OIKONOMIA – DET STÄNDIGA OCH UNIVERSELLA ENERGIFLÖDET

 Torus-oikonomia

EKONOMIN INNEHÅLLER ETT UNIVERSELLT KRETSLOPP FRÅN DET STÖRSTA TILL DET MINSTA OCH VICE VERSA. ETT STÄNDIGT ENERGIFLÖDE.

Marknadsekonomin är den främsta relationen för samhället utveckling sägs det. Den utvecklades under den industriella revolutionens 1700-tal. Bröt med naturens villkor.

Det ekonomiska innehållet är förändrat genom tiderna. Det finns två begrepp för ekonomi. I Staten (Politeia) skiljer Aristoteles på begreppen i det som är oikonomia och krematistik.

Två helt skilda betydelser. Det första betyder “huset” (oiko) med dess lagar (nomos). Huset avsågs gälla hela jorden som var skapad med alla dess tillgångar och resurser.

Krematistik gäller ansamling av pengar och blir ett självändamål. På grekiska heter det just krematistikos på engelska betyder det wealth-getting. Marknadsekonomins drivkraft att äga.

earthmagfieldOikonomia ingår i naturen med dess livslagar för mänsklig försörjning, utveckling vår och samhällsbygget. “Huset” gäller varje självständig enhet. Dvs den lever och agerar med sin omgivning. Allt i relationer.

Alltifrån jorden, nationer, kommuner, organisationer, företag, gårdar, familjer och ned till varje person. En dynamik likt en levande cell.

Bilden skildrar ett tvärsnitt. I 3D uppstår en torus.

Naturen i sig består av många samhälle. t.ex myrstacken. Varje enhet är självständig och kan inte delas upp i mindre delar utan att förgås. Vi kan inte dela upp t.ex vår egen kropp utan att dö.

Högre nivåer ger stöd till de lägre och mindre att ge självständighetens förutsättningar likt “att vattna blommorna”. De lägre skapar för sin omgivningen. Gräset till korna. Människorna til sin familj och samhället i det skapande arbetet.

Balckhole1Oikonomia gäller en dynamisk mångsidighet.

Oikonomia handlar då om all utveckling inte bara i ting utan i förmågor, hälsa och kunnande. Utan även att utveckla rättsliv och näringsliv. Civilsamhälles utveckling av normer, frihet och kultur för samlevnad och gemenskap. En strävan till en högre civilisation.

Hela universum beskriver kretsande energiflöden som strömmar i Torusformen likt ett äpple eller en apelsin. Vi ser det i galaxer, virvelstormar. magnetfält, hjärtats flöde eller i vårt DNA

Samhällets ekonomiska dynamik ingår i detta allsidiga flöde. Arbete att skapa skapar nya förutsättningar för omvärlden som ger ftillbaka. Att visar ett ständigt givande från den ene till andra och tillbaka

Ett ständigt givande till nästa led

appelÄpplet skildrar i sig den universell formen (torus) och ingår i den ekonomiska dynamiken att växa ur jorden för nästkommande led och sedan återföras till jorden. Frukten skildrar arbetes skörd i samhället. Den levande cellen innehåller 1000-tals samverkande processer med en cellkärna i mitten. Den stora kraften är kärlek. och samhörighet.

Den innersta kärna

Den finns således en punkt som är orsaken och ger målet. Alltets ursprung . En källa till sanning och förening. Källan som gett liv och ljus. Källan till all energi och amkt. Inte bara i det yttre utan in oss själv. Den fullkomliga balansen och harmonin.

 KRYSTEMUM2

MARKNADSEKONOMIN

… blev ett derivat och enkelriktad. Kom med den industriella revolutionens 1700-tal .

Ekonomin styckades. Den industriella revolutionen var en revolution att alla mänskliga problem kunde lösas under förutsättning att det fanns obegränsade materiella nyttigheter.
 
Producera och konsumera som motorn. Och fortare. Mera. Med färre.
Att då låta marknadsmekanismerna vara den enda herren över människor. Den naturliga omgivning förstörs och så även samhället.
 
Marknadsliberalerna försöka efterlikna fysikens lagar. En balans mellan tillgång och efterfrågan som bestämmer priset. Brist på bostäder ger högre priser.
 
De som inte har råd får söka hjälp hos någon annan. Vägen leder till socialdarwinism och klassklyftorna.
Det här inlägget postades i Ekonomi, Energi, Existens, Förnyelse, Människan. Bokmärk permalänken.