Vårt mål, resa, sanna hem och arv

Santhem

Vi bär ett mål från vårt ursprung. En själ med en evig innebörd som tog boning i oss redan i moderlivet likt vattnet i en lerkruka. Vi är så mer än en fysisk kropp. Vår vandring på jorden är som en pilgrimsresa.

Vårt mål är Himlen. Det sanna hemmet. Vi ämnade att bli Kristi bröder och systrar. I vårt skapelseögonblick såg vi Skaparen i ett mycket kort ögonblick som väckt vår längtan att komma hem.

Vår mening i livet gömmer sig här. Gud är i oss. Vi har alla möjligheten. Alla är kallade. Hans nåd år stor om vi tar emot Honom och Hans frälsningsoffer i Mässan (Nattvarden).

I Guds budskap till mänskligheten – True Life in God – kommer Kristus nu åter. En rening skall komma. Kristi budbärare Vassula Rydén är nu 73 år gammal. Det ska ske i hennes livstid.

Vi är i Uppenbarelsebokens tid. Jungfru Marias tid såsom det står i Uppenbarelseboken 12. Upprorets sista tid ska få sitt slut. En ny era i Kristi kärlek, fred och enhet skall fullbordas. Kyrkans enhet ska komma och befästas.

Fatima 1917: Kvinnan och Draken i Uppb 12:1-5.

“Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd och födslovånda.

Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden.

Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn.”

År 1917 pågick det första världskriget. Påven Benedikt XV hade misslyckats i sina försök att mäkla fred. Han vädjade i ett pastoralbrev den 5 maj 1917 till hela den katolska världen att alla med brinnande böner skulle bedja om fred till Jesu Heliga Hjärta genom Jungfru Marias förbön. Särskilt skulle man be: “Fredens Drottning, bed för oss”.

Solundret-sept-12-1917-miracle-of-sun-wp-pd (1)Jungfru Maria svarade snabbt på Påvens vädjan. Åtta dagar senare uppenbarade Jungfru Maria sig den 13 maj 1917. Detta ägde rum i Cova da Ira i Fatima i Portugal. Barnen kom att möta Maria den 13 i varje månad med avslutning den 13 okt 1917 med Solmiraklet. 70 000 personer närvarade. Appe

Hon visade sig för de tre små herdebarnen Lucia 9 år och hennes kusiner Francisco 7 år och Jacinta 6 år.

De visste inte till en början vem Hon var. Barnen var emellertid förberedda genom en ängel, Portugals skyddsängel, som hade kommit till dem vid tre tillfällen under 1916. De hade blivit ombedda att vara i bön.

Fredskallelsen 1917

Fatima är en kallelse av Guds moder till en förnyad trofasthet, ånger och bön, som är grunden till evangeliets budskap. Det är vår Herre som önskar att Hans Moder blir bättre känd och älskad genom att vörda Hennes Obefläckade Hjärta. Genom Henne finns freden för världen.

Fatima innehåller en fredsinvit då det första världskriget pågår och när världssamfundet och Kyrkan är i djup kris. Den gäller fred med Gud för att stifta fred i världen. Genom att följa dess anvisningar skulle världen få fred.

”Kriget håller på att ta slut; men om ni människor inte upphör att såra Gud kommer det att bli ett värre krig under
Pius XI.”

När ni får se natten upplyst med ett främmande ljus .Detta skedde den 28 januari 1938. Aurora Borealis 1938 syntes över hela Europa och så långt söderut som södra Australien, Sicilien, Portugal och över Atlanten till Bermuda och södra Kalifornien en månad innan Tysklands intåg i Österrike.

Uppenbarelsen i Fatima 1917 blev officiellt erkänd som trovärdig den 13 okt 1930 av Påven Pius XI. Detta till trots blev budskapen i Fatima aldrig fullständigt hörsammade. Idag mer än 90 år senare ser vi vad som har hänt och följderna.

Vidden av profetian i Fatima rör hela 1900-talets utveckling in i vår nutid. Om budskapet hade hörsammats i tid hade utvecklingen för Ryssland 1917 tagit en helt annan vändning utan komunism. Ryssland hade blivit en kristen nation i världen och Kyrkans enhet hade utvecklats. Kyrkan skulle blivit förnyad och upprättad med Gud. Sanningen hade bevarats. Andra världskriget hade aldrig brutit ut med allt vad det förde med sig i världssamfundets söndring. Men allt i Fatima kommer att fullbordas.

Medlet för fred och vapen mot det onda

Det finns en andligt verktyg. Ju fler som ansluter sig, desto starka blir kraften. Den multiplicerar sig. Vår Fru I Fatima bad varje gång barnen:
“Be Rosenkransen varje dag för att vörda Vår Moder att det skall bli fred i världen ,,, för Hon ensam kan rädda den.”

Genom varje Rosenkrans växer Marias styrka att krossa Ormens huvud och förstöra hans onda makt över världen. Det är vapnet mot det onda. Maria är här den nya Eva (1 Mos 3:15). Om alla bad så skulle världen blir frälst. Till sista skall Marias Obefläckade Hjärta segra.

En Rosenkransbön runt jorden skulle idag  förstöra ondskans makt. Helvetet finns en avslöjad som den andra hemligheten.  Den första gällde barnens framtid.

Den tredje hemligheten gäller världens framtids förveckling

Den tredje hemligheten består av två delar – visionen och tydningen. Brevet med tolkningen var instoppat i anteckningsboken och överlämnades sedan till biskopen de Silva i Leiria i Portugal. Dokumenten förvarades i biskopspalatset fram till år 1957.

Brevet kom därefter till Vatikanen 1957 och förvarades oöppnat i ett litet träskåp på Påven Pius XII:s skrivbord en tid. Sedan arkiverades det i det Heliga Kontorets arkiv.

Brevet fick öppnas först 1960 eller efter Syster Lucias död för att rätt förstås. Påven Johannes XXIII var den förste som läste allt 1959 men han beslöt att inte avslöja innehållet.
En tid som präglades av Vietnamkrig och tid med liberala omvälvning, drogmissbruk och flower pover. Men även stora omvälvningar i kyrkans organisering och för påven själv bl.a då et Heliga Kontoret om gestaltas och blir Troskongregationen under en perfekt.

Visionen innehåller en dödlig attack på en biskop i vitt, präster, nunnor och lekmän från olika samhällsklasser. Många dödas. En stad står till hälften i ruiner.

Påven Johannes Paulus sammanfattning av den tredje hemligheten

Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, då han saligförklarar Fatimabarnen Francisco och Jacinta tar påven upp den stora innebörden just i Fatima inför 600.000 människor:

“Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!” Påven varnar om drakens svans i Upp. 12:3 som är Fatimas fortsättning. Han talar till alla – inklusive prästerna. Vi är i den tid som Uppenbarelseboken anger. Det är det centrala budskapet.

“Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med “draken”, vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden.

Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek.

Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. “Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem.”

PS: Några av Fatimas budskap

En uppenbarelse tillkommer 1983-1998 i Chile i Penablanca, som som en fortsättning av Fatima bl.a detta

  • Marias varnar för helvetet. Vi kan kan rädda själar genom Rosenkransen. ”När ni läser Rosenkransen, säg vid slutet av varje dekad ’O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld, led alla själar till himlen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.”
  • Varning om kommunismens irrlära och VK II: För att förhindra detta, önskar jag att ni viger Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta och firar Gottgörelsekommunion den första lördagen i varje månad
  • Världen kommer att sjunka ner i sedefördärv och skandaler. Många länder kommer att bli ödelagda av hunger och sjukdomar. Ryssland och Kina kommer att orsaka mycket skador på naturen. Det skall komma fasansfulla jordbävningar som kommer att lämna efter sig ödeläggelse,farsoter, sjukdom och svält
  • Stormakterna kommer att sträva efter att kontrollera världen och obarmhärtig tävlan skall komma över mänskligheten.”
  •  ”Alla slags farsoter skall komma innan slutet av 1900-talet. Det kommer att bli förändringar i atmosfären i många länder och många regioner kommer att betvingas av torka och översvämningar.”
  • ”Kina kommer att börja en avgörande strid. Herren vill att Förenta Staterna, Frankrike, England och särskilt Ryssland vigs åt Honom.”
  • Kyrkans stora prövning under 484 dagar men kommer att räddas.
  • Vid denna tidpunkt skall Elia och Enok (profeter som  aldrig dog utan kom direkt Himlen) komma för att tillkännage mänsklighetens grava irrläror, men de kommer bara att finna död på helgonens torg. Vår Herre och Gud kommer att få dessa helgon att tala och mänskligheten kommer att finna att Gud inte har glömt dem men att de har gått vilse från den rätta vägen.”
  •  ”Härskarna över Nordens rike borde skydda sina invånare.
  • Men till slut kommer mitt Obefläckade Hjärta att segra
Det här inlägget postades i Framtid, Jesus Kristus., Kyrkan, Människan, Maria. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *