i M:s idéprogram från 2011.

Vi må inse det nu råder en världslögn som stänger in oss i en låda. I den finns en rationalism som reducerar verkligheten bit för bit. Inte bara den utan människan själv.

1600-talets Upplysningstid innehåller ett paradigmskifte.

Det rationella paradiset om en rationaliserad och mekaniserad värld och idag en som digitaliserad och robotiserad värld.

Genom detta kommer en kulturrevolution i tänkandet och verklighetsuppfattningen. Europas kristna grund överges.

30-åriga kriget, 1618-1648, grusade det mesta i etik och relationer.Skapelsens ordningen överges. En skilsmässa.

Inget mer finns än det som kan uppfattas med ögonen. Synen om “oikonomia” där världen manifesterar att det finns en skaparkraft och orsak bakom allt sopas bort.

Aristoteles på 300-talet kunde se idéernas värld genom att studera naturens organismer. Platon så världen kommen ut en osynlig idévärld. De liknade en “biograf” (grotta). Verklighet var var filmduken. Projektorn tillhörde idévärlden. En osynlig verklighet som alstrat den värld vi lever i.

Världen kan nu under 1600-tal rationellt delas upp i ett system av delar i ett förutsägbar system och maskineri. Universum som en väldig klocka.

Förgrundsgestalter är Decartes (1596-1650) och Locke (1632-1704) Copernicus, Keplers som ger oss den mekanistiska världsbilden.Decartes såg att världssystemet kunde brytas ned i mindre delar.

Likaså uppfattas människan likt en biologisk maskin. En förädlad apa.

Den rationella människan omformas hela intellektet. Själsliga gåvor finns inte. De syns inte och kan uteslutas i det vetenskapliga tillämpningen. Allt osynligt består av irrationell betraktelser.

Allt kraft kommer från människan. Hennes intellekt är bäraren av sanningen. Kunskapsvägen

Revolutionstänkandet kommer. Franska revolutionen 1789 öppnade Pandoras ask. Skräckväldet. Den industriella revolutionen kom. Bankrevolutionen kom. Den ekonomiska revolutionen kom.

Adam Smith som lade grunden till det liberala ekonomiska systemet framhöll i hans verk An inquiry into the nature and causes of the weaith of nations publicerades 1776, där ekonomin avlöper i enlighet med sina egna lagar om utbud och efterfrågan och att människan tjänar hela samhället om hon låter sig ledas av nyttotänkandet och söker sina egna fördelar.

De strandsatta som inte är klarat denna hårda får enskilda välvilliga personer ta hand om. Sociadarwinismen i de överlägsna och det underlägsna

Med ett rationellt förstånd kan människan råda över sig själv och över naturen. Hon kan blir världsherren. Hon skapat olika “dödsmaskiner” för konvertera oss. De exponerades under 1900-talet världstyranner

Hela materialismen FRÅN FORNTIDENS EGYPTEN innehåller ett fångstgarn. Ett fisknät. Konspirationens ursprung att fördärva samhällets levande Faraongrund och den sanna människan att blir ett industri- och marknadspalats för makthavare.

Vår tid skildrar “ett nytt Egypten”. Vi står inför ett nytt Exodus!

En ny materiell fas gäller ett marknadskommando över nationer söker sitt tillträde.

Var med och stoppa TTIP den trojanska hästen
trojanska

http://skiftet.org/kampanj/ttip

 

 

 

 

 

 

 

“ni skall höra och åter höra, men inte förstå, se och se igen, men inte urskilja, ty detta folks hjärta har blivit förstockat; deras öron vill inte höra, och sina ögon har de tillslutit, av rädsla för att se med sina ögon och höra med sina öron, förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helade av Mig” .

http://www.tlig.org/sv/messages/228/

Framtiden gäller en andlig förnyelse

Det här inlägget postades i Kultur, Makt, Människan, Marknadspolitik, Nyliberalism, Postdemokrati, Rationalism, slavdom, TISA. Bokmärk permalänken.