AVVECKLINGEN AV ETT SOCIALT SVERIGE & EUROPA

PAKTEN4

Allianspolitiken går hand i hand med EU. Vägen blev avveckling av ett socialt Sverige och Europa. Den vill verka för ett nyval och fortsätta på samma bog.

Kortsiktiga mål genom att skära ned på samhällets aktiviteter. Samhällets livsprocess avstannade. Stor arbetslöshet sänker inhemsk näringsliv.


4 pelare gällde för oss i antiutvecklingen

 1. Sänkt skatt och sänkta sociala avgifter skulle ger en hungrig och flexibel arbetskraft. Detta skulle öka sysselsättningen. Har fanns A-kassa, Sjukförsäkring och Fas3
 2. Billigare välfärd med offentlig privatisering skulle ge offentlig hållbarhet. Samhällsägda verksamheter skola, vård och bilprovning säljs till lågpris för privat ägande.
 3. Sänkta löner skulle sänka priserna och konkurrensen mot låglönemarknader. Utrymmet för medelklassen minskar. Kapitalflöden går från en majoritet till en minoritet. 80 % av jobbskatteavdrag gickt ill den övre halvan
 4.  Överstatlighet. nationell strukturanpassningar och lagar som gynnar marknadsanpassningar ska bereda väg för den politiska unionen. Avtal om TTIP pågår.

Fattigdom är en europeisk fråga. 5 av 20 barn lever i risk för fattigdom

 • 120 milj riskerar fattigdom och socialt utanförskap. Inkomster som är 60 % lägre än den nationella medianinkomsten.
 • 50 milj lever i hushåll utan ett jobb
 • 40 milj lider av allvarlig materiell fattigdom att kunna betala räkningar eller uppvärmning av sin bostad

Källa Eurostat.

FRÅN FOLKVÄLDE TILL CENTRALSTYRD LAGSTIFTNING UTANFÖR DET DEMOKRATISKA ARENAN.

För trettio år sedan var Sverige ett av världens mest välmående länder; jämlikt och en förebild för många. Grunden för vår framgångsrika utveckling var folkstyret. Vi fick en fredlig utveckling från ett fattigt jordbrukssamhälle till folkhemmet. Under 80-talet sker en koNvertering

Med 20 års EU-medlemskap har makt flyttas uppåt och bort, från folkvalda till tjänstemän, bankdirektörer och näringslivets lobbyister. Högt ovan vanliga människors vardag och erfarenheter.

 • EU har centraliserat makten. I Sverige går det ungefär 15 000 väljare/riksdagsledamot, i EU ungefär 400 000. Förr hade Sverige dessutom ett utvecklat kommunalt och landstingskommunalt självstyre, i dag styrs över hälften av dessa beslut från Bryssel. EU är den mest centraliserade statsbildningen sedan Sovjet föll.
 • EU har dragit undan makt från den demokratiska arenan. I Sverige kunde vilken riksdagsledamot som helst föreslå nya lagar som riksdagen sedan tog ställning till. I EU har tjänstemännen i kommissionen ensamrätt på att föreslå nya lagar.
 • EU har gjort demokratiska val mer eller mindre verkningslösa. EU:s överordnade grundlag (Lissabonfördraget) fastslår vilken politik som skall föras. Vi får välja mellan vänster-, center- och högerpartier, men den enda politik som får föras är nyliberal ekonomisk politik, inskriven i grundlagen. Detta gör EU till en fundamentalistisk statsbildning.
 • EU har gradvis tagit över styrningen av samhällsekonomin från de folkvalda i riksdagen. I EU styrs penningpolitiken av tjänstemän, de förment opolitiska bankdirektörerna i ECB. Dessa är formellt förbjudna att lyssna på folkvalda.
 • Genom den så kallade europeiska terminen överprövas medlemsstaternas statsbudgetar av EU:s tjänstemän i Bryssel. Därmed har skatter och prioriteringar i budgeten gjorts beroende av EU-byråkrater.
 • EU har gradvis tagit över styrningen av samhällsekonomin från de folkvalda i riksdagen. I EU styrs penningpolitiken av tjänstemän, de förment opolitiska bankdirektörerna i ECB. Dessa är formellt förbjudna att lyssna på folkvalda
 • EU har inget demos eller folklig förankring, som växer underifrån och bygger på förtrogenhet och solidaritet med styrelseformen. Då unionen är konstruerad uppifrån och saknar den förankring och legitimitet. Därför förs ingen politisk debatt om EU.
 • EU har ett odemokratiskt arv av tidigare imperiestater eller diktaturer i levande historiskt minne. Genom bland annat handelsavtal och en expansiv utrikes- säkerhets- och försvarspolitik undertrycker EU länder utanför EU-området.

Källa: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/eu/article19848511.ab

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Anarkokapitalism, Arbete, Bank och finans, Fas3, Fattigdom, Finanskrisen, Finansmakten, Internationalism, Kortisktighet, Krispolitik, Ledarskap, Makt, Människan och värdet, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.