Euopas framtid. EU och den mänskliga värdighetens väg.

Pope-EU

Påven Franciskus inbjöds och mötte Europaparlamentet i Strasbourg 25 november och höll tal om framtidens Europa. Besöket gällde Europa, inte Frankrike, detta till skillnad från påven Johannes Paulus II besök i Strasbourg 1988. Han kom inte som politiker utan som påven. En video finns på: http://www.svt.se/nyhetsklipp/svtforum/article2498320.svt

Vi behöver ett nytt Europa som verkar tillsammans. I enhet och gemenskap. Påven höll ett kristet linjetal.

Påve Franciskus kom att vinna  många bifall när han tog den grundläggande om den mänskliga värdigheten, och ställde frågan om vilken värdighet en person någonsin kan hoppas att finna, “när han eller hon saknar mat och det allra nödvändigaste för överlevnad och, ännu värre, när de saknar det arbete som förlänar värdighet?”

Därefter slog påve Franciskus fast att om man vill främja en persons värdighet måste man erkänna att han eller hon äger odiskutabla rättigheter som ingen godtyckligt kan ta bort, allra minst till förmån för ekonomiska intressen.

Många ledamöter applåderade också, även om det långt ifrån var alla, hans budskap om livets bimening och värde samt det okränkbara människovärdet:

‘Män och kvinnor riskerar att reduceras till enbart kuggar i en “maskin som behandlar dem som objekt för konsumtion som kan utnyttjas, med resultatet – som är så uppenbart tragiskt – att när ett ; människoliv inte längre visar sig användbart för maskinen, kasseras han eller hon med få betänkligheter, som i fallet med den döende, de äldre som är övergivna och ouppmärksammade, samt barn som dödas i livmodern.”

 

Påven tog också upp det urskillningslösa våld mot oskyldiga civila som motiveras i religiösa termer av islamistiska jihadistgrupper runt om i världen, Franciskus sa sig vara ‘övertygad om att ett Europa som förmår att uppskatta sina religiösa rötter och greppa deras fruktbarhet och potential, kommer att vara desto mer immunt mot många former av den extremism som sprider sig i världen i dag, inte minst till följd av det stora vakuum av ideal som vi för närvarande bevittnar i väst, i glömska av Gud och hennes underlåtenhet att underlåtenhet att ge honom ära, som ger upphov till våld.”

“Samhällen och individer utsätts i dag för barbariska våldshandlingar: De vräks från sina hem och hemländer, säljs som slavar, dödas, halshuggs, korsfästs eller bränns levande under skamlig och delaktig tystnad av så många”, sa påve Fransiskus.

I sitt tal lyfte påven också fram familjen på ett sätt som väckte europaparlamentarikernas gillande:

“Familjen, som enig, livgivande och oupplöslig, besitter de element som är grundläggande för att främja hopp om framtiden.’

Om invandringspolitiken sa han:

“Vi måste vidta åtgärder mot orsakerna och inte bara effekterna”, och menade att Europa behövde “arbeta tillsammans för att bygga ett Europa som kretsar, inte kring ekonomin, men runt den mänskliga personens helighet, runt omistliga värden.’

För en ny tid

“Det är dags för oss att överge idén om ett Europa fyllt av rädslor och självupptagenhet, och i stället återuppliva och uppmuntra ett Europa av ledarskap, en plats för vetenskap, konst, musik, mänskliga värden och tro. Ett Europa som begrundar himlarna och eftersträvar höga ideal. Ett Europa som bryr sig om, försvarar och skyddar människan, varje man och kvinna. Ett Europa som slår vakt om jorden som trygg och säker, som en dyrbar referenspunkt för hela mänskligheten! Tack!”

Påven framförande vad man skulle kunna kalla för ett kristet linjetal för Europas folk och länder, ett budskap av bestående värde för framtiden, att studera och hämta visdom och inspiration ifrån.

Talet kangöra stor skillnad för den riktning som EU-kommissionens nye ordförande, Jean-Clauce Juncker från Luxemburg, hoppas på! “En ny start för Europa

Källa
http://www.svt.se/nyhetsklipp/svtforum/article2498320.svt

Dagen 10 dec 2014, Lennart Sacrédeus

PS: Inte bara påven talar. Kristus själv talar i denna viktiga tid. Om ett sant liv sedan 1985.  Ett Sant Liv i Gud. Skriften går i  uppfyllelse. http://www.tlig.org/sv/

Äkta? Förutsägelser som  finns  från 80- och 90-talt har gått uppfyllelse. Alla kallas. Folk som nation som en kristenhet. Den viktigast tid någonsin.

Det här inlägget postades i Ekonomi, EU, Framtid, Franciskus, Invandring, Människan, Människan och värdet, Påven Franciskus, Samverkan, Solidaritet, Värderingar. Bokmärk permalänken.