VACCINET MOT SVININFLUENSAN INNEHÅLLER ARSENIK OCH TENN

Pandemrix

En svensk läkare vid Karolinska Institutet (KI) i samarbete med KTH gjorde ett skrämmande fynd när de undersökte Pandemrix injektionslösning. Mycket höga halter på nanopartikelnivå av de giftiga tungmetallerna arsenik och tenn fanns i vaccinet.

En svensk läkare försökt sommaren 2011 försökte väcka uppmärksamhet för orsakssammanhanget mellan Pandemrix och narkolepsi.

Läkemedelsverket (LMV) la locket på.

Två år senare i april 2013 annonserade Ingemar Persson på LMV via ”Läkemedelsvärlden” att de inte vet varför många fick narkolepsi efter massvaccineringen.

Att problemet förblir ”en gåta” verkar nämligen vara mycket praktiskt. En ”gåta” leder varken till orsakssammanhang eller ansvar. Det betyder att myndigheterna kan begå samma misstag igen, bara ytan ser tillräckligt bra ut.

Frågan om nanoeffekternas existens syns myndigheter förneka.

Läkaren påpekar i ett mail till LMV:

”Om hälsovådliga ämnen förekommer i Kolloidal form (dvs nanostorlek) oannonserat i läkemedel som ges under hotfull stress (PANDEMI!), är det då förenligt med våra gemensamma etiska grundregler att i info till allmänheten ange att vaccinet ”inte innehåller några nanopartiklar”?

 

”Som Du säkert känner till passerar colloidala partiklar obehindrat över BBB [blod-hjärnbarriären], placenta och nervcellers membran. In i den replikerande kärnan. Allt sker ju under förevändning att ”spara antigen” vilket i min värld är liktydigt med att spara utgifter för läkemedelsföretagen. När skedde den glidningen från patientsäkerheten till att säkra utländska läkemedelsföretags vinster?”

Det räcker inte att informera om små doser när vi nanoeffekter kan påverka nervsystemet.

GLAXOSMITHKLINE MED UPPDRAG UTVECKLA EBOLA –DE UTVECKLADE PANDEMRIX

Nu behöver vi uppmäRksamma företaget GlaxoSmithKline (GSK). Det har uppdraget att ta fram ebolavaccin.

GlaxoSmithKline dömd för illegal marknadsföring


Bill & Melinda Gates Foundation (B & MGF)
investerat en miljard dollar för att utveckla ett malariavaccin som produceras av GlaxoSmithKline, GSK, som nu har fått uppdrag att ta fram Ebola-vaccin.

GKS fick nyligen betala $ 3 miljarder för att lösa ut kriminella och civilrättsliga anklagelser om illegal marknadsföring av läkemedel och undanhållande av information om hälsorisker rörande deras diabetesläkemedlet Avandia

2012 dömdes en argentinsk domstol GSK skyldigt till “att experimentera med människor med förfalskade föräldratillstånd så att barn kunde delta i vaccintester som utförts av laboratoriet från 2007 till 2008”

http://en.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline

Det här inlägget postades i Ebola, Hälsa, Läkemedel, Vinst. Bokmärk permalänken.