Liv för evigt. Hjärtan av Kärlek

Jesuansikte-animationVi närmar oss Påsk. Gud öppnar porten från döden till ett nytt liv i överflöd. Gud vill förlåta. Kom som du är. Älskar dig, hur svag du än är. Kom!

Bilden av Jesu ansikte i graven finns bevarad genom svepeduken i katedralen i Turin sedan 1578. Genom efterforskningar har det visat sig att duken varit känd genom tider ända sedan Golgata men har även delvist varit gömd till vår tid för att undgå förstörelse.

Den har varit en förebild till alla Jesu-ikoner sedan 400-talet. Studerad i många år av forskare med många gömda detaljer som verifierar händelsen på Golgata. Blodspåren, såren på huvudsvålen, märken av gisslingen och spikhålen genom handleder och fötter som visar en mycket grym tortyr och död. Den rättfärdige skulle få lida. Så var det sagt.

Kristus var fastnaglade på Korset i 6 timmar innan hjärtat brast. Dog i total utgivelse i  Kärlek för att ge oss liv och förlåtelsen. Ett hav av Barmhärtighet öppnades.

Varför sker allt detta? Guds väg är Kärlek. Kärlek är att tjäna dem som vi älskar. Jesus kom för att tjäna människorna. I sitt Offer lever vår räddning till Guds rike.

Gott och ont finns genom friheten. Ett vägval. Friheten hör ihop med att skapa. Att skapa är även att navigera. Friheten är den basala frågan. Frihet att skapa gott eller ont. Människans svårighet är att se konsekvensen i det längre perspektivet.

Att skapa kan vara det mest vardagliga som att laga  mat till sin familj eller yrkets hantverk till nytta. Kärleken finns där.

Gud skapade fritt. Allt var gott står det. Vi är så en avbild som skapande varelser. I fallet i den första tiden skedde en skilsmässa från Gud. Människor vill leva oberoende av Gud eller väljer egna och riskerar att förlora sig.

Utan kärlek uppstår det onda. Jesus upprättar människan som den Sanna  människan och uppfyller det som en gång förlorades. Vi ser en ny Adam. I  tron och kärleken förenar vi oss med Gud.

Färgbilden visar en uppstånden och levande Kristus. Segern över död och materia. Uppstod  fysiskt att gälla oss inför vår fysiska död, som då blir en födelse. Därför skedde allt. Mer om svepeduken – Sidonen – finns på denna länk.

http://www.uppenbar.info/uppenbar/rev/skrud2.html

… Jag är Kärlek, tro på Mig; om ni säger att ni inte känner Mig, så säger Jag er att Jag kände er innan ni föddes och Jag har helgat er; säger ni till Mig att ni hatar Mig, så säger Jag er att Jag älskar er; om ni har syndat, har Jag förlåtit er; om ni har vanhelgat Mitt namn, har Jag visat Min Barmhärtighet över er; om ni har sårat Mig, älskar Jag er ändå och erbjuder er att dela Mitt Rike i Himmelen; trots era missgärningar förlåter Jag er helt och fullt;

/Jesus 1 febr 1987
.
http://www.tlig.org/sv/messages/26/
Guds talar till oss sedan 1985 i True Life in God. Guds kärleksbrev till oss. En påminnelse om vad Bibeln säger. Allt är sant. Budskap har besannade förutsägelser.

Kärlekens enhet. Jesu och Marie Hjärtan av Kärlek

sacred_hearts

Jesus, Maria, jag älskar Er. Förbarma Er över oss. Rädda alla själar. Amen.

Jesus och Marias längtan till oss är som föräldrar till sina barn. Smärtan att förlora någon är enorm. Det är så en stor angelägenhet av att vi är med att rädda själar. Ett sätt är denna bön och att sprida den till andra. En nåd finns med den. Båda Jesus och Maria besöker många länder i vår tid för att kalla oss.

Jag är Gud, men Kärlekens Gud. Alla som tilltalar mig ‘O Hjärtan av Kärlek’ med innerlighet, om så bara en gång i deras liv, kommer att få bära sigillet av våra Hjärtan av Kärlek ingraverat i sitt hjärta.
.
(Godkänd bön i Rom 3 maj 2002. Ursprunget Overri, Nigeria, 1966)

.

De döende som efter att ha renat sig själv genom denna Akt av Kärlek (Jesus, Maria jag älskar Er…) och ber bönen till Hjärtan av Kärlek (O Hjärtan av Kärlek…) och kysser bilden av våra Hjärtan av Kärlek ska jag ta till mig, utan någon Skärseld.”

I Mässan möter vi Kristus i Brödet och Vinet. Det sker i en reell förvandling genom prästen. En andlig förvandling. Det sker i alla Mässor/Nattvarden världen över. Så är Kristus närvarande genom tiderna och hos alla folk.

Det är mer än så. Kristi kropp och blod kom genom Maria som Guds moder på jorden. Det är genom Henne som vi tar emot Kristus. Så Maria är högsta grad närvarande och förenad i Brödet och Vinet.

Denna bön här är en gåva från Guds djupaste och oändliga Kärlek för hela världen. Bön för den  nya tiden, tiden för Guds Hjärtas Kärleksrik

Jesu och Marias två Kärleksfulla Hjärtan är förenade för evigt. Det kan gälla oss om vi tar emot, erkänner och vill. En bön som tacksägelse i efter varje  Mässa eller vid tillbedjan inför det hela Sakramentet är denna så rika bön:

O Hjärta av Kärlek

Jesus, Maria, jag älskar Er. Förbarma Er över oss. Rädda alla själar. Amen.

 

O   Hjärtan   av   Kärlek,   Hjärtan   alltid förenade i Kärlek, låt mig alltid få älska Er och hjälp mig att få andra att älska Er.

.

Ta mitt syndfulla hjärta och låt mig inte få tillbaka det tills det förvandlats till flammande låga av Er Kärlek.

 

Jag känner min ovärdighet när jag närmar mig Er, men jag ber Er att ta mig till Er och rena mig med Era Kärleksflammor.

.

Låt mig få komma till Er och använd mig som Ni vill för jag tillhör Er helt och fullt. Amen.

 

O Rena Kärlek, Heliga Kärlek, såra mig med Era kärlekspilar och låt mitt blod få flöda in i Marie Obefläckade Hjärtas sår.

 

Obefläckade Hjärta förenat med Jesu Heliga Hjärta för att ge liv, tröst, förhärliga och att älska. Amen.

 

O Kärleksfulla Hjärtan, förtär mig i Er Kärlek. Jag är Er Kärleks offersjäl. Amen.

.

Vi kysser en bild med  de Två Hjärtan i Kärlek

 

 

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Människan, Maria. Bokmärk permalänken.