Tidens larm. Frukta inte

Slig-1juni1989

Med allt som sker borde vi inse att det råder en kamp. En kamp som inte är en slump utan en aktivitet. Mellan gott och ont.

Vi möttes från olika håll igår en bönegrupp i Göteborg och ber Rosenkransen som finns som en hjälp och är ett andligt vapen mot det som är ont.  Det kan gälla anförvanter, vår livssituationer och i samhället. Hjälp kommer, har vi fått erfara. Bön är en kommunikation med Gud och hör. Vi var nu alla påverkade av det som skett i Paris som blev ett böneämne. Nationer skadas och religonsförstörelse pågår.

 

Vi har då med oss Guds samlade verk “Sant Liv i Gud” från 1986-2003.  Svar på frågor kommer när vi ber en person läsa uppnågot budskap. Han eller hon vägleds har vi insett. Detta hörde vi från 1 juni 1989 när Jesus säger.

 

Jag är; idag kallar Mitt Heliga Hjärta jordens alla länder att höra Min Röst: Jag är Kärlek, Jag är Frid, Jag är Vägen, Sanningen och Livet; det finns ingen annan Tillflykt för era själars frälsning än i Mitt Heliga Hjärta; dotter, skriv med Mig den bön som Jag dikterade för dig förra året;

O Jesu Heliga Hjärta,

Lär mig Dina Vägar,

Jesu Heliga Hjärta,

led mig på Rättfärdighetens Väg,

Bevara mig från den onde

och lämna mig inte i hans våld,

Jesu Heliga Hjärta,

Var min Skyddande Klippa för Du är min Tillflykt,

Låt Din Kärlek och Frid leda och skydda mig,

amen;

frid vare med er alla;

Jag är Herren, er Frälsare, och Han som söker ert hjärta; Jag är Han som outtröttligt står utanför varje dörr och bultar; Jag är Den som söker nå syndaren och som slår de visa med häpnad; Jag är Han som förökar Mina välsignelser och som varsamt förbereder er att träda in i Mitt Nya Jerusalem; 1 Jag är den Heliga Treenigheten, i Ett och Samma Väsen, som med Min Frälsningsplan förbereder er alla att förenas i en enda helig fålla; Jag är Han som tuktar de höga träden och låter de små träden växa;

frukta inte, Mina älskade, ty i denna ödemark skall Jag så nya frön av Kärlek och Frid; Jag skall ge nytt liv åt Min trädgård så att de som är gudlösa och onda ser och vet att Min Gudomliga Hand är över er alla; då kommer stenhjärtan att förstå Min Gränslösa Nåd, och att Jag, den Helige, är mitt ibland er; Jag håller dig i din högra hand, känn Min Närvaro, Jag skall inte överge dig, så frukta inte; ja, Jag skall fatta var och en av er vid handen och forma er så att ni kan kallas Ljusets barn och tjänar rättfärdighetens sak; Jag, Herren, har sagt från begynnelsen att Jag vill att ni skall vara heliga liksom Jag är He
lig;

eftersom Jag är er Gud och ni Mitt folk, måste ni följa Min Lag; Min Lag är Kärlekens Lag; lär er hur ni skall älska Mig; lär er hur ni skall tillbe Mig; Jag söker ert hjärta; lyssna inte till världen, lyssna till Min Kärleks Rop, lyssna till Mina hjärtslag, varje hjärtslag är ett rop efter en själ;

kom till Mig i Mina öppna Armar, kasta er i Min famn och känn denna Kärlek som Jag har till er, känn denna Barmhärtighet som Jag har för er alla! återvänd till Mig så skall Jag hela er; värdesätt Mina Ord och skriv dem i ert hjärta; låt inte Mina Ord föras bort av de fyra vindarna;

kom och fäst er blick på Mig och låt ingen ta bort era ögon från Mig; inse vilka Nådegåvor Jag ger er när Jag, Herren, …

 

Budskapet är längre och kan läsas på
http://www.tlig.org/sv/messages/410/

 

På den site finns information om allt som skett under snart 30 år.
En bokhandel finns via infosite: http://vassula.se/

Det här inlägget postades i Jesus Kristus.. Bokmärk permalänken.