EU BLEV EN CENTRALMAKT

EU-makter

BYRÅKRATER STYR OCH ÄR FORMELLT FÖRBJUDNA ATT LYSSNA PÅ FOLKVALDA.

Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995. Det var först den 18 mars 1994 som man fattade det formella beslutet att hålla en rådgivande folkomröstning den 13 november 1994. SVT skulle sända tre Ja- och Nej-program, men två Nej-program inställdes. Strax senare efter valet råder en Nej-majoritet upp till 60% .

I folkomröstningen segrade ja-sidan trots allt med 52,3 % mot 46,8 %, och knappt två månader senare var vi medlemmar i EU.

EU har gradvis tagit över styrningen av samhällsekonomin från de folkvalda i riksdagen. I EU styrs penningpolitiken av tjänstemän, de förment opolitiska bankdirektörerna i ECB.Dessa är formellt FÖRBJUDNA ATT LYSSNA PÅ FOLKVALDA.

Efter 19 års svenskt EU-medlemskap finns det tydligen ingen gräns i EU om handlingar och förslag som undergräver och hotar demokratin. Lobbyingen med runt Bryssel med 15 000 aktiva är ingen demokratisk process

Vad som håller på att växa fram i Bryssel är en byråkratisk hydra av proportioner som mänskligheten aldrig tidigare skådat.

EU är den mest centraliserade statsbildningen sedan Sovjet föll. EU har gjort demokratiska val mer eller mindre verkningslösa.

EU:s överordnade grundlag (Lissabonfördraget) fastslår vilken politik som skall föras. Den enda politik som får föras är nyliberal ekonomisk politik, inskriven i grundlagen. Detta gör EU till en fundamentalistisk statsbildning.

EU har dragit undan makt från den demokratiska arenan. I Sverige kunde vilken riksdagsledamot som helst föreslå nya lagar som riksdagen sedan tog ställning till. I EU har tjänstemännen i kommissionen ensamrätt på att föreslå nya lagar.

Kommissionen uppger att 44 547 personer arbetar inom byråkratin och är avlönade genom EU, men det är bara en del av sanningen. Långt fler, Mer än antalet soldater i England

En studie som släpptes av Open Europe tankesmedja, som vill styra påverkan och omfattningen av EU, har funnit att 170.000 människor nu arbetar för EU: s institutioner.
Gruppen hävdade att det är svårt att ta reda på hur många tjänstemän som arbetat i Bryssel visade en brist på öppenhet och lämnat EU öppet för “påverkan från lobbyister.”

Siffran ingick nästan 45.000 personer på 1.000 “expertgrupper”, som ger råd om lagstiftning, till exempel arbetsgrupper

  • för hissdirektivet
  • för mineralvatten
  • om aromer.

Open Europe är en tankesmedja som granskar. De upptäckte ytterligare 7900 anställda på 247 “kommittéer inom kommittéförfarandet”, som bidrar till att genomföra lagstiftning, samt 10.000 personer som leder EU-uppdrag utomlands.

 

Dessa människor är inte valda, och kan inte ställas till svars av vanliga medborgare. Men de har en enorm effekt på våra liv, som påverkar allt från priset på el och mat till hur vi leder sjukvård

Forskning av Open Europe fann att bara att utarbeta och räkna ut hur man ska genomföra lagstiftning EU kräver det cirka 62.026 byråkrater

Det är en komplicerad och ogenomskinlig institution, vilket lämnar det vidöppna för påverkan från lobbyister och särintressen.”

EU har ett odemokratiskt arv av tidigare imperiestater eller diktaturer i levande historiskt minne. Genom bland annat handelsavtal och en expansiv utrikes- säkerhets- och försvarspolitik undertrycker EU länder utanför EU-området.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/eu/article19848511.ab

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/2535295/EU-bureaucrats-outnumber-British-army-two-to-one-say-campaigners.html

ALTERANTIVET

  • Nordek kunde blivit ett nordiskt ekonomiskt samarbete Även kulturellt och ur säkerhet. En fri zon runt Östersjön.
  • Under 1960-talet gjordes försök att skapa ett ekonomiskt tätare samarbete mellan de nordiska ländena. 1968 började planeringen för Nordek, ett försök att vinna de fördelar som EEC, EFTA och Comecon ville uppnå för sina medlemmar, men med fokus på Norden.

    I november 1970 godkändes ett traktatförslag om organisationen av Nordiska rådet, men snart drog sig Finland ur samarbetet pådrivet av president Kekkonen. Nordek kom aldrig att bli verklighet eftersom framför allt Danmarks och Finlands intressen skilde sig för mycket. Finland hade fått signaler om att Sovjetunionen ogillade de nordiska planerna, medan Danmark hade intresse för ett annat västeuropeiskt samarbete, EEG.

  • Kalmarunionen var en union mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige som bildades 1397 och varade till 1523. Unionen innefattade därmed områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna. Efter att Sverige lämnade unionen förblev Danmark och Norge i union fram till 1814,
Det här inlägget postades i 70-talskrisen, EU, Marknadspolitik, Nordek, Nyliberalism, Postdemokrati, Privatisering. Bokmärk permalänken.