VAD ÄR ANDE OCH GUDS ANDE? VAD MENAS MED PINGSTEN?

Pfingsten_23

Pingsten är knuten till Guds ande och den nya skapelsedagen. Kristi uppståndelse från det döda. Många folk kom till Pingsfesten i Jerusalem efter 50 dagar. Ett stort dån kom från himlen med en stormvind. Eldsflammor steg ned av över Jesu moder och lärljungarna.

Plötsligt kunde folken höra lärjungarna förkunna på var och ens eget språk. Hur var det möjligt? Vad menas med den Heliga ande och Hjälparen som skulle komma, när Jesus steg upp i Himlen för att komma åter för en ny himmel och jord. En ny era i kärlek, fred och enhet med Kristus.

Pingsthögtiden har funnits i många tusen år.

Den kallades först “skördehögtiden” (hag hakkasir) (2 Mos 23:16) och “förstlingsdagen” (jom habbikkurim).

Då skulle man hålla en helig sammankomst och bära fram “förstlingen” av grödan i form av två kakor som var bakade av årets först säd. Högtiden var alltså en jordbrukets högtid, en ren skördefest, och dess väsentliga innebörd var att man för att visa sin tacksamhet gav Gud frivilliga gåvor.

Pingsten är så en glädjerik skördefest med den första veteskörden. En tacksägelse till Gud, när Han gav Toran (lagen) till Moses. Lagen var en gåva. Livets gåva som upprätthåller livet. Toran är så en vägledning.

Jesus var än större än Moses och gav en än större gåva än Moses.

Han ger den Gudomliga hjälparen. Andens som skriver Guds lag i människors hjärtan. Tron är inte bara en tillit, förtröstan eller en övertygelse om Gud.

kvinnan_sykars_brunnTron är en inre port  i vårt inre.

Tron är en källa. Tron på att Jesus Kristus är Frälsaren. En tro på Abba, Gud fader i Himlen.

En källa öppnar sig i oss likt en källa med rinnande vatten ur en klippa.

Moses öppnade klippan för ge vatten till sitt törstande folk.

Jesus talar med kvinnan vid Sykars brun, Joh  4:4-34. Jakob hade här en gång grävt en brunn. Jesus berättar att Han är den som ger det levande vattnet. Den som dricker av det (det eviga Ordet) skall så aldrig mer behöva törsta.

Gud valde den första pingsten efter Jesu uppståndelse till att utgjuta den Helig ande över 120 troende (Apg 1:15):

“När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål [dvs andra språk], med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen.

När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas” (Apg 2:1-4)

Denna fantastiska händelse var en bekräftelse på att Jesus hade hållit sitt löfte att skicka den utlovade “Hjälparen”, den Heliga anden, till dem.

Samtidigt visade den lärjungarna vilken kraft Gud skulle ge dem för att göra det möjligt för dem att föra ut evangelium i hela världen, till människor vilka  språk de normalt inte talade. Med Andens hjälp skulle de kunna tala olika främmande språk som de annars inte kunde.

Allra först blev de människor i Jerusalem som bevittnade detta fenomen chockade.

Varför då Pingsten? Vad menas med den Heliga ande?

“I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat” (Jak 1:18)

 

Den här pingsten inleddes “skörden” av människor till Guds rike. Den här dagen föddes den kristna församlingen. Från denna stund har Gud fortsatt att genom sin ande kalla människor till sig och från denna stund har Guds ande funnits tillgänglig för alla som Gud kallar att följa honom:

“Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar” (Apg 2:38-39)

När vi i dag firar Pingst är det följaktligen till minne av hur Gud den där pingstdagen för snart 2 000 år sedan sände sin Ande till en skara utvalda människor i Jerusalem för att börja skapa en förstlingsskara, en församling – en grupp av människor som kallats ut ur världen.

Ande här inte något magiskt utan snarare en medicin. Ande är inte en personlig kraft.  Inget som kan förvärvas med egen kraft. Inget som har med materia eller energi att göra. Inget biodynamisk fenonomen. Inget som har att göra med sexualitet eller med vår drifter att göra. Inget som gäller kreativitet att göra. Kan inte identifieras med vår vilja, intellektb eller känsloliv. Inte heller gäller det Änglar och andar som utgör Gudss härskaror.

Guds Ande är inte skapad men skapar och ger liv

Ingen likhet med Änglar och osynliga andar som tillhör en osynlig skapelse. Människan föds med en skapad själ med ande som ger liv och personens talanger. Varje människa bär det som är Guds egendom. Kränka människan är att kränka Gud.

Vad menas då att vara fattig i anden?

De människor som är ödmjuka och inte har några illusioner om sin egen självtillräcklighet och rättfärdighet, utan likt tiggare inser sin fattigdom (i andligt hänseende) och vädjar till Gud om hans nåd och hjälp genom Guds ande.

Guds Ande är gudomlig och har alltid funnits

Guds Ande är den tredje personen i själva Gudomen som vill ta boning i varje människa, som underkastad sig Gud och hans evig Ord, den enfödde Sonen som blev människan – Jesus Kristus.

Guds Ande är bandet mellan Gud fader och det eviga Ordet ur vilket all skapelse kommer. Guds Ande vill göra oss heliga och rena; och återupprätta Guds avbild i oss.

Kraften är en övernaturlig attraktionskraft som håller samman Gudomen till att vara en Gudomlig enhet. Guds Ande är kärleken mellan Fadern och Sonen. Dennna kraft verkar på oss människor på ett trefaldigt sätt.

Gud kommer i oss. Hjälparen kommer i vår inre.

 • Guds Ande upplyser vårt förstånd. Det öppnar våra sinnen att urskilja vad som är gott i livet och vad som är ont. Att förstå vad som det Högsta goda. Gud är målet och det Högsta goda
 • Forma vår vilja så att vi verkligen eftersträvar att göra och skapa det goda – “ge järnet”. Sätta Gud i första rummet. Verka i fred i kärlek för våra medmänniskor
 • Stärka känslolivet. Vi kan så prioritera våra högre och ädla känslor framför
  • njutningen med våra kroppar. drifter, vår sexualitet, hunger, törst eller nöjen
  • världsliga framgångar i makt, bekräftelse och egenintressen
  • materiell trygghet

Våra högre känslor relateras till Gud själv. Gud före oss i oss. De goda och de andliga motiven kan dock betyda själviskhet att framfhålla oss själva i första hand. Att tänka, tala och handla enligt Guds avsikt är mottot. En strävan. Vi kan rannsaka oss på denna punkt. Att bikta sig är att rannska sitt samvete.

I den Katolska krykan finns hjälpen till helgelse genom

 • Dopet
 • Konfirmationen
 • Blodets sakramentet
 • Botens sakrament

Vägen till personlig pingst är vår överlåtelse av oss själva till Gud helt och håller i allt jag är, gör och har. Det handlar inte om att vara helgon utan ärligt komma som jag är. Gud är kärlek, vill förlåta och vägleda oss hem. Vårt sanna hem i himlen.

Den andra Pingsten

En ny Pingst ska komma som förnyar himmel och jord. En blomstringstid. Det är löftet.

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kyrkan, Påsken. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.