CIVILISATIONEN SOM FÖRSVANN I GAMLA TESTAMENTET

David Goliat

s David och Goliat. Goliat blev den siste av jättar som härskat.

En vanställd tid av oerhörda mått har gällt, som blev utraderad pga av allt ont som då gällde.  Goliat var den siste av jättar och hjältar i den forna tidens Mellersta Östern.

Goliat blev besegrad av David. En blivande kung för en nation i ett förbund med Gud. Den unge herden David blev oövervinnerlig med Gud vid hans sida.

Guds ord är en makt utan like. Vi ska både älska och frukta Gud

Dessa jättar som fanns en gång blev ett resultat av en främmande makt, änglafurstar. De kom hit som Guds väktare och blev fallna änglar. I den första samhällstiden talar GT om Gud söner på jorden. De parade sig med människor, avlade hybrider och byggde mäktiga städer. De kom att lägga grunden till ett mångguderi.

De var mycket kunniga men samtidigt väldigt grymma. Ett tekniskt avancerat samhälle kunde utvecklas snabbt och tidigt. De orsakade slaveri och människooffer, och en fördärvad arvsmassa. De drev fram ondskan i världen i den första civilisationen.

SumerpyramidOndskans makt blev planterad och de odlade onda kulter, seder och bruk runt om på jorden.

Allt i olika klädnader och namn i teknik, list, lögn och försåt för att förstöra Skapelsen, människans och djurens arvsmassa.

De spred även skriftspråk, kunskap i olika ämnen, odling, bygg- och vapenteknik. De kunde bygga väldiga pyramider i exakt mått och vinklar. De hade kännedom som solsystem och vårt eget solsystem. Utvecklade astrologi och matematik.

Man kan därför anta att denna andemakt stod för “Kunskapens träd”. Och Gud är så “Livets Träd”. Domen föll över “ormens furste”.

Kvinnans säd (1 Mos 3.15) skulle en gång krossa dess huvud.  Men människan skulle genom fallet nu själv få välja väg mellan gott och ont till den tid som nu är.

Gud inrättar flera förbund för att vägleda rätt. Det 6:te är nu med Kristus i den mörka tidens slut. Allt ska bli nytt. Den första förbundet var med Adam och Eva som Guds son och dotter. som skulle vägleda människofamiljen likt en konung och drottning.

Gamla Testamentets våldsamma natur har varit för många oförståligt.

BabylonBakom allt gällde kampen mot det onda och ett förstört släkte. Främmande varelser parade sig med människorna på jorden. Enok skildrar dessa. Sonson till Noak. Enok var en dem som aldrig dog. Steg upp i himlen såsom Elia gjorde

Anaks söner plågade människorna. De var jättar. Hybrider fanns till bland människor och djur. I asatron och i andra mytologier skildras många väsen. Floran av gudar kommer i den första civilisationen. Ett centra är forntida Irak. Bildstoder visar gudar som ett mellanting mellan ett djur och en människa. De finns i egyptiska mytologi. De beskrivs även i myter och sagor som i Odysseus.

Krafter vill nu första kunskapen om forntiden. Museet Mosel fördärvas. IS vill erövra området.

Dramat innan Noaks och Moses tid handlar om ett förstört människosläkte.

Ondskans upphovsmän förstörde människosläktets DNA och även djurens DNA som var Guds skapelse. Texter talar om säd. Floden kom för att rena. Människohybrider som jättar har existerat. Med Noa kom den andra civilisationen.

Herren såg att ondskan på jorden var stor; människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. 1 Mos 6:5

Noa och hans släkt. Noa, som levde i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i gemenskap med Gud. Gud slöt ett förbund. Noaks familj med alla djuren omfattar en ny framtid för människan. Den våldsamma striden i Kanaan i Mosbok 4 gällde utrotning av ett stam av jättar.

De kom för att förbereda den tidens heliga och kristna en katastrof.

Dessa kulturer och läror kom trots floden att förstöra Jerusalem och plantera härskarvälden in i Jesus tid. Ja även i modern tid

Med Jesus på Korset dog den gamla människan. Med Jesus kom den nya människan i tron, hoppet och kärleken för vår frälsning. I Kropp, Blod och Ande. Gud vill rädda. Fredsriket skall komma.


“När människorna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem, såg gudaväsendena att människornas döttrar var vackra, och dem de tyckte bäst om tog de till hustrur. Då sade Herren: ”Min livsande skall inte bli kvar i människan för alltid – hon är dock av kött. Hennes livstid skall vara 120 år.”

