Trettondagen. De kom för att söka Sanningen

trettondagen

När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje.  De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. Matt 2:10

Trettondedag jul, även kallad Trettondagen, har firats som en Kristusfest ända sedan fornkyrkans tid. Tretton är ett konnungatal.

Man har särskilt observerat sådana bibliska händelser som framhävde Jesus som Guds son: födelsen, de vise männen, dopet i Jordan och vinundret i Kana. Därför kom den också att kallas Epifaniadagen (av det grekiska epiphaneia = “uppenbarelse”), dvs Kristi uppenbarelses fest.

Efter det att man beslutat att fira Jesu födelse den 25 december blev trettondedagens firande de vise männens tillbedjan, dvs de österländska stjärntydarnas besök hos den nyfödde Jesus då de hälsade honom med gåvor som myrra, guld och rökelse.

“från Saba skola de alla komma, guld och rökelse skola de bära och skola förkunna HERRENS lov./Jesaja 60:6 700 år f.kr

Legenden har även gjort de “vise männen” till konungar, och Trettondedagen brukar följaktligen även kallas Heliga tre konungars dag (fastän det inte ens står någonstans i bibeln att de vise männen eller konungarna var just tre stycken).

I gamla tider betraktade man trettondedagen som avslutningen på julen och ibland rentav som början på det nya året.

Kaspar, Melchior och Balthasar är de namn som tillhör dem vi idag känner bättre som ”de tre vise männen”. På latin kallas deras dag epiphania domini, ”uppenbarelsen av Herren”, det vill säga den dag då Jesu födelse blev känd i världen.

De tre vise männens reliker – i det här fallet deras kroppar –- kom att hamna i Konstantinopel. Därifrån fördes de till Milano, varifrån de 1164 rövades av kejsar Fredrik Barbarossa. Samma år fördes benen till Köln, där man från 1181 till omkring 1220 gjorde ett praktfullt relikskrin – sannolikt medeltidens största –, med figurer i drivet och förgyllt silver, med emaljplattor, filigran och infattade stenar. Det kan ännu beundras i domkyrkan i Köln.

Tre kronor blev Sveriges heraldiska nationalsymbol som återfinns bland annat i riksvapnet och består av tre öppna kronor av guld, ställda två över en, på blå bakgrund.

Olaus Magnus angav redan 1539 i en förstudie till sin Historia om de nordiska folken att de tre kronorna i riksvapnet var en symbol för Sveariket, medan folkungalejonen var en symbol för Göta rike.

Då verket trycktes 1555 formulerade han de tre kronornas bakgrund som att numera föra de svenska landsfurstarna tre gyllene kronor i himmelsblått fält, en symbol för deras väldes omätliga utsträckning, deras ärofulla bedrifter och outtömliga rikedom på malm.

VARFÖR KOM DE VISE MÄNNEN?

De kom långväga från helt annan värld och religion. Babylonien och som blev Persien. Vem var de? De var dåtidens forskare om världen och kosmos. De uppträdde med lärda i många kulturella sammanhang. De kända andra religioner från den tidiga civilisationen och judarnas religion under Babyloniska fångenskapen. De var stjärntydare och var både astronomer och astrologer. De såg en ny stjärna. Ett sådan fenomen kunde vara en konjunktion av planeter

Konstantin den stores mor sankta Helena lät bygga födelsekyrkan i Betlehem på 300-talet. Det var hon som fann relikerna efter de tre vise männen.

Ovanför porten till kyrkan avbildade hon de tre vise männen med typiska persiska kläder. Männen var troligen hovfunktionärer i det babyloniska riket som gav råd genom drömtolkning och stjärntydning. I Persien kallades de för mager, ett ord som senare gav oss ordet magi. De förvaltade  den samlade kunskapen från människans  första och mäktigaste civilisationerna, kunskap från sumernas, assyriernas, bayloniernas och grekernas skrifter. De var bekanta med egypternas och judarnas skrifter och andra folks skrifter.

De var kända som stjärntydare eftersom astrologi var dåtidens mest respekterade vetenskapsgren. Detta kan förkastas idag som vidskepelse men idag kan det berättas  dom Ufo.

Gud kan även använda en vis epoks vaneföreställningar för att uppenbara sin vilja. De var således astrologer, vetenskapsmän, filosofer och teologer. De kallades magi en kunskap om dolda krafter.

All religion i forna  tider betyder inte att alla religion är sanning. Inte heller en fullkomlig sanning. Men inte heller att det finns en uppenbarad sanning. Inte heller att sanningen kommer från mänskans egna funderingar.

Sanningen från ett annat håll som stämmer med den kristna tron  måste accepteras och välkomnas. Alla religioner står inte på samma nivå men kan ändå vara bärare av den sanne Guden som sanningens källa. Judarna påverkades av folken runt den. Katolska kyrkan är frukt av grekisk filosofi som tolkats i överensstämmelse med de heliga skrifterna.

Kristna skall inte behöva förneka sitt intellekt och förnuft eller att en filosofi är en fiende. Människan är skapad med ett intellekt och det är inte fördunklad i synd. Naturvetenskapliga sanningar måste vara förenliga med en religiös tro. Ibland måste man säga “wait and see”

Magernas religion var inte kristen utan de var zoroástrinaner. En värld enligt två principer om gott och ont.

Zoroastrismens grundare heter Zarathustra Spitama.

Zarathustra predikade en religion med Ahura Mazda (Den Visa Tanken) som var sanningen och utgångspunkten som den högsta gudomligheten. Hans lära var inte moraliserande – den saknar till exempel budord – utan djupt etisk och lyfte fram människans frihet, rättskänsla och aktiva deltagande i det fortsatta skapandet av världen.

Motsatens är den onda tanken och den förstörande kraften i Ahriman

Man kan jämföra detta med den kristna vägen att ledas av en goda viljan

Religionen fick bara spridas med fredliga medel. I nuvarande Afghanistan fann han till slut en adept i Vishtaspa, kungen av Baktrien. Zarathustras första lärjunge var Vishtaspas hustru Atossa (Hutaosa). Därefter började hans lära snabbt att få fler anhängare i östra delarna av Stor-Iran.

Stjärnan var ett tecken på att en konung som var Sanningen skulle födas på jorden, Detta sammanföll med visionen om den kommande Messias. Ett ljus vägledde dem till Betlehem.

De var i själva verket sökare av sanningen. Ett uppriktigt sökande gäller alla oavsett livsuppfattning.

Så sätt ska vägen dit ske på många sätt. Kristendomen skiljer ut sig själv utan i dess innebörd är universell i ett sanningssökande och det goda. Även om det talas om hedningar ingår alla i en universell kropp där källan och upphoven till allt är de absoluta Sanningen.

Barnet i krubban var Ljuset som skulle komma till världen.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Maria. Bokmärk permalänken.