DE NATIONELLA RELIGIONSANGREPPEN OCH DEN ISLAMSKA OCH KRISTNA OLIKHETEN

is-christ

I nutida politik dras all religion in under samma skeppa. Vägen till en högre utveckling fördärvas. Trosgrunden avser även gälla en fredlig samverkan för samhällets fortbestånd. Nationer hotas av ekonomiska strävanden utifrån för det internationella ekonomiska inflytandet.  Klyftor och orättvisor. Öst vs Väst

Vi kan se utvecklingen som byter form som kan beskrivas som ”marknadsdyrkan”. Allt  utgör en marknad. Religion och frihet står i vägen.  Nationer under marknadens lag. Ny genetisk kodning sker av livsformer. Existens utan Gud och livslagar.

Nationell och kulturell söndring sker både utifrån och inifrån.

Inifrån genom att förstöra andlighet, den mänskliga värdigheten, solidariteten, demokratin och den etiska sammanhållningen. Genom terror angripa religionsfriheten. Otrogna dödas i Irak, Syrien och Afrika. Kristna i massflykt .

Är det samma Gud som beskrivs i Bibeln och Koranen??

Många säger nu islam och kristna har en gemensam utgångspunkt i Bibeln och Koranen som är: Moses, Noa, Abraham, Jesus och Maria.

Koranen skrevs under två olika perioder när Profeten Muhammed bodde dels i Mecka dels i Medina. Profeten Muhammed blev bannlyst från Mecka, flyttade och skrev de stränga Medina-surorna om de otrogna som skulle dödas. Ja även att halshuggas.

Situationen i Mecka, med dess våld och girighet, var vid denna tid ett stort problem. Mecka blev ett kommersiellt centrum som sände ut och tog emot karavaner från kusten, Syrien och Persien.

Förmögna var inte intresserade av vad en ung man med sin grupp hade att säga om deras leverne. Profeten Muhammed sökte nu även en politisk ordning.

Islam talar om att vi alla härstammar från Abraham.

Här råder en stor skillnad. Muslimerna hävdar att de härstammar, fysiskt och andligt från Ismael och Esau, medan de kristna menar sig vara efterföljare av Abraham, Isak och Jakob.

Koranen

Koranen består av Profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) under en period av 23 år med början 610 e.kr.

Koranen ses av muslimer som en bekräftelse av det som förkunnats av alla föregående profeter för världens alla folk. Profeten Muhammed är den siste och uppfattas totalt som den främste. Koranen består av 114 suror (kapitel). De längsta först och de kortaste sist.

Nästan alla muslimer tillhör en av de två större riktningarna inom islam, sunni eller shia. Schismen utvecklades mellan år 600 och 700 utifrån meningsskiljaktigheter angående det religiösa och politiska ledarskapet för det muslimska samhället.

Shia utgör majoriteten av medborgarna befolkningen i Irak, Iran, Azerbajdzjan och Bahrain. Övriga gäller sunni. De radikala vill bygga kalifat.

Bibeln

Bibelns består av 66 böcker. 39 i GT  som bokrullar på hebreiska uppdelade på:

  • lagen
  • historia om Guds folks historia
  • poesi och visdom
  • profetian om vad som hänt i forntiden, mot nutidens ondska och Guds plan för mänskligheten
  • apokryferna

NT består av 27 böcker på grekiska. Uppenbarad av Gud genom Kristus. Efter Kristi uppståndelse tillkommer en påminnelse om Bibeln genom profetiska uppenbarelser i viktiga skeden genom Jungfru Maria och Jesus. Heliga Birgitta är en av dessa utvalda. Tiden kan beskrivas i

  • Faderns tid – Gamla Testamentet
  • Sonens tid – Evangeliet
  • Apostlarnas & Marias tid – modern tid

Bibeln omfattar en utveckling och vägledning som sträcker sig över århundraden, och förutsäger till och med Jesus och Hans korsfästelse. Men Guds påstådde siste profet – Profeten Muhammed – nämns inte en enda gång.

Koranen, Jesus och Maria

Jesus kallas i Koranen “Jesus – Marias son” och inte “Jesus är Guds son och är född på jorden som människa genom Maria. Koranen skildrar Jesus som en stor läkare med Guds kraft:

“Då kommer Allah och säger: O Jesus, Marias son! … du helar de som föds blinda och de spetälska genom Min vilja. Se, Du väcker de döda genom Min vilja. (85:110)

Koranen betonar många gånger Marias son Jesus. Muslimska kvinnorna sjunger om Maria ur Koranen, kap 3:42:

“Och änglarna sade: Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig. Han har valt Dig över alla andra kvinnor i alla nationen.” Påfallande likt Lukas 1 när Maria möter Elisabeth.

Maria upphöjs som den sanna kvinnan. Koranen berättar för oss om Jesu mirakulösa jungfrufödsel:

Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.  (3:59)

Koranen och Treenigheten

Islam avvisar att Jesus (över honom vare Guds frid och välsignelser är Guds son och betonar särskilt att Gud aldrig kan ha en son; en titel som ”Herre” kan endast tillhöra Skaparen.

Allah har så ingen son. Inte heller den Helige Ande. Muslimer ser Jesus att vara en människa som dog som en människa. Och de tror inte heller på korsfästelsen utan steg upp i himlen.

Den kristna heliga Treenigheten som tre Gudomliga personer –  den evige Fadern, enfödde Sonen och Guds Helige Ande. Tre i Ett.  Tre personer som utgör en enda Gudom.  Detta  uppfattar muslimer som ett mångguderi.

Jesus talade i början endast om sig att vara människan. Människosonen. Först i slutet talade Han om att vara sänd av Fadern och att de var Ett.  Genom att vi blir ett Kristus kunde vi enas bli ett i Gud. (Joh 17:21). Men Koranen säger:

“Och dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida” (4:36)

Koranen och Kärleken.

Den största skillnaden mellan religionerna är kärlek. Den kristna gudens kärlek är universell. Han älskar alla skapelser – inklusive muslimerna. Allah älskar inte de otrogna (3:32) och har bara betingad kärlek till de troende (3:57).” Dessutom är den kristna gudens kärlek en självuppoffrande kärlek:

“Gud älskade världen så mycket, att Han gav sin enfödde Son, så att var och en som tror på honom skall få evigt liv.” (Johannes 3:16).

“Ni har hört det bli sagt ‘Du skall älska din granne och hata din fiende’. Men jag säger er, älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör gott för dem som hatar er och be för dem som utnyttjar och förföljer er.” (Bergspredikan

Detta blir självfallet hädiskt enligt muslimerna, som tror att Gud inte vill nedvärdera sig på ett sådant sätt. Muslimer offrar sitt blod för Allah – och inte omvänt.

Hur många gånger omtalar Koranen kärlek? Tio gånger. Av dessa är sex kärlek till Allah (i motsats till medmänniskan).

Bibeln omtalar kärlek 395 gånger – 13 är till Gud.

“Ni har hört det bli sagt ‘Du skall älska din granne och hata din fiende’. Men jag säger er, älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör gott för dem som hatar er och be för dem som utnyttjar och förföljer er.” (Bergspredikan).

Koran 2:190-191: “Bekämpa för Allahs skull dem som bekämpar dig. Och döda dem var du än finner dem.”

Detta kan jämföras med Jesus, som läxar upp Petrus, när han drog sitt svärd och skar av örat för en av fariséernas soldater, då de kom för att anhålla Jesus. Jesus helade till och med mannens öra. Som det står i det Nya Testamentet. Jesus har aldrig varit våldsbenägen.

Jesus sade till Peter: “Sätt ditt svärd i skidan, för alla som använder svärd skall omkomma med svärd.” (Matteus 26:52). Med andra ord – våld avlar våld.

Att vända den andra kinden till ses som ett tecken på svaghet i islam. Islam kräver rättfärdighet och hämnd.

Bibeln och svärdet

Muslimerna pekar på att Jesus gick in för våld. Jesus säger på ett ställe.

“Jag har inte kommit med fred men med svärdet.” (Matteus 10:34)

Svärdet är att uppenbara sanningen. Hans kontroversiella budskap skulle komma att skapa motsättningar (svärdet) – även mellan familjemedlemmar.

En annan kritik av muslimernas gäller Gamla Testamentet och säger, att det Gamla Testamentets gud var minst lika så våldsbenägen som Allah.

Ja, han var svartsjuk, vred och våldsam. Men hans vrede gick ut över stammar, som så att säga gick amok. Hans vrede gick inte ut över alla vantrogna, som muslimernas Allah.

Bibeln och Himlen

Kontrasterna fortsätter. Även religionernas paradis är olika.

I Koranen är himlen en mycket fysisk sensuell föreställning, där köttsliga lustar tillfredsställs.

Män förses med unga jungfruliga och rena kvinnor. De dricker ur floder av vin, som inte ger baksmälla. De vilar i luxuösa bostäder med kostbara mattor, juvelbesatta troner och blir uppassade av tjänstefolk.

Bibelns paradis är motsatsen. Ett metafysiskt ställe utan begär, makt, rikedom och köttsliga lustar. De återuppståndna är Guds bröder och systrar.

Bibeln och Jesu död på Korset

Kristus dog nedbruten på Korset som den gamla människan för vår frälsning att vi skulle få leva med Gud. Hans kraft fulländas i svaghet. Jesu ande kan summeras i versen:

“Jesus grät.” (Johannes 11:35)

Detta är det rakt motsatta till Islam, där svaghet är något avskyvärt. Allahs ande kan summeras i versen:

“Allah sade till dem: Dö.” (Koran; 2:243

Bön och försakelse är motdragen för familj och medmänniskor.

I slutet kommer våra Två hjärtan  att triumfera.”

JesusMaria1

Det här inlägget postades i Islam, Jesus Kristus., Kristendom, Liberalism, Människan, Maria, Marknadspolitik. Bokmärk permalänken.