Den Gudomliga närvaron i Mässan

jesuspresent
Kan vi verkligen möta Gud reellt? Ja, varje gång vi tar emot det eviga Offret så gör vi detta i Brödets och Vinets gestalt. Verkligen en Livsmåltid. Vi tar emot Gud själv i oss. Vi förenas med Honom. Allt för vår räddning för ett evigt liv om vi tror och ber om förlåtelse. Segern över döden finns där.

Men i Mässan är även Maria närvarande med våra skyddsänglar. Änglarna och helgon finns till vår hjälp med de offer vi ger genom oss. Men även för anhöriga och dem vi ber för. 

Fotot kan bekräftas från ett annat håll. Catalina Rivas är en lekmannamissionär från Cochabamba, Bolivia, som från december 1995 till december 1996 mottagit över 270 budskap från Jesus, jämte c:a 15 från Maria. Catalina skriver ner budskapen som om de dikterades för henne. Jungfru Maria talar om den Gudomliga närvaron i Mässan.

Nedanstående budskap har jag fått tillgång till genom Johannes Abrahamsson i Göteborg som har hemsidan kristenprofetia.se. Den handlar om den nutida kristna profetian, från början av 1900-talet fram till idag.

 The Age of the Two Hearts p.56 den 7 juli 1993.

Catalina RivasEn mäktig lektion om Eukaristin gavs åt Catalina Rivas i Bolivia. Medan hon deltog i Mässan en dag, hörde hon ljudet av vackra körröster på avstånd.

Be om förlåtelse

När celebranten inledde botakten, sade den Välsignade Jungfrun till henne: ”Be nu Herren från djupet av ditt hjärta att förlåta dig dina synder, för de är motbjudande för Honom.”

Catalina blev förbryllad eftersom hon hade gått till bikt kvällen innan, men Maria påminde henne om fel och brister begångna sedan dess, och tillade: ”Varför kommer du i sista minuten? Kom tidigare för att be, och be Herren sända Sin Helige Ande… Det är Han som disponerar er för en rätt upplevelse av en så helig stund…

Lyssna till Guds ord som ger intryck

När läsningarna ur Skriften började, sade Maria åt henne att be: ”Herre, idag längtar jag efter att lyssna till Ditt Ord och erhålla riklig frukt. Må Din Helige Ande rena mitt hjärtas inre så att Ditt Ord kan växa och mogna i det.”

Sedan tillade hon: ”Försök att under hela dagen minnas de ord som gjorde intryck på dig… Smaka på dem under resten av dagen… Det är så du kan ändra ditt liv, genom att låta Guds Ord förvandla dig.”

Mitt offer

Vid offergåvornas frambärande sade Maria: ”Be så här: ’Herre, jag offrar åt Dig allt vad jag är, allt vad jag har, allt vad jag kan göra… ’”

Min Skyddsängel närvarar

Då började änglar, strålande och vackra, komma ut ur varje person i Kyrkan och fortsatte ner i mittgången mot altaret.

Maria kommenterade: ”Detta är den stund då din skyddsängel bär fram dina offer och böner inför Herrens Altare.” Den första gruppen av änglar bar gyllene skålar som skimrade klart. Maria sade: ”Dessa är skyddsänglarna till de som offrar denna Mässa för många intentioner…

Använd dig av denna stund för att göra ett eget offer.” En andra grupp av änglar hade ingenting i sina händer. Maria förklarade: ”Dessa är skyddsänglar åt de som är närvarande här men som inte önskar vara det, det vill säga de som kommer pliktskyldigt men utan någon verklig längtan att delta i den Heliga Mässan…

Be  för syndares omvändelse. Be för kärlek,  fred och enhet

Gör inte din skyddsängel ledsen. Be om mycket. Be för omvändelse av syndare, för fred i världen, för era familjer, för er nästa och för de som bett om era böner… Kom ihåg att det offer som behagar Herren mest är det i vilket du offrar dig själv som ett brännoffer (eng. holocaust, förintelse, d.v.s. fullständig överlåtelse och utblottelse ö.a.) så att när Han nedstiger (genom prästens händer i hostian ö.a.) Jesus kan förvandla dig genom Hans egna förtjänster.”

”Helig, Helig, Helig”

När församlingen sjöng ”Helig, Helig, Helig”, uppenbarade sig en lång kö av änglar av många olika slag bakom celebranten och stämde in i sången.

Maria och helgonen

I början av konsekrationen uppenbarade sig ännu en mångfald, och Maria sade: ”Dessa är helgonen och de välsignade från Himlen.”

Sedan uppenbarade sig Maria själv, knäböjande bakom celebranten: ”Det överraskar dig att se Mig bakom celebranten, eller hur? Det är som sig bör. Trots all den kärlek Min Son skänker Mig, har Han inte beviljat Mig äran att tillreda det dagliga Miraklet med Mina händer som prästerliga händer gör.

Prästen

Därför känner Jag en djup respekt för präster och för Miraklet som Gud utför genom dem. Detta tvingar Mig att knäböja bakom dem.”

Be för själarna i Skärselden

Därefter uppenbarade sig skuggor av människor i grått framför altaret med sina händer lyfta.

Den Välsignade Jungfrun förklarade: Dessa är de välsignade själarna från Skärselden som väntar på era böner för att bli upplivade. Upphör aldrig att be för dem. De ber för er, men de kan inte be för sig själva.”

Hon fortsatte: ”Människor åker på pilgrimsfärder till platserna för Mina uppenbarelser. Det är bra, därför att de kommer att erhålla många nådegåvor där. Men vid ingen av Mina uppenbarelser, eller vid någon annan plats, är Jag mer närvarande än vid altaret under den Heliga Mässan…

Vår närvaro

Och att tänka sig att det finns de som kan vara distraherade med samtal i en sådan stund. Det smärtar Mig att säga att många förblir stående med armarna i kors och hyllar Herren som om de vore Hans likar.”

Jesus träder fram.

Under konsekrationen var celebranten insvept i ett gyllene ljus. Jesus tycktes svepa in honom i Sin kropp.

Jesu ansikte i Hostian

När hostian upplyftes, uppenbarade sig Jesu ansikte på den.

Catalina böjde ner sitt huvud, men Maria sade till henne: ”Titta inte ner. Titta upp. Beskåda och begrunda Honom… och be Fatimabönen: ’Herre, jag tror, jag tillber, jag hoppas på och jag älskar Dig. Jag ber om förlåtelse för de som inte tror, inte tillber, inte hoppas på eller älskar Dig.’ ”

Golgata närvarar i Vinet
När vinet konsekrerades uppenbarade sig Jesus fastspikad på korset. Maria förklarade: Under konsekrationen förs hela församlingen till foten av Golgata i den stund då Kristus korsfästs.”

Att förlåta våra ovänner

När Fader vår började, talade Jesus själv till Catalina: ”Vänta, Jag vill att du ber från de djupaste djupen av ditt vara. Använd denna stund till att dra dig till minnes den person eller de personer som har gjort dig mest ont i ditt liv. Omfamna dem och tryck dem till ditt bröst och säg dem med hela ditt hjärta: ”I Jesu namn förlåter jag er och önskar er frid. I Jesu namn ber jag om er förlåtelse och önskar er min frid.”

Under fridshälsningen sken ett klart ljus mellan några av människorna som omfamnade varandra.

Bön för prästen och medcelibranter

När celebranten tog emot Kommunionen, sade Maria: ”Detta är stunden att be för prästen och hans medcelebranter.” När en kvinna tog emot Kommunionen ”genomträngde ett gyllene sken henne. Det kom ut ur hennes rygg, spred sig över den, sedan över hennes axlar och sedan hennes huvud. Herren sade med lycklig röst: ’Det är så här Jag gläder Mig när Jag omfamnar en själ som tar emot Mig med ett rent hjärta.’

”När Catalina själv tog emot Kommunionen, sade Jesus till henne: ”Den Sista Måltiden var Min största stund av intim förtrolighet med Mina egna… Jag instiftade Eukaristin. Jag gjorde Mig själv till en Kärleksfånge, och önskade förbli med er till tidens slut.”

Att älska och tacka Herren för gåvan

Efter Kommunionen bad en annan kvinna framför Catalina. Jesus frågade sorgsen: ”Hörde du hennes bön? Inte en enda gång sade hon till Mig att hon älskade Mig. Inte en gång tackade hon Mig för gåvan att föra Min Gudomlighet ner till hennes stackars mänskliga nivå, så att Jag kunde resa henne upp till Mig själv. Inte en gång sade hon: ’Tack, Herre.’ Det var bara en litania av begärande bön. Så är det med nästan alla de som tar emot Mig.”

Stanna kvar efter Mässan

Vid Mässans slut sade Jesus: ”Ha inte så bråttom att gå. Stanna en stund i Mitt sällskap. Gläd dig åt det och ge Mig ett tillfälle att glädja Mig åt ditt.” När Catalina frågade: ”Hur länge stannar du hos oss efter Kommunionen?” svarade Han: ”Så länge ni önskar. Om ni talar med Mig under dagen, byter några ord med Mig under era dagliga sysslor, skall Jag lyssna till er.

Jag är alltid med er. Det är ni som lämnar Mig.” Jesus talade också med smärta om de som möter Honom vanemässigt, och de som tar emot Honom dagligen, men utan att ändra sina liv.
Ärkebiskop René Fernandez Apaza i Cochabamba förklarade när han gav sitt Imprimatur för publiceringen av Catalinas budskap 2 april 1998: ”Vi har läst Catalinas böcker. Vi är säkra på att deras enda syfte är att leda oss alla på vägen till en autentisk spiritualitet.”


Guds skapelse “Sant Liv i Gud”

Vassulla-Ryden--270x300I Sant Liv i  Gud kommer Gud själv till oss och förklarar innebörden av Eukaristin som är det eviga Offret. Syndaoffret en gång för alla genom Jesus Kristus död på Korset och Uppståndelse.

“Sant Liv i Gud” är ett verk av Gud som tilkännages genom Vassuala Rydén sedan 1985 och ges till henne så länge hon lever.

Idag är hon 73 år gammal. Reser värden runt. Det har skett nu 25 års tid. Hon ger sig själv helt i det som ytterst handlar om Kyrkans enhet och det som gäller i Joh 17:21. Allt är så en påminnelse och ersätter inget i Bibeln

Av särskild vikt är att öst och väst förenas i ett gemensamt Påskdatum.

Fadern i Himlen den 30 juni 1999

Jag uppenbarar Min Nåd för er och frälsning har getts åt er genom Min Son, Jesus Kristus; för att göra er fria offrade Han Sig för er; för att ni skulle få del av Gudomligt Liv instiftade Han den Heliga Eukaristin (tacksägelsen) för att helga er med Sin Kropp och Sitt Blod; ni tar inte del av vilket bröd eller vin som helst, utan ni tar del av Gud Själv; om ni bara ville begrunda detta Mysterium och förstå det helt och fullt!.

 

den Oåtkomlige Guden är Åtkomlig för er, den Osynlige Guden är synlig för er, redo att gudomliggöra er; Han vars storhet övergår alla änglahärar och alla varelser och allt som har skapats, står till ditt förfogande, skapelse! Gud Själv erbjuds åt er för att ge er tillbaka er gudomlighet och gudomliggöra er själ så att ni kan gå in i det Eviga Livet; ….

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Maria, SLiG. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *