FRÅN FOLKRÄTT TILL MARKNADSRÄTT

POSTDEMOKRATIN41
Det är konstaterat att samhällen med små klyftor är mer harmoniska och fredliga än de med stora klyftor. Ett samhälle i sig är en mänsklig och social kropp. En dynamik mellan människor.
 
Vad är höger? Dess väg söker omvandla samhället till ett monetärt system. Det är även uttalat i EU som ett valutasystem. Mänskliga band och värdering hamnar på undantag. Med det kommer demokratin att reduceras.

Det svenska samhället var byggt på en väg för en social demokrati och rättvisa. En demokrati för alla. Inte för vissa. Utgångspunkten är människan själv att verka i frihet. Det tog många generationer. Bakom fanns ett stor föreningsliv som gett civilsamhället som en garant mot kommandostyrning. Kristna grunder fanns där som en vägledning.

Ett samarbeta fanns mellan näringsliv och det offentliga. Välfärd var en nytta för alla. För näringslivsutveckling med samhällets resurser. För människor utveckling och levnad, Många kunde äga sommarbostäder. För ekonomiska balans under marknadscykler.

 

Klyftro-sv-World

Allt är omstörtat efter 90-talskrisen. Nyliberala ideal kom, där den mänskliga grunden förkrymptes. Mer i plånboken hette det.

 
Stora delar av västvärlden har klyftorna i hälsa mellan rika och fattiga vuxit under de senaste decennierna. Och Sverige är inget undantag.
 
Globalisering, storskalig mekanisering, utplundring av naturresurser och en lägre tillväxttakt råder Avregleringar, minskad progressiv beskattning och sänkta skatter på förmögenheter och kapital bidrar till ökade vinster i ett toppskikt utan ny nytta och arbetstillfällen inom länderna.
 
Samhällen dras isär som ökar social oro, våld, extremism och människohandel. Man kan sammanfatta det med att vi har ett toppskikt, ett mellanskikt och ett bottenskikt.
 
Toppskiktet drar ifrån, och det beror framför allt på inkomster från kapital. Men sen halkar bottenskiktet också alltmer efter mellanskiktet.
 
Den fattigaste tiondelen av befolkningen, och alltfler, befinner sig idag under det som kallas den relativa fattigdomsgränsen, med inkomster under 60 procent av medianinkomsten
 
Man kan likna utvecklingen i Sverige vid en slags solfjäder, där de i botten fått en mycket liten, om någon alls, ökning av sina inkomster i absoluta termer, och så har inkomsterna vuxit alltmer ju närmare toppskiktet du rör dig säger forskare inom OECD,
 
Enkelt uttryckt är Sverige, precis som andra västländer, betydligt rikare idag än för 20 år sen. Men rikedomarna och frukterna av utvecklingen har alltmer koncentrerats i toppen. Frågan är om detta också ligger bakom fenomen som ohälsa och utanförskap.
 
Den rikaste tiondelen ökat avsevärt. Deras disponibla inkomster har vuxit med närmare 80 procent, säger Michael Janica Förster
 
Kartläggningar i Stockholm, Malmö och Göteborg har visat att det idag kan skilja 5-9 år i förväntad livslängd mellan olika stadsdelar och områden i storstäderna. Ett hälsogap som vuxit och där faktorer som inkomst, arbetslöshet och inte minst utbildningsnivå spelar en avgörande roll. Jämför man högutbildade i ett välbärgat område som Danderyd norr om Stockholm med lågutbildade i Vårby söder om Stockholm så är skillnaden i förväntad livslängd 18 år.
 
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sverige-snabbast-pa-att-oka-ekonomiska-klyftor
Det här inlägget postades i Anarkokapitalism, Avregleringar, Civilsamhället, Demokrati, Ekonomi, Europa, Fattigdom, Finansmakten, Folkhemmet, Föreningsliv, Framtid, Globalisering, Nyliberalism. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *