BILDERBERG 2015

Interalpen-Hotel

FORUM UTANFÖR DET DEMOKRATISKA RUMMET

Österrikiska polisen bekräftar Bilderberggruppens sammanträden sker på Interalpen Hotel Tyrol. Se bild. Mötet hålls 11-14 juni 2015. Medan de traditionella medierna vanligtvis inte har råd med Bilderbergs presstäckning den kräver så är denna  grupp i grunden odemokratisk.

Grundades 1954 av prins Bernhard, Holland, på hotell Bilderberg i anslutning EEC/EG/EU-projektes stegvisa utformning utanför den demokratiska processen och  stadfästa föredrag i en agenda steg för steg om en ekonomisk omstrukturering med ekonomiskt styre som ersätter socialutvecklingen.

EUfreflowDetta skedde mellan ledare i Europa och Nordamerika. Föredrag som ingen kunde förstå av allmänheten vad de syftade till.

Lissabonfördaget 2007 som ingen nation fick folkomrösta om innebar att ett nytt orgaWn bildas av nationerna.

Tanken om ett “Europas Förenta Stater” föddes samtidigt sim USA bildades 1776. Ett nytt Europa skulle byggas en ny ordning.

Samhället högsta princip gäller det gemensamma bästa. EU grundlägger principer för marknadens bästa som ett ekonomisk fritt flöde, där människan mål och orsak degraders till en ekonomisk resurs.

Varje år kommer nu mellan 120-150 politiska ledare och experter från industri, finans, akademi och media inbjuds att delta i konferensen.

Ungefär två tredjedelar av deltagarna kommer från Europa och resten från Nordamerika; en tredjedel från politik och regering och resten från andra områden.

Konferensen är ett forum för informella diskussioner om megatrender och stora frågor som världen står inför.

Mötena följer Chatham House regelverk, som säger att deltagarna är fria att använda den mottagna informationen, men utan ge varken identitet eller tillhörighet till någon talare och inte heller någon annan deltagare får avslöjas.

“Chatham House” eller “Royal Institute of International Affairs (RIIA) ingår i Round Table Group – ett organ grundat av frimurare som bildades 1891 för en ny ekonomisk ordning. 

Council on Foreign Relations (CFR) ingår och är en amerikansk tankesmedja som grundades 1921 och som sedan starten haft ett betydande inflytande på utvecklingen av den amerikanska utrikespolitiken och för ett amerikanskt imperium.

European Round Table of Industrialists (ERT) är en dottergrupp till det internationella och storfinansiella nätverket och tankesmedjan “Round Table Group. ERT är har gått i spetsen för det som nu är EU.

Men många Euro-realister verkar helt omedvetna om ERT:s närvaro. Det nämns inte i medier.Pehr Gyllenhammar var den första ordföranden 1982. ERT utvecklade planenför EU:s inre marknad och EU som skulle fungerar som ett integrerat ekonomiskt system med en enda centrum för hela beslutsprocessen, dvs en politisk Union.

Tack vare den privata karaktären av konferensen är att deltagarna inte bundna av konventioner deras kontor eller genom förväg överenskomna positioner. Som sådana kan de ta tid att lyssna, reflektera och samla insikter.

Det finns ingen detaljerad agenda, inga beslut föreslås, inga röstning sker och inga politiska uttalanden utfärdas.

Under 2010, tidigare Natos generalsekreterare och Bilderberg medlem Willy Claes “medgav att Bilderberg deltagare har till uppgift att genomföra politiska beslut som formuleras under mötet.

Bilderberg har påverkat stora globala händelser i förväg, plockar presidenter och premiärministrar upp nya förutsättningar regelbundet i ett total förakt för den demokratiska processen.

Under 2009 skröt Bilderberg ordförande Étienne Davignon om hur euron som den gemensamma valutan var en skapelse av Bilderberggruppen.

Det här inlägget postades i Bilderberg, EU, Europa, Globalisering. Bokmärk permalänken.