TIDEN KRYMPER. GUD GRIPER IN. TID FÖR FRED

Vulkan14_4-2010Politikens agenda är det enda som gäller. Gud tvingas nu ta i med kraft. Ingen fred kan komma utan Gud.

För Gud är själarnas räddning det viktigaste och det gäller också dig och mig. Valet står mellan ett liv med Gud eller utan. Utan Gud kommer mycket svåra tider för människor och samhällen.

Gud har sedan 1986 i profetior i True Life in God förvarnat oss. Flera av dessa profetior har besannats. Gud meddelar sig på ett sätt som påminner om Bibelns profetior. Jesus har själv gett de budskap som han ger till  världen genom Vassula Rydén namnet True Life in God.  Det Gud varnar för behöver inte förverkligas om vi omvänder oss.

Detta är sannerligen inte några sagor. Flera förutsägelser har besannats.

Ett budskap från Kristus kom 1988 vid tiden för Rysslands 1000-årsjubeleum  att kommunismen skulle falla. .

Den 9 nov 1989 föll Berlinmuren. 1991 föll Sovjet.

Ryssland förutsägs  få en stor roll i framtiden. Den kristna tron hos det ryska folket är stor. Det har fått bära ett stort Kristuslidande under Sovjettiden.

911. Den 11 sept. 1991 kom budskapet att de två tornen skulle falla. Detta skedde exakt på dagen 10 år senare!

Den 14 dec 2009 förvarnade Kristus om två järtecken

  • att aska kommer att falla ned som snö om vintern, så att folk täcks som vålnader
  • att en ”stjärna kommer att synas i horisonten att natten kommer att läggas öde

Den 14 april 2010 utbröt vulkanen Eyjafjällajökull och producerade ett stort askmoln som spred sig över Europa. Regionen runt vulkanen evakuerades. Island blev grått och täckt av aska. Lufttrafiken blev lamslagen då många plan fick ställas in och miljontals dollar gick spillo dagligen. Matleveranser ruttnade bort.

Den 14 april 2010 sågs en lysande ”stjärna”, en meteor som brann upp över horisonten i Mellanvästern i USA. Många videofilmer finns om detta.

Många  andra händelser inträffar som borde få oss att vakna upp. Naturen reagerar. Skogar brinner och isar smälter. Klimat ändras. Ett mycket stort utbrott kan komma i Bárdarbungavulkanen på Island. Isländska myndigheter har sänt varningar

All makt över elementen finns hos Gud. Inget är omöjligt för Honom. Många tecken gavs i forntiden i befrielsen från Egyptens slaveri. Många plågor kom innan Exodus -Uttåget. Den första Påsken.

Tider upprepas.

Allt sker igen. Påsken är åter ett centralt tema om befrielsen. Hela Skapelsen är Guds verk. Skapelsen är ett enda “hus”. Kyrkan är Guds hus. Ett enda hus. Vårt sanna hem finns i himlen. Livets grund är i evighet. Valet sker under jordelivet. Med eller utan Gud. Ett liv i Himlen eller ett liv i evigt mörker.

Herrens dag

Mer händelser ska komma. Solfenomen har skett på himlen. Ikoner gråter. En blixt slog ned på Peterskyrkans topp den 11 febr 2013 samma dag som påven Benedictus XVI meddelade att han skulle lämna sitt ämbete den 28 februari 2013.

Några dagar senare den 15 febr 2013 kom en asteroid in jordens atmosfär som aldrig upptäcktes i tid. Den exploderade i Tjeljabinsk mitt i Ryssland i trakten av Uralbergen.

blixt-kyrka-meteor

Kristus säger till Vassula att Herrens dag kommer i hennes livstid. Hon är idag 73 år gammal. Hur detta skall ske vet ingen. Det handlar inte om den sista tiden, utan om en  reningens tid. En eld.

Varför sker detta?

Olika megahändelser har tilltagit. Tiden är plågad i politik, ekonomi, naturförstörelse och makt.

det finns stora missförhållanden, barn mördas redan i moderlivet, allt är genomfört i namn av fred och utveckling; mord, bedrägerier, korruption, kravaller och mened har avslöjat bilden om vad som blev denna generation … / Jesus den 23 sept 2013

Varningar och vägledning har kommit under flera sekler genom jungfru Marias olika uppenbarelser. Men detta har förnekats. Många vet inte att det har skett. Fatima 1917 har en mycket stor roll för framtiden.

Allt handlar om fred. En fred med Gud själv. Ingen fred på jorden kan komma utan fred med Gud.  Förnekelsen får mycket stora följder.

En fred och enhet för hela kyrkan i öst och väst.  Till försoning och enhet. Kristus betalade med sitt eget Blod för att hela kyrkans kropp. Bön för varandra. Vän som fiende. Förening av familjen, av församlingen och så av hela Kyrkan.

Ett gemensamt datum för Påskens firande är huvudfrågan för framtiden.
Utan detta beslut kommer en sträng dom.

Varje Påsk måste Jag dricka från er splittrings bägare eftersom denna bägare tvingas på Mig; men också du, dotter, skall dricka av den, du skall dela med Mig det som är bittert – givet av människohand; ju längre tiden går för dem att ena Påskens datum, desto strängare kommer domen att bli som detta släkte skall få;” /Jesus den 31 maj 1994

 Påsken har firats på olika datum  i öst och väst  i över 400 år. Ett relativt enkelt beslut kunde avhjälpa detta,som skulle få väldiga följder. Det absolut yttersta borde göras. Många liv kan sparas.

Gud talar till kyrkans ledare om att komma överens om ett gemensamt datum för Påskens firande. En fundamentalt viktig fråga för fred!!  Herrens dag kommer då  enheten  i Guds hus har förverkligats. Öst och väst är som två lungor i en En kropp.

Vår omvändelse till tro

Att människor återvänder i ånger, förlåtelse och försoning med varandra. Gud vill förlåta och vill rädda. Ser med sorg på det som förvarnats.

Bön för varandra. Vän som fiende. Alla är Guds barn från början.

Gud vill förlåta och rädda. Söker oss som medhjälpare. Jungfru Maria vill hjälpa oss.  Rosenkransen är en kedja som binder det onda. Bön om hjälp. Kan rädda så många. En enkel bön på gatan och var vi än är och möter människor. “Jesus & Maria, jag älskar. Rädda själar!”

Att nu samlas i bön i denna tid som kommer att vara av stor vikt.  En hård prövning är att vänta.  Ett stort slag sker mellan gott och ont. Bikt av synd.

Vad är synd?  Det är att missa vårt mål. Att gå till Mässan och Nattvarden, där Gud närvarar. är en källa till liv. Offergåvan. Brödet och vinet för det tillkommande livet.

Det finns nu oerhörda missförhållanden.

Barn mördas. Redan i moderlivet. Allt sker i namn av fred och utveckling, som gett mord, bedrägeri, korruption, kravaller och mened som visar den verkliga bilden av vad denna generation har blivit till. / Jesus den 23 sept 2013,. True Life in God

Allt är en kallelse till alla att återvända till Gud som alltid funnits, nu finns  och alltid kommer att finnas.

”Min frid ger jag er, kära dotter; alla mina planer kommer att ske.

 

Jesus 21juli1992

Denna video visar profetior till som besannats som Gud har förmedlat till folket. Ingen människa äger förmågan att förutsäga kommande tider.

Gud ger därför många tecken både till god utveckling men också hur olyckorna kommer genom människan själv.  Det är inte bara klimatet som är rubbat. Allt har påverkan som ett eko runt oss.

Alla rymdfarkoster påverkar balansen i universum. Allt råder i balans. Ett uppror har skett. Gud är förödmjukad. Himlen är en verklighet. Helvetet existerar även det.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Krispolitik, Kristendom, Kyrkan, Ledarskap, Människan, Ny tid, Påsken, Ryssland. Bokmärk permalänken.