Allmänintressen och särintressen

Alliansens politik har under mandatperioden systematiskt gynnat privata ägarintressen framför allmänintresset. De 10 % rikaste fick 60 % av skattesänkningarna. En pensionär med medelpension betalar 726 kr/mån mer i skatt än en löntagare med samma inkomst. 

Antalet dollarmiljonärer i Sverige ökade med drygt 26 procent 2010 och landade på rekordhöga 60 900 personer.

Under krisåret 2009 ökade utanförskapet till drygt 19 procent av av åldersgruppen 16-64 år. Under 2010 sjönk andelen något igen. Totalt sett handlar det om drygt en miljon människor. 2010 fanns det  1,120,500 personer:

2006 gick M till val på skattesänkningar och M beräknade att 90.000 nya arbeten därigenom skulle skapas. Det är de rikaste som tjänat mest på skattesänkningarna, jobbavdraget, sänkningen av brytpunkten i inkomstskatten, sänkningen av fastighetsskatten för de dyraste villorna och slopandet av förmögenhetsskatten. Moderaterna företräder de rikas särintresse och vägra avslöja vem som ger partiet alla miljoner kronor i bidrag till valrörelsen.

Nu år 2011 vet vi att ca 37.500 arbeten skapats och fortfarande har vi massarbetslöshet som nu befaras öka igen. Idag är den 7,5 %.  I Sverige var ungdomsarbetslösheten i juni 23,1 procent att jämföra med EU-snittet på 20,5 procent.

27.000 befinner sig i Fas 3 som blir en av de största arbetsgivarna. Ett av företagen är Claes Olsson som kan driva sin verksamhet och internetbutik med fas3:are som en betald arbetskraft.

“Jobbfabriken” är ett företag som  fick 31 miljoner kronor i bidrag av staten för att ta emot långtidsarbetslösa i fas 3 under 2010. Var femte skattekrona gick till Ivan Daza, majoritetsägare och vd som kunde femdubbla sin vd-lön till 2,5 miljoner kronor förra året – tack vare den höga långtids­arbetslösheten som blivit till affärsidé

    • Enligt Arbetsförmedlingen visar det sig att alla som är långtidsarbetslösa räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Fas3:are får heller inte utbilda sig, omskola sig eller på annat sätt anpassa sina tidigare erfarenheter eller utbildningar för att matcha arbetsmarknaden bättre
    • AF beräknar att ca 9.000 arbetslösa kommer att slussas in i Fas 3 om året vilket skulle innebära att ca 55.000 arbetslösa kommer att befinna sig i Fas 3 år 2014.

Reinfeldts samhällsanalyser tillhör det mest förvrängda i modern tid. Dessa angrepp på den svenska välfärden byggde på att bortse från bostadsbubblan och den oreglerade finansmarknaden som skuldsatte oss så djupt och raserade arbetsmarknaden på 90-talet. Hur det var möjligt tvätta bort denna flodvåg, är svårt att förstå. Oppositionen borde kunnat stå emot. Media vidrör orsaken till 90-talet ytterst lite.

Borg kan dock flyta på budgetsaneringen som genomfördes av regeringen Göran Persson.

När Reinfeldt talade i Riksdagen nämnde han “tid för ansvar” 26 gånger för att hamra in budskapet. Vi är i kristid och M genomför sin politik tack vare att att de kan rida på olika kriser. M genomför reformer men man löser inte grundproblemen utan går runt dem och/eller pumpar ut propaganda som den falska myten om att svenska folket fuskar. Sänkt krogmoms har här en tveksam prioritering och effekt. Snittkostnaden är 1,5 miljoner kr/ jobb om 3500 personer anställs.

Skattesänkningar för dem som har jobb skulle leda till att de som inte hade jobb skulle bli anställda och friska. Men varken arbetslösheten eller utanförskapet har minskat. Inte ens de så kallade jobbcoacherna, där regeringen tog hjälp av före detta sektledare och mentala programmerare verkar ha fungerat trots att ca 3 miljarder kr utnyttjats genom skattemedel.  Analyserna om orsak och verkan och vilka metoder som behövs för bot svävar verkligen i luften.

Moderatledaren Reinfeldt säger att M står för allmänintresset medan socialdemokraterna står för särintressena och förklarar att den största risken för ett samhälle är att lyssna på sådana ”särintressen”. Här blir arbetslösa i Moderaternas ögon ett ”särintresse”.

Vad väntar ungdomarna efter gymnasiet om de inte fortsätter studier? Vi vet inom en snar framtid att det råder kompetens- och arbetskraftsbrist inom näringsliv och offentlig verksamhet. Vi behöver infrastrukturutveckling och bostäder. Hur kan då en sänkt krogmoms var en rätt prioritering och åtgärd?

”Våra starkaste traditioner och värderingar kommer från upplysningstidens uppbrott mot överheter och dogmer”, säger Reinfeldt i Riksdagens öppnande 2011.

En gruvlig liknelse. Ur den eran växte industrialismen och kapitalmakten fram, som skapade infernot i misär för Europa under 1700-1800-talet med alla epidemier i kolera och TBC. Industristäderna blev en katastrof i hygien och miljö. Arbetsvillkor blev slavliknande i industrirevolutionen. Detta vill Reinfeldt åberopa som den goda vägen, som nu liknar en finansrevolution.

Vi ser Alliansen på arbetsplatser som då gärna blir fotade av press iklädda med en hjälm som den nya “arbetar-regeringen”.  Den borgliga pressen fungerar som en ekokammare och smutskastar oppositionen samtidigt som de framhäver Reinfeldt och Borg som stora statsmän!

AB Reinfeldt & Borg seglar fram tack vare att den med skattemedel avlönade propagandaministern Per Schlingmann fungerar som en listig PR-man! Vi vet också att under perioden 2007 till 2010 har regeringskansliet köpt pr-konsulter för 119 miljoner kronor för att propagera för regeringspolitiken och jobbskatteavdragen.

Det hela blir till en maskerad både till klädsel och politiskt innehåll. De klär sig bokstavligen i “sossedräkt”. M vill på stå att de transformerat om sig och arbetar för den ”lilla människan”

Vi moderater är den främsta kraften för frihet, humanitet och framtidstro i Sverige och fattigdom är raka motsatsen till allt detta. Fattigdom leder till maktlöshet och socialt utanförskap. I Sverige ser vi att fattigdomen minskar.  Citat M-bloggen

Dessa nya Moderaterna med sina 3 stödpartier består av ett dubbeltänk att hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt som de accepterar båda som sant giltiga. De kan ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygade om att de talar sanning. De kan tala glatt om frihet och rätt. Men det gäller inte folket utan marknaden och kapitalet.

Även om Reinfeldt och Borg just nu åtnjuter ett oförtjänt stort förtroende, så kommer den historiska domen över denna regering och dess medlöpare i bl.a. liberalmedia att bli en helt annan än vad de tror i sin självutnämnda upphöjelse.

Det här inlägget postades i Arbetslöshet, Blockskillnad, Liberalism, Marknadspolitik, Orättvisa, Propagandans makt. Bokmärk permalänken.