Från asatro till kristendom. Vikingarnas konvertering

Peter_Nicolai_Arbo-Olav_Tryggvasons_ankomst_til_Norge-660x350-1418298284

Kung Olav jag anländer i Norge, teckningar av Peter Nicolai Arbo.

PÅ VILKA GRUNDER BINDS ETT SAMHÄLLE IHOP?
Vi erfar en tid när ekonomin delar upp människor i det som har och inte har. Mer till dem som har allramest. Under vikingatiden skedde en stor plundring av folk. Den upphörde.  Hur?

Vikingatågen upphör runt år 1000. De spred kaos. Vikingarna kom att konverteras genom sina härjningståg i Europa. De kunde bosätta sig en tid i andra länder och de ställde om samhällsutvecklingen för att ena sin nationen och då även för andra.

Sveriges kristnade skedde på två sätt dels genom invandringen i Sverige dels genom vikingarna själva valde kristendomens som en fredlig väg i gemenskap. Men motkrafter kom i vår tid och söndrar åter.

I nomadfolkens och germaners strider mod Roms imperium under 200-300 talet mötte bl.a goter kristendomen. En stor del av Roms befolkningen var kristna. Till Sverige invandrade kristna folk under 800-talet. Runstenar lämnar spår kvar om detta

Den fasta grunden växte fram mer inifrån än genom monarkreformer uppifrån. Men en kung var viktig för att stödja utveckling, beskydda och upprättar lagar för nationernas 1000-tal.

Sammanhållningen i en gemensam tro lägger grunden så folk ur olika stammar kan leva tillsammans i fred och gemenskap. Kyrkbygget kom även att bli en viktig faktor för utveckling av yrkeskunskap och ett samhällsekonomisk skapande.

Traditionen var att välja sitt folks ledare innan Gustav Vasa vände på allt. Olof är den förste kung som bevisligen valdes och regerade över både Mälardalen och Västergötland och han är också den förste sveakung som döptes, förblev kristen och bidrog till Sveriges kristnande. Olof Skötkonung var dessutom först med att prägla mynt i Sverige.

Vikingarnas härjningståg i bl.a England kom att omvända Norge. För fred och sammanhållning fick ledare för de olika vikingabygderna att bekänna sig till den kristna läran. Strategiska motiv för få slut på maktkamper och härjningståg.

De flesta forskare idag anser att viking attacker mot kristna kyrkor hade ingenting att med religion att göra, men mer att göra med det faktum att klostren var oftast både rika och dåliga i försvar, vilket gjorde dem ett lätt mål för plundring.

Vikingarna kom i kontakt med kristendomen genom sina räder, och när de bosatte sig i länder med en kristen befolkning, antog de kristendomen ganska snabbt. Det fanns likheter likasom det även gör i annan pagan tro. Maskerad under olika former och namn men samma i arketyper med sitt lögnaktiga ursprung genom tiderna.

Paralleller mellan kristendom och asatron

I asatron råder en värld med gudar, jättar, människor och dvärgar. Den onda makten är jättarna. 1 Mosebok talas det  om jättar på jorden som plågade folken. Anaks söner.

Den sluge Loke har två söner. Jormunagund, var en orm som växte så stor att han sträckte hela vägen runt jorden. Den fruktade Fenrisulven som växte till ett monster och slukade allt. Liknar marknaden idag.

  • det fjärde dju­ret, det som var olikt al­la de and­ra, övermåttan skräckin­ja­gan­de, med tänder av järn och klor av kop­par, det som slu­ka­de och kros­sa­de och tram­pa­de un­der fötter­na allt som blev kvar. Och jag vil­le få klar­het om de tio horn som det ha­de på hu­vu­det och om det nya horn som sköt upp och gjor­de att tre föll av – hor­net med ögon och en mun som ta­la­de sto­ra ord, det som också såg större ut än de övri­ga / Daniel 7

En väldig världskamp som slutar i Ragnarök. Den högste guden Oden offrade sig själv genom att hängas på ett träd och genomborrade i sidan med ett spjut, och detta följdes av en slags uppståndelse några dagar senare – en tydlig parallell med Kristi korsfästelse.

http://www.bbc.co.uk/history/ancient/vikings/religion_01.shtml

VIKINGATÅGEN I EUROPA

Donald S. Prudlo är docent i forn- och medel historia vid Jacksonville State University i Alabama

http://www.crisismagazine.com/2014/conversion-vikings

När Karl den stor låg döende i 814, växte ett nytt hot fram i norr. Nordmännens stammar lockades både av det försvagade och av rikedomarna karolinska imperiet De hade började sända ut sina långskepp över Nordsjön.

Avskräckt av den stora kejsarens styrka hade nordmännen inte vågat öppet angripa kontinenten. Men efter hans bortgång och då med svaga arvingar, tog vikingarna tillfället i akt. De seglade ned till Europa varje sommar, härjade och plundrade.

De kunde dyka upp var som helst. Deras förunderliga sjömanskap passade för lång resor över öppna hav. Deras skepp nådde in på grunda vatten och in i flodsystemen i Europa.

vskepp011 De väckte stor skräck i europeiska hjärtan och det liknande nutidens rädsla för terrorism. Deras nästa mål var alltid okända. De slogs inte på konventionellt sätt. Det fanns ingen armé att möta i strid. De plundrade helt enkelt bara och återvände sedan hem.

På vintern drog de till sina förfäders länder, fullastade med rikedomar för att ge bort som gåvor och så visa upp sin skicklighet och bedrifter

Vikingarna var inga vanliga barbariska människor.

Långa vintrar påtvingades en fångenskap ledde till intressanta utvecklingar. En dryckesfest kunde pågå länge. Dessa människor var också ivrig berättare, och deras samlade verk blev sagorna som vi åtnjuter än idag, en fantastisk blandning av jordnära enkelhet och insikt i människans villkor. Tre hundra år innan Dante, producerade dessa nordmän den första infödda europeiska folkmun litteratur. De var verkligen krigare-poeter.

Vitt och brett spred de sig. Angrepp runt om i Spanien. De plundra Medelhavets sjöfart, trakasserande Kievriket, och så småningom kunde de nå Konstantinopel själv via flodsystem

I väster erövrade de Britannien.

I väster erövrade  Britannien. De  härjade på Irland. Fortfarande var de inte nöjda. Med skepp som var 60 meter lång och bara 15 meter bred kunder de modigt segla över Nordatlanten, som är den svåraste av alla hav att navigera i. Den nådde Island och upprättade där en permanent bosättning. Därifrån reste de vidare till en plats som de kallade Grönland.

Dessa härjningståg orsakade stort kaos i Europa. Rädslan för deras terroriserande räder var destabiliserande för samhällen.

Löftet om den karolinska renässansen var i fara att kollapsa helt. Riket hade nu fallit sönder till små områden som styrdes av starka män.

De  härjade på Irland. Fortfarande var de inte nöjda. Med skepp som var 60 meter lång och bara 15 meter bred kunder de modigt segla över Nordatlanten, som är den svåraste av alla hav att navigera i .Den nådde Island och upprättade där en permanent bosättning. Därifrån reste de vidare till en plats som de kallade Grönland.

Korsade Nordatlanten och upptäckte Nordamerika

Slutligen upptäckte Labrador, inrätta en by kan man fortfarande besöka i norra Newfoundland. Det varade inte, men det är fortfarande en av de mest betydelsefulla resultaten av människans historia. Columbus själv lärde sig av de västerländska länderna när han besökte Island på 1470-talet.

Dessa härjningståg orsakade stort kaos i Europa.

Rädslan för deras terroriserande räder var destabiliserande för samhällen.

Löftet om den karolinska renässansen var i fara att kollapsa helt. Riket hade nu fallit sönder till små områden som styrdes av starka män.

Kyrkan själv var i oordning, med påvedömet befanns  på sin lägsta punkt någonsin i sin historia. Om inte hotet från vikingarna kunde hanteras, då fanns det lite hopp att lyckas nå några framsteg i något av dessa områden. De kunde inte besegras i strid.

Deras plundrande livsstil gjorde detta omöjligt. De stora avstånden och spridning av sina baser gjorde dem svåra att attackera, även hade Europa förenas av en stark kejsare.

Det fanns bara ett sätt att kontrollera deras framsteg: genom att omvandla dem till kyrkan, och därmed integrera dem i europeiska och kristna kulturen.

HELIGA ANSGAR

Flera trevande försök hade prövats, alla av dem misslyckades. Ett första försök gjordes av helige Ansgar, ärkebiskopen im Hamburg i 860. Men en efter hans död föll allt

En särskild svårighet var vikingarnas hängivenhet till deras hedniska gudar. Deras gudar som Oden, Tor och Freja, hade fört dem till  idel framgång, vilket  motiverade dem. Varför skulle de överges detta? Helt klart en mer dedikerad insats behövdes. Ja det måste vara en som kom inifrån vikingavärlden själv.

Det fanns ingen ytterligare verksamheter i rörelse under 100 års tid. Europa steg ned i järnåldern, med endast enstaka platser av hopp kvar, såsom Alfred den store i England, Alfonso III i Spanien och och ett spirande kloster i Cluny

Slutligen under 960-talet kom kung Harald Blåtand som konverterade till kristendomen. Det verkar han var personligen engagerad i tron, och han tillät kristna missionärer in i hans rike, men gjorde lite för att utöva någon annan press att konvertera.

Kung Harald Blåtand i Danmark

Slutligen under 960-talet kom kung Harald Blåtand som konverterade till kristendomen. Det verkar som  han var personligen engagerad i tron, och han tillät att kristna missionärer in i hans rike, men gjorde lite för att utöva någon annan press på danska att konvertera. Paganism återupptogs efter hans död, men detta arbete kan ha bidragit till att spridda frön som senare skulle bära frukt.

Kung Olav Tryggvason i Norge

En viktig gestalt kom genom Olav Tryggvason, som räknades som en av de största vikingakungarna, som har gått till historien som härskade över både land och hav. Ingen kunde ror ett skepp som han.

Hans uppväxt blev dramatisk. Han var son till Tryggvi Olafsson, kung över Vingulmark och Ranrike och han var släkt med Harald  Hårfager. Norges första kung.

Hans far i Norge blev dödad. Olav  föddes i Orkneyöarna när hans mor Astrid flytt dit för att undkomma mördare Olofs fars mördare

Efter misslyckat försök att återvända till Norge sökte de sin tillflykt i Gårdarike ( Kiev ) hos Valdemir av Rus. Astrids bror Sigurd var där i tjänst Under resan dit blev överfallna av estniska vikingar och Olav blev där en slav till hans en dag ca 9 år gammal blev funnen av Sigurd som tog befriade honom och tog honom till Rus. Kristendomen

Olav växte upp i nuvarande Novgorod och kom i tjänst hos kung Valdemir av Rus som tränade upp Olav och som hoppades på att Olav skulle få stopp på härjningstågen och få till en allians med nordmännen. Vladmir tränade upp pojken och försåg honom med tränad här och materiella resurser.

Olavs mission var att återvända till vikingarna  och göra anspråk på norska kungatronen, stoppa terrorn på Rus, och kanske göra nordmännen en allierade part med Rus. Det var ett djärvt projekt.

Som vuxen var han bosatt och gift med Geira i Vendland (nuvarande norra Tyskland) under tre år innan hon dog. Olav sörjde henne och trivdes inte i Vendland så han reste därifrån och härjade stora delar av Västeuropa som viking.

Han plågade England och härjade vida omkring i landet. Han seglade allra längst norrut till Nordimbraland (Northumberland) och härjade där.

Därifrån fortsatte han norrut till Skottland och härjade där vida omkring. Sedan seglade han till Söderöarna (Hebriderna) och utkämpade några strider där. Så fortsatte han söderut till Man och kämpade där.

Han härjade även vida omkring på Irland. Därefter for han till Bretland (Wales) och härjade vida omkring i det landet och sedan i det som kallas Kumraland (Cumberland). Därifrån seglade han västerut till Valland (Frankrike) och härjade där. Sedan seglade han från väster och ämnade fara till England. Han kom till de öar som heter Syllingarna (Scillyöarna) i havet väster om England.

Olav Tryggvason pressade vid två tillfällen engelska regenter på danagäld 991 och  994 .

Vid det första tillfället, år 991, slaget vid Meldon,  ingick han ett avtal med Æthelred den rådville. Kungen gick med på att betala 16 000 pund i danagäld till dem samt förse dem med förnödenheter medan de övervintrade i Southampton. Under vistelsen där ska Olav ha övertalats att döpa sig i Andover i närvaro av den engelske kungen och biskoparna Ælfheah och Sigeric. När Olaf blev döpt 995 lovade han att aldrig återkomma till England.

Samma år landsteg han med en privat armé i Trøndelag, där ett uppror mot regenten Håkon Jarl pågick. Efter att ha dräpt Håkon Jarl valdes Olav Tryggvason till kung. där ett uppror mot regenten Håkon Jarl pågick. Efter att ha dräpt Håkon Jarl valdes Olav Tryggvason till kung. Han valdes då till kung över Tröndelag på Öretinget. År 997 bildade han en köping vid Nidarnäset, kallad Nidaros – som sedan blev Trondheim.

Olav hade kanske inte någon personligt engagemang till kristendomen, men hans handlingar bidrog ändå till grunden för skandinavisk katolicism. Han gick ganska handgripligt till väga på Island. Uppmuntrad av sin framgång, började Olaf att göra planer för att slutföra konverteringen av de skandinaviska vikingar.

År 998 vistades Olav i Köping i Sverige för en tid. Kanske hade han något med kristnandet där att göra, idag är han stadens skyddshelgon, S:t Olaf. Från Köping utgår en pilgrimsled till Olavs minnessten i Nidaros, och i Sigtuna ligger kyrkan S:t Olof, tillägnad honom.

Utomlands hade Olav ett antal farliga fiender – dels danakungen Sven Tveskägg som gjorde krav på Norge, dels den svenske kungen Olof Skötkonung som ville bli bli herre över Ranarike – och så Håkon Jarls söner.

Svolder,_by_Otto_SindingSlaget vid Svolder var ett sjöslag som utkämpades i september 999 eller 1000 i västra Östersjön mellan Olav Tryggvason av Norge och en allians av hans fiender. Slagets bakgrund var enandet av staten Norge, långvariga danska försök var att få kontroll över landet

http://wadbring.com/historia/sidor/olav.htm

Han sände missionärer ut till varje stad, grundade kyrkor. Runt 1000 år sker många förändringar i Norden.

Skandinavien kom in i kyrkan. Vikingaräderna avtog, och vikingarna gick in i huvudfåran i det europeiska samhället. Europa stabiliserades lägga en grund för resultaten av de kristna medeltiden. Olav kallade en stor nationell samling vid Trøndelag i 999 där den kristna tron ersatte den asatron. Olavs tid blev inte lång. Han stupade i Svolden år 1000.

Vi ser i Apostlagärningarna i Saul en person som går från att vara de kristnas förföljare till att förvandlas den kristna aposteln Paulus.

Den kristna utvecklingen kom främst dels genom folket själva dels genom helgon

  • Erik den helige och heliga Birgitta Sverige,
  • helige Thorlákr  och Jón Island
  • biskop Henrik i Finland.

De nordiska länderna kom att bära korsflaggorna som ett tecken. Maria var länge i den tidiga svenska kristendomen en viktig gestalt innan reformationen tog bort henne. Men runt om i världen kom hon och visade väg. Även bland naturfolk.

Jungfru Maria att får en mycket stor roll i den kristna utvecklingen i moderna tid. Kristendomen skiljer sig från andra religioner genom tillgången på de kristna uppenbarelserna. I vissa fall offentligt i flera år i rad inför människor. De bekräftar Gud som den Treenige Guden som en enda Gudom. En Gud som vill rädda. Föddes på jorden genom Maria. Visade väg i ord och handling. Öppnade porten för ett tillkommande liv.

Det här inlägget postades i Historia, Kristendom, Vikingar. Bokmärk permalänken.