PÅSKEN – DEN STORA HOPPET SOM FINNS FÖR ALLA – LJUSET SEGER ÖVER MÖRKRET

Orthodox Christians Celebrate Holy Saturday in Jerusalem

Påsken närmar sig. Vad betyder den? En vårfest? Livets återkomst? Alla vaknar till liv igen och det blir grönt i naturen. Familjen samlas för fest. Bakom finns det stora hoppet för oss alla.

Något oändligt mycket mer om ett verklig nytt och framtida liv. En stor seger för mänskligheten. Det stora hoppet. Ljusets totala seger över mörkret. Slutgiltiga segern över döden.  Livets ljus.

“Påsk” av det hebreiska ordet pesah som betyder förskoning.

Vi får gå tillbaka i historien. Tillbaka till faraonernas Egypten med pyramider. Ett stort folk levde där i slavdom. Guds utvalda folk. Exodus som blev uttåget ur Egypten. Även i modernt gäller ett Exodus i vår tids Påsk.

Exodus
DET NYA SLÄKTET

Det stora förfallet innan Noaks tid hade förstört de mänskliga generna och även hos djuren. Bastarder uppstod. Med Noaks familj börjar ett nytt släkte.  Även djur samlades in som var genetiskt rena. Ett Guds förbund med ett komplett hushåll.

Nästa förbund gällde Abraham.

I honom planterade Gud ett stamträd efter han gav sig i väg med hustrun Sara från Haran i 75 års ålder. Ur detta skulle ett stort folk komma som alla var välsignade av Gud. Verkade omöjligt men ett löfte. Detta folk skulle inte bara vandra omkring. De skulle bilda en nation i ett hushåll i fred och enhet.

En framtida dynasti skulle byggas upp i Kanaans land som Guds nation. Guds folk, Guds rike och Gud lag. En prototyp till det som skall blir universellt förbund genom Jesus Kristus.

KANAAN  – SPEGELBILD TILL GUDS RIKE

Allt som sker nu på ett lokalt plan för att sedan bli universellt.  Gudstanken är att såväl kristna som hedningar skall ingå i en frälsning. Vi kan bli förlåtna. En nåd i Barmhärtighet. Allt har ett pris. Priset betalar Gud själv genom att offra sin Son Jesus.

FÖRBUNDET MED MOSE

Ledaren för detta projekt till Kanaan skulle bli Moses. En stening väg börjar. Runt omkring fanns rötter kvar från tiden före floden i hednisk tro, slavriken och dödskulturer.

I Egypten fanns pyramidlära. Materialismens vagga och symbol. Ingen Skapare existerar. En ”arkitekt” finns inbäddad i en evig materia där all förändras genom kaos och evolution. Det gamla rivs för det bana väg för nya. Solen dör på kvällen och står upp på morgonen

FaraonDyrkan sker av kosmos, planeter och djur. Faraonen som en gud bär dödsemblemet i pannan. Kobran. Makten över liv och död. En antivision till kristendomen.

Via Isak och Jakob växte efter några hundra år fram växte ett folk fram 12 stammar Via ett förräderi kommer Guds folk i olycka och bli slavar i Egypten i 400 år.

Nu träder Mose in i bilden.  Mose föddes . Son till en levit. Gossebarnet var i fara då egypterna vill undvika upprorsledare och dödade dem.

Moses placerades i en vasskorg som flöt längs Nilstranden. Faronens dotter fann honom och han blev uppfostrad i hovet.

Mose fick de finaste kläder, den bästa utbildning, den bästa mat, det bästa av allting.
Men en dag, när denne mycket gynnade unge man besökte Goshen, råkade han se när en egyptier spöade upp en hebré, en av hans eget folk. I ett anfall av raseri slog Mose ihjäl slavdrivaren, varefter han gömde den döda kroppen i sanden.

Mose! Mose!’ ’Här är jag”

Detta leder till en flykt ut i öken. Då visade sig Gud för honom i en brinnande buske och sade: ”Mose! Mose!’ ’Här är jag”, svarade Mose.

Möter Gud som kallar honom att befria folket från Egypten. En svår uppgift. Men Mose är inte ensam. Gud finns bredvid honom med alla makt . Även broder Aron är med.

Vem kan stå emot detta? Farao fattar inget men blir skakad av alla olyckor som kommer efter varje nej han ger att släppa hebréerna.

DE TIO PLÅGORNA FÖR FÖRSTÖR TIO KVASI-GUDAR

Den första av de tio plågorna förvandlade Nilens vatten till blod. Gud. Egypterna tillbad Nilen som en gudomlig företeelse, som de identifierade med guden Hapi. Att förvandla flodvattnet till blod innebar, i praktiken, att slå ihjäl denna gud.

Sedan följde plågan med grodorna. När de dog och började stinka hade Gud därigenom avkunnat en dom över den egyptiska gudinnan Heket, som ofta tillbads i form av en groda. Samtidigt, under varje plåga, beskyddade Gud sitt folk i Goshen från skada och förluster.

Gud angriper all deras hedendom med plågor. Farao mjuknade bara ytterst lite. Så snabbt som allting försämrades, så skulle ju trots allt den nationella ekonomin snart vara i ruiner. Härskaren Egypten kallade därför in levitbröderna och sade: ”Gå, och offra till er Gud här i landet!” (2 Mos 8:25).

Han gick med på att den religiösa högtiden fick firas, men på ett oacceptabelt villkor: Israel fick inte bege sig iväg alltför långt bort.

Mose vägrade att kompromissa på grund av att deras slaktoffer skulle vara avskyvärda i egyptiernas ögon. ”Vårt offer till Herren, vår Gud”, svarade han, ”skulle väcka egypternas avsky. Deras slaktoffer var Egyptens dyrkade djur. Gud var större än alla andra gudar.

Genom dessa gudar lovade mörkrets makter att ge jordiska skatter och inflytande i utbyte mot personens eviga bestämmelse.

Fadern befallde sitt folk att offra dessa djur eftersom israeliterna hade börjat bli slavar under dessa falska gudar. Vad han i grund och botten sade var detta: ”Ni kan inte höra min röst eftersom ni tillber djur”.

Gud handlade för sitt namns skull, eftersom han hade svurit en högtidlig ed till Abraham att ge landet Kanaan till hans efterkommande. Men hur skulle Gud kunna leda sitt folk ut ur slaveriet och in i det förlovade landet innan de hade gjort sig av med dessa falska gudar? Avgudarna måste bort (se Hes 20:7-8).

ApisDe 10 plågorna som kom förstörde alla dessa falska gudomar, inklusive tjurguden Apis, kogudinnan Hathor, och vädursguden Chnum. Mörkerplågan var en dom över Re, den egyptiske solguden.

Den tionde plågan, som tog livet av de förstfödda, var den allra värsta. Inte bara för att människor dödades, men därför att farao betraktades som gudomlig, och hans förstfödde blev faktiskt förklarad gudomlig i en speciell ceremoni.

Alla fäder och förstfödda söner var kallade att få del av kvasi-gudomlig makt och rikedom. Den förstfödde representerade, på sätt och vis, Egyptens statsgudar (se 4 Mos 33:4).

PÅSKNATTEN, PESAH  FÖRSKONINGEN FÖR FOLKET OCH DOMEN ÖVER EGYPTEN

Gud Fadern vidtog speciella åtgärder för att skydda sitt folk under påsken. Han gav Mose speciella instruktioner: ”Ta ett felfritt lamm. Slakta det och stryk dess blod på båda dörrposterna och på tvärbjälken i de hus där man äter det. Ät lammet samma natt. Om ni gör detta, skall era förstfödda vara vid liv när ni vaknar på morgonen.

Om ni inte gör detta, kommer era förstfödda att vara döda liksom alla förstfödda i era boskapshjordar” 2 Mos 12:1-23). De äldste säkerställde att hela folket var förberett enligt instruktionerna.

Den judiska påsken firar minnet av den där skräckfyllda natten då förgöraren, dödsängeln, passerade genom Egypten och dödade allt förstfött i landet. Det blev klagoskri och sorg överallt i Egypten, eftersom varje egyptisk familj hade fått känna på Guds mäktiga hand. Farao, som förlorat sin egen förstfödde son, kallade till slut till sig Mose och gav honom en brysk anvisning: ”Ge er iväg!”

Som Gud hade förutsagt, kunde israeliterna ta egyptiernas guld och silver i byte i utväxling mot alla deras år i slavarbete.

EXODUS – UTTÅGET

Efter 430 år i Egypten räknade Israel nu omkring sexhundratusen män, förutom kvinnor och barn. Denna stora folkhop gav sig nu iväg till fots tillsammans med en stor mängd boskap. Och på grund av att de hemsökta egyptierna tvingade dem att ge sig av i sådan hast, hade israeliterna inte mycket proviant med sig för resan. För strid var de dock utrustade, och Mose kom också ihåg att ta med Josefs ben som israeliterna lovat.

Israels folk undkom Förgöraren, den som dödade alla de förstfödda i Egypten. Den judiska påskhögtiden vilar på detta ursprungliga i den månad som heter Nisan, som infaller i mars/april enligt vår kalender

Mose: En spegelbild av Kristus

Detta hjälper oss att förstå vilken sorts gudom som Mose hade att göra med. Vilken sorts Gud skulle egentligen ge order om slakt av ett oskyldigt lamm och att dess blod skulle strykas på dörrposten, och sedan få folket att äta lammet — annars förlorar ni er förstfödde son till Fördärvaren? Vad är det för en Gud?

Samme Gud som vi har i Jesus Kristus. Jesus kom faktiskt som en ny Mose. Liksom bebisen Mose var nära att bli slaktad efter födelsen genom ett faraoniskt påbud, var spädbarnet Jesus tvunget att fly undan Herodes kungliga dekret att alla barn
under två års ålder måste dö.

Och vart flydde Josef och Maria för att komma säkerhet? Ned till Egypten. Matteus citerar Hosea angående uttåget när han säger: ”Ut ur Egypten kallade jag min son” (se Hos 11:1; Matt 2:15).

Den universella Påsken.

Enbart genom Kristus skulle Guds familj till slut bli fria från syndens och avgudadyrkans slaveri. Jesus ledde sitt folk ut ur syndens slaveri liksom Mose ledde israeliterna ut från slaveriet under farao i Egypten. Jesus lärde S1na lärjungar att precis som Mose gav deras förfäder manna från himlen, så gav hans Fader dem det himmelska mannat, det sanna livets bröd. ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta” (Joh 6:35).

När det gäller påsken är Kristus den förstfödde Sonen som blir dödad. Han är också Lammet som slaktas, vars blod stryks på träet och voars kropp måste ätas (1 Kor 5:7). Syftet med vårt deltagande i Eukaristins heliga offer är att förena oss som Guds familj. Vår gemenskap förverkligas genom att vi äter det Nya förbundets påskalamm, som vi får ta emot varje söndag och, när det är möjligt, till och med varje dag.

EN GUD. ETT KORS. EN UPPSTÅNDELSE FÖR ATT VI SKA BLI ETT OCH FÖRENADE I KRISTUS.

En Gud för alla. Kyrkan är Kristi kropp där vi är lemmarna i denna förening. Kyrkans innersta   väsen är Kristi kropp och blod på Altaret.

Korset öppnar dörren för alla att förenas med Gud. Alla är så bröder och systrar i Kristus. En förlåtelse som kan gälla alla. Ingen behöver vara helgon. Även dem i fängelser. Själen kommer att leva vidare i Guds rike. Seger över döden

Kristus hämtar här Adam och Eva ur deras gravar när träder när dödsriket i 3 dar. Den gamla människan dog och den Nya mäniskan uppstod.

Risen-001

Källa

Bibeln

Den trofaste fadern, Guds förbundskärlek i Bibeln, ISBN: 978-91-85608-39-3

Det här inlägget postades i Fred, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Människan, Noak, Påsk. Bokmärk permalänken.