DE SUPERRIKA OCH DEN NYA RADIKALISERINGEN

sportbilarAldrig tidigare i historien har så få ägt så mycket. De rikaste 85 personerna äger mer än halva världens befolkning. Deras inflytande ökar när politiska system och regeringsmakter bryter samman. Människor förväntar sig att det rika tar ansvar för en bättre värld. På detta sätt som världen förändrar sig, rör den sig i en riktning för de rikaste.

De rika har framgångsrikt hanterat den politiska situationen och har fått  inflytande att nå fördel om frågor alltifrån finansiell avreglering, skatteparadis, konkurrensbegränsande affärsmetoder för att sänka skatten på höga inkomster och nedskärningar i offentlig tjänster för de flesta.

IDENTITETSKRISEN – DEN IDENTITETSLÖSA OCH TROLÖSA SEKULARISERINGEN.

Samtidig delas världen upp i civilisationsblock pga överstatlighet. geopolitik och världsflykten. Block som nu inbördes står i konflikt med varandra. Den nya världens kulturella mix hamnar i motsättningar i den sociala, kulturella gemenskapen och i den nationella identiteten. Denna väg kan i sig vara en möjlighet till förening och samexistens men sekulariseringen innehåller ett växande tomrum i medvetandet.

ouroboros

 1. Den västsekulariserad välden med dess finanselit och världens ekonomiska globalisering skapar spänningar. Spridning av NATO och geokriget mot Ryssland. 45 milj lever i flykt av olika skäl vilket får konsekvenser i värde och tro med alla omflyttningar och sociala och ekonomiska belastningar. Globaliseringen växte efter 1968 och Vietnamnkriget.
  .
  Nyliberalismen blev en revolution i ett socialt stålbad och nedbrytning av välfärds
  staten. Den la grund till en finanselit, som gör vinst på kapitalägande genom köpa och sälja egendom och värdepapper utan nödvändigvis en ny arbets- och samhällsnytta kommer till stånd. Många gånger till samhällets urlakning och väg till fattigdom och extremism. Människor, natur och nationer brukas på denna väg som produktionsmedel..
  .
  Kapitalismens ideologi handlar om rationalismen och ekonomins frigörande från samhällets sociala kropp genom de frigjorda marknadskrafterna som förbrukar vår egen tillvaro. Uroborus är den omättlige ormen  som äter upp sig själv. Den materiella verklighetens utveckling och modernitets slukar sig själv...
  .
  Bakom oss har vi en upprorisk världsreligion.
  Från och med sumererna, den första stora kultur för ca 7000 år sedan, finns ett gemensam länk, som grundat kultläran hos egyptier, babylonierna, perserna, assyrierna, greker och romare till vår sekulariserade och materialiserade tid.
  .
   
 2. Den ortodoxa världen och de värdekonservativa som är motståndare till västs lössläppta och dekadenta liberalisering. Ett liv utan tro på något i nihilism. En relativ värld av åsikter utan någon fast trosgrund. En cynisk hedonism för en  maximal njutningslystnad utan hänsyn till något annat än sig själv.
  .
  Arbetarrörelsen faller samman när stora delar av statsmakten fördelas mellan regioner och EUs överstatlighet. Vi har LO-medlemmar som väljer SD. Politisska system byter värdegrunder som tidigare var oacceptabla.
  .
 3. Den religiös radikaliseringen med en rad religiösa grupper inom västvärlden och USA. Amishfolket, mormoner,  focolarerörelsens gemenskap, raden av frikyrkor.  Dessa växer snabbast när ensamheten, främlingskapet och orättvisor ökar. Detta stärker en folklig radikal förankring och värn av traditionella familjevärderingar.  Även asiatisk livsåskådning kan inräknas här som buddism.
  .
 4. Vi och dom. Relativismen. Bredvik, SD och främlingshat är en annan ytterlighet. Subkulturer i politik, ismer, kriminellatitet, fotboll, klädsel eller musik som ger identitetsskapande grupper. Traditionella politiska system skapar vacuum i svar.
  .
 5. Den ortodoxa kristna utvecklingen hos det ryska folket söker sina rötter i deras fornkyrka. Nya kyrkor byggs i snabb takt. En interreligiös dialog pågår med Katolska kyrkan om det  kristna värdet och kyrkans enhet.  Här har påven Johannes Paulus byggt broar om öst- och väst att vara som två lungor i en och samma kropp. Kristi kropp.
  .
 6. Den muslimska religiösa konflikten i arabvärlden tillsammans med handelsberoendet till ekonomi, vapen och energiförsörjning med väst
  .
 7. Kinesernas strävan till marknadsekonomisk världsdominans
  .
 8. En grundsten är det mänskliga värdet för enhet och gemenskap. Vem är då människan i sitt innersta?  Vem söker hon? I en sekulariserad värld blir hon tillspillogiven. Det finns en blind fläck. Radikaliseringen söker identitet. En andliga fråga som ger sår om den är obesvarad. Såren innehåller en förlorad gemenskap. Den gemensamma nämnaren i oss, ur vilket allt började, skapades  och blir vårt sanna mål och hem. All vår strävan i vår resa.

Sammanfattningvis kan vi idag uppfatta världen i civilisationens 4 block i alla mot alla:

 • Den västsekulariserad välden.
 • Den ortodoxa världen
 • Den muslimska världen
 • Den kinesiska supermakten

THE FALSE POWER GRAB

Jacques Peretti mannen bakom en ny dokumentär “Super Rich and us”. Peretti har tillbringat tid i månader tillsammans med dessa “Män som fick oss att spendera” 

Sedan slutet av 1970-talet med globaliseringens intåg, har skattesatser för de rikaste fallit i 29 av 30 länder för vilka uppgifter finns tillgängliga, enligt rapporten Oxframrapporten  plublicerad http://www.theguardian.com/business/2014/jan/20/oxfam-85-richest-people-half-of-the-world

 

Working for the Few - Oxfam report

Det är förbluffande att fortfarande på 2000-talet så äger halva världens befolkning – det vill säga 3,5 miljarder personer – inte mer än en liten elit som alla bekvämt skulle få plats i en dubbeldäckarbuss.

Det säger Winnie Byanyima som är ordförande i Oxfam, en paraplyorganisation bestående av ett flertal välgörenhetsorganisationer som arbetar för ökad jämlikhet, rättvisa och minskad fattigdom i världen.

Dessa de 85 rikaste, som bara utgör en bråkdel av de som brukar kallas “One Percent”, har också ökat sina inkomster så att de nu rakar in 1/4 av alla inkomster i exempelvis USA. I Sverige motsvarar den siffran cirka 7-8 procent.

Det säger Winnie Byanyima som är ordförande i Oxfam, en paraplyorganisation bestående av ett flertal välgörenhetsorganisationer som arbetar för ökad jäml

Denna lägger beslag på inkomster på bekostnad av de fattiga och medelklassen har lett till en situation där 70% av världens befolkning lever i länder där ojämlikheten har ökat sedan 1980-talet och 1% av familjer äger 46% av den globala rikedom – nästan £ 70tn.

Om man räknar ihop alla de 70 miljoner personerna som räknas in i den enprocentiga toppen så äger de idag cirka 110 biljoner dollar, vilket motsvarar cirka 65 gånger så mycket som den fattigaste halvan av världens befolknings tillgångar.

De kommer att spela en allt större roll i framtiden. Deras självuppfattning är att de inte är rika utan de är ute efter att nå nästa mål. Drivs av egenintresset att erövra. Att erfara jakten. De bosätter sig gärna i London, där de kan leva ett normalt liv, säger de. Men att njuta av de rika värden som att äga en en super yacht  som en leksak ingår.

Opinionsundersökningar i Spanien, Brasilien, Indien, Sydafrika, USA, Storbritannien och Nederländerna fann att en majoritet i varje land tror att rika människor utövar för mycket inflytande.

Oron var starkast i Spanien, följt av Brasilien och Indien och minst markerade i Nederländerna.

I Storbritannien, cirka 67 % höll med om att “de rika har alldeles för stort inflytande över hur landet leds. 37v% anser att de har ett “starkt inflytande”.  10%  inte höll med, men 2%  uttrycket “ett kraftigt inflytande”

WEF: s egna globala risker rapport som nyligen identifierats växande inkomstklyftor som en av de största hoten mot världssamfundet.

Oxfam uppmanar dem samlats vid WEF att lova:

 • att stödja progressiv beskattning och inte undvika sina egna skatter
 • att avstå från att använda sin rikedom
 • att söka politiska favörer som undergräver den demokratiska viljan hos sina landsmän
 • att offentliggöra alla investeringar i bolag och stiftelser som de är de faktiska ägarna
 • att utmana regeringar att använda skattemedel för att tillhandahålla samhällsomfattande sjukvård, utbildning och social trygghet
 • att kräva en lön som går att leva på  i alla företag som de rika äger eller kontrollerar
 • att utmana andra medlemmar i den ekonomiska eliten att gå med dem i dessa löften.

Research Now:s undersökte opinion bland1166 vuxna i Storbritannien på uppdrag av Oxfam mellan 1 – 14 okt 2013.

Det här inlägget postades i Ekonomi, Finanskapitalism, sekulariseng. Bokmärk permalänken.

4 svar på DE SUPERRIKA OCH DEN NYA RADIKALISERINGEN

 1. Jenni skriver:

  The most effective situations for that low stakes
  player are through the week within the morning.

 2. Agnes skriver:

  You don’t have to play for money should you don’t
  need to, producing them ideal for everybody.

 3. Marguerite skriver:

  The experienced is picked to make sure smooth gliding
  of cards at the proper quickness that is none too fast
  or too slow.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *