PROFETIAN SOM BESANNAS I EN SNAR FRAMTID

Vassulla-Ryden--270x300Jordbävningen i Nepal drabbade 8 milj människor.  7500 omkom. Händelser eskalerar över jorden.

Vassula Ryden är Guds utvalda budbärare i “Sant Liv i Gud” sedan 1985 som förmedlar Guds frälsningsplan.

En fred med Gud. Guds kärlek till oss i sin Barmhärtighet. Kristus vill rädda oss.

Tidem rinner nu ut för en omfattande händelse. Jorden är i fara. Förvarningar har tidigare besannats. De har stämt med förvarningen om kommunismens och  Berlimurens fall 1989 och terrordådet 911 som kom exakt 10 år innan – den 11 sept 1991.

Vassula skriver nu i ett brev som förvarnar  tiden för Uppenbarelseboken 21.

En brand kommer att ske på jorden i en snar framtid för att ändra våra liv med Gud. Nu förödmjukas Guds bud. Alla kommer att prövas. Budskap som Kristus gett blev inte hörsammade

Detta brev kom 8 maj 2015

Kommer ni ihåg de ord med vilka Jungfru Maria höll mig vaken mellan kl. 03.10 till kl. 04.00 den 7 januari 2008. Låt mig skrivta det igen:

Att vi befinner oss mycket nära de händelser som har förutsagts och som mänskligheten står inför, de står för dörren; händelser som beror på världens ondska, själviskhet och brist på kärlek, händelser som är resultatet av världens förkastande av Guds Ord, dess illvilja, hyckleri och gudlöshet.

I detta stycke ser vi nu tydligt den situation som världen nu befinner sig i: den finansiella krisen som bara blir värre, folk som far illa i arbetslöshet, fattigdomen som nått en alarmerande nivå, flyktingar som drunknar, självmordsstatistiken som ökar p.g.a. förlorade jobb och affärsverksamheter. Industrier och företag som läggs ner etc…

Jorden är i fara och kommer att genomlida eld. Guds vrede kan inte hållas tillbaka längre och kommer att falla över dem eftersom människan vägrar att bryta med synden.

Att Guds Barmhärtighet under alla dessa år ville dra så många som möjligt till Honom, Hans Arm sträcktes ut för att rädda dem, men endast ett fåtal förstod och lyssnade. Att Hans tid av Nåd inte kommer att vara så mycket längre och den tid kommer då alla kommer att bli prövade och jorden spyr ut floder av eld från sitt inre och världens människor ska förstå sin oduglighet och sin hjälplöshet när de inte har haft Gud i sina hjärtan.

Hur sant är det inte, många människor känner att deras liv på jorden har försämrats, de är så olyckliga som om Guds nåd hade övergett dem. Jungfru Maria säger att alla kommer att bli prövade. Många människor känner sig hjälplösa eller som Jungfru Maria säger: “de kommer att förstå sin oduglighet och hjälplöshet”.

Gud har en fast hållning och står vid Sitt Ord. Tiden har kommit då Guds husfolk kommer att prövas och de som förkastade Hans Barmhärtighet får smaka Guds Eld. (Här frågade jag om Kyrkans folk som förföljer oss och är blinda för Hans Barmhärtighets Verk). Jungfru Maria sa att även dessa kommer att gå igenom vad de förtjänar.

I det ovanstående stycket står det att Guds hushåll kommer att bli prövat och det är vad vi idag klart ser på alla nivåer. Guds hushåll – det är vi. Kristna förföljs, halshuggs och dödas. Fienderna anfaller kyrkor, dödar de troende och bränner ner kyrkan. Mer än ett dussin koptiska kyrkor brändes ner i Egypten. Också den nuvarande Påven förföljs av några av hans egna som förtalar honom. Kyrkan är förvirrad och oenig.

Vår Moder fortsatte att tala om uppoffringar. Hon bad mig påminna alla om att Gud, vår Skapare, ber oss att överlämna oss mer till Honom och att omvändelse inte är tillräcklig utan offer och uthållig bön; att den som säger sig ha blivit omvänd och funnit Gud genom “Sant Liv i Gud” borde ge ut sig själv i större offervillighet.

Har vi tagit Jungfru Marias ord på allvar? Har vi verkligen gjort en extra ansträngning att uppoffra oss själva ?

Vår Välsignade Moder sade att de som håller ut i svårigheterna är välsignade; att Hon är glad över alla de präster som delar och främjar Guds Verk (som Sant Liv i Gud, och som är öppna för Anden) och de ska förbli tillitsfulla, för de fick ta emot särskild nåd från Guds Ande, och genom Anden växte de sig starkare i Herren och i Hans frälsningsplan. Att Kristus lovar dem Sin frid. Om någon tjänar och utger sig själv som en offergåva, kommer domen genom eld inte att drabba så hårt, för i sin ande kommer de att åtnjuta rösten av den Gud som gav dem livet.

Många har fallit ifrån men många kommer att uppväckas. Många har försummat att bevara Guds Ord i sitt hjärta och har överträtt Ordet som gavs dem, inte bara i budskapen Sant Liv i Gud, utan även i Ordet som gavs dem genom den Heliga Skrift.

Håller vi stadigt fast vid tron?

Det är inte bara detta budskap från Jungfru Maria som varnar oss, utan också från Jesus som säger att Kyrkan snart kommer att utsättas för prövningar.

Vi är Kyrkan, de kristna, så denna “prövningens eld” är en följd av vårt förkastande av Guds nåd, vilken inte uppfattas av många – inte ens av Hans egna. Gud och vår Välsignade Moder har kommit ner från himlen för att nå oss alla i sin oändliga kärlek, men många har inte förstått och inte känt igen Honom. De har inte förstått att Gud nu förnyar sin skapelse.

De är de nya himlarna och den nya jorden (Uppenbarelseboken 21) för detta är de tider som Gud talade om, när han skall bo ibland människorna. Hans tält skall stå bland dem, de skall vara Hans folk och Han skall vara deras Gud, Hans namn är: “Gud-med-dem” – Det som en gång var är borta. I den meningen att det finns intensiva manifestationer och att Gud talar till oss genom dessa nådegåvor – för Han sade: “Se jag gör allting nytt”. Det har verkligen aldrig tidigare inträffat i historien, åtminstone har vi aldrig hört att Jungfru Maria har varit så ihärdig och fortfarande efter så många år talar i Medjugorje, och att Herren i Sant Liv i Gud talat till oss alla och fortfarande gör det. Det finns också andra som Julia i Korea, Myrna i Souffanieh etc.

Naturligtvis måste vi också vara medvetna om att det finns många fler falska budskap runt omkring i världen än det finns äkta – vilket är typiskt för Förvillaren Satan. Men detta är de tider i vilka Gud på ett särskilt sätt är bland oss på detta speciella sätt.

Sedan sade Vår Moder:

“Vassula, den som dömer dig, kommer att få en sträng dom av Gud. Fortsätt att se framåt och ta emot Guds Ord i ditt öra och var glad, mitt barn, din Mor kommer aldrig att överge dig”.

(Sedan påminde mig vår Välsignade Moder om den vision som jag hade när jag var mycket liten: jag såg mitt andliga bröllop med Kristus och hur Hon tog emot mig full av glädje, hur Hon leende ordnade min brudklänning och mitt hår för att jag skulle vara i fulländat skick för att ta emot hennes Son, Jesus Kristus.) “Tala frimodigt och frukta inte för dem som är emot dig. Herren och Jag välsignar dig, och vi ger dig frid och kärlek.”

I Kristus

Vassula

PS. De centrala budskapen gäller vår omvändelse från ett odugligt leverne och till ett sant och verkligt liv. Ett sant liv med Gud. Ett verk av Gud själv som vägleder oss personligen och påminner om vad Bibeln redan säger.

Det centrala budskapet gäller Enhet. Ett gemensamt Påskdatum är av fundamental betydelse för Kyrkans enhet för att hela Öst- och Västkyrkan som äger olika kalendrar i över 400 år.  Kristus har fått dricka den bittra Kalken vi två olika tillfällen. Hindrar all fred och Enhet i Kyrkans kropp dvs i Kristi kropp.  Påven Johannes Paulis II uttryckte detta att de är  två lungor i en och samma kropp. Fornkyrkan har skilts steg för steg sedan 1054.

Det här inlägget postades i Arbetslöshet, Ekonomi, Finanskrisen, Framtid, Jesus Kristus., Krig, Kristendom, Kyrkan, Människan, Maria, Medvetande, Ny tid, Orättvisa, Profetior, Rättvisa, Samhälle, sekulariseng, Skapelsen, SLiG, Vassula. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *