LAISSEZ-FAIRE-KAPITALISMENS MISSLYCKANDE OCH DEN EKONOMISK UPPLÖSNING AV VÄST

Laissez-fair

Vår tids ekonomiska dilemma.Laissez-faire-kapitalismens misslyckande. 

”En gång var USA ett land fyllt av möjligheter. Nu är Amerika polariserat genom en globalisering i fattiga och rika. Förnekandet av denna verklighet som har blivit en konstform för ekonomer. “/ Paul Craig Roberts

Laissez faire ekonomin lanserades i Frankrike vid 1700-talets mitt som en total näringsfrihet och skattefrihet. Under 1900-talet kom den österrikiska skolan och Chicago-skolans brutala nyliberalism. Kapitalismens nydaning.

Den beskriver hur ”1 %”-gruppen har genomfört en ekonomisk och politisk revolution. Genom att utlokalisera produktion och professionella tjänster till låglöneländer förstörde amerikanska företag tillväxten av konsumenternas inkomster som urlakar den amerikanska ekonomin. Och på så viss även för oss.

I finanskungarnas värld är allt en marknad.

I finanskungarna värld är hela tillvaron en marknad. De skapar nya värden för sig själva och inte för det nya världens och folkens utveckling.

Skulddriven ekonomi.
Ökade ränteintäkter med ökade lån och högre bostadspriser. Den största delen av befolkningen sitter nu fast i skuld. Avregleringen har använts för att koncentrera inkomster och lägga förmögenheter i färre händer och hos finansiella företag. En vinstfälla finns genom casino-vinster. De blev ”för stora för att falla”

Rädda banker och finansiella företag blev nationella aktioner för att upphäva hotande konkurser. Skattebetalare i USA och EU fick betala notan för bankernas “spelförluster. Ett billigt sätt att erövra kapital,  Utan bara skuld och casino-spel ger intäkter.

Vapenindustrin Genom konflikthärdar i världen efterfrågas vapen. Nato finns för att hålla igång denna ekonomin. Finns där verkliga eller skpade fiender finn. Split och kris sprids genom att skapa spänningar. USA vill uppträda som räddaren. Dubbel pott.

Miljöförstöring har accelererat pga. att ekonomer och företag vägrar att räkna konsumtion av naturens resurser som en kostnad.

Miljöproblem överförs på tredje part som inte är delaktig i vinsterna. I stora delar av den tredje världen förtär monokulturens tillväxtmodell människors liv till självständighet och oberoende. Inte heller det amerikanska folket gynnas av detta!

Faktum är att ”globalismen” och plutokratins tillväxt innehåller en konspiration mot oss själva i USA, Europa och andra länder

Förutom en utlokalisering av verksamheter vill företagare ersätta amerikaner med utländsk arbetskraft till lägsta lön i de arbeten som de finner lämpligt att behålla inom USA.

Bedrägligt hävdar att de inte kan hitta tillräckligt många amerikaner att anställa som forskare ingenjörer och tekniker. Vinsternas ensidighet kan då öka i toppen

För att fylla på med en billig arbetskraft, drivs en framgångsrik lobbyverksamhet. Kongressen utfärdar visum för import av utländsk arbetskraft, som ersätter amerikanska forskare, ingenjörer och tekniker

Ingen verkar nu förstå att forskning, utveckling, design och innovationer kommer som ett resultat av unika förutsättningar som finns i alla länder där saker utvecklas och  tillverkas. Förlusten av tillverkningen innebär slutligen förlust av teknisk och vetenskapligt kunnande.

Medelklassen minskar med öka den utflyttning av arbeten.

Enligt den senaste FN- rapporten ”United Nations Development Program” befinner sig USA bland de 3 sämsta staterna med de värsta inkomstskillnaderna och efter Hong Kong och Singapore.

USA är inte längre möjligheternas samhälle.  Utveckling som varit uppåt vänds nu nedåt

Det finns ingen ekonomisk återhämtning .

Ekonomer har ägnat sitt yrkesliv åt rationalisera genom att globalisera som det vore något gott för USA. Roberts skriver.” de har inte en aning vilken katastrof som de har åstadkommit. ”  

USA har pga. detta blivit en misslyckad demokrati.  Washington äger ingen oro för en ekonomisk välfärd för medborgarna eller för deras medborgerliga friheter.

Inte heller deras europeiska marionettstater.

Washington tjänar intressena för elits intresse som styr till förfall. En elit engagerat sig i ekonomiska bedrägerier, krig och desinformation.

En agenda som för väst på knä.

Författaren dr. Paul Craig Roberts bistod amerikanska finansdepartementet under Reagan-administrationen. Tillhör staben för Kongressen. Är biträdande redaktör för Wall Street Journal och krönikör för Business Week.

PS: Vad är då alternativet. Istället för mål i kapitalism gäller mål för folkens utveckling och välfärd. Bankernas reformering. Nationellt ägda centralbanker. Skuldnedskrivningar. Uppdelning av storbanker. Ingen får var så stor att nationer hotas. Banker som förmedlar utan att vara vinstdrivande.

En ekonomisk utveckling som stöder självständighet, välfärd och frihet. En väg som innehåller geografisk mångfald istället monokulturer. En väg där inte flykten och förtrycket råder. Ett samfund som bygger på global samverkan och fred. Ledarskap som folkens välgörare och fredsbyggare,

Det här inlägget postades i Casino-banker, Chicagoskolan, Fattigdom, Finanskrisen, Finansmakten, Globalisering, Informationskriget, inhemskt näringsliv, Internationella relationer, Invandring, Jämnlikhet och feminism, Kapitalism, Klassamhället, Krig och plundring som affär, Ledarskap, Marknadspolitik, Nyliberalism, Österrikiska skolan, Privatisering, Samhällsvision, Självständighet, Välfärd, Vinst. Bokmärk permalänken.