På den tiden – och även senare – när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort. 1 Mos 6

Jätten Goljat var 3,12 meter lång! Hans pansar vägde mellan 55-80 kg, och bara spetsen på hans enorma spjut vägde mellan 6, och 10 kg. David besegrade den siste av jättar med Guds hjälp.

Fallna änglar kom att ta boning på jorden. Två fall sker. Det första är när Satan kastas ned som en blixt från himlen som har att göra med det som kom att ske med Adam och Eva. Dessa fallna änglar spred ondskan på jorden andligt och fysiskt. De kom tog boning på berget Hebron.

Han (Jesus) svarade: ”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Luk 10:18 6

Ormens säd (1 Mos 3)

Den engelska versionen Bibeln säger om tiden före Noak: Nefilim fanns på jorden i dessa dagar, och även efteråt, då Guds söner kom in till döttrarna av människan och de födde barn till dem. Dessa blev mäktiga män som det var för gamla ryktbar män.

Dessa Guds söner var fallna änglar nedstörtade från himlen. Nefelin kan betyda “de som orsakar andra att falla”. Nefelim syns vara resultatet av en korsbefruktning mellan “gudaväsen” och människor.

Ett angeliskt DNA skulle komma från de fallna änglarna i dagens människosläkte, om än väldigt uttunnat. Även andra folks forntidsmyter, även våra nordiska, talar om kötttätande jättar efter syndafloden.i Persien

Moses tal till Israels folk 800 år efter floden

HÖR, ISRAEL! Du går nu över Jordan, för att komma ditin och underlägga dig folk, större och mäktigare än du, städer, stora och befästa upp mot himmelen, anakiternas stora och resliga folkstam, som du själv känner, och om vilken du har hört att man säger: “Vem kan stå emot Anaks barn!”

Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den som går framför dig, såsom en förtärande eld; han skall förgöra dem och han skall ödmjuka dem för dig, och du skall fördriva dem och utrota dem med hast, såsom HERREN har lovat dig.

 

Då nu HERREN, din Gud, driver dem undan för dig, må du icke säga vid dig själv: “För min rättfärdighets skull har HERREN låtit mig komma in i detta land och taga det i besittning.” Ty dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att HERREN fördriver dem för dig. (5 Mos. 9:1-4)

Dessa Goliatliknade gesalter fanns en fördrivna till Kaanans land. De var Anaks söner. Anakiterna var ett slags jättar.

 • Men folket, som bor i landet, är starkt, och städerna äro välbefästa och mycket stora; ja, vi sågo där också avkomlingar av Anak.
 • …Vi sågo där ock jättarna, Anaks barn, av jättestammen; vi tyckte då, att vi själva voro såsom gräshoppor, och sammalunda tyckte de om oss. (4 Mos. 13:23, 29, 34)
 • De skrämde vettet ur Moses 12 spanare. De förstod inte Guds makt i detta. Joshua kom att fullborda slaget med Himlamaktens närvaro

Förutom anakiterna finns eméerna som resliga långt utöver det vanliga, liksom samsummiterna.

 • Eméerna bodde där fordom, ett stort och talrikt och resligt folk, sådant som anakiterna. Och likasom anakiterna räknas också de för rafaéer; men moabiterna kalla dem eméer. (5 Mos. 2:10-11)
 • Såsom ett rafaéernas land räknas också detta; rafaéer bodde fordom där; men ammoniterna kalla dem samsummiter. De voro ett stort och talrikt och resligt folk, sådant som anakiterna. Men Herren förgjorde dessa för dem; de fördrevo dem och bosatte sig i deras land. (5 Mos. 2:20-21)

De var alla rafaéer, vilket tyder på att det var hos rafaéerna i nordöstra Kanaan änglarna landade. Deras gemensamma jätteavkomma spred sig sedan längs hela östsidan av Jordan och Döda Havet, och runt Hebron i sydväst.

Kananéerna själva i västra och nordvästra delen av landet hade stridsvagnar av järn och gick inte att besegra, vilket tyder på hög teknologisk utveckling bland dessa folk, som alla var mer eller mindre storväxta och hade stora och mäktiga städer med imponerande tempel, i klass med de senare grekiska.

De var långt ifrån några primitiva vildar som man vanligen föreställer sig. Detta kan förklara texter i GT att dessa stammar skulle förgöras av Moses. Deras DNA var fördärvat och fick inte spridas.

Hur stora var de?

ofTy Og, konungen i Basan, var den ende, som fanns kvar av de sista rafaéerna; hans gravkista, gjord av basalt, finnes, såsom känt är, i Rabba i Ammons barns land; den är nio alnar lång och fyra alnar bred – 4,5 m lång och 2 m bred – alnen beräknad efter längden av en mans underarm. (5 Mos. 3:11)

Hur kunde Josua till slut besegra alla dessa gigantiska folk med deras stora städer, befästa upp mot himlen? Svaret är att Herrens härskaror, med deras hövitsman, var med dem och stred för dem.

När Josua mötte denne “hövitsman” utanför Jeriko, trodde han först det var en människa. Det fanns inget i hans gestalt som liknade de änglar som annars kunde visa sig. som t.ex när Daniel fick besök av överängeln Gabriel.

Det kan förstås ha varit Israels furste Mikael som visade sig för Josua, i mänsklig “förklädnad”. Hur som helst inträffade det stora och märkliga kosmiska fenomen efter himlahärens ankomst; hagelstenar föll från himlen och utplånade hela fiendearméer, solen och månen stod stilla en hel dag, osv. Det var stort pådrag i skyarna vid denna tid.

Gasa, Gat och Asdod, blev filisteiska städer. Filistéen, kustremsan utefter Medelhavet, blev nu de flyende jättarnas fristad, där de blandade sig med filistéerna ocanslöt sig till deras krigsmakt. Både anakiter och rafaéer tog sin tillflykt till filistéerna.

Tidigare hade Hebron i Israel varit ett speciellt jättetillhåll, innan det blev befriat.

Det var just från jättarnas krets, som ondskan utgick. Jättarnas fristad Filistéen, på strandremsan mot Medelhavet, blev nu israeliternas ärkefiende, och många gränskrig utkämpades mellan de två grannstaterna.

giant

Skulptur i Patheon

Ett angrepp för att förstöra människan, kulturen och folken på jorden. Så mycket våld har gällt och som upprepas i vår tid. Hedniska läror spreds under denna tid. Oren arvsmassa spreds genom släktled.

Ett  furstendömen var Zeus gällde den grekiska kulturen och han finns under andra namn

 • Amun-Ra i Egypten.
 • Shiva i Indien betyder Vilddjurets herre.
 • Ahura Mazda i Persien
 • Zeus fursten i Grekland. Zeus förutsägs kommer i
  • Daniel 10:20: Då sade han (Gud): ”Förstår du varför jag har kommit till dig? Jag måste nu återuppta striden med Persiens änglafurste, och när jag drar ut kommer Greklands änglafurste
 • Jupiter eller Jove i Rom. Kejsare Tiberius blev kanoniserad och dyrkades som Jupiter. Festen till Jupiters ära skedde den 25 dec.
 • Esus i England som erövrades av Rom 43 e Kr. Esus präster blev druider

Profeten Daniel

Daniel var enligt Bibeln en man som motstod alla försök att få honom att tillbe hedniska gudar.Daniel är först fånge hos Nebukadnessar II vid det babylonska hovet men så småningom stiger han till en ledande ställning som drömtydare.

Daniel var 14 år då han fördes bort på 587 f.kr. I Babel blev han en troskämpe och en stöttepelare för de fångna i den Babyloniska fångenskapen. Exilen gäller 587-537 f.Kr räknat från Jerusalems förstörelse till perserkungen Kyrus löfte om att de till Babylon bortförda judarna kunde återvända till Jerusalem och landet Juda.

I Babel gäller en kultlära som förenar forntida världsuppfattningarna Assyriens, Babyloniens och Sumernas.Den mesopotamiska flodberättelsen finns dels i myten om Atrahasis och dels som en episod i Gilgamesh-eposet. Gilgamesh var till en tredjedel människa och till två tredjedelar gud och kung av den sumeriska staden Uruk.

Daniel fick framtidsvisioner om kommande världsmakter och Guds rike som ska komma som knyter ann till Uppenbarelseboken. Han tyder med Guds hjälp Nebukadnessar II:s drömmar och förutsäger kommande riken och Guds rike

Under dessa kungars tid skall himlens Gud låta ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under. Inget annat folk skall få makten över detta rike. Det skall krossa och tillintetgöra alla de andra rikena, men självt skall det bestå för evigt,  /Daniel 2:44

Han såg ett kommande rike på jorden som ett vädigt vilddjur:

I synerna om natten såg jag därefter ett fjärde djur. Det var fruktansvärt, skräckinjagande och omåttligt starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade, och allt som blev kvar trampade det under fötterna. Det liknade inte de andra djuren, och det hade tio horn (kungar). Medan jag betraktade hornen sköt det mellan dem upp ett litet horn, som fick tre av de ursprungliga hornen att lossna. Det hade ögon som en människa och en mun som talade stora ord. /Danel 7:7

.

Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid. 26Sedan kommer domstolen samman och tar ifrån honom väldet så att det ödeläggs och går under för alltid. 27Och herradömet, väldet och storheten hos rikena under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Deras rike skall vara ett evigt rike, som alla välden kommer att tjäna och lyda.” Daniel 7:25

Daniel förutsåg Kristi födelse.

jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människoson kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under. /Danel 7:13

 Olika slags av religioner har gällt

 • liv med Gud
 • liv utan Gud, humanism, panteism, naturalism, rationalism …
 • moralfisofi
 • mångguderi

Enoks bok

Enoks bok skildrar en fruktansvärd tid i första civilisationen.

Änglarfurstar steg ned från Himlen ned på Hermons topp. De var 200 till antal och hade umgänge med jordens döttrar. I umgänget avlades jättarna, som spred den stora förödelsen bland människorna. Dessa skalliga och enorma jättar var 300 alnar höga. De åt upp grödor, djur och även människor, när allt började ta slut. Här fanns även andra varelser med egendomliga egenskaper som var som hybrider och ålderdomliga barn till Nephilimer. De var som halvgudar som liknar den grekiska guden Prometheus, som ger människorna tillgång till gudomliga hemligheter.

Dessa fallna änglar som tillhört gruppen Väktarna steg ned till jorden och vilseförde folk till orättfärdighet, svartkonst, stjärntydning, längtan till juveler och rikedom, byggkonstens imperium och kunskaper att tillverka svärd och sköldar. Kvinnorna fördärvades och utnyttjades. Gudomliga kunskaper i mänskliga händer skulle kunna gett ohyggliga konsekvenser om det inte stoppat. Den råder en väldig andlig strid mellan ont och gott.

Dessa fallna änglarna straffades mycket strängt genom Guds ingripande och dom. Jättarna utplånades och slutligen kom syndafloden över det fallna folken. Gud gav ett löfte att aldrig mer dränka folken.

Det mänskliga dna som Gud format var så fördärvat. De mänskliga bastarderna kom till. Jättar skulle ha utvecklats. Av djur-DNA var skadade.

Ett nytt och rent folk, Guds folk, utvaldes som blev Noaks familj.

Noaks släkt bar ett rent DNA och även de utvalda djuren var rena. Allt som var fördärvat skulle spolas bort.

Men motkrafter kom åter spred nya fall i kommande Gudsförbund. Fallna folk, folk som förtycker och förföljer de goda och som skapat perversa kulturer. Dessa folk har Enok skildrat som vildåsnor, kameler eller ulvar.

Vildåsnan leder till Ismaels folk. Vildsvinet till Esau med hans ättlingar Edom och Amalek. Hundarna till filistéerna. Tigern gällde Arimathea. Hyenorna som asyrierna. Kråkorna som seleukiderna (syrianer). Drakarna som ptoleméerna. Örnarna som möjligen var makedonier. Rävar som ammoniterna. Ulvarrna gällde faraonernas Egypten och de sekter som i modern tid är frimurarnas samhällsomstörtning.

Men också de 12 fåren skildrades av Enok att bli talrika som Guds eget folk. Adam och Noak skildras som den “vita tjuren” ur jorden

I Noaks familj med sönerna Shem, Hem, och Jafet börjar en släktfejd. Hem ville ta över makten från Noak. Hems släktled blev

 • Egypten som förslavade Israels 12 folk
 • Kaanan som förledde
 • Filistéen som förtryckte
 • Assyrien som tillintetgjorde
 • Babylon som satte Israel i fångenskap

Folk kom som bekämpade andra. Shem kom att blir stamfar till Abraham. Guds plan var nu att återföra alla folk genom kärlek och Messias.

“TY JAG ÄR VISS OM att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.”

 

E(Paul

Det här inlägget postades i Gamla Testamentet, Kristendom, Människan, Noak. Bokmärk permalänken.