KRISTUSVÄGEN GÅR GENOM MARIA

mary-baby-jesus-2

Vem är hon? En ung jungfru vigd för att verka i Jerusalems tempel. Jungfru Maria utvaldes att föda Jesus Kristus till människa  Genom henne tog Jesus gestalt

MARIAS ÖVERLÅTELSE: “JAG ÄR HERRENS TJÄNARINNA. GÖR MED MIG SÅSOM DU HAR SAGT!”

Mässan gäller även Marias bebådelse då hon av den heliga Ande blir Moder till Guds son. I hennes moderliv växte Jesu kropp och blod. Mässan innehåller så båda Jesus och Maria. I bebådelsen i hennes fiat till ängeln överlåter hon sig i helt till Herrens händer

Vi ser här den omvända relationen mellan Adam och Eva, då Eva blev av samma kött och ben som Adam genom att Gud tog ett revbenen från en nedsövd Adam och formade Eva.

Med Jesus och Maria tillsammans framträder återlösningen av det gamla fallna förbundet. Marias roll för oss är av den största digniteten. Vi ska följa Jesus väg.   Jesus kom genom Maria och vår väg börjar i Maria till Kristus.

LOUISE DE MONTFORT

En stor mariolog är Louis-Marie Grignion de Montfort, född Louis Grignion 1673 i Montfort , Frankrike, död 1716 i Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Han blev en fransk präst i Katolska kyrkan. Tänkte bli missionär i Kanada. Blev en välkänd präst och predikant. Han mötte stort motstånd från Janesenisternas irrlära, som förnekade Guds barmhärtighet. Spred en rigid lära och moral om en fallen människa

Han uppmärksammade runt hemligheten Maria i olika skrifter som ”Den sanna hängivenheten till Maria” – Traité de la vraie dévotion à la Vierge  och Le secret de Marie (Marias hemligheter).

Han tar upp Rosenkransens betydelse i våra liv. Att begrunda dess innehåll och vägen till helighet. En väg att överlåta allt till Gud att upplösa vår egen självkärlek.  Ja frivilligt bli en kärlekens slav i Guds vilja. Maria är en förebild.

Montfort skildra tre steg.

  1. Nåden. Det är genom Guds vilja vi kan nå Gud. Inte vår egen vilja. Ett nytt förhållande att ge oss själva och lyda och sätt allt hopp till Kristus
  2. Maria. Vägen går genom Maria. Helgonens väg visar detta
  3. Vägen att överlämna oss likt Maria att överge självkärleken och behovet av vår bekräftelse. Att vara tjänarinna innebar i Romartiden att man blev en slav. Det fanns inga tjänare. Våra framgångar överlämnas till Maria att ära Gud. Vår motgångar likaså. Till Gud ära. Vägen till enhet. Att överlämna oss helt. Allt i förtröstan till Gud.

Louis-Maries vigningsbön till Maria används ofta av dem som vill överlämna sig själva till Jesus Kristus genom Jungfru Maria:

”I närvaro av hela det Himmelska hovet, väljer jag i dag, O Maria, dig till min Moder och Härskarinna.

.

Jag överlämnar och inviger åt dig så som din underdåniga tjänare, min kropp och min själ, mina förmögenheter, såväl inre som yttre, ända till värdet av alla mina goda gärningar, förflutna, nuvarande och tillkommande, då jag nu lämnar dig hel och full rätt, att förfoga över mig och allt mitt, så som du fritt önskar till Guds större förhärligande i tid och evighet. Amen”

Montfort utvecklade en stor ödmjukhet genom många motgångar. En prövning var denna. Han hade inspirerat byborna i Pontchateau att bygga  ett kalvarieberg till Guds ära. Hans predikningar var vida kända. Tusen man engagerade sig. Ett stort arbete utfördes men projektet upplöstes av biskopen. 1705 som talat med kungen och förvandla detta till ett försvarsverk.  Montfort svarade på detta:

Låt oss i vår hjärta bygga ett Kakvarieberg.

Innebörden av Rosenkransen

” Om du ber Rosenkransen med trofasthet intill döden, så försäkrar jag dig att trots dina synders allvar kommer du att få en är ärekrans som aldrig vissnar. även om du står på förbannelsens brant, även om du har ena foten i helvetet, även om du har sålt din själ till djävulen, såsom häxmästare som sysslar med svart magi gör, och även om du är en kättare lika envis som en djävul, förr eller senare kommer du att omvända dig och förbättra ditt liv och rädda din själ, om och lägg väl märke till vad jag säger – om du ber den Heliga Rosenkransen andäktigt varje dag intill döden med avsikt att få veta sanningen och ångra dina synder och få förlåtelse för dem. “

.

./ S:t Louis de Montfort

PÅVEN JOHANNES PAULUS II: “JAG ÄR HELT DIN”

En efterföljare till Montfort är Johannes Paulus II som antog sitt påvliga valspråk, Totus Tuus, efter Louis-Marie. ”Jag är helt din”.

Till Marias tjänst. Påvens andlighet är synnerligen präglad av Maria. Hans språk och texter är utsökta och finstämda likt Maria.  Han skriver om Montfart  att han blev en vändigpunkt i i påvens liv och kom ofta  att återvända till ”Den sanna hängivenheten till Maria.

MAXIMILLIAN KOLBE. HELGONET I AUSCHWITZ

En stor efterföljare till Maria och en parallell till Monfort är den polske prästen Maximilian Kolbe, ett helgon, 1894 – 1941, visade sin djupa kärlek till och hängivenhet till Jungfru Maria, den Obefläckade. Han grundade en kollektiv rörelse  i Militia Immaculatae (MI).

Syftet med MI är att dra själar tillbaka till kunskap och betydelsen av den obefläckade avlelsen av Jungfru Maria, och hur varje själ lätt kan ingå detta tröstande mysterium genom sin egen personliga Akt av överlåtelse till den Obefläckade.

Han reste vida omkring och missionerade bl.a i Japan En evangelisering med Maria som utgångspunkt för väg till Kristus. Samma väg som Kristus kom Ingången är Maria. Han rönte stor framgången med denna princip till förkunnelse

Han kom att bli fängslad av nazister. Tröstade sin medfångar. Fader Kolbe vädjade med sina medfångar att förlåta sina förföljare och för att övervinna det onda med det goda.

När han blev slagen av vakterna, skrek han aldrig ut. I stället bad han för sina plågoandar. Han kom att offrade sig själv för att rädda en flerbarnspappa från att dödas i Auschwitz.

För att motverka rymningar, Auschwitz hade en regel att om en man flydde, skulle tio män dödas i vedergällning. Så skedde en dag.

De tio valdes, inklusive Franciszek Gajowniczek, fängslade för att han hjälpt den polska motståndsrörelsen. Han kunde inte låta bli ett rop av ångest. “Min stackars fru!” han snyftade. “Mina stackars barn! Vad ska de göra? “När han yttrade detta rop av förfäran, Maximilian klev tyst framåt, tog av sig mössan, och stod inför kommendanten och sa, “Jag är en katolsk präst. Låt mig ta hans plats. Jag är gammal. Han har en fru och barn. ”

Så skedde. Gajowniczek var en ung och bättre arbetskraft. Kommendaten sa ja.  Ett liv i en cell till svält.

Fader Kolbe kastades ner för trapporna i byggnaden 13 tillsammans med andra offer och helt enkelt kvar där för att svälta. Hunger och törst snart gnagt på män. Några drack sin egen urin, andra slickade fukt på fuktiga väggar.

Maximilian Kolbe uppmuntrade andra med böner, psalmer och meditationer om Kristi lidande. Efter två veckor levde endast fyra. Cellen behövdes för fler offer, och lägret bödel injicerade en dödligt gift i vänster arm.  Kolbe var den enda som fortfarande fullt medvetande och med en bön på läpparna.  Den sista fången höjde armen för sin bödel. Hans väntan var över …

På grund av det sätt på vilket hans död genom svält och giftinjektion, blev han ett helgon. Johannes Paulus förkunnade honom som en martyr av välgörenhet för att ha dött i stället för en kollega fånge i ett nazistiskt koncentrationsläger.

BETRAKTELSER AV MONTFORT

St Louis De Montfort själv förutsade följden av skriften Sann hängivenhet till Maria: Jag ser klart att rasande odjur som kommer för att slita sönder mina små skrifter och honom själv med sina djävulska tänder, honom som den Helige Anden hade valt för att skriva om detta.

Ja åtminstone för att kväva och kasta allt i ett mörker och till tystnad ned i en gravkista, så att det inte kan bli känt. Han skall även attackera och förfölja dem som läser skriften och som vill genomföra den i praktiken.

Han blev så förföljd av Jenisenisterna.

Det finns falsk hängivelse i form av

  • kritisk hängivenhet  som förtalar  kunskap om hängivenhet eller förnekar mirakler
  • skrupelös hängivenhet som fruktar att förolämpa Kristus genom att vörda Maria
  • yttre hängivenhet att be många Rosenkransar utan egen inre ande
  • förmäten hängivenhet som i Kristi och Marie namn döljer sin stolthet, girighet, orenhet, fylla, ilska, svordomar, orättvisa eller någon annan form av synd
  • obeständig hängivenhet. Ibland varma och intensiva. Ibland ljumma
  • hycklande hängivenhet som döljer sin syndiga vanor under Marias mantel för att bli sedd för det han/hon inte är
  • självisk hängivelse att uppnå förmåner, att undvika en fara, bli botad från en sjukdom eller tillgodose vissa behov
1. Det var genom den allra heligaste Jungfru Maria Jesus kom till världen, och det är också genom henne att han måste regera i världen.
 .
 .
2. Maria var under hennes liv på jorden synnerligen gömd. Det är pga detta den Helige Anden och kyrkan kallar henne för Alma mater “Den hemliga och dolda modern”Hennes ödmjukhet var så djup att hon hade ingen intresse på jorden att verka kraftfullt och ständigt utan att istället gömma sig själv och från andra. Att tjäna Gud allena.
 .
3. Gud hörde hennes böner när hon bad att skulle förbli dold,  att bli förödmjukad och behandlas som i alla avseenden som fattig och utan hänsyn. Han gladdes åt att få gömma henne från alla mänskliga varelser, om hennes tillblivelse, födelse, liv, hennes mysterier, och om  hennes uppståndelse och Upptagande i himlen. Även att hennes föräldrar inte visste något om henne- Änglarna frågade ofta varandra: Vem är hon(Höga vi 3: 6, 8:. 5) eftersom den Högste antingen hade gömt henne även från dem. Om Han avslöjade något, var det ingenting jämfört med vad han höll hemligt.
 .
Vem är hon som kommer ur öknen
i en pelare av rök,
omvärvd av myrra och rökelse
och kryddhandlarens alla dofter?
 .
4. Gud Fadern samtyckt att hon skulle verka utan mirakler. Åtminstone inga offentliga under hennes liv, även om Han hade gett henne makt att göra det. Guds son samtyckt att hon nästan aldrig skulle tala, men han hade gett Sin visdom till henne. Gud den helige Ande, trots att hon var Hans trogna maka, samtyckte till att Hans apostlar och evangelister bör talar mycket lite om henne, och inte mer än vad som var nödvändigt för att göra Jesus Kristus känd.
 .
 

5. Maria är ett utsökt  mästerverk av den Högste i kunskap och innehav av det som Han bevarat för sig Själv. Maria är den så beundransvärda Modern till Guds son, Han som  fann glädjen i att ödmjuka och dölja henne genom att kalla henne för  kvinna” (Joh 2: 4., 19:26) och som uppskattade och älskade henne mer än allt före änglar och alla människor. Maria är “en förseglad källa” (Höga v. 4:12), den trogna makan till  den helige Ande, som Han har ensam äger tillträde till. Maria är helgedomen och vilar iden heliga Treenigheten, där Gud bor mer magnifikt och mer gudomligt än i något plats i universum. Inte med Keruberna och Serafimerna. Inte heller är någon annan varelse, oavsett hur ren, äger tillträda  in i denna  helgedom utan ett stor och speciellt privilegium.

.

6. Jag säger med de heliga att den gudomliga Maria är jordiska paradiset för  den nye Adam, där han blev kött genom den Helige Ande, för att arbeta där ofattbara underverk. Hon är den stora och gudomliga världen för Gud där det finns obeskrivbar skönhet och obeskrivbara skatter.. Hon är den magnifika från den allra Högste, där Han gömde sig i hennes famn, Hans enfödde Son, och i Honom allt som är det mest enastående och det mest värdefulla. Åh, stora och dolda saker som vår mäktiga Gud har åstadkommit i denna beundransvärda varelse, som hon själv var tvungen att vidhålla , trots sin djupa ödmjukhet: stora ting låter den Mäktige ske med mig,(Luk 1: 49. Världen känner dem inte, eftersom det är både oförmögen och ovärdigt till en sådan kunskap.

PS: Kommer att komplettera detta mer

.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Människan, Maria. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *