DET LIBERALA KRIGET MOT CIVILISATIONEN OCH DEN NATIONELL SAMMANHÅLLNINGEN.

ukrain
Den nya friheten

Den militanta rörelsen i världshögern söker avskaffandet av nationer. Samhällets grund vilar i sitt ursprung på en social, ekonomisk och kulturell gemenskap.

”Society” kommer av latinets ”societas”, som betyder ungefär ”till varandra vänligt sinnade relationer”. Samhällets högsta principer gäller då det gemensamma. Mitt i allt växer liberalismens ohämmade natur. Människan är till sin natur religiös och söker alltid en religion – sann eller falsk att följa en lära, dyrka världen eller någon idol

 

Samhälles sociala kropp är på väg att utraderas ur det ekonomiska livet. Vi har sett detta ske i de nyliberala stålbaden från 70-talet i en rad länder i en social åtstramning och framåt för att bygga de fria marknadskrafternas överordning. Den nya tidens ordningen vill överge samhällets sociala relationer och sammanhang och ersätta dem med ekonomisk styrning och kontroll.

Minoritetsgrupper blir bräckjärn  i en omvandling. Samtidigt sker slaget om den sexuella friheten. Sexuell frihet för alla inkl den heterosexuella. Allt ingår i ett krig som bryter sönder mänsklig samhällsordning.

Vi ser hur krigen i världen angriper civilsamhället.

Etnisk rensning är vedertagen metod i moderna krig. Våldtäkt för att bryta sönder familjeband och människor psykiskt. Terrorism kopplas ihop med religion. Avslöjande visar hur västvärlden försörjer terrorgrupper både med vapen och utbildning som i kriget i Afghanistan. USA skapade al-Qaida.

Människor sätts på flykt. Geopolitiska strider leder till regionala krig. Väst vs öst. Förlorade kulturella identiteter och arbetslösheten ger fattigdom i de nya hemvisterna. Detta skapar social oro. Västkulturen och sekulariseringen uppfattas som dekadens. Ett tomt skal.

Under 1700-tal bildas en rad sekteristiska och samhällsfientliga organ för att förbereda en civil och social revolution genom Europa och i världen. År 1776 blir milstolpe.

1776logo

USA grundläggs på sekteristisk grund.Opiomwars  Då kom Adam Smiths liberala ekonomi för nationernas välstånd. Samma år i Bayern skapas ett sataniskt organ för en världsrevolution. De kallar sig “de upplysta”. De som ska råda över jorden. Ja även att äga den. Gränser mellan nationer skall då försvinna i Unionen.

redshield05)Ett väldigt bankimperium grundläggs bit för bit genom finansfamiljen Rothshild som byggde upp väldiga rikedomar bl.a genom att köpa in sig i det brittiska Ostindiska kompaniet och den olagliga opiumhandeln med Kina och att låna ut pengar till krigförande nationer. Genom sedeln tillkomst kom skuldsedeln. Innehöll endast en bråkdel av vad den var värd i verkligheten.

Banker har i modern tid utvecklat den skulddrivna ekonomini med stora förtjänster i ränta på skulder, som orsakat de stora bubblorna och det som skildras som skuldsocialismen i EU:s Grekland.

Adam Weishaupt organiserade en hemlig luciferisk order i Bayern som efterapade Jesuitorden där de samhällets mest inflytelserika personer ingår från aristokratin, banktoppen, politiker, kungar och intellektuella. Denna order skulle knytas till det nya bankväsendet och finansfamiljerna. De ville bli framtidens politiker.

 1. ”De upplysta” som kallar sig filantroper. I mer än 300 år har de framkallat spänningar och konflikter i världen för att slå ut friheten och ersätta den med en luciferisk ideologi och politik att vilseleda och förföra hela mänskligheten. Krig och revolutioner är lönsamma affär för dem. Folken betalar dem. En ny syn som är sekulariseringen. Agendan är uttalad.
 2. Avskaffande av nationella regeringar
 3.  Avskskaffande av privat ägande (kommunism
 4. Avskaffandet av nationell sammanhållning, solidaritet och patriotism
 5. Avskaffande av familjen
 6. Avskaffande av religion
 7. Inrättande av en Världsunion (NVO)

Livvstilsförändring i väst. Sexuell frihet för alla, inklusive heterosexuella.

pridepuffDen sexuella liberala revolutionen kommer under 1960-talet med Flower Power och New  Age. HBT-samhället består i HBT-stödjande människor, organisationer och subkulturer. HBT står för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Under 1970-talet var människor inom hbt-rörelsen också vänsterpolitiskt aktiva och förde ut budskapet till arbetarrörelsen, fackföreningar och andra sociala rörelser där ordet solidaritet var självskrivet.

HBT-rörelsen har gjort det möjligt för vänstern och högern att marschera i samma parader världen över.

Klasspolitiken har offrats för ett liberalt jämlikhetstänk för att inte förstöra den goda stämningen. Detta tar udden ur analysen om orsakerna till samhällets  sociala orättvisor, vilket gynnar finansmaktens utbredning i kortsiktiga egenvinningar.

HBT-rörelse främsta intressen gäller hbt-personers avancemang i politik, näringsliv och statsapparaten. De bygger en nyliberal konsumistisk tillvaro med  kapitalistiska värderingar som profit, konkurrens och ackumulation i stället för solidaritet.

Det gynnar etisk normkonflikter och hindrar demokratisk utveckling. HBT är i övriga världen ett uttryck för civil dekadens i väst och då i den muslimska världen som påverkar spänningar och terrorn. Den nya livsstilen sprider en extrem individualism och narcissism.

Solidariska relationer utmattas. Finansmaktens narcissism söndrar på sitt sätt de ekonomiska förhållandena.

Dessa nedbrytande krafter till konflikter försvagar samhällets utveckling. Ur kaos frambringas en ny ordning – om världsbyggarna bryter ned staternas existerande sociala och ekonomiska strukturer, kommer detta att få befolkningen att ropa efter ordning.

Gay-aktivism är nu ett främjande av bisexualitet, feministisk ideologi, könskamp,abort, individualism, könsneutralitet, förminska värdet av de biologiska banden till faders- och och moderskap.

Med andra ord en attacken på grunden till samhällets folkhälsa och sammanhållning. Den nya familjen relationer gäller lojaliteten till arbetslivet och och de stora företagen där människor verkar uniforma och könlösa roller.

Fortsatt indelning i de dugliga och de odugligt lönsamma.

Det nya utgångspunkten är det könsneutrala. En  akademisk relevans för språkliga förändringar har efterforskats, och då främst i synen på kön. Han och hon försvinner i hen.

Dagispersonal och barn kallas för “kompisar” i stället för “tjejer och killar”. Det biologiska könet utgår och ersätts av  genus i nyspråket, som betyder en kulturellt tillskapad könsroll.

Vilken kultur skall styra då i fortsättningen?

Hypotesen är att biologin styr endast vissa kroppsliga förutsättningar. Könet som socialt och kulturellt betingat. Den ny tiden ger frigjordheten. Biologiska band kapas för att göra människor mer tillgängliga arbetslivet och konsumtionen.

jorden_2Men man och kvinna är till sitt ursprung en skapande varelse och finns för att skapa nytt liv tillsammans i en förening.

Två hälfter som kompletterar varandra. Familjen ger grunden till kärlek, barnens identifikation, utveckling och värderingar.

Livsrollerna äger ett andligt ursprung.  Människan i fostret finns från första stund. En gäst som bor i mamman. Det är inte antal celler som avgör om när fostret blir en människa. Människan är inkarnerad vid konceptionen

Den manliga grunden innehåller att skapa förutsättningar, stödja, försvara och utveckla liv. Den kvinnliga tar emot och bär på livet; de mänskliga banden och gemenskapen i familjen. Livet börjar i henne.

Samhället är en spegelbild av människan och familjen och bär detta med rättsväsendet, näringsliv och kulturella gemenskapen. En familj i mänskliga band.

Den faderliga och moderliga ursprunget äger sin giltighet i allt. Två skapelseprinciper att ge liv och föda liv. Detta sker igenom hela universum. En förening i motsatser. Hela djurriket bygger på parbildning  och fysiska olikheter. Alt är unikt.

Kosmiskt ger solen alla livsförutsättningar i ljus, värme, regn och vattnen för jorden.  Fader sol och moder jord.

På jorden växer liv i mångfald, alla ändamål och i skönhet. Det räcker inte med att säga att människan stannar vid det biologiska. Hon skapar ur sitt inre till en omgivning. Hela hennes världen i kärlek, frihet, omsorg, förmåga eller  förstånd tillhör den andliga aspekten att bära livet vidare och sin personliga utveckling.

Vårt liv på jorden är ett steg. Ett ändligt liv. Vår mål gäller ett liv i överflöd i alla evighet.

Detta vill den liberala världen erövra och förstöra. Det moderna samhället är inte organiserat för mänsklig utveckling och sammanhållning utan för kapitalets och vinsternas utveckling.

Det råder ett krig mot civilisationen.

Religionen är en naturlig hinder för en ny världsordning. Floden av pornografi får massorna att tappa människovärdet att konsumera andra för egna syften. och därmed mer formbara. Likaså empatiska nedbrytande videospel. Ett sjukt övervärdering av ungdom och och rädsla för ålderdomen och döden, förorenar hela civilisationen. En existentiell kris växer. Den kortsiktiga tiden förlorar sammanhang.

Bland de många likheter mellan NVO och hbt-rörelsen innehåller vi konstatera:

 • Globalisering, urbanisering och ekonomisk internationalism.
 • Medelklassen minskar. En liten grupp äger stora delar av världens tillgångar. Övriga blir tjänare för banker och storföretag.
 • Social åtstramningspolitik och ökade robotisering hämmar äkta arbete till civil utveckling, frihet och hälsa.
 • Människohandel, trafficing, working poor,
 • Människor som ekonomiskt objekt och arbetsvara. Frihet på andra människors bekostnad.
 • Marknadens frihet och lagar över nationer och folk
 •  Propagandaorgan och lobbying. Nonsensinformation till allmänheten.
 • Avgudadyrkan av kändisar, förmögna idrottare, sångare och skådespelare / skådespelerskor. De riktiga dockorna finns i toppen av pyramiden.
 • Dödskulturer. Demonisk hjärntvätt i film och musik. Djävulska symboliker i kläder och tatueringar. Nedbrytning av empati och mänskliga relationer i våldsdyrkan eller videospel.
 • Andliga sönderfal. Infantilism och hedonism i konsumtionssamhällets lycksökande reklaml
 • Övervärdering av den hjärntvättade ungdomar på bekostnad av uråldrig visdom

Allt konvergerar i framtiden till de existentiella motsatserna om liv och död.

Till sist kommer den absoluta sanningen om livets grund och källa och den källa som innehåller lögnens brunn och dödsfälla att avslöjas.

Det här inlägget postades i Antikrist, Arbete, Arbetslöshet, Automatisering, Avregleringar, bank- och skuldrevision, civilitet, Civilsamhället, Demokrati, Demokratur, Ekonomi, fascism, Filosofi, Fördelningspolitik, Framtid, Frihet, Globalisering, Hälsa, HBT, Historia, Individualism, Internationalism, Islam, Jämnlikhet och feminism, Klassamhället, Krig, Kristendom, Kultur, Liberalism, Livet, Makt, Människan, Marknadspolitik, Marx, Nyliberalism, Orättvisa, Paradigm, Pengar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *