DET EKONOMISKA BLODOMLOPPET

HOUSEHOLDOm snickaren gör ett bord, då gör han en investering i material, teknik och tid. Resultatet vid försäljningen ger avkastningen. Det visar samband mellan mål och medel.

Samma förlopp gäller sådd i åkern som växer i mångfald och ger avkastningen. Det sker i varje företag som driver utveckling. Det gäller även samhällsbygget.

Mål är knutet till människor och medel till det materiella, teknik och kunnande Då ekonomin är ett kretslopp då gör ett sunt företag en beräkning över tiden om avkastningen. Under tiden kan ett lån gälla från t.ex en affärsbank-

Pengars reella tillkomst börjar i arbetet att odla eller bygga samhället. Under den svenska epoken sattes arbetet först som generatorn. Utan detta blir sedlar värdelösa.

Ekonomins dynamik härstammar från naturen själv. Samma principer gäller där.

Vårt samhälle idag med den borgerliga synen skildrar ett lappkast.

Sverige och Europa har plågats av en åtstramningsekonomi som beskär och bromsar arbete och framtid.

Mål och medel kastas om. Krontal och skatt som mål. Krav på den produktiva människan.

Magra organisationer. Obemanning sprider ineffektivitet. Höga topplöner stal utrymmen till förnyelse. Åren 2006 -2014 ökar klyftorna. En rad områden hamnar i kris som skola, vård, järnväg, bostäder, försvar, kultur, bankvinster. Utförsäljning välfärd mm.

Låg på sjukhus nyligen. Personal gjorde allt vad de kunde. De klarar det inte. Obemanningen och stress är för omfattande.

Vid hemgång fick jag klara mig själv. Kanylen i armen fick jag dra ut själv och kasta.

Ett ineffektiv samhälle bygges med “krontalets” tillkortakommanden. Sänkta kostnader kan göra det dyrare i slutändan. Jobb och chefskap som kostnadsjägare alstrar ohälsa. Psykisk ohälsa kostar 31 milj. enligt Försäkringskassa. En ökning med 10 miljarder på ett par år .

Skattedebatten fallerar med ref. till USA.

Deras ojämlika skattesystemet där de allra rikaste betalar minst i skatt. Om de allra rikaste betalade lika mycket som låginkomsttagarna så skulle det inte ta många år för att man skulle kunna återbetala utlandsskulden, åtgärda vården och skolan och det skulle ändå bli pengar över.

Svensk skatt täcker innehåller flera områden än USA. USA saknar ett allmänt sjukförsäkringssystem som omfattar hela befolkningen. Istället måste man teckna privata försäkringar.

Det här inlägget postades i Allianspoltik, Ekonomi, Förnyelse, Framtid, Människan. Bokmärk permalänken.