Var inte rädda …

SliGbud18591

Budskap Sant Liv i Gud 18/5 1991

Jag Är;

känn frid, du lilla, det kommer att bli mer än en själ som Jag skall leda tillbaka till Mig; Jag har verkligen kallat dig hit1 därför att de behöver Mig här;

Jag älskar er lidelsefullt, kom alltid ihåg detta; Jag drar er till Livet, Jag visar inte bort någon, syndare eller orättfärdig; ni är alla Mina barn; Mitt Budskap är ett Kärlekens Budskap, ett rop om att återvända till era rätta grundvalar, en påminnelse om Mitt Ord och Min Existens; var inte rädda för Mig, frukta bara för honom som låtsas att han inte finns och som så ondskefullt drar er in i Döden; Jag är Ljuset;

kom, säg dem att detta Budskap inte getts dem för att skapa sensation utan för att de skall förstå hur brådskande, allvarligt och viktigt Mitt Rop är; deras omvändelse är brådskande; deras själs tillstånd är allvarligt; att de ändrar sina liv och lever heligt är viktigt; Mina Budskap är av största betydelse, de är andlig föda, ett näringstillskott för deras andlighet, en läkande salva för de sår som tillfogats dem i detta mörker av den onde;

Jag vill att Mina barn skall lyssna mycket uppmärksamt till allt som Jag har att säga: låt Min Sannings Ande leda er tillbaka till Sanningen; låt Min Kunskaps Ande påminna er om den Enda Sanna Kunskapen som Jag Själv har gett er;

Jag, er Herre och Frälsare, välsignar var och en av er;

http://www.tlig.org/sv/messages/622/

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., SLiG, Vassula. Bokmärk permalänken